Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 2. Основні принципи законодавства про містобудівну діяльність

Законодавство про містобудівну діяльність і видані відповідно до нього нормативні правові акти грунтуються на наступних принципах:
1) забезпечення сталого розвитку територій на основі територіального планування та містобудівного зонірова-ня;
2) забезпечення збалансованого врахування екологічних, економічних, соціальних та інших факторів при здійсненні градо-будівельної діяльності;
3) забезпечення інвалідам умов для безперешкодного доступу до об'єктів соціального та іншого призначення;
4) здійснення будівництва на основі документів територіального планування, правил землекористування і забудови та документації з планування території;
(в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5) участь громадян та їх об'єднань у здійсненні містобудівної діяльності, забезпечення свободи такої участі;
6) відповідальність органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування за забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини;
7) здійснення містобудівної діяльності з дотриманням вимог технічних регламентів;
8) здійснення містобудівної діяльності з дотриманням вимог безпеки територій, інженерно-технічних вимог, вимог цивільної оборони, забезпеченням попередження надзвичайних ситуацій природного і техногенного характе-тера, прийняттям заходів з протидії терористичним актам;
9) здійснення містобудівної діяльності з дотриманням вимог охорони навколишнього середовища та екологічної без-ки;
10) здійснення містобудівної діяльності з дотриманням вимог збереження об'єктів культурної спадщини та особливо охоронюваних природних територій;
11) відповідальність за порушення законодавства про містобудівну діяльність;
12) відшкодування шкоди, завданої фізичним, юридичним особам внаслідок порушень вимог законодавства про містобудівну діяльність, в повному обсязі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 2. Основні принципи законодавства про містобудівну діяльність "
 1. Стаття 58. Відповідальність за порушення законодав-ства про містобудівну діяльність
  Особи, винні в порушенні законодавства про містобудівну діяльність, несуть дисциплінарну, майнову, адміні-стративно, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Російської
 2. Стаття 3. Законодавство про містобудівну діяльність
  1. Законодавство про містобудівну діяльність складається з цього Кодексу, інших федеральних законів та інших нор-мативно правових актів Російської Федерації, а також законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федеративної-ції. 2. Федеральні закони і прийняті відповідно до них інші нормативні правові акти Російської Федерації, утримуючи-щие норми, що регулюють
 3. Стаття 11.9. Вимоги до утвореним і зміненим земельним ділянкам
  1. Граничні (максимальні і мінімальні) розміри земельних ділянок, щодо яких відповідно до законодавства про містобудівну діяльність встановлюються містобудівні регламенти, визначаються такими містобудівними регламентами. 2. Граничні (максимальні і мінімальні) розміри земельних ділянок, на які дія містобудівних регламентів не Стаття 5. Суб'єкти містобудівних відносин
 4. 1. Суб'єктами містобудівних відносин є Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації, муніципальні освіти, фізичні та юридичні особи. 2. Від імені Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у містобудівних ставлення-пах виступають відповідно органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади
  Стаття 8.1. Контроль за дотриманням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органу-ми місцевого самоврядування законодавства про місто-будівельної діяльності
 5. (введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з реалізації державної політики, надання державних послуг, управління державним майном у сфері будівництва, містобудування, промисловості буді-вельних матеріалів та житлово-комунального господарства, органами державної влади суб'єктів
  § 1. Загальна характеристика земель населених пунктів та їх правового режиму
 6. 1. Землями населених пунктів визнаються землі, використовуються і призначені для забудови та розвитку населених пунктів. Радянське земельне законодавство носило яскраво виражений аграрний ухил і не приділяло достатньої уваги розвитку законодавства про використання земель населених пунктів. Водночас процеси активної урбанізації в нашій країні налічують півтораста років, і
  Стаття 44. Містобудівні плани земельних ділянок
 7. До 31 грудня 2013 року в відношенні земельних ділянок, призначених для будівництва, реконструкції лінійних об'єктів, можуть надаватися містобудівні плани земельних ділянок у порядку, встановленому Містобудівною кодексом Рос-сийской Федерації (Федеральний закон від 29.12.2004 N 191-ФЗ). 1. Підготовка містобудівних планів земельних ділянок здійснюється стосовно
  Стаття 62. Розслідування випадків заподіяння шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб в результаті порушення законодавець-ства про містобудівну діяльність
 8. 1. У разі заподіяння шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб в результаті на-рушення законодавства про містобудівну діяльність протягом десяти днів з дня заподіяння такої шкоди створюються техниче-ські комісії для встановлення причин такого порушення і визначення осіб, які допустили таке порушення . 2. У разі заподіяння шкоди життю або
  § 4. Правове регулювання містобудівної діяльності
 9. Поряд з архітектурними проектами, будівництво вимагає і гра-достроітельной документації. Згідно ст. 6 Закону «Про основи містобудування в РФ» містобудівна документація - це єдина система взаємопов'язаних проектних документів, що передбачає обов'язковість урахування раніше затверджених видів проектної документації при розробці наступних, і служить основною для складання проектів
  Стаття 57. Порядок ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності та на-дання відомостей інформаційних систем забезпечення градо-будівельної діяльності
 10. 1. Ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності здійснюється органами місцевого само-врядування міських округів, органами місцевого самоврядування муніципальних районів шляхом збору, документування, актуалізації, обробки, систематизації, обліку та зберігання відомостей, необхідних для здійснення містобудівної діяльності. 2. Органи державної влади або
  § 4. Зміна виду дозволеного використання земель
 11. До набрання чинності Містобудівного кодексу РФ 1 січня 2005 зміна виду дозволеного використання земельних ділянок перебувало у віданні земельного законодавства. Після 1 січня 2005 регулювання даних відносин перейшло до містобудівному законодавству. Містобудівний кодекс встановлює, що дозволене використання земельних ділянок і об'єктів капітального
  Стаття 8.1. Недодержання екологічних вимог під час здійснення містобудівної діяльності та експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів
 12. (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) Недодержання екологічних вимог при територіальному плануванні, містобудівній зонування, плануванні території, архітектурно-будівельному проектуванні, будівництві, капітальному ремонті, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації, виведенні з експлуатації будинків, будівель, споруд та інших об'єктів капітального
  Стаття 50. Використання водних об'єктів для рек-реаціонних цілей
 13. 1. Використання водних об'єктів для рекреаційних цілей (відпочинку, туризму, спорту) здійснюється з урахуванням правил вико-вання водних об'єктів, встановлюваних органами місцевого самоврядування відповідно до статті 6 цього Кодексу. 2. Проектування, будівництво, реконструкція, введення в експлуатацію та експлуатація будівель, споруд, будівель для рекреа-ційних цілей, в тому числі для
  Стаття 37. Види дозволеного використання зе-мельних ділянок та об'єктів капітального будівництва
 14. 1. Дозволене використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва може бути наступних видів: 1) основні види дозволеного використання; 2) умовно дозволені види використання; 3) допоміжні види дозволеного використання, допустимі тільки в якості додаткових по відношенню до основних видів дозволеного використання і умовно дозволеним видам використання
  Гарант VIII, 37, § 5 (1) - с. 103 Гарантійна передача права власності VIII, 37, § 1 (3) - с. 71 Гарантійний термін IX, 40, § 2 (5) - с. 249 - 252; IX, 41, § 1 (2) - с. 266 - 270; IX, 41, § 1 (3) - с. 278; XI, 47, § 1 (2) - с. 621; XI, 47, § 1 (4) - с. 632 - 633; XI, 47, § 2 (4) - с. 647 - 649; XI, 48, § 2 (8) - с. 682 Гарантія - Г. якості результату робіт XI, 47, § 1 (2) - с. 621;
 15. Г
  Коментар до статті 7.16
 16. 1. Про статус земель історико-культурного призначення див. п. 5 коментарю до ст. 7.13 та п. 3 коментарю до ст. 7.14. 2. Згідно ст. 5 Федерального закону "Про об'єкти культурної спадщини (пам'ятках історії та культури) народів Російської Федерації" земельні ділянки у межах територій об'єктів культурної спадщини, включених до єдиного державного реєстру об'єктів культурної спадщини
  Стаття 36. Містобудівна регламент
 17. 1. Містобудівною регламентом визначається правовий режим земельних ділянок, так само як все, що знаходиться над і під поверхнею земельних ділянок і використовується в процесі їх забудови та подальшої експлуатації об'єктів капітального будів-ництва. 2. Містобудівні регламенти встановлюються з урахуванням: 1) фактичного використання земельних ділянок і об'єктів капітального
  Стаття 41. Призначення і види документації по планиров-ке території
 18. 1. Підготовка документації з планування території здійснюється з метою забезпечення сталого розвитку територій, виділення елементів планувальної структури (кварталів, мікрорайонів, інших елементів), встановлення меж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти капітального будівництва, меж земельних ділянок, призначених для будівництва та размеще-ня лінійних об'єктів.
  1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размеще-ния линейных объектов.
© 2014-2022  yport.inf.ua