Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоМедичне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. Кирилова. Науково-практичний коментар до Федерального закону "Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації", 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 64. Експертиза якості медичної допомоги

Коментар до статті 64
З метою забезпечення реалізації прав громадян на отримання медичної допомоги коментована стаття передбачає експертизу якості медичної допомоги. Вона повинна відповідати обсягам та умовам, передбаченим у територіальної програмою обов'язкового медичного страхування і договором про надання медичної допомоги з обов'язкового медичного страхування шляхом проведення медико-економічного контролю, медико-економічної експертизи, експертизи якості медичної допомоги. Визначено порядок і механізм їх проведення. Передбачені контрольні функції з боку фондів обов'язкового медичного страхування з метою забезпечення захисту інтересів застрахованих осіб.
Згідно ст. 40 Федерального закону "Про обов'язкове медичне страхування" експертиза якості медичної допомоги - виявлення порушень у наданні медичної допомоги, в тому числі оцінка правильності вибору медичної технології, ступеня досягнення запланованого результату і встановлення причинно-наслідкових зв'язків виявлених недоліків у наданні медичної допомоги.
Експертиза якості медичної допомоги проводиться відповідним експертом, включеним до територіального реєстру експертів якості медичної допомоги. Таким експертом є лікар - фахівець, який має вищу професійну освіту, свідоцтво про акредитацію спеціаліста або сертифікат фахівця, стаж роботи за відповідною лікарською спеціальністю не менше 10 років і пройшов підготовку з питань експертної діяльності у сфері обов'язкового медичного страхування. Федеральний фонд, територіальний фонд, страхова медична організація для організації та проведення експертизи якості медичної допомоги доручають проведення зазначеної експертизи експертові якості медичної допомоги з числа експертів, включених в територіальні реєстри експертів якості медичної допомоги.
Територіальний реєстр експертів якості медичної допомоги містить відомості про них, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, спеціальність, стаж роботи за фахом, і інші відомості, передбачені порядком ведення територіального реєстру експертів якості медичної допомоги. Порядок ведення такого реєстру територіальним фондом, у тому числі розміщення зазначеного реєстру на офіційному сайті територіального фонду в мережі Інтернет, встановлюється Федеральним фондом.
Медична організація не має права перешкоджати доступу експертів до матеріалів, необхідним для проведення медико-економічної експертизи, експертизи якості медичної допомоги, і зобов'язана надавати експертам запитувану ними інформацію.
Результати експертизи якості медичної допомоги оформляються відповідними актами за формами, встановленими Федеральним фондом.
За результатами контролю обсягів, термінів, якості та умов надання медичної допомоги застосовуються заходи, передбачені ст. 41 названого Закону та умовами договору на надання та оплату медичної допомоги з обов'язкового медичного страхування.
Наказом ФФОМС від 01.12.2010 N 230 (ред. від 16.08.2011) (1) конкретизований Порядок організації та проведення контролю обсягів, термінів, якості та умов надання медичної допомоги з обов'язкового медичного страхування.
---
(1) Російська газета. 2011. N 20.
Експертиза якості медичної допомоги проводиться шляхом перевірки відповідності наданої застрахованій особі медичної допомоги договором про надання та оплату медичної допомоги з обов'язкового медичного страхування, порядкам надання медичної допомоги та стандартам медичної допомоги, що склалася клінічній практиці.
Експертиза якості медичної допомоги здійснюється у вигляді:
а) цільовий експертизи;
б) планової експертизи.
Цільова експертиза якості медичної допомоги проводиться протягом місяця після надання страхового випадку (медичних послуг) до оплати у випадках:
отримання скарг від застрахованої особи або його представника на доступність і якість медичної допомоги в медичній організації;
летальних результатів при наданні медичної допомоги;
внутрішньолікарняного інфікування та ускладнення захворювання;
первинного виходу на інвалідність осіб працездатного віку і дітей;
повторного обгрунтованого звернення з приводу одного і того ж захворювання: впродовж 30 днів - при наданні амбулаторно-поліклінічної допомоги, протягом 90 днів - при повторній госпіталізації;
захворювань з подовженим або укороченим терміном лікування більш ніж на 50% від встановленого стандартом медичної допомоги або среднесложівшегося для всіх застрахованих осіб у звітному періоді із захворюванням, для якого відсутній затверджений стандарт медичної допомоги.
При проведенні цільової експертизи якості медичної допомоги по випадках:
відібраним за результатами цільової медико-економічної експертизи, загальні терміни проведення цільової експертизи якості медичної допомоги можуть збільшуватися до шести місяців з моменту подання рахунку на оплату;
повторного звернення (госпіталізації) з приводу одного і того ж захворювання встановлені терміни обчислюються з моменту подання на оплату рахунку, що містить інформацію про повторне звернення (госпіталізації).
Терміни проведення цільової експертизи якості медичної допомоги з моменту подання рахунку на оплату не обмежуються за випадками скарг застрахованих осіб або їх представників, летальних результатів, внутрішньолікарняного інфікування та ускладнень захворювань, первинного виходу на інвалідність осіб працездатного віку та дітей.
Проведення цільової експертизи якості медичної допомоги в разі надходження скарг застрахованих осіб або їх представників не залежить від часу, що пройшов з моменту надання медичної допомоги, і здійснюється відповідно до Федерального закону від 02.05.2006 N 59 - ФЗ "Про порядок розгляду звернень громадян Російської Федерації" і іншими нормативними правовими актами, що регламентують роботу із зверненнями громадян.
Кількість цільових експертиз якості медичної допомоги визначається кількістю випадків, що вимагають її проведення.
Планова експертиза якості медичної допомоги проводиться з метою оцінки відповідності обсягів, строків, якості та умов надання медичної допомоги групам застрахованих осіб, розділеним за віком, захворювання або групи захворювань, етапу медичної допомоги та іншими ознаками, умовами , передбаченим договором про надання та оплату медичної допомоги з обов'язкового медичного страхування.
Обсяг щомісячних планових експертиз якості медичної допомоги визначається планом перевірок страховими медичними організаціями медичних організацій, погодженим територіальним фондом обов'язкового медичного страхування, і становить не менше:
в стаціонарі - 5 % від числа закінчених випадків лікування;
в денному стаціонарі - 3% від числа закінчених випадків лікування;
при наданні амбулаторно-поліклінічної допомоги - 0,5% від числа закінчених випадків лікування за результатами медико-економічного контролю.
Планова експертиза якості медичної допомоги проводиться за випадками надання медичної допомоги з обов'язкового медичного страхування, відібраним:
а) методом випадкової вибірки;
б) за тематично однорідної сукупності випадків.
Планова експертиза якості медичної допомоги методом випадкової вибірки проводиться для оцінки характеру, частоти і причин порушень прав застрахованих осіб на своєчасне отримання медичної допомоги встановленого територіальної програмою обов'язкового медичного страхування обсягу та якості, у тому числі обумовлених неправильним виконанням медичних технологій, які спричинили погіршення стану здоров'я застрахованої особи, додатковий ризик несприятливих наслідків для його здоров'я, неоптимальний витрачання ресурсів медичної організації, незадоволеність медичною допомогою застрахованих осіб.
Планова тематична експертиза якості медичної допомоги проводиться відносно певної сукупності випадків надання медичної допомоги з обов'язкового медичного страхування, відібраних за тематичними ознаками в кожній медичній організації або групі медичних організацій, що надають медичну допомогу з обов'язкового медичного страхування одного виду або в одних умовах.
Вибір тематики здійснюється на підставі показників діяльності медичних організацій, їх структурних підрозділів та профільних напрямків діяльності:
а) лікарняної летальності, частоти післяопераційних ускладнень, первинного виходу на інвалідність осіб працездатного віку і дітей, частоти повторних госпіталізацій, середньої тривалості лікування, вартості медичних послуг та інших показників;
б) результатів внутрішнього і відомчого контролю якості медичної допомоги.
Планова тематична експертиза якості медичної допомоги спрямована на вирішення наступних завдань:
а) виявлення, встановлення характеру і причин типових (повторюваних, систематичних) помилок у лікувально-діагностичному процесі ;
б) порівняння якості медичної допомоги, наданої групам застрахованих осіб, розділеним за віком, статтю та іншими ознаками.
Планова експертиза якості медичної допомоги проводиться в кожній медичній організації, що надає медичну допомогу з обов'язкового медичного страхування, не рідше одного разу протягом календарного року у строки, визначені планом перевірок.
Експертиза якості медичної допомоги може проводитися в період надання застрахованій особі медичної допомоги (далі - очна експертиза якості медичної допомоги), у тому числі за зверненням застрахованої особи або його представника. Основною метою очної експертизи якості медичної допомоги є запобігання і (або) мінімізація негативного впливу на стан здоров'я пацієнта дефектів медичної допомоги.
Експертом якості медичної допомоги з повідомленням адміністрації медичної організації може проводитися обхід підрозділів медичної організації з метою контролю умов надання медичної допомоги, підготовки матеріалів для експертного висновку, а також консультування застрахованої особи.
При консультуванні звернулася застрахована особа інформується про стан його здоров'я, ступеня відповідності наданої медичної допомоги порядкам надання медичної допомоги та стандартам медичної допомоги, договором про надання та оплату медичної допомоги з обов'язкового медичного страхування з роз'ясненням його прав.
Експертом якості медичної допомоги, яка здійснювала проведення експертизи якості медичної допомоги, оформляється експертний висновок, що містить опис проведення та результати експертизи якості медичної допомоги, на підставі якого складається акт експертизи якості медичної допомоги.
Результати експертизи якості медичної допомоги, оформлення відповідним актом, є підставою для застосування до медичної організації відповідних заходів.
На підставі актів такої експертизи уповноваженими органами вживаються заходи щодо поліпшення якості медичної допомоги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 64. Експертиза якості медичної допомоги "
 1. 15.1. Правове регулювання питань проведення експертизи якості медичної допомоги
  експертизи якості медичної допомоги. Основи законодавства РФ про охорону здоров'я громадян містять спеціальний розділ, присвячений медичній експертизі (розділ IX). Згідно з цим розділом, виділені п'ять видів медичних
 2. По-друге, з 1 січня 2013 р. набирають чинності положення, що стосуються:
  якості медичної допомоги: 2) застосування порядків надання медичної допомоги та стандартів медичної допомоги в рамках забезпечення доступності та якості медичної допомоги (п. 4 ст. 10), 3) ліцензування медичної діяльності медичних організацій (подп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 15); 4) права Уряду РФ визначати додатковий перелік захворювань для включення їх до переліку
 3. 4. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи (ст. 52 Основ).
  Експертиза проводиться в медичних установах державної або муніципальної системи охорони здоров'я, експертом бюро судово-медичної експертизи, залученими для виробництва експертизи, на підставі постанови особи, яка провадить розслідування, або ухвали суду. Судово-психіатрична експертиза проводиться в призначених для цієї мети установах державної системи
 4. 9.1. Відповідальність суб'єктів медичного страхування
  якість медичних послуг, а також за відмову в наданні медичної допомоги застрахованою стороні. У разі порушення медичним закладом умов договору страхова медична організація має право частково або повністю не відшкодовувати витрати з надання медичних послуг. Страхова медична організація здійснює контроль якості медичної допомоги, наданої
 5. Стаття 89. Відомчий контроль якості та безпеки медичної діяльності
    експертиза).
 6. ЛІТЕРАТУРА
    якості медичної допомоги в системі ОМС. Методичний посібник / За ред. Чавпецова В.Ф. Тольятті, 1996. 5. Гарантії якості медичної допомоги та їх правове забезпечення системою обов'язкового медичного страхування. Методичний посібник / За ред. В.Ф. Чавпецова, В.В. Гришина, В.Ю. Семенова, А.М. Рабець. М.: Федеральний фонд ОМС, 1998. 6. Гришин В.В., Семенов В.Ю., Чавпецов В.Ф. Гарантії
 7. Стаття 87. Контроль якості та безпеки медичної діяльності
    експертизи; експертизи якості медичної допомоги. 4. Створення системи оцінки діяльності медичних працівників, беруть участь у наданні медичних послуг. Подібна оцінка діяльності в даний період створена в ряді суб'єктів РФ. Зокрема, в Кіровській області в рамках реалізації заходів з підвищення доступності амбулаторної медичної допомоги розпорядженням департаменту
 8. Стаття 79. Призначення експертизи
    експертизи (ст. 1 ФЗ від 31 травня 2001 р. N 73-ФЗ "Про державну судово-експертної діяльності в РФ"). Обмеження при організації та виробництві судової експертизи. § 2. Державному судово-експертній установі не може бути доручено виробництво судової експертизи, а у випадках, коли вказане виробництво розпочато, воно негайно припиняється, якщо встановлено обставини,
 9. Стаття 185. Гарантії працівникам, які направляються на медичний огляд (обстеження)
    експертизу зв'язку захворювання з професією, в стаціонарне лікувально-профілактичний заклад, середній заробіток зберігається за весь період перебування в стаціонарі. Середня заробітна плата зберігається також на час позачергового медичного огляду (обстеження) відповідно до медичного висновку (ст. 219 ТК). У тих випадках, коли в результаті медичного огляду (обстеження), в
 10. 2. Медико-соціальна експертиза (ст. 50 Основ).
    експертиза проводиться федеральними установами медико-соціальної експертизи в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Громадянин або його законний представник має право на запрошення за своєю заявою будь-якого фахівця з його згоди для участі у проведенні медико-соціальної експертизи. Таким чином, в якості суб'єктів медико-соціальної експертизи можуть
 11. 7.2. Договір медичного страхування
    якості або інших послуг за програмами ОМС і ДМС. При цьому, крім власне договору страхування, страховик укладає договір з лікувальним закладом про надання медичної допомоги застрахованим. Перелік лікувальних установ, що працюють в системі ОМС, визначається територіальною програмою державних гарантій забезпечення громадян безкоштовною медичною допомогою, а розробка
 12. Стаття 283. Призначення експертизи для визначення психічного стану громадянина
    експертизи для визначення психічного стану громадянина. Без проведення такої експертизи прийняття рішення про визнання громадянина недієздатним неприпустимо. Таке рішення буде незаконним і необгрунтованим і підлягає безумовною скасування. Разом з тим призначення судово-психіатричної експертизи не повинно мати місця, якщо відсутні достовірні і достатні дані про психічне
 13. Стаття 99. Види примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 99
    експертиз, здійснюваних з дотриманням положень глави 28 і ст. 283 КПК РФ. Порядок проведення таких експертиз регламентований Федеральним законом від 31 травня 2001 р. N 73-ФЗ "Про державну судово-експертної діяльності в Російській Федерації". Проведення судово-психіатричних експертиз регламентується також і наступними документами: Положенням про амбулаторну судово-психіатричної
 14. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
    експертизи якості медичної допомоги. 54. Процесуальне становище, права та обов'язки
 15. Стаття 58. Медична експертиза
    експертиз відносяться: 1) експертиза тимчасової непрацездатності; 2) медико-соціальна експертиза, 3) військово-лікарська експертиза; 4) судово-медична та судово-психіатрична експертизи; 5) експертиза професійної придатності та експертиза зв'язку захворювання з професією; 6) експертиза якості медичної допомоги. Федеральний закон від 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. від 03.12.2011) "Про
 16. 7.4. Договір на надання лікувально-профілактичної допомоги
    якості в конкретні терміни в рамках програм обов'язкового медичного страхування, а страхова медична організація зобов'язується своєчасно і в повному обсязі оплачувати вироблені послуги. Особливістю даного договору є те, що поняття "замовник" послуги і її "споживач" не збігаються, оскільки страхова медична організація виконує функцію посередника між виробником
 17. Стаття 124. Ненадання допомоги хворому Коментар до статті 124
    медична допомога громадянам при станах, що вимагають термінового медичного втручання (при нещасних випадках, травмах, отруєннях та інших станах і захворюваннях), повинна надаватися лікувально-профілактичними установами незалежно від територіальної, відомчої підпорядкованості та форми власності, медичними працівниками, а також іншими особами, зобов'язаними надавати її у вигляді першої
 18. Стаття 99. Види примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 99
    експертиз.
 19. 5.6. Пільги, передбачені в сфері охорони здоров'я
    медичного страхування непрацюючого населення передбачається оплата з коштів обов'язкового медичного страхування медичної допомоги (в обсязі та на умовах діючої на даній території територіальної програми обов'язкового медичного страхування), а також додаткової безкоштовної медичної допомоги окремим категоріям громадян відповідно до ФЗ від 17 липня 1999 р. N 178-ФЗ "Про
© 2014-2022  yport.inf.ua