Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.14. Розгляд саморегулівної організаціею скарг на дії своїх членів та звернень

1. Саморегулівна організація має право розглядати скарги на дії своїх членів. Скарги на дії членів саморег-ліруемих організації та звернення, які надійшли в саморегульовану організацію, підлягають розгляду не пізніше ніж у місячний строк з дня їх надходження, якщо законодавством Російської Федерації не встановлений менший термін. Рішення, прийняте за результа-там розгляду цієї скарги або цього звернення, надсилається особі, їх направившему.
2. У разі виявлення в результаті розгляду скарги на дії члена саморегулівної організації порушення ним требо-ваний технічних регламентів, вимог до видачі свідоцтв про допуск, правил контролю в області саморегулювання, вимог стандартів саморегулівних організацій, правил саморегулювання саморегульована організація застосовує у відношенні такого члена заходи дисциплінарного впливу відповідно до статті 55.15 справжнього Кодексу.
3. Процедура розгляду зазначених у частині 1 цієї статті скарг та звернень визначається документами саморегуліруе-мій організації.
4. При розгляді скарги на дії члена саморегулівної організації на засідання відповідного органу саморег-ліруемих організації повинні бути запрошені особа, направила таку скаргу, і член саморегулівної організації, на дії якого спрямована така скарга.
5. У разі виявлення саморегулюючою організацією факту порушення членом такої саморегулівної організації вимог технічних регламентів, проектної документації при виконанні робіт у процесі будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва саморегульована організація зобов'язана повідомити про це федеральний орган виконавець-ної влади, уповноважений на здійснення державного будівельного нагляду, у разі виявлення зазначених порушень при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об'єктів, зазначених у частині 3 статті 54 цього Кодексу, або орган виконавчої-чої влади суб'єкта Російської Федерації, уповноважений на здійснення державного будівельного нагляду, у разі виявлення зазначених порушень при будівництві , реконструкції, капітального ремонту інших об'єктів капітального будівництва-ва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 55.14. Розгляд саморегулівної організаціею скарг на дії своїх членів і звернень "
 1. Стаття 55.21. Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій
  1. Вищим органом Національного об'єднання саморегулівних організацій є Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій відповідного виду (далі також - З'їзд). З'їзд скликається не рідше ніж один раз на два роки. З'їзд вважається правомочності-ним, якщо в його роботі беруть участь представники не менше двох третин саморегулівних організацій, зареєстрованих на території
 2. Стаття 55.13. Контроль саморегулюючої організа-ції за діяльністю своїх членів
  1. Саморегульована організація здійснює контроль за діяльністю своїх членів у частині дотримання ними вимог до видачі свідоцтв про допуск, вимог стандартів саморегулівних організацій та правил саморегулювання в порядку, встановленому правилами контролю в області саморегулювання, з урахуванням вимог частини 2 цієї статті. Саморегульована організація також має право
 3. Стаття 55.9. Забезпечення саморегулівної органі-зацией доступу до інформації про свою діяльність та діяль-ності своїх членів
  Саморегулівна організація з метою забезпечення доступу до інформації про свою діяльність та діяльність своїх членів на-ряду з інформацією, передбаченої Федеральним законом "Про саморегулівні організації", зобов'язана розміщувати на своєму сайті в мережі "Інтернет" наступну інформацію та документи: 1) найменування, адресу (місце знаходження) та номери контактних телефонів саморегулівної
 4. Стаття 55.22. Рада Національного об'єднання са-морегуліруемих організацій
  1. Рада Національного об'єднання саморегулівних організацій є колегіальним виконавчим органом Націо-нального об'єднання саморегулівних організацій. 2. Рада Національного об'єднання саморегулівних організацій обирається в кількості не більше ніж тридцять чоловік Все-російським з'їздом саморегулівних організацій таємним голосуванням і підлягає оновленню (ротації) один раз
 5. Стаття 55.11. Постійно діючий коллегіаль-ний орган управління саморегулюючої організації
  1. Постійно діючий колегіальний орган управління саморегулюючої організації формується з числа индивидуаль-них підприємців - членів саморегулівної організації та представників юридичних осіб - членів саморегулівної організа-ції. 2. Постійно діючий колегіальний орган управління саморегулюючої організації здійснює керівництво поточною діяльністю саморегулівної
 6. Стаття 55.18. Ведення державного реєстру са-морегуліруемих організацій
  1. Ведення державного реєстру саморегулівних організацій здійснюється органом нагляду за саморегулівними ор-ганізації. 2. До державного реєстру саморегулівних організацій вносяться такі відомості щодо кожної саморегуліруе-мій організації: 1) найменування, адресу (місце знаходження) і номер контактного телефону саморегулівної організації; 2) вид саморегулівної
 7. Стаття 55.6. Прийом у члени саморегулівної орга-нізації
  1. У члени саморегулівної організації можуть бути прийняті юридична особа, в тому числі іноземна юридична особа, і індивідуальний підприємець, що відповідають вимогам до видачі свідоцтв про допуск до одного або декількох видів ра-бот, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва та вирішення питань з видачі свідоцтва про допуск до яких
 8. Стаття 55.7. Припинення членства в саморегул-руемой організації
  1. Членство в саморегулюючої організації припиняється у разі: 1) добровільного виходу члена саморегулівної організації з саморегулівної організації; 2) виключення з членів саморегулівної організації за рішенням саморегулівної організації; (в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ) 3) смерті індивідуального підприємця - члена саморегулюючої організації або
 9. Стаття 55.3. Види саморегулівних організацій
  Допускається придбання некомерційними організаціями статусу саморегулівних організацій наступних видів: 1) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які виконують інженерні вишукування; 2) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють підготовку проектної документації ; 3) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють
 10. 20.5. Дискредитація діяльності саморегулівної організації діями її виконавчих органів
  Пости керівників саморегулівних організацій як юридичних осіб, які не здійснюють підприємницьку діяльність, а отже, некомерційних, притягують багатьох людей постійним заробітком, соціальної, майже політичною діяльністю і відповідальністю за колективні фінансові кошти учасників саморегулівної організації. У перший час становлення саморегулівних
© 2014-2022  yport.inf.ua