Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 4. Відносини, регульовані законодавець-ством про містобудівну діяльність

1. Законодавство про містобудівну діяльність регулює відносини щодо територіального планування, містобудівельно-тельному зонуванню, плануванні території, архітектурно-будівельного проектування, відносини з будівництва об'єктів капітального будівництва, їх реконструкції, капітального ремонту, а також з експлуатації будівель, споруд (далі - містобудівельно-тільні відносини).
(В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 18.07.2011 N 243-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
2. До відносин, пов'язаних із вжиттям заходів щодо забезпечення безпеки будівництва, експлуатації будівель, споруд, попередження надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та ліквідації їх наслідків при здійсненні місто-будівельної діяльності, норми законодавства про містобудівну діяльність застосовуються, якщо дані відношення не врегу-лированной законодавством Російської Федерації у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, законодавством Російської Федерації про безпеку гідротехнічних споруд, законодавством Російської Федерації про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів, законодавством Російської Федерації про використання атомної енергії, технічними регламентами.
(В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
3. До містобудівним відносин застосовується земельне, лісове, водне законодавство, законодавство про особливо охра-няемих природних територіях, про охорону навколишнього середовища, про охорону об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культу-ри) народів Російської Федерації, інше законодавство Російської Федерації, якщо дані відносини не врегульовані законодавством про містобудівну діяльність.
4. До відносин, пов'язаних з придбанням, припиненням статусу саморегулівних організацій, визначенням їх правового становища, здійсненням ними діяльності, встановленням порядку здійснення саморегулівної організацією контролю за діяльністю своїх членів і застосуванням саморегулюючою організацією заходів дисциплінарного впливу до своїх членів, порядку здійснення державного нагляду за діяльністю саморегулівних організацій, застосовується громадянське законодавство, в тому числі Федеральний закон від 1 грудня 2007 року N 315-ФЗ "Про саморегулівні організації" (далі - Федеральний закон "Про саморегулівні організації"), якщо дані відносини не врегульовані цим Кодексом.
(Частина 4 введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 148-ФЗ, в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
5. До відносин, пов'язаних із створенням штучних земельних ділянок, застосовується законодавство про містобудівну діяльність з урахуванням особливостей, встановлених Федеральним законом "Про штучні земельних ділянках, створених на водних об'єктах, що перебувають у федеральній власності, і про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федеративної-ції ".
(Частина 5 введена Федеральним законом від 19.07.2011 N 246-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 4. Відносини, регульовані законодавець-ством про містобудівну діяльність"
 1. Стаття 3. Законодавство про містобудівну діяльність
  відносини в області містобудівної діяльності, не можуть суперечити цьому Кодексу. 3. Закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації, що містять норми, що регулюють відносини в області містобудівної діяльності, не можуть суперечити цьому Кодексу. 4. З питань містобудівної діяльності приймаються муніципальні правові акти, що не
 2. Стаття 58. Відповідальність за порушення законодав-ства про містобудівну діяльність
  законодавства про містобудівну діяльність, несуть дисциплінарну, майнову, адміні-стративно, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Російської
 3. Стаття 2 . Основні принципи законодавства про містобудівну діяльність
  законодавства про містобудівну діяльність; 12) відшкодування шкоди, завданої фізичним, юридичним особам внаслідок порушень вимог законодавства про містобудівну діяльність, в повному
 4. Стаття 5. Суб'єкти містобудівних відносин
  відносин є Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації, муніципальні освіти, фізичні та юридичні особи. 2. Від імені Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у містобудівних ставлення-пах виступають відповідно органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Рос-сийской Федерації,
 5. Стаття 11.9. Вимоги до утвореним і зміненим земельним ділянкам
  щодо яких відповідно до законодавства про містобудівну діяльність встановлюються містобудівні регламенти, визначаються такими містобудівними регламентами. 2. Граничні (максимальні і мінімальні) розміри земельних ділянок, на які дія містобудівних регламентів не поширюється або щодо яких містобудівні регламенти не повинні
 6. Стаття 44. Містобудівні плани земельних ділянок
  щодо земельних ділянок, призначених для будівництва, реконструкції лінійних об'єктів, можуть надаватися містобудівні плани земельних ділянок у порядку, встановленому Містобудівною кодексом Рос-сийской Федерації (Федеральний закон від 29.12.2004 N 191-ФЗ). 1. Підготовка містобудівних планів земельних ділянок здійснюється стосовно забудованим або
 7. Стаття 62. Розслідування випадків заподіяння шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб в результаті порушення законодавець-ства про містобудівну діяльність
  щодо об'єктів, зазначених у пункті 5.1 статті 6 цього Кодексу, встановлення причин такого порушення здійснюється в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації. (В ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 3. У разі заподіяння шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб в результаті на-рушення законодавства про
 8. Стаття 147. Витрати бюджетів державних позабюджетних фондів
  законодавець-ством Російської Федерації, включаючи законодавство про конкретні види обов'язкового соціального страхування (пенсійного, соціального, медичного), відповідно до бюджетів зазначених фондів, затвердженими федеральними законами, законами суб'єктів Російської Федерації. Дія статті 148 призупинено до 1 січня 2014 року Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ в частині,
 9. Стаття 57. Порядок ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності та на-дання відомостей інформаційних систем забезпечення градо-будівельної діяльності
  законодавства про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності. (В ред. Федерального закону від 23.11.2009 N 261-ФЗ) 9. Органи місцевого самоврядування міських округів, органи місцевого самоврядування муніципальних районів безкоштовно здійсню-ються надання відомостей інформаційної системи забезпечення містобудівної діяльності за запитами: 1) органів державної
 10. Стаття 8.1. Недодержання екологічних вимог під час здійснення містобудівної діяльності та експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів
  містобудівній зонування, планування території, архітектурно-будівельному проектуванні, будівництві, капітальному ремонті, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації, виведенні з експлуатації будівель, будов, споруд та інших об'єктів капітального будівництва - (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на
 11. Э
  відносини, см. Майнові відносини - поняття Е. о., регульованих цивільним правом I, 2, § 2 (2) - с. 35 - ознаки Е. о., Регульованих цивільним правом I, 2, § 2 (2) - с. 36 - 37 Електронно-цифровий підпис II, 12, § 5 (4) - с. 467 - 470 Емансипація II, 6, § 3 (3) - с. 159 Емісійні цінні папери, см. Бездокументарні цінні папери, Інвестиційні цінні папери Етапи
 12. Стаття 8.1. Контроль за дотриманням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органу-ми місцевого самоврядування законодавства про місто-будівельної діяльності
  законодавства про містобудівну діяльність (далі у цій статті - органи, здійснюва-рами контроль за дотриманням законодавства про містобудівну діяльність), в тому числі контроль за: 1) відповідністю нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації, муніципальних правових актів законодательст-ву про містобудівну діяльність, 2) дотриманням встановлених
 13. § 1. Загальна характеристика земель населених пунктів та їх правового режиму
  законодавство носило яскраво виражений аграрний ухил і не приділяло достатньої уваги розвитку законодавства про використання земель населених пунктів. Водночас процеси активної урбанізації в нашій країні налічують півтораста років, і попит на розвиток містобудівного законодавства дуже великий. У вітчизняному праві розвиток містобудівного законодавства починається
 14. Контрольні питання і завдання
  відносин підприємств у процесі фінансової діяльності? 6. Дайте характеристику взаємовідносин підприємств з держа ством. 7. Розкрийте поняття фінансової стійкості підприємства та її значення. 8. Які особливості правового регулювання фінансової устої чівості
© 2014-2022  yport.inf.ua