Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.1. Основні цілі саморегулівних організа-цій і зміст їх діяльності

1. Основними цілями саморегулівних організацій є:
1) попередження заподіяння шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб, держав-ного або муніципальному майну, довкіллю, життю або здоров'ю тварин і рослин, об'єктів культурного насле-Дія (пам'ятників історії та культури) народів Російської Федерації (далі - шкода) внаслідок недоліків робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва і виконуються членами саморегулівних організацій;
2) підвищення якості виконання інженерних вишукувань, здійснення архітектурно-будівельного проектування, будів-ництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва.
2. Змістом діяльності саморегулівної організації є розробка та затвердження документів, передбачених статтею 55.5 цього Кодексу, а також контроль за дотриманням членами саморегулівної організації вимог цих докумен-тов.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 55.1. Основні цілі саморегулівних організа-цій і зміст їх діяльності "
 1. Стаття 55.11. Постійно діючий коллегіаль-ний орган управління саморегулюючої організації
  1. Постійно діючий колегіальний орган управління саморегулюючої організації формується з числа индивидуаль-них підприємців - членів саморегулівної організації та представників юридичних осіб - членів саморегулівної організа-ції. 2. Постійно діючий колегіальний орган управління саморегулюючої організації здійснює керівництво поточною діяльністю саморегулівної
 2. Стаття 55.21. Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій
  1. Вищим органом Національного об'єднання саморегулівних організацій є Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій відповідного виду (далі також - З'їзд). З'їзд скликається не рідше ніж один раз на два роки. З'їзд вважається правомочності-ним, якщо в його роботі беруть участь представники не менше двох третин саморегулівних організацій, зареєстрованих на території
 3. Стаття 55.3. Види саморегулівних організацій
  Допускається придбання некомерційними організаціями статусу саморегулівних організацій наступних видів: 1) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які виконують інженерні вишукування; 2) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють підготовку проектної документації ; 3) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють
 4. Стаття 55.9. Забезпечення саморегулівної органі-зацией доступу до інформації про свою діяльність та діяль-ності своїх членів
  Саморегулівна організація з метою забезпечення доступу до інформації про свою діяльність та діяльність своїх членів на-ряду з інформацією, передбаченої Федеральним законом "Про саморегулівні організації", зобов'язана розміщувати на своєму сайті в мережі "Інтернет" наступну інформацію та документи: 1) найменування, адресу (місце знаходження) та номери контактних телефонів саморегулівної
 5. Г. О. Аболонин. Дисциплінарне виробництво саморегулівних організацій - на вістрі конфлікту, 2010
  Дане видання являє собою першу в Росії роботу на тему дисциплінарного провадження саморегулівних організацій (СРО). Автор не тільки надає детальний огляд проблем юридичної теорії з даного питання, а й ділиться з читачами власним багаторічним досвідом практичної організації роботи дисциплінарних комітетів різних саморегулівних організацій та розгляду
 6. Стаття 55.20. Національні об'єднання саморег-ліруемих організацій
  1. Національні об'єднання саморегулівних організацій є загальноросійськими недержавними некомерційними організаціями, що об'єднують саморегульовані організації на основі обов'язкового членства. 2. Створюються національні об'єднання саморегулівних організацій наступних видів: 1) Національне об'єднання саморегулівних організацій, заснованих на членстві осіб, які виконують
 7. Стаття 21. Саморегульовані організації арбітражних керуючих
  1. Статус саморегулівної організації арбітражних керуючих набувається некомерційною організацією з дати включення відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих. За включення некомерційної організації в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих сплачується
 8. 18. Дисциплінарна практика саморегулівної організації ПАРТАД
  Дисциплінарним комітетом саморегулівної організації ПАРТАД як у період обов'язковості членства в даній організації, встановленої нормативними правовими актами Президента РФ і федерального органу виконавчої влади по ринку цінних паперів, так і після його скасування було розглянуто безліч дисциплінарних справ. Частина з них була оскаржена учасниками дисциплінарного провадження до ради
 9. Введення
  Що являють собою саморегульовані організації? Насамперед це юридичні особи, створені у формі некомерційних організацій, що об'єднують суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють один або кілька функціонально однорідних видів підприємницької або іншої суспільно значущої діяльності. Незвичайна назва даних організацій обумовлена характером природи
 10. 20.5. Дискредитація діяльності саморегулівної організації діями її виконавчих органів
  Пости керівників саморегулівних організацій як юридичних осіб, які не здійснюють підприємницьку діяльність, а отже, некомерційних, притягують багатьох людей постійним заробітком, соціальної, майже політичною діяльністю і відповідальністю за колективні фінансові кошти учасників саморегулівної організації. У перший час становлення саморегулівних
 11. Стаття 55.23. Державний контроль за діяльністю національних об'єднань саморегулівних ор-ганізацій
  (введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ) 1. Державний контроль за діяльністю національних об'єднань саморегулівних організацій здійснюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері будівництва, архітектури, містобудування, шляхом проведення планових та
 12. Стаття 55.10 . Виключна компетенція загальних зборів членів саморегулівної організації
  До виключної компетенції загальних зборів членів саморегулівної організації відносяться наступні питання: 1) затвердження статуту некомерційної організації, внесення до нього змін; 2) обрання таємним голосуванням членів постійно діючого колегіального органу управління саморегулюючої організації, дострокове припинення повноважень вказаного органу або дострокове припинення
 13. Стаття 20.5. Звільнення арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство
  У разі виходу арбітражного керуючого з саморегулівної організації арбітражних керуючих ця організація зобов'язана направити до арбітражного суду клопотання про звільнення арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство протягом чотирнадцяти робочих днів з дати прийняття постійно діючим колегіальним органом управління саморегулюючої
 14. Передмова
  Останнім часом саморегульовані організації (СРО) набувають все більш широке поширення . З легкої руки законодавця сьогодні їх можна зустріти навіть там, де ще кілька років тому уявити собі наявність таких організацій було б просто неможливо. Саморегульовані організації ростуть в російському правовому полі, як гриби після дощу, малозрозумілі сторонньому спостерігачеві,
 15. Стаття 22.1. Розкриття інформації саморегулюючою організацією арбітражних керуючих
  1. Саморегульована організація арбітражних керуючих зобов'язана розмістити з дотриманням вимог федеральних законів, що пред'являються до захисту інформації (у тому числі персональних даних), на своєму сайті в мережі «Інтернет» установчі документи саморегулівної організації, стандарти і правила професійної діяльності, умови членства в саморегулюючої організації, порядок припинення
 16. Стаття 26.1. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих. Національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих
  1. Саморегульовані організації арбітражних керуючих має право створювати об'єднання саморегулівних організацій і бути їх членами. 2. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих, у складі якого більш ніж п'ятдесят відсотків всіх саморегулівних організацій, відомості про яких включені до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних
 17. Стаття 183.15. Дострокове припинення діяльності тимчасової адміністрації
  1. Тимчасова адміністрація припиняє діяльність до закінчення терміну її повноважень у разі: 1) звільнення керівника тимчасової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків; 2) відсторонення керівника тимчасової адміністрації, до якого застосовано адміністративне покарання у вигляді дискваліфікації, від виконання покладених на нього обов'язків. 2. Контрольний орган
 18. 20.4. Проблеми взаємодії з федеральним органом виконавчої влади
  Певні тертя між саморегулівними організаціями та федеральним органом виконавчої влади по ринку цінних паперів існували завжди, навіть в період створення перших СРО і повної їх залежності від даного органу та підзвітності йому. Існували проблеми взаємодії між саморегулюючою організацією і федеральним органом виконавчої влади по ринку цінних паперів і в частині
 19. Стаття 2. Терміни та скорочення, що використовуються в цьому Кодексі
  Відомості СРО - орган офіційної публікації внутрішніх документів СРО. Внутрішній документ Організації - документ СРО, що приймається Загальними зборами членів СРО та (або) Радою директорів СРО відповідно до компетенції Загальних зборів та (або) Ради директорів СРО. Дисциплінарний комітет - орган СРО, створений і здійснює діяльність на підставі та у відповідності з положенням про нього і
 20. 5. Розмежування повноважень з розгляду дисциплінарних справ між різними органами дисциплінарного провадження
  Основним органом саморегулівної організації, уповноваженим на розгляд дисциплінарних справ, є дисциплінарний комітет. За своїм статусом він є експертним органом, склад якого затверджується радою директорів СРО за пропозицією виконавчого органу СРО, організуючого проведення засідань даного колективного керівного органу СРО і включає питання про затвердження членів
© 2014-2022  yport.inf.ua