Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.2. Набуття статусу саморегуліруе-мій організації

1. Статус саморегулівної організації може придбати некомерційна організація, створена у формі некомерційного партнерства, за умови її відповідності вимогам, встановленим частинами 1 і 2 статті 55.4 цього Кодексу.
2. Для внесення до державного реєстру саморегулівних організацій відомостей про некомерційну організацію нею представ-ляють у федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного нагляду за діяльністю саморегулівних організацій (далі - орган нагляду за саморегулівними організаціями), документи, передбачені пунктами 1 - 6 частини 8 статті 20 Федерального закону "Про саморегулюючі організації", а також документи, що підтверджують дотримання встановлених частинами 1 і 2 статті 55.4 цього Кодексу вимог до некомерційної організації. При цьому в статуті некомерційної організації повинен бути зазначений вид саморегулівної організації відповідно до статті 55.3 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
3. Не допускається вимагати подання інших документів для внесення відомостей про саморегулівної організації в державних валют-ного державного реєстру саморегулівних організацій, за винятком зазначених у частині 2 цієї статті документів.
(Частина 3 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 55.2. Набуття статусу саморегуліруе-мій організації"
 1. Стаття 55.4. Вимоги до некомерційної організа-ції, необхідні для набуття статусу саморегуліруе-мій організації
  1. Некомерційна організація має право набути статусу саморегулівної організації, заснованої на членстві осіб, що виконують-няющих інженерні вишукування, або саморегулівної організації, заснованої на членстві осіб, які здійснюють підготовку проект-ної документації, за умови відповідності некомерційної організації наступним вимогам: 1) об'єднання у складі некомерційної організації в якості
 2. Стаття 55.3. Види саморегулівних організацій
  Допускається придбання некомерційними організаціями статусу саморегулівних організацій наступних видів: 1) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які виконують інженерні вишукування; 2) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють підготовку проектної документації ; 3) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють
 3. Стаття 55.18. Ведення державного реєстру са-морегуліруемих організацій
  1. Ведення державного реєстру саморегулівних організацій здійснюється органом нагляду за саморегулівними ор-ганізації. 2. До державного реєстру саморегулівних організацій вносяться такі відомості щодо кожної саморегуліруе-мій організації: 1) найменування, адресу (місце знаходження) і номер контактного телефону саморегулівної організації; 2) вид саморегулівної
 4. Контрольні питання
  Які правові основи статусу міжнародних (міжурядових) організацій в практиці міжнародних господарських відносин? 2. Які відмінності характеризують правовий статус держави і міжнародних організацій у відносинах, регульованих міжнародним приватним
 5. Стаття 21. Саморегульовані організації арбітражних керуючих
  1. Статус саморегулівної організації арбітражних керуючих набувається некомерційною організацією з дати включення відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих. За включення некомерційної організації в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих сплачується
 6. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975. Руденченко Н. Стягнення безпідставно придбаного або збереження майна / / Радянська юстиція. 1979. N 9. Толстой Ю.К. Зобов'язання з безпідставного придбання або збереження майна / / Вісник ЛДУ. 1973. N 5. Флейшиц Е.А. Зобов'язання із заподіяння шкоди і безпідставного збагачення. М., 1951. Чернишов В.І. Зобов'язання з
 7. Установчі документи некомерційних організаці
  й. Більшість некомерційних організацій має єдиний установчий документ - статут, і лише деякі, крім того, - установчий договір. Установи та державні органи часто функціонують на підставі положень, які також віднесені Цивільним кодексом до установчих документів. Нарешті, статус окремих організацій, зокрема Центрального банку РФ і державних
 8. § 139. Придбання власності на підставі закону
  В окремих випадках придбання власності здійснювалося під безпосереднім дією закону (ex lege). Безпосереднє придбання власності ex lege було встановлено для спадщини, для caduca, для співвласника, відремонтувати загальну річ і не отримав відшкодування у чотиримісячний термін, для держателя, у якого власник речі намагався відібрати її силою, для обробних чужі
 9. Стаття 169. Статус містоутворюючих організацій
  1. Для цілей цього Закону містоутворюючими організаціями визнаються юридичні особи, чисельність працівників яких становить не менше двадцяти п'яти відсотків чисельності працюючого населення відповідного населеного пункту. 2. Положення, передбачені цим пунктом, застосовуються також до інших організацій, чисельність працівників яких перевищує п'ять тисяч
 10. Стаття 213. Право власності громадян і юридичних осіб
  1. У власності громадян і юридичних осіб може перебувати будь-яке майно, за винятком окремих видів майна, яке відповідно до закону не може належати громадянам або юридичним особам. 2. Кількість і вартість майна, що перебуває у власності громадян та юридичних осіб, не обмежуються, за винятком випадків, коли такі обмеження встановлені законом з метою,
 11. Стаття 571. Відповідальність за вилучення товару, придбаного за договором міни
  Сторона, у якої третьою особою вилучено товар, придбаний за договором міни, вправі за наявності підстав, передбачених статтею 461 цього Кодексу, вимагати від іншої сторони повернення товару, отриманого останньої в обмін, і (або) відшкодування
 12. § 299. Спадкоємець
  Статус спадкоємця за певних умов могло отримати будь-яка фізична особа, навіть раби. Щоб отримати статус спадкоємця, фізична особа повинна було жити в момент деляціі, тобто в момент смерті спадкодавця. Виняток становили нащадки спадкодавця, народжені після його смерті. (528) Статус спадкоємця могли отримувати і юридичні особи. Приватні юридичні особи отримували цей статус на
 13. Стаття 400. Процесуальна правоздатність іноземної організації та міжнародної організації
  Коментар до статті Коментар до частини 1. Особистий закон юридичної особи. § 1. 1. Особистим законом юридичної особи вважається право країни, де засновано юридична особа (п. 1 ст. 1202 ГК РФ). 2. На основі особистого закону юридичної особи визначаються, зокрема: 1) статус організації як юридичної особи 2) організаційно-правова форма юридичної особи; 3) вимоги до
 14. Загальні положення
  . Дочірні та залежні господарські товариства (ст. 105 і 106 ГК; ст. 6 Закону про ТОВ та ст. 6 Закону про АТ) являють собою не самостійні організаційно-правові форми (моделі) комерційних організацій, а особливі правові стану (особливий правовий статус) розглянутих вище форм господарських товариств, з яким закон пов'язує специфічні цивільно-правові наслідки. Особливу виділення
 15. Майнове становище некомерційних організацій
  . Як і будь-яка юридична особа, некомерційні організації мають відокремлене майно. У більшості випадків законодавство не встановлює для цих організацій мінімального розміру активів (статутного або складеного фонду, капіталу), а також можливості банкрутства (за винятком споживчих кооперативів, благодійних та інших фондів, автономних установ та деяких інших форм).
 16. Стаття 55.20. Національні об'єднання саморег-ліруемих організацій
  1. Національні об'єднання саморегулівних організацій є загальноросійськими недержавними некомерційними організаціями, що об'єднують саморегульовані організації на основі обов'язкового членства. 2. Створюються національні об'єднання саморегулівних організацій наступних видів: 1) Національне об'єднання саморегулівних організацій, заснованих на членстві осіб, які виконують
 17. Вопрос_15. Загальна характеристика правового статусу некомерційних організацій
  Вопрос_15. Загальна характеристика правового статусу некомерційних
 18. Стаття 179. Особливості продажу майна та майнових прав сільськогосподарських організацій
  1. При продажу майна та майнових прав боржника - сільськогосподарської організації арбітражний керуючий повинен виставити на продаж на торгах підприємство боржника. Продаж підприємства боржника здійснюється в порядку, встановленому пунктами 4 - 19 статті 110 цього Закону. Оцінка майна боржника здійснюється в порядку, встановленому статтею 130 цього
 19. Стаття 1202. Особистий закон юридичної особи
  1. Особистим законом юридичної особи вважається право країни, де засновано юридична особа. 2. На основі особистого закону юридичної особи визначаються, зокрема: 1) статус організації як юридичної особи 2) організаційно-правова форма юридичної особи; 3) вимоги до найменування юридичної особи; 4) питання створення, реорганізації та ліквідації юридичної особи, в тому
© 2014-2022  yport.inf.ua