Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 4. Нормативні правові акти з питань виконання покарань

Федеральні органи виконавчої влади мають право приймати засновані на федеральному законі нормативні правові акти з питань виконання покарань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 4. Нормативні правові акти з питань виконання покарань "
 1. Стаття 4. Нормативні правові акти з питань виконання покарань
  Коментар до статті 4 січня. Положення кримінально-виконавчого закону в ряді випадків вимагають свого розвитку, деталізації, визначення механізму реалізації. Крім того, окремі питання, пов'язані з виконанням покарання, повинні вирішуватися оперативно з урахуванням зміни умов у країні, зміни можливостей держави. Зробити це досить швидко на рівні закону неможливо виходячи з
 2. Стаття 21. Відомчий контроль
  Коментар до статті 21 січня. Установи та органи, які виконують покарання, а також Федеральна служба судових приставів входять до системи Міністерства юстиції Російської Федерації. І лише дисциплінарні військові частини, командування гарнізонів на гауптвахтах для засуджених військовослужбовців або у відповідних відділеннях гарнізонних гауптвахт, а також командування військових частин - в систему
 3. 8. Нормативні правові акти. Закон
  Нормативно-правовий акт - це виданий в особливому порядку правовий акт, прийнятий повноважним на те органом і містить правові норми. Ознаки нормативно-правового акта: 1) владно-вольовий характер, 2) неодноразовість застосування; 3) адресованность невизначеному колу осіб. Нормативні акти можна класифікувати за юридичною силою на закони та підзаконні акти. Закон - це
 4. § 1. Муніципальні правові акти.
  Муніципальні правові акти поряд з федеральними та регіональними правовими актами мають важливе значення для організації діяльності органів місцевого самоврядування. З питань місцевого значення населенням муніципальних утворень безпосередньо і (або) органами та посадовими особами місцевого самоврядування приймаються муніципальні правові акти. З питань здійснення окремих
 5. Стаття 170. Приведення нормативних правових актів у відповідність із цим Кодексом
  1. Надалі до приведення законів та інших нормативних правових актів, що діють на території Російської Федерації, у відповідність із цим Кодексом закони та інші нормативні правові акти Російської Федерації застосовуються в межах і в порядку, які передбачені Конституцією Російської Федерації, остільки, оскільки вони не суперечать цьому Кодексу . 2. Доручити Уряду
 6. Стаття 60. Нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеження волі
  Коментар до статті 60 1. Нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеження волі здійснюється кримінально-виконавчими інспекціями і полягає в спостереженні за поведінкою засуджених, дотриманням ними встановлених судом обмежень та прийнятті у разі потреби встановлених законом заходів впливу. Для забезпечення нагляду, попередження злочинів і в цілях отримання
 7. Стаття 148. Звільнення від покарання у вигляді обмеження по військовій службі або заміна його засудженому військовослужбовцю, який звільняється з військової служби
  Коментар до статті 148 1. Статтею 51 Федерального закону від 28 березня 1998 р. N 53-ФЗ "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачені різні підстави звільнення військовослужбовця з військової служби. Зокрема, військовослужбовець підлягає звільненню з військової служби: після закінчення терміну контракту, за станом здоров'я, у зв'язку з припиненням громадянства Російської Федерації, у зв'язку з
 8. Стаття 31.7. Припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови у разі: 1) видання акта амністії, якщо такий акт усуває застосування адміністративного покарання; 2) скасування або визнання такими, що втратили силу закону або його положення, що встановлюють адміністративну відповідальність за скоєне; 3) смерті особи, залученого
 9. Стаття 31.8. Дозвіл питань, пов'язаних з виконанням постанови про призначення адміністративного покарання
  1. Питання про відстрочку, про розстрочення, призупинення або припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання, а також про стягнення адміністративного штрафу, накладеного на неповнолітнього, з його батьків або інших законних представників розглядаються суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, в триденний строк з дня виникнення підстави для
 10. Стаття 31.9. Давність виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  1. Постанова про призначення адміністративного покарання не підлягає виконанню у разі, якщо ця постанова не було приведено у виконання протягом року з дня його вступу в законну силу. 2. Перебіг строку давності, передбаченого частиною 1 цієї статті, переривається у разі, якщо особа, притягнута до адміністративної відповідальності, ухиляється від виконання постанови про
 11. Стаття 31.7. Припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови у разі: 1) видання акта амністії, якщо такий акт усуває застосування адміністративного покарання; 2) скасування або визнання такими, що втратили силу закону або його положення, що встановлюють адміністративну відповідальність за скоєне; 3) смерті особи, залученого
 12. Стаття 5. Дія кримінально-виконавчого законо-давства Російської Федерації щодо засуджених військовослужбовців
  1. Покарання засуджених військовослужбовців виконуються відповідно до цього Кодексу, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами, а також правилами відбування кримінальних покарань засудженими військовослужбовцями, утвер-ждаемимі федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної полі-тики, нормативно-правовому
 13. 2. Система джерел бюджетного права
  Система джерел бюджетного права в РФ закріплена в положеннях ст. ст. 2-4 БК РФ. Бюджетне законодавство РФ складається з БК РФ та прийнятих відповідно до нього федеральних законів про федеральний бюджет на відповідний рік, законів суб'єктів РФ про бюджети суб'єктів РФ на відповідний рік, нормативних правових актів представницьких органів місцевого самоврядування про місцеві бюджети на
 14. Стаття 75. Направлення засуджених до позбавлення сво-боди для відбування покарання
  1. Засуджені до позбавлення волі направляються для відбування покарання не пізніше 10 днів з дня отримання адміністрацією слідчого ізолятора повідомлення про вступ вироку суду в законну силу. Протягом цього строку засуджений має право на короткострокове побачення з родичами або іншими особами. Порядок направлення засуджених до виправних установ визначається федеральним органом
 15. Стаття 31.8. Дозвіл питань, пов'язаних з виконанням постанови про призначення адміністративного покарання
  1. Питання про роз'яснення способу і порядку виконання, про відстрочку, про розстрочення, призупинення або припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання, а також про стягнення адміністративного штрафу, накладеного на неповнолітнього, з його батьків або інших законних представників розглядаються суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, в
 16. Стаття 31.9. Давність виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  1. Постанова про призначення адміністративного покарання не підлягає виконанню у разі, якщо ця постанова не було приведено у виконання протягом двох років з дня його вступу в законну силу. (В ред. Федерального закону від 21.04.2011 N 71-ФЗ) 2. Перебіг строку давності, передбаченого частиною 1 цієї статті, переривається у разі, якщо особа, притягнута до адміністративної
 17. Стаття 17. Приведення нормативних правових актів у відповідність із цим Законом
  У коментованій статті федеральний законодавець наказував Президенту РФ, Уряду РФ і органам державної влади суб'єктів РФ привести свої нормативні правові акти у відповідність із коментованим Законом до набрання ним силу, тобто до 1 лютого 2002 р. (див. коментар. до ст. 16 Закону). Відомостей про видання Президентом РФ і Урядом РФ нормативних правових актів
 18. 9. Нормативні правові акти суб'єктів РФ і муніципальних утворень в системі джерел фінансового права
  Значне місце в системі джерел фінансового права займають нормативні правові акти суб'єктів РФ і о'рга-нів місцевого самоврядування. Нормативні фінансово-правові акти суб'єктів РФ за формою вираження аналогічні федеральним, оскільки правова система суб'єкта РФ производна і є складовою частиною правової системи Росії в цілому. Конституційно-правовий статус суб'єктів РФ наділяє
 19. Стаття 4.6. Термін, протягом якого особа вважається підданим адміністративному покаранню
  Особа, якій призначено адміністративне покарання за вчинення адміністративного правопорушення, вважається підданим даного покарання протягом одного року з дня закінчення виконання постанови про призначення адміністративного
 20. Стаття 4.6. Термін, протягом якого особа вважається підданим адміністративному покаранню
  Особа, якій призначено адміністративне покарання за вчинення адміністративного правопорушення, вважається підданим даного покарання протягом одного року з дня закінчення виконання постанови про призначення адміністративного
© 2014-2022  yport.inf.ua