Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.9. Забезпечення саморегулівної органі-зацией доступу до інформації про свою діяльність та діяль-ності своїх членів

Саморегулівна організація з метою забезпечення доступу до інформації про свою діяльність та діяльність своїх членів на-ряду з інформацією, передбаченої Федеральним законом "Про саморегулівні організації", зобов'язана розміщувати на своєму сайті в мережі "Інтернет" наступну інформацію та документи:
1) найменування, адресу (місце знаходження) та номери контактних телефонів саморегулівної організації;
2) найменування, адресу та номери контактних телефонів органу нагляду за саморегулівними організаціями;
3) найменування, адресу (місце знаходження) та номери контактних телефонів некомерційних організацій, членом яких є по-ся саморегульована організація;
4) перелік видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва та вирішення питань з видачі свідоцтва про допуск до яких віднесено загальними зборами членів саморегулівної організації до сфери діяльності само-регульованої організації;
5) реєстр членів саморегулівної організації;
6) розмір і порядок формування компенсаційного фонду саморегулівної організації, перелік виплат з коштів цього фонду, здійснених за зобов'язаннями своїх членів;
7) розміри вступного і регулярних членських внесків і порядок їх сплати;
8) документи, прийняті загальними зборами членів саморегулівної організації або постійно діючим колегіальним ор-ганом управління саморегулюючої організації ;
9) склад постійно діючого колегіального органу управління саморегулюючої організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 55.9. Забезпечення саморегулівної органі-зацией доступу до інформації про свою діяльність та діяль-ності своїх членів "
 1. Стаття 55.11. Постійно діючий коллегіаль-ний орган управління саморегулюючої організації
  1. Постійно діючий колегіальний орган управління саморегулюючої організації формується з числа индивидуаль-них підприємців - членів саморегулівної організації та представників юридичних осіб - членів саморегулівної організа-ції. 2. Постійно діючий колегіальний орган управління саморегулюючої організації здійснює керівництво поточною діяльністю саморегулівної
 2. Стаття 225.4. Забезпечення доступу до інформації про корпора-тивних спорі і права на участь у справі
  Коментар до статті 225.Обеспеченіе надійного механізму доведення інформації до осіб, що у справі, інших зацікавлені-ресованних осіб про наявність спору, розглянутого в суді, багато в чому сприяє підвищенню рівня гарантій судового захисту. При-стосовно до корпоративних спорів це тим більше актуально, маючи на увазі широке коло учасників корпоративних правовідносин. На забезпечення такого
 3. Стаття 55.3. Види саморегулівних організацій
  Допускається придбання некомерційними організаціями статусу саморегулівних організацій наступних видів: 1) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які виконують інженерні вишукування; 2) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють підготовку проектної документації ; 3) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють
 4. Стаття 22.1. Розкриття інформації саморегулюючою організацією арбітражних керуючих
  1. Саморегульована організація арбітражних керуючих зобов'язана розмістити з дотриманням вимог федеральних законів, що пред'являються до захисту інформації (у тому числі персональних даних), на своєму сайті в мережі «Інтернет» установчі документи саморегулівної організації, стандарти і правила професійної діяльності, умови членства в саморегулюючої організації, порядок припинення
 5. Стаття 67. Надання клієнтам членів Організації інформації, що вводить в оману
  Надання клієнтам членів Організації та іншим суб'єктам недостовірної інформації про свою діяльність, про види і характеристиках надаваних послуг або іншої інформації, спрямованої на обман або введення в оману клієнтів членів саморегулівної організації, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 500 мінімальних розмірів оплати праці, призупинення членства або виключення з
 6. Стаття 55.20. Національні об'єднання саморег-ліруемих організацій
  1. Національні об'єднання саморегулівних організацій є загальноросійськими недержавними некомерційними організаціями, що об'єднують саморегульовані організації на основі обов'язкового членства. 2. Створюються національні об'єднання саморегулівних організацій наступних видів: 1) Національне об'єднання саморегулівних організацій, заснованих на членстві осіб, які виконують
 7. Стаття 21. Саморегульовані організації арбітражних керуючих
  1. Статус саморегулівної організації арбітражних керуючих набувається некомерційною організацією з дати включення відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих. За включення некомерційної організації в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих сплачується
 8. 20.4. Проблеми взаємодії з федеральним органом виконавчої влади
  Певні тертя між саморегулівними організаціями та федеральним органом виконавчої влади по ринку цінних паперів існували завжди, навіть в період створення перших СРО і повної їх залежності від даного органу та підзвітності йому. Існували проблеми взаємодії між саморегулюючою організацією і федеральним органом виконавчої влади по ринку цінних паперів і в частині
 9. Стаття 55.21. Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій
  1. Вищим органом Національного об'єднання саморегулівних організацій є Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій відповідного виду (далі також - З'їзд). З'їзд скликається не рідше ніж один раз на два роки. З'їзд вважається правомочності-ним, якщо в його роботі беруть участь представники не менше двох третин саморегулівних організацій, зареєстрованих на території
 10. Стаття 13.14. Розголошення інформації з обмеженим доступом
  Розголошення інформації, доступ до якої обмежено федеральним законом (за винятком випадків, якщо розголошення такої інформації тягне за собою кримінальну відповідальність), особою, яка одержала доступ до такої інформації у зв'язку з виконанням службових або професійних обов'язків, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на
© 2014-2022  yport.inf.ua