Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 76. Переміщення засуджених до позбавлення сво-боди

1. Засуджені до позбавлення волі направляються до місця відбування покарання і переміщуються з одного місця відбування нака-зания в інше під конвоєм, за винятком таких в колонію-поселення самостійно відповідно до частин першої та другої статті 75.1 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 22.12.2008 N 271-ФЗ)
2. Переміщення засуджених під конвоєм здійснюється з дотриманням правил роздільного тримання чоловіків і жінок, що не-повнолітніх та дорослих, засуджених до смертної кари та інших категорій засуджених, засуджених за вчинення злочини ня у співучасті. Засуджені, хворі на відкриту форму туберкульозу чи не пройшли повного курсу лікування венеричного захворювання-ня, засуджені, які страждають психічними розладами, що не виключають осудності, переміщуються окремо і окремо від здорових засуджених, а при необхідності за висновком лікаря - в супроводі медичних працівників.
(В ред. Федерального закону від 09.03.2001 N 25-ФЗ)
3. При переміщенні засуджених їм забезпечуються необхідні матеріально-побутові та санітарно-гігієнічні умо-ви.
4. При переміщенні засуджених вони забезпечуються одягом по сезону, а також харчуванням за встановленими для засуджених нормам на весь період прямування.
5. Переміщення засуджених здійснюється за рахунок держави.
6. Порядок переміщення засуджених визначається нормативними правовими актами, прийнятими відповідно до цього Кодексу.
7. Для тимчасового утримання засуджених, наступних до місця відбування покарання або переміщуються з одного місця отби-вання покарання в іншу, при виправних установах та слідчих ізоляторах можуть створюватися транзитно-пересильні пунк-ти. Засуджені містяться в транзитно-пересильних пунктах на умовах відбування ними покарання у виправній установі, оп-ределенном вироком або ухвалою суду чи постановою судді, і з дотриманням вимог, передбачених частиною дру-рій цієї статті. Граничний термін утримання засуджених у транзитно-пересильних пунктах становить не більше 20 діб. По-рядок створення, функціонування та ліквідації транзитно-пересильних пунктів визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфе-ре виконання кримінальних покарань.
(Частина 7 введена Федеральним законом від 03.05.2012 N 45-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 76. Переміщення засуджених до позбавлення сво-боди"
 1. Стаття 106. Залучення засуджених до позбавлення сво-боди до робіт без оплати праці
  засуджені чоловіки старше 60 років, засуджені жінки старше 55 років, засуджені вагітні жінки залучаються до роботи без оплати праці за їх бажанням. 3. До зазначених робіт засуджені залучаються в порядку черговості у вільний від роботи час, їх тривалість не повинна перевищувати двох годин на тиждень. Тривалість робіт може бути збільшена за письмовою заявою засудженого або
 2. Стаття 75. Направлення засуджених до позбавлення сво-боди для відбування покарання
  засуджений має право на короткострокове побачення з родичами або іншими особами. Порядок направлення засуджених до виправних установ визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань. (В ред. Федеральних законів від 21.07.1998 N
 3. Стаття 77. Залишення засуджених до позбавлення сво-боди в слідчому ізоляторі або тюрмі для виконання робіт з господарського обслуговування
  засуджені до позбавлення волі, які раніше не відбували позбавлення волі, яким відбування покарання призначено у виправній колонії загального режиму, можуть бути за їх згодою залишено у слідчому ізоляторі або тюрь-ме для виконання робіт з господарського обслуговування. (в ред. Федерального закону від 03.04. 2006 N 46-ФЗ) 2. Засуджені залишаються для виконання робіт з господарського
 4. Стаття 81.1. Реєстраційний та міграційний облік за місцем перебування засуджених до позбавлення волі
  переміщенні з одного місця відбування покарання в іншу, а також засуджених, переведених в слідчі ізолятори з виправних установ для участі в слідчих
 5. Стаття 36. Обчислення строку позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  засудженні, якщо при цьому виконання додаткового виду покарання не відстрочено, обчислюється з моменту вступу вироку суду в законну силу. В термін зазначеного покарання не зараховується час, протягом якого засуджений зани-малий заборонені для нього посади або займався забороненої для нього діяльністю. (в ред. Федерального закону від 27.12.2009 N 377-ФЗ) 2. При призначенні позбавлення
 6. Стаття 126. Виправні колонії особливого режиму для засуджених, які відбувають довічне позбавлення волі
  засуджених у виправних колоніях особливого режиму відбувають покарання засуджені до довічного позбавлення волі, а також засуджені, яким смертна кара в порядку помилування замінена довічним позбавленням
 7. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення свободи
  засудженими до позбавлення волі спрямована на їх виправлення, формування у засуджених поважних ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського гуртожитку, на підвищення їх освітньої-тельного і культурного рівня . 2. Участь засуджених у проведених виховних заходах враховується при визначенні ступеня їх виправлення, а так-же при застосуванні до них заходів
 8. Стаття 128. Колонії-поселення
  засуджені за злочини, вчинені з необережності, і що раніше не відбували позбавлення волі; б) особи, вперше засуджені за вчинення умисних злочинів невеликої або середньої тяжкості; в) особи, засуджені за злочини, вчинені з необережності, і раніше відбували позбавлення волі; г) позитивно характеризуються засуджені, переведені з колоній загального і суворого режиму в
 9. Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і ме-діцінскую обслуговування засуджених до арешту
  засуджених до арешту здійснюється за нормами, встановленими для засуджених до позбавлення волі, відбувають покарання в умовах загального режиму у в'язниці, а неповнолітніх засуджених - за нормами , встановленим для виховних колоній. 2. Засудженим надається медична
 10. Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
  засуджених, відпрацьованих повністю певну місяць норму робочого часу і виконали встановлену для них норму, не може бути нижче встановленого мінімального розміру оплати праці. 3. Оплата праці засудженого при неповному робочому дні або неповного робочого тижня провадиться пропорційно відпрацьований-ному засудженим часу або залежно від
 11. Стаття 110. Основні форми і методи виховання-котельної роботи із засудженими до позбавлення волі
  засуджених до позбавлення волі, що сприяє їх виправленню. 2. Виховна робота із засудженими організовується диференційовано з урахуванням виду виправної установи, терміну на-казания, умов утримання в індивідуальних, групових і масових формах на основі психолого-педагогічних методів. 3. Для організації виховної роботи із засудженими у виправних установах створюється
 12. Стаття 107. Утримання із заробітної плати та інших доходів засуджених до позбавлення волі
  засуджених до позбавлення волі виробляються утримання для відшкодування витр-дів по їх утриманню відповідно до частини четвертої статті 99 цього Кодексу. 2. Відшкодування засудженими витрат за їх змісту виробляється після задоволення всіх вимог стягувачів у порядку, встановленому Федеральним законом від 2 жовтня 2007 року N 229-ФЗ "Про виконавче провадження". (Частина 2 в
 13. Стаття 29. Відповідальність засуджених до обов'язкових робіт
  засуджений недобросовісно ставиться до праці, або не повідомила про зміну місця проживання, або не з'явився до інспекції з викликом, із засудженим в інспекції проводиться бесіда. Якщо засуджений не вийшов на роботу без поважних причин або порушив трудову дисципліну, інспекція виносить йому письмове попередження. 2. Якщо засуджений визнається злісно ухиляються від відбування покарання,
 14. Стаття 102. Матеріальна відповідальність осуж-денних до позбавлення волі
  засуджені до позбавлення волі несуть матеріальну відповідальність: за шкоду, заподіяну при виконанні засудженими трудових обов'язків, - у розмірах, передбачених законодавством Російської Федерації про працю; за шкоду , заподіяну іншими діями засуджених, - у розмірах, передбачених цивільним законодавством Росій-ської Федерації. 2. Засуджений повинен відшкодовувати збитки,
 15. Стаття 145. Переміщення засудженого військовослужбовця по службі
  переміщення засудженого, оформлених відповідним наказом командування, сповіщається військовий суд для відома та подальшого здійснення контролю за виконанням
 16. Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту
  засуджених до арешту здійснюється за нормами, встановленими для засуджених до позбавлення волі, відбувають покарання в умовах загального режиму у в'язниці, а неповнолітніх засуджених - за нормами, встановленими для виховних колоній (Постанова Уряду РФ від 11 квітня 2005 р. N 205 "Про мінімальні норми харчування та матеріально-побутового забезпечення засуджених до позбавлення волі, а також
 17. Стаття 145. Переміщення засудженого військовослуж-ного по службі
  засуджений до обмеження по військовій службі, що не може бути підвищений на посаді. 2. Якщо з урахуванням характеру вчиненого злочину та інших обставин засуджений військовослужбовець не може бути залишати-льон в посаді, пов'язаній з керівництвом підлеглими, він за рішенням відповідного командира військової частини переміщається на іншу посаду як в межах військової частини, так і у зв'язку з
 18. Стаття 73. Місця відбування позбавлення волі
  статтями 205 - 206, 208 - 211, 275, 277 - 279, 281, 282.1, 282.2 , 317, частиною третьою статті 321, частиною другою статті 360 Кримінального кодексу Російської Федеративної-ції, засуджені за особливо небезпечному рецидиві злочинів, засуджені до довічного позбавлення волі, засуджені до відбування позбавлення волі у в'язниці, засуджені, яким смертна кара в порядку помилування замінено позбавленням свободи,
 19. Стаття 34. Обов'язки адміністрації організа-цій, в яких працюють засуджені
  засуджений. 2. Адміністрація організації, в якій працює засуджений, зобов'язана: a) не пізніше трьох днів після одержання копії вироку суду та повідомлення кримінально-виконавчої інспекції звільнити осу-дженого від посади, яку він позбавлений права обіймати, або заборонити займатися певною діяльністю, направити в кримінально-виконавчу інспекцію повідомлення про виконання вимог
 20. Стаття 139. Залишення у виховних колоніях засуджених до позбавлення волі, які досягли повноліття
  засуджені, які досягли віку 18 років, можуть бути залишені у виховній колонії до закінчення строку покарання, але не більше ніж до досягнення ними віку 19 років. (в ред. Федеральних законів від 09.03.2001 N 25-ФЗ, від 22.12.2008 N 261-ФЗ) 2. На засуджених, які досягли віку 18 років і залишених у виховній колонії, поширюються умови відбування на- казания, норми харчування і