Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоМедичне право → 
« Попередня Наступна »
Г.Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009 - перейти до змісту підручника

9.1. Відповідальність суб'єктів медичного страхування


Медичні працівники або ЛПЗ можуть залучатися до різних видів відповідальності: адміністративної, дисциплінарної, кримінальної, цивільної (майнової).
Медичні установи несуть відповідальність за обсяг і якість наданих медичних послуг, а також за відмову в наданні медичної допомоги застрахованою стороні.
У разі порушення медичним закладом умов договору страхова медична організація має право частково або повністю не відшкодовувати витрати з надання медичних послуг.
Страхова медична організація здійснює контроль якості медичної допомоги, наданої застрахованим за програмами ОМС, ДМС, а також контроль якості забезпечення необхідними лікарськими засобами окремих категорій громадян при наданні амбулаторно-поліклінічної допомоги.
У разі неможливості надання лікувально-профілактичної допомоги, що відповідає умовам договору, силами даної установи, СМО зобов'язана здійснити переклад пацієнта до іншого медичного закладу або запросити відповідного спеціаліста.
Важливим обов'язком СМО є надання допомоги пацієнту у стягненні з винного медичного закладу заподіяної застрахованій збитку.
СМО має право вимагати від юридичних або фізичних осіб, відповідальних за заподіяну шкоду здоров'ю громадянина, відшкодування їй витрат у межах суми, витраченої на надання застрахованій медичної допомоги, за винятком випадків, коли шкода заподіяна страхувальником.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.1. Відповідальність суб'єктів медичного страхування "
 1. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  відповідальність сторін. 17. Страховий медичний поліс - форма, умови видачі, зміни, припинення дії полісу. 18. Договір на надання лікувально-профілактичної допомоги - поняття, сторони, зобов'язання, відповідальність сторін. 19. Приватна медична практика: поняття, суб'єкти, правові умови. 20. Договір на надання платних медичних послуг: поняття, особливості,
 2. § 3. Права та обов'язки муніципального службовця
  відповідальність муніципального службовця. За невиконання або неналежне виконання муніципальним службовцям покладених на нього обов'язків (посадовий провина) на муніципального службовця можуть накладатися дисциплінарні стягнення, передбачені нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування відповідно до федеральними та регіональними законами. Як правило, за
 3. § 2. Місцева адміністрація
  відповідальності співробітників за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків і т.д. Голова місцевої адміністрації. Місцевою адміністрацією керує її глава на принципах єдиноначальності. Він своїми актами вводить в дію рішення адміністрації, уособлюючи її як єдиний орган. Главою місцевої адміністрації в першої моделі є глава муніципального освіти за
 4. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
  відповідальності за збиток, нанесений службою в цілому. Службовець може бути покараний тільки за свої особисті помилки, пов'язані з його роботою. Орган місцевого самоврядування покликаний захистити службовця від загроз, насильницьких дій, наклепу або шкоди, жертвою яких він може бути у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків. Огорожа службовця від свавілля забезпечується правом на захист
 5. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  відповідальність постачальника (виробника). Обов'язок укласти договір може бути передбачена добровільно прийнятим стороною зобов'язанням. Так, в соот-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 196 ветствии до ст. 446 ЦК сторони має право за своїм угодою передати розбіжності, що виникли при укладенні договору,
 6. § 4. Страхування
  відповідальність перед іншими особами за власний рахунок або за рахунок зацікавлених осіб. При цьому законом встановлюються умови здійснення обов'язкового страхування невиконання яких для страхувальника тягне майнову відповідальність як перед вигодонабувачем по обов'язковому страхуванню, так і перед державою (ст. 937 ЦК). Законом передбачено, що обов'язкове страхування
 7. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  відповідальності: Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 267 - за здійснення розрахунків готівкою з іншими підприємствами, установами та організаціями понад встановлених граничних сум - штраф у 2-кратному розмірі суми виробленого платежу; - за неоприбуткування (неповне оприбуткування) в
 8. § 2. Вимоги, що пред'являються до професійних учасників страхового ринку
  відповідальністю (ст. 87 ЦК); 2) товариство з додатковою відповідальністю (ст. 95 ЦК); 3) акціонерне товариство, відкрите чи закрите (ст. 96 , 97 ЦК). Як випливає зі ст. 90, 95 і 99 ЦК, основна мета законодавця при введенні правової конструкції статутного капіталу - встановлення гарантій дотримання інтересів кредиторів господарських товариств. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф.
 9. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  відповідальності своїм майном, оскільки не має такого. Можна сказати, що селянське господарство - це не суб'єкт правових, та й економічних відносин, а форма господарювання, різновид господарської, точніше - сільськогосподарської діяльності. Закон виходить з того, що селянське господарство можуть вести кілька громадян, пов'язаних родинними відносинами (члени
 10. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  відповідально місцевий бюджет - це місцевий фонд грошових коштів), а з соціальної - це система економічних відносин, пов'язана із збиранням та використанням централізованого фонду грошових коштів. З правової точки зору місцевий бюджет є основним нормативним актом муніципального освіти, що дозволяє й яка стверджує витрачання грошових коштів. Самостійність місцевих бюджетів
© 2014-2022  yport.inf.ua