Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
П. В. Крашенинников. Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 71. Оцінка доказів

Коментар до статті 1. Оцінка доказів здійснюється арбітражним судом на всіх стадіях арбітражного процесу, починаючи з порушення справи в суді. Суд визначає належність, допустимість, достовірність і достатність доказів. Під относимостьдоказів розуміється положення, відповідно до якого арбітражний суд повинен допускати і досліджувати тільки ті докази, які відносяться до даної справи, тобто можуть підтвердити або спростувати ті обставини справи, на які посилаються сторони та інші особи, які беруть участь у справі (ст. 67 АПК РФ). Принцип допустимості доказів полягає в тому, що в суді можуть бути використані тільки передбачені законом види доказів і певні засоби доказування не можуть використовуватися за окремими категоріями цивільних справ (ст. 68 АПК РФ). Достовірність доказів означає, що відомості, які підтверджуються даними доказами, відповідають дійсності. Достатність доказів свідчить про те, що на їх підставі можна зробити однозначний висновок про доведеність певних обставин.
2. Принципи оцінки доказів визначено в ч. 1 коментарів статті. АПК 2002 не встановлює, які з доказів є більш достовірними, переконливими і т.д. При оцінці доказів суддя повинен об'єктивно проаналізувати всі досліджені докази і, зіставивши їх, на підставі внутрішнього переконання зробити висновок. Об'єктивний розгляд означає відсутність зацікавленості арбітражного суду у вирішенні справи, упередження в оцінці доказів. У разі виявлення зацікавленості судді йому може бути заявлено відвід. Не допускається вплив на суддів у будь-якій формі з метою перешкодити всебічному, повному і об'єктивному розгляду справи. Всебічність означає прийняття до уваги доводів всіх що у справі осіб, дослідження й оцінку всіх доказів.
3. Принцип безпосередності полягає в тому, що судді, які розглядають і вирішують справу, повинні особисто і самостійно (без опосередкування) сприймати зібрані докази, брати участь в їх дослідженні шляхом заслуховування сторін, третіх осіб, свідків, експертів, спеціалістів, вивчення та огляду письмових і речових доказів і т.п. При здійсненні процесуальних дій поза залу судового засідання (наприклад, при огляді на місці) дані дії здійснюються тим же суддею, який розглядає справу. Виняток становлять випадки направлення судових доручень, забезпечення доказів. При цьому матеріали судових доручень, подані після виконання в суд, а також матеріали щодо забезпечення доказів повинні бути розглянуті і досліджені в судовому засіданні.
4. Ніякі з доказів не можуть заздалегідь мати для арбітражного суду пріоритет над іншими, в тому числі висновок експерта. Висновок експерта не є винятковим засобом доведення, а має оцінюватися в сукупності з усіма іншими доказами. Оцінка арбітражним судом висновку повинна бути повно відображена у рішенні. При цьому суду слід зазначати, на чому грунтуються висновки експерта, чи прийняті ним до уваги всі матеріали, представлені на експертизу, і чи зроблений їх відповідний аналіз.
Якщо експертиза доручена декільком експертам, яка дала окремі ув'язнення, мотиви згоди або незгоди з ними суду повинні бути приведені окремо по кожному ув'язнення.
5. У мотивувальній частині судового акту повинні бути відображені мотиви, з яких на одних доказах були засновані висновки арбітражного суду, а інші докази відкинуті.
6. У ч. 6 коментованої статті наводяться положення, раніше не передбачає АПК 1995 р., докладно регламентують порядок оцінки копій письмових документів та інших доказів, що для практики має важливе значення. Копія документа може бути визнана допустимим доказом, за винятком наявності передбачених даною частиною умов.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 71. Оцінка доказів "
 1. Стаття 26.11. Оцінка доказів
  докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності. Ніякі докази не можуть мати заздалегідь встановлену
 2. Стаття 26.11. Оцінка доказів
  докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності. Ніякі докази не можуть мати заздалегідь встановлену
 3. Докази
  доказів. Він має право також на свій розсуд призначити проведення експертизи та просити подання доказів третіми особами, а також викликати і заслуховувати свідків. Неподання стороною належних доказів не перешкоджає арбітражному суду продовжити розгляд та винести рішення на основі наявних у нього доказів. Оцінка
 4. Стаття 67. Оцінка доказів
  доказів
 5. Стаття 59. Належність доказів
  стаття адресована насамперед суду. Проте вона є важливим орієнтиром для сторін та інших беруть участь у справі при виявленні, збиранні та поданні ними доказів. Правило належності доказів безпосередньо пов'язане з предметом доказування, в який повинні включатися лише факти, що мають значення для правильного вирішення справи (див. коментар до ст. 55 ЦПК). Після включення
 6. Стаття 67. Оцінка доказів
  стаття. Разом з тим їх попередня оцінка дається також при підготовці справи до судового розгляду і при дослідженні доказів у судовому засіданні. Без таких попередніх суджень про докази не можна було б визначити достатність доказів з урахуванням вимог про їх належності та допустимості для правильного розгляду і вирішення справи до видалення суду в
 7. Стаття 27. Докази. Оцінка доказів
  доказами у справі про дисциплінарне порушення визнаються будь-які фактичні дані, на основі яких приймається рішення про наявність або відсутність дисциплінарного порушення та інших обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. 2. Доказами у справі про дисциплінарне порушення відповідно до цього Кодексу визнаються: 1) заяву про дисциплінарне
 8. Стаття 188. Консультація фахівця
  оцінки майна). Завдання фахівця в судовому засіданні полягає в наданні сприяння суду та особам, бере участі у справі, у дослідженні доказів. Якщо з консультації фахівця випливає, що є обставини, що вимагають додаткового дослідження чи оцінки, суд може запропонувати сторонам подати додаткові докази або клопотати про призначення експертизи (п. 16
 9. Стаття 186. Заява про фальшивість доказу
  докази може бути заявлено особами, що у справі, а також їх представниками. Підробленість докази означає, що містяться в ньому відомості про обставини справи не відповідають дійсності через його підробки або фальсифікації. В якості підроблених доказів зазвичай використовуються документи, але це можуть бути також речові докази, звукозапису та
 10. Стаття 359. Судові дебати в суді касаційної інстанції
  оцінку, висловити думку щодо доведеності тих фактів, в підтвердження яких представлялися докази, і про те, як вони вплинули на розглянуте судом правовідносини. Послідовність виступу за участю декількох касатора, а також інших осіб визначаються тими ж правилами, що і в суді першої інстанції (див. коментар до ст. 190
 11. Додаток 7 Протокол N__ Засідання Дисциплінарного комітету СРО від "__" ___200__г.
  оцінка можливості прийняття рішення у справі, порушеній за скаргою на дії члена СРО, на підставі поданих учасниками дисциплінарного провадження доказів. Голова: "У зв'язку з тим, що доказів, представлених учасниками дисциплінарного провадження для прийняття об'єктивного і правильного рішення у даній справі, на мій погляд, недостатньо, пропоную прийняти
 12. 10. Докази в дисциплінарному провадженні
  оцінкою, і ніякі докази не мають заздалегідь встановленої сили для дисциплінарного комітету. Письмові докази подаються учасниками дисциплінарного провадження, як правило, в копіях, належним чином завірених учасниками дисциплінарного
 13. Стаття 60. Допустимість доказів
  доказами ті обставини, на які вони посилаються, необхідно в ході судового розгляду досліджувати кожне доказ, представлене сторонами на підтвердження своїх вимог і заперечень, що відповідає вимогам относимости і допустимості (ст. ст . 59, 60 ЦПК РФ). 14. При виникненні сумнівів у достовірності досліджуваних доказів їх слід вирішувати шляхом
 14. Стаття 66. Порядок забезпечення доказів
  доказів по правовою природою не відрізняється від отримання доказів у порядку судового доручення. Відмінність полягає в тому, що відомості про факти при забезпеченні можуть бути отримані не тільки іншим судом, а й самим судом, у провадженні якого перебуває справа, однак це не має впливати суттєво на процедуру відповідних процесуальних дій . 2. Забезпечення доказів
 15. Стаття 181. Дослідження письмових доказів
  доказами, але також оприлюднити їх і досліджувати в сукупності з іншими доказами. Процедура дослідження письмових доказів включає надання беруть участь у справі особам можливості висловити свою думку щодо їх змісту, достовірності та співвідношення з іншими доказами. 2. У разі неможливості прилучення письмових доказів або їх копій до
 16. Стаття 26.6. Речові докази
  доказами по справі про адміністративне правопорушення розуміються знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, у тому числі знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, зберегли на собі його сліди. 2. Речові докази у разі потреби фотографуються або фіксуються іншим встановленим способом і долучаються до справи про
 17. Стаття 26.6. Речові докази
  доказами по справі про адміністративне правопорушення розуміються знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, у тому числі знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, зберегли на собі його сліди. 2. Речові докази у разі потреби фотографуються або фіксуються іншим встановленим способом і долучаються до справи про
© 2014-2022  yport.inf.ua