Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.17. Ведення реєстру членів саморегул-руемой організації

1. Саморегулівна організація зобов'язана вести реєстр членів саморегулівної організації.
2. У реєстрі членів саморегулівної організації щодо кожного її члена повинні міститися такі відомості:
1) ідентифікаційний номер платника податків, повне найменування юридичної особи, її адресу (місце знаходження), фамі-лія, ім'я, по батькові індивідуального підприємця, дата його народження, місце проживання;
2) перелік видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва і до яких член са-морегуліруемой організації має свідоцтво про допуск;
3) відомості про призупинення, про відновлення, про відмову в поновленні чи про припинення дії свідоцтва про допуск члена саморегулівної організації до певного виду чи видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітальним будівництва.
3. У день видачі члену саморегулівної організації свідоцтва про допуск до певного виду чи видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, саморегульована організація розміщує на своєму сайті в мережі "Інтернет", вносить до реєстру членів саморегулівної організації відомості про видачу члену саморегулівної організації даного свідоцтва і направляє до органу нагляду за саморегулівними організаціями повідомлення про видачу даного свідоцтва. У день прийняття відповідного рішення саморегульована організація розміщує на своєму сайті в мережі "Інтернет", вносить до реєстру членів саморегулівної організації відомості про внесення змін до дане свідоцтво, про призупинення, про відновлення, про відмову в поновленні чи про припинення дії даного свідоцтва і направляє в орган нагляду за саморегулівними організаціями повідомлення про прийняте рішення.
(Частина 3 в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
3.1. Саморегульована організація в день надходження до неї заяви члена саморегулівної організації про добровільну пре-кращения його членства в цій організації вносить до реєстру членів саморегулівної організації відомості про припинення дії ви-даного такому члену свідоцтва про допуск до певного виду чи видів робіт, які впливають на безпека об'єк-тів капітального будівництва, і протягом трьох днів з дня надходження зазначеної заяви направляє до органу нагляду за саморе-гуліруемимі організаціями повідомлення про припинення дії даного свідоцтва.
(Частина 3.1 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
4. Саморегулівна організація зобов'язана надати на запит зацікавленої особи виписку з реєстру членів саморег-ліруемих організації в строк не більше ніж три робочих дні з дня надходження зазначеного запиту.
5. Форма виписки з реєстру членів саморегулівної організації встановлюється органом нагляду за саморегулівними ор-ганізації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 55.17. Ведення реєстру членів саморегул-руемой організації "
 1. Стаття 55.18. Ведення державного реєстру са-морегуліруемих організацій
  1. Ведення державного реєстру саморегулівних організацій здійснюється органом нагляду за саморегулівними ор-ганізації. 2. До державного реєстру саморегулівних організацій вносяться такі відомості щодо кожної саморегуліруе-мій організації: 1) найменування, адресу (місце знаходження) і номер контактного телефону саморегулівної організації; 2) вид саморегулівної
 2. Стаття 55.7. Припинення членства в саморегул-руемой організації
  1. Членство в саморегулюючої організації припиняється у разі: 1) добровільного виходу члена саморегулівної організації з саморегулівної організації; 2) виключення з членів саморегулівної організації за рішенням саморегулівної організації; (в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ) 3) смерті індивідуального підприємця - члена саморегулюючої організації або
 3. Стаття 15.22. Порушення правил ведення реєстру власників цінних паперів
  Незаконна відмова або ухилення від внесення записів у систему ведення реєстру власників цінних паперів, або внесення до реєстру власників цінних паперів недостовірних відомостей з вини власника реєстру, або порушення строків видачі виписки з системи ведення реєстру власників цінних паперів, а так само невиконання або неналежне виконання власником реєстру інших законних вимог власника цінних
 4. Стаття 21. Саморегульовані організації арбітражних керуючих
  1. Статус саморегулівної організації арбітражних керуючих набувається некомерційною організацією з дати включення відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих. За включення некомерційної організації в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих сплачується
 5. Додаток 8 Мотивоване рішення Дисциплінарного комітету
  (приблизний зразок) Рішення Дисциплінарного комітету саморегулівної організації м. Москва " __ "___200__г. Справа N___ Дисциплінарний комітет саморегулівної організації у складі: членів Дисциплінарного комітету А, Б, і В, дослідивши матеріали справи: рішення Ради директорів СРО за результатами проведення інспекційної перевірки члена СРО; звіт члена СРО про виконання приписи
 6. Стаття 22.2. Ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих
  1. Ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих здійснюється органом з контролю (нагляду). 2. Порядок ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих і перелік включаються до нього відомостей визначаються регулюючим органом. 3. Відомості, що містяться в єдиному державному реєстрі
 7. Стаття 55.9. Забезпечення саморегулівної органі-зацией доступу до інформації про свою діяльність та діяль-ності своїх членів
  Саморегулівна організація з метою забезпечення доступу до інформації про свою діяльність та діяльність своїх членів на-ряду з інформацією, передбаченої Федеральним законом "Про саморегулівні організації", зобов'язана розміщувати на своєму сайті в мережі "Інтернет" наступну інформацію та документи: 1) найменування, адресу (місце знаходження) та номери контактних телефонів саморегулівної
 8. Стаття 15.22. Порушення правил ведення реєстру власників цінних паперів
  (в ред. Федерального закону від 09.02.2009 N 9-ФЗ) 1. Незаконна відмова або ухилення від внесення записів у систему ведення реєстру власників цінних паперів, або внесення таких записів без підстав, передбачених федеральними законами та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами, або внесення до реєстру власників цінних паперів недостовірних відомостей, а рівно
 9. Стаття 67. Надання клієнтам членів Організації інформації, що вводить в оману
  Надання клієнтам членів Організації та іншим суб'єктам недостовірної інформації про свою діяльність, про види і характеристиках надаваних послуг або іншої інформації, спрямованої на обман або введення в оману клієнтів членів саморегулівної організації, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 500 мінімальних розмірів оплати праці, призупинення членства або виключення з
 10. Стаття 15.23. Ухилення від передачі реєстратору ведення реєстру власників цінних паперів
  Ухилення від передачі або порушення строку передачі реєстратору інформації та документів, що становлять систему ведення реєстру власників цінних паперів, у випадках, встановлених законодавством, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати
 11. Стаття 32.11. Виконання постанови про дискваліфікацію
  1. Постанова про дискваліфікацію має бути негайно після вступу постанови в законну силу виконано особою, залученими до адміністративної відповідальності. (В ред. Федеральних законів від 29.04.2006 N 57-ФЗ, від 17.07.2009 N 160-ФЗ) 2. Виконання постанови про дискваліфікацію проводиться шляхом припинення договору (контракту) з дискваліфікованим особою. (В ред.
 12. Стаття 32.11. Виконання постанови про дискваліфікацію
  1. Постанова про дискваліфікацію має бути негайно виконано особою, залученими до адміністративної відповідальності, шляхом припинення управління юридичною особою . 2. Виконання постанови про дискваліфікацію проводиться шляхом припинення договору (контракту) з дискваліфікованим особою на здійснення ним діяльності з управління юридичною особою. При укладанні договору
 13. Стаття 14. Виключення з членів Організації
  Виключення з членів Організації проводиться Радою директорів за власним рішенням або на підставі рекомендації Дисциплінарного комітету в порядку, встановленому Статутом Організації та Правилами членства Організації. Виключення з членів Організації є винятковою мірою дисциплінарного впливу і застосовується за найбільш значні порушення, встановлені цим
 14. Стаття 121. Розрахунки з кредиторами
  1. Розрахунки з кредиторами проводяться зовнішнім керуючим відповідно до реєстру вимог кредиторів починаючи з дня винесення арбітражним судом ухвали про перехід до розрахунків з кредиторами або ухвали про початок розрахунків з кредиторами певної черги. 2. Розрахунки з кредиторами здійснюються в порядку, передбаченому статтями 134 - 138 цього Закону, з
© 2014-2022  yport.inf.ua