Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.15. Застосування саморегулівної органі-зацией заходів дисциплінарного впливу щодо членів саморегулівної організації

1. Саморегульована організація застосовує щодо своїх членів передбачені такий саморегулюючою організацією заходи дисциплінарного впливу за недотримання вимог технічних регламентів, вимог до видачі свідоцтв про допуск, правил контролю в області саморегулювання, вимог стандартів саморегулівних організацій, правил саморегулювання.
2. Як заходи дисциплінарного впливу застосовуються:
1) винесення припису про обов'язкове усунення членом саморегульованої організації виявлених порушень в установ-лені терміни;
2) винесення члену саморегулівної організації попередження ;
3) призупинення дії свідоцтва про допуск до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капиталь-ного будівництва, щодо певного виду або видів робіт;
4) припинення дії свідоцтва про допуск до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, щодо певного виду або видів робіт;
5) виключення з членів саморегулівної організації.
3. Призупинення дії свідоцтва про допуск до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капиталь-ного будівництва, щодо певного виду або видів робіт допускається в разі недотримання членом саморегульованої ор-ганізації вимог технічних регламентів, вимог до видачі свідоцтв про допуск, вимог стандартів саморегулівних організацій на період до усунення виявлених порушень, але не більше ніж на шістдесят календарних днів. У цей період член са-морегуліруемой організації вправі виконувати самостійно з числа зазначених робіт тільки роботи, необхідні для усунення виявлених порушень, і зобов'язаний повідомити про їх усунення саморегульовану організацію, яка в строк не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня повідомлення зобов'язана здійснити перевірку результатів усунення виявлених порушень і прийняти рішен-ня про відновлення дії свідоцтва про допуск до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, щодо певного виду або видів робіт або про відмову в такому відновленні із зазначенням причин прийняття цього рішення.
4. Рішення саморегулівної організації про застосування заходи дисциплінарного впливу може бути оскаржено в арбітраж-ний суд особою, щодо якої прийнято це рішення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 55.15. Застосування саморегулівної органі-зацией заходів дисциплінарного впливу щодо членів саморегулівної організації "
 1. 18. Дисциплінарна практика саморегулівної організації ПАРТАД
  саморегулівної організації ПАРТАД як у період обов'язковості членства в даній організації, встановленої нормативними правовими актами Президента РФ і федерального органу виконавчої влади по ринку цінних паперів, так і після його скасування було розглянуто безліч дисциплінарних справ. Частина з них була оскаржена учасниками дисциплінарного провадження до ради директорів СРО ПАРТАД і,
 2. Додаток 2 "Затверджено" колегіальним керівним органом СРО Кодекс заходів дисциплінарного впливу саморегулівної організації
  саморегулівної
 3. Стаття 55.9. Забезпечення саморегулівної органі-зацией доступу до інформації про свою діяльність та діяль-ності своїх членів
  саморегулівних організаціях ", зобов'язана розміщувати на своєму сайті в мережі" Інтернет "наступну інформацію та документи: 1) найменування, адресу (місце знаходження) та номери контактних телефонів саморегулівної організації; 2) найменування, адресу та номери контактних телефонів органу нагляду за саморегулівними організаціями; 3) найменування, адресу (місце знаходження) та номери контактних телефонів
 4. 20.3. недостатнє матеріальне забезпечення дисциплінарного провадження та проблеми його організації
  застосування процедур дисциплінарного провадження в американській саморегулівної організації ФІНРА показав, що ефективне і своєчасний розгляд дисциплінарних справ неможливо без адекватних матеріальних витрат з боку даної організації. У російських саморегулівних організаціях на ринку цінних паперів здійснення обов'язків членів дисциплінарних органів за рідкісними винятками
 5. Стаття 2. Терміни та скорочення, що використовуються в цьому Кодексі
  саморегульована організація, створена відповідно до законодавства Російської Федерації. Організація - саморегульована організація. Рада директорів - Рада директорів
 6. Г. О. Аболонин. Дисциплінарне виробництво саморегулівних організацій - на вістрі конфлікту, 2010
  саморегулівних організацій (СРО). Автор не тільки надає детальний огляд проблем юридичної теорії з даного питання, а й ділиться з читачами власним багаторічним досвідом практичної організації роботи дисциплінарних комітетів різних саморегулівних організацій та розгляду дисциплінарних справ. Книга адресована самому широкому колу читачів, може представляти інтерес
 7. Додаток 3 Розпорядження
  мірний зразок) м. Москва "__" ___200__г. Відповідно до ст. 36 Кодексу заходів дисциплінарного впливу СРО на підставі заяви Л. від 12 лютого 200_ р. про вчинення членом СРО Д. дисциплінарного порушення, передбаченого ст. 67, 70 Кодексу заходів дисциплінарного впливу СРО, порушити дисциплінарне провадження щодо Д. Голова Дисциплінарного комітету
 8. Додаток 8 Мотивоване рішення Дисциплінарного комітету
  саморегулівної організації м. Москва "__" ___200__г. Справа N___ Дисциплінарний комітет саморегулівної організації у складі: членів Дисциплінарного комітету А, Б, і В, дослідивши матеріали справи: рішення Ради директорів СРО за результатами проведення інспекційної перевірки члена СРО; звіт члена СРО про виконання приписи Ради директорів СРО за результатами проведеної
 9. Стаття 42. Розгляд справи за відсутності осіб, які беруть участь у справі
  саморегулівної організації 2. Дисциплінарний комітет має право прийняти рішення про розгляд справи за відсутності інших учасників дисциплінарного провадження за наявності необхідних письмових доказів. 3. При розгляді справи за відсутності інших учасників дисциплінарного провадження Дисциплінарний комітет не зобов'язаний повідомляти справжніх учасників про місце і час проведення
 10. 20.5. Дискредитація діяльності саморегулівної організації діями її виконавчих органів
  саморегулівних організацій як юридичних осіб, які не здійснюють підприємницьку діяльність, а отже, некомерційних, притягують багатьох людей постійним заробітком, соціальної, майже політичною діяльністю і відповідальністю за колективні фінансові кошти учасників саморегулівної організації. У перший час становлення саморегулівних організацій на ринку цінних
 11. 7. Правила дисциплінарного провадження, спрямовані на захист прав заявника та особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності
  саморегулівних організацій встановлено право заявників та представників члена СРО, який притягається до дисциплінарної відповідальності, заявляти відводи членам дисциплінарного комітету, який розглядає справу про дисциплінарне порушення (далі - відводи). Встановлено, що члени дисциплінарного комітету вправі заявити самовідвід у випадках, встановлених дисциплінарними кодексами саморегулівних
 12. 20.4. Проблеми взаємодії з федеральним органом виконавчої влади
  застосування адміністративно-пресекательних заходів з боку федерального органу виконавчої влади на ринку цінних паперів, який, отримавши відповідну інформацію від СРО, прагнув продублювати її дисциплінарні стягнення своїми заходами адміністративного покарання. Це не сприяло притоку нових членів до СРО та зростанню їх авторитету серед професійної спільноти. Оскільки в даний
 13. Стаття 55.11. Постійно діючий коллегіаль-ний орган управління саморегулюючої організації
  саморегулівної організації формується з числа индивидуаль-них підприємців - членів саморегулівної організації та представників юридичних осіб - членів саморегулівної організа-ції. 2. Постійно діючий колегіальний орган управління саморегулюючої організації здійснює керівництво поточною діяльністю саморегулівної організації і підзвітний вищому органу управління
 14. Передмова
  застосування саморегулівними організаціями заходів дисциплінарного впливу до своїх учасників у випадках порушення ними вимог законодавства та стандартів професійної діяльності, даної стрижневий функції регулятивної діяльності будь саморегулівної організації. Дана робота присвячена розгляду дисциплінарного провадження як найбільш конфліктної складової регулятивної
 15. Стаття 21.1. Органи управління та спеціалізовані органи саморегулівної організації арбітражних керуючих
  застосування, порядку розгляду справ про порушення членами саморегулівної організації вимог цього Закону, інших федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, федеральних стандартів, стандартів і правил професійної діяльності; призначення на посаду особи, яка здійснює функції одноосібного виконавчого органу саморегулюючої
 16. Стаття 10. Основні і додаткові заходи дисциплінарного впливу
  заходи дисциплінарного впливу може застосовуватися рекомендація про виключення. 2. Зауваження, попередження з публічним повідомленням громадськості, штраф можуть застосовуватися як в якості основної, так і у вигляді додаткової міри дисциплінарного впливу. 3 . Рішення Дисциплінарного комітету, що містить рекомендацію про виключення, не може супроводжуватися винесенням додаткової міри
© 2014-2022  yport.inf.ua