Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.13. Контроль саморегулюючої організа-ції за діяльністю своїх членів

1. Саморегульована організація здійснює контроль за діяльністю своїх членів у частині дотримання ними вимог до видачі свідоцтв про допуск, вимог стандартів саморегулівних організацій та правил саморегулювання в порядку, встановленому правилами контролю в області саморегулювання, з урахуванням вимог частини 2 цієї статті. Саморегульована організація також має право здійснювати контроль за діяльністю своїх членів у частині дотримання ними вимог технічних регламентів при виконанні інженерних вишукувань, підготовки проектної документації, в процесі здійснення будівництва, реконструкції, ка-монт об'єктів капітального будівництва.
(В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
2. Контроль за діяльністю членів саморегулюючої організації в частині дотримання ними вимог до видачі свідоцтв про допуск здійснюється саморегулюючою організацією при прийомі в члени саморегулівної організації, а також не рідше ніж один раз на рік.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 55.13. Контроль саморегулюючої організа-ції за діяльністю своїх членів "
 1. Стаття 55.11. Постійно діючий коллегіаль-ний орган управління саморегулюючої організації
  1. Постійно діючий колегіальний орган управління саморегулюючої організації формується з числа индивидуаль-них підприємців - членів саморегулівної організації та представників юридичних осіб - членів саморегулівної організа-ції. 2. Постійно діючий колегіальний орган управління саморегулюючої організації здійснює керівництво поточною діяльністю саморегулівної
 2. Стаття 55.9. Забезпечення саморегулівної органі-зацией доступу до інформації про свою діяльність та діяль-ності своїх членів
  Саморегулівна організація з метою забезпечення доступу до інформації про свою діяльність та діяльність своїх членів на-ряду з інформацією, передбаченої Федеральним законом "Про саморегулівні організації", зобов'язана розміщувати на своєму сайті в мережі "Інтернет" наступну інформацію та документи: 1) найменування, адресу (місце знаходження) та номери контактних телефонів саморегулівної
 3. Стаття 55.1. Основні цілі саморегулівних організа-цій і зміст їх діяльності
  1. Основними цілями саморегулівних організацій є: 1) попередження заподіяння шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб, держав-ного або муніципальному майну, довкіллю, життю або здоров'ю тварин і рослин, об'єктів культурної насле-Дія (пам'ятників історії та культури) народів Російської Федерації (далі - шкода) внаслідок
 4. Стаття 55.21. Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій
  1. Вищим органом Національного об'єднання саморегулівних організацій є Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій відповідного виду (далі також - З'їзд). З'їзд скликається не рідше ніж один раз на два роки. З'їзд вважається правомочності-ним, якщо в його роботі беруть участь представники не менше двох третин саморегулівних організацій, зареєстрованих на території
 5. Стаття 55.22. Рада Національного об'єднання са-морегуліруемих організацій
  1. Рада Національного об'єднання саморегулівних організацій є колегіальним виконавчим органом Націо-нального об'єднання саморегулівних організацій. 2. Рада Національного об'єднання саморегулівних організацій обирається в кількості не більше ніж тридцять чоловік Все-російським з'їздом саморегулівних організацій таємним голосуванням і підлягає оновленню (ротації) один раз
 6. 20.5. Дискредитація діяльності саморегулівної організації діями її виконавчих органів
  Пости керівників саморегулівних організацій як юридичних осіб, які не здійснюють підприємницьку діяльність, а отже, некомерційних, притягують багатьох людей постійним заробітком, соціальної, майже політичною діяльністю і відповідальністю за колективні фінансові кошти учасників саморегулівної організації. У перший час становлення саморегулівних
 7. Стаття 55.7. Припинення членства в саморегул-руемой організації
  1. Членство в саморегулюючої організації припиняється у разі: 1) добровільного виходу члена саморегулівної організації з саморегулівної організації; 2) виключення з членів саморегулівної організації за рішенням саморегулівної організації; (в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ) 3) смерті індивідуального підприємця - члена саморегулюючої організації або
 8. Стаття 55.3. Види саморегулівних організацій
  Допускається придбання некомерційними організаціями статусу саморегулівних організацій наступних видів: 1) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які виконують інженерні вишукування; 2) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють підготовку проектної документації ; 3) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють
 9. Стаття 55.23. Державний контроль за діяльністю національних об'єднань саморегулівних ор-ганізацій
  (введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ) 1. Державний контроль за діяльністю національних об'єднань саморегулівних організацій здійснюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері будівництва, архітектури, містобудування, шляхом проведення планових та
 10. Стаття 55.10 . Виключна компетенція загальних зборів членів саморегулівної організації
  До виключної компетенції загальних зборів членів саморегулівної організації відносяться наступні питання: 1) затвердження статуту некомерційної організації, внесення до нього змін; 2) обрання таємним голосуванням членів постійно діючого колегіального органу управління саморегулюючої організації, дострокове припинення повноважень вказаного органу або дострокове припинення
© 2014-2022  yport.inf.ua