Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.7. Припинення членства в саморегул-руемой організації

1. Членство в саморегулюючої організації припиняється у разі:
1) добровільного виходу члена саморегулівної організації з саморегулівної організації;
2) виключення з членів саморегулівної організації за рішенням саморегулівної організації;
(в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
3) смерті індивідуального підприємця - члена саморегулюючої організації або ліквідації юридичної особи - члена саморегулівної організації.
1.1. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 1 цієї статті, членство в саморегулівної організації припиняється з дня надходження до саморегульовану організацію заяви члена саморегулівної організації про добровільне припинення його членства в цій організації.
(Частина 1.1 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
2. Саморегулівна організація приймає рішення про виключення з членів саморегулівної організації індивідуального підприємця або юридичної особи у разі:
1) недотримання членом саморегульованої організації вимог технічних регламентів, що спричинило за собою заподіяння шкоди;
2) неодноразового протягом одного року або грубого порушення членом саморегулівної організації вимог до видачі свідоцтв про допуск, вимог технічних регламентів, правил контролю в області саморегулювання, вимог стандартів саморе-гуліруемих організацій та (або) вимог правил саморегулювання;
3) неодноразової несплати протягом одного року або несвоєчасної сплати протягом одного року членських внесків;
4) невнесення внеску в компенсаційний фонд саморегулівної організації у встановлений термін;
5) відсутності в індивідуального підприємця або юридичної особи свідоцтва про допуск хоча б до одного виду робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, за винятком випадку, зазначеного у частині 7 статті 55.8 цього Кодексу.
3. Рішення про виключення з членів саморегулівної організації індивідуального підприємця або юридичної особи приймається загальними зборами членів саморегулівної організації. У разі відсутності у індивідуального підприємця або юридичної особи свідоцтва про допуск хоча б до одного виду робіт, які впливають на безпеку об'єктів капі-тального будівництва, за винятком випадку, зазначеного у частині 7 статті 55.8 цього Кодексу, рішення про виключення з членів саморегулівної організації індивідуального підприємця або юридичної особи мають право взяти постійно діючий кіл-легіальний орган управління саморегулюючої організації.
4. Особі, що припинила членство в саморегулівної організації, не повертаються сплачені вступний внесок, членські внески та внески до компенсаційний фонд саморегулівної організації, якщо інше не передбачено Федеральним законом про введення в дію цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
5. Рішення саморегулівної організації про виключення з членів саморегулівної організації може бути оскаржене в ар-арбітражного суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 55.7. Припинення членства в саморегул-руемой організації "
 1. Стаття 55.3. Види саморегулівних організацій
  членство осіб, які виконують інженерні вишукування; 2) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють підготовку проектної документації; 3) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють
 2. 2. Класифікація некомерційних організацій
  членства. Більшість некомерційних організацій є корпораціями, тобто утвореннями, заснованими на членстві. Разом з тим деякі форми - громадські рухи (масові об'єднання, що не мають членства), фонди, громадські установи, органи громадської самодіяльності, автономні некомерційні організації - членів не мають * (310). Роль засновників таких організацій обмежена і
 3. Стаття 55.18. Ведення державного реєстру са-морегуліруемих організацій
  припинення дії свідоцтва про допуск члена саморегулівної організації до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва (щодо кожного члена саморегулівної організації). 3. Відомості, що містяться в державному реєстрі саморегулівних організацій, підлягають розміщенню на офіційному сайті органу нагляду за саморегулівними
 4. Стаття 26. Обставини, що виключають провадження у справі про дисциплінарне порушення
  закриттю за наявності таких обставин: 1) закінчення строків, передбачених цим Кодексом; 2) ліквідація організації - члена Організації, залученого до дисциплінарної відповідальності; 3) припинення членства в Організації члена, залученого до дисциплінарної
 5. Стаття 20.5. Звільнення арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство
  припинення членства арбітражного керуючого в саморегулівної організації у зв'язку з його виходом з цієї організації. Арбітражний суд за клопотанням саморегулівної організації звільняє арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство. У разі, якщо клопотання саморегулівної організації не надійшло до арбітражного суду протягом двадцяти днів
 6. 19. Поняття права членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу.
  Припинення перебування громадян у числі членів підприємства кооп
 7. Стаття 14. Виключення з членів Організації
  членства Організації. Виключення з членів Організації є винятковою мірою дисциплінарного впливу і застосовується за найбільш значні порушення, встановлені цим Кодексом. Застосування виключення може супроводжуватися направленням подання до державного органу про зупинення дії або анулювання ліцензії члена
 8. Стаття 183.15. Дострокове припинення діяльності тимчасової адміністрації
  припинення членства арбітражного керуючого, який є керівником тимчасової адміністрації, в даній саморегулівної організації у зв'язку з його виходом з цієї організації. Контрольний орган за клопотанням саморегулівної організації арбітражних керуючих в строк і в порядку, що встановлені федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно правове регулювання у
 9. Стаття 67. Надання клієнтам членів Організації інформації, що вводить в оману
  членства або виключення з членів
 10. Установчі документи некомерційних організаці
  членство, повинні визначати умови і порядок набуття і втрати членства, права та обов'язки
 11. 7. Правила дисциплінарного провадження, спрямовані на захист прав заявника та особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності
  закриттю за наявності таких обставин: 1) закінчення строків, передбачених кодексом, 2) ліквідація організації - члена СРО, залученої до дисциплінарної відповідальності; 3) припинення членства в СРО особи, залученого до дисциплінарної
 12. 1. Поняття автономної некомерційної організації
  членства організація, створена на базі майнових внесків засновників для надання різних послуг, у тому числі некомерційного характеру, і є власником свого майна (п. 1 ст. 10 Закону про некомерційні організації) . Поряд з фондами та установами автономна некомерційна організація не має членства. Однак, на відміну від установ, дана організація, як і фонд,
 13. Стаття 65. Несплата членських та інших обов'язкових внесків та платежів
  членства або виключення з членів
 14. Органи управління некомерційної організації
  членство, вищим органом будуть збори учасників або їх конференція (з'їзд), в роботі якої беруть участь не всі учасники особисто, а їх виборні представники (делегати, уповноважені). В організаціях, які не грунтуються на членстві, функції вищого органу виконує спеціальний орган, передбачений установчими документами, наприклад рада засновників, або призначувані ним особи
 15. Стаття 22.1. Розкриття інформації саморегулюючою організацією арбітражних керуючих
  припинення членства в саморегулюючої організації, правила проходження стажування в якості помічника арбітражного керуючого, реєстр членів саморегулівної організації (у тому числі інформацію про членів саморегулівної організації), список осіб, виключених з членів саморегулівної організації за порушення вимог цього Закону, інших федеральних законів, інших
© 2014-2022  yport.inf.ua