Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 43. Проекти межування територій

1. Підготовка проектів межування територій здійснюється стосовно забудованим і підлягає забудові територій-ям, розташованим у межах елементів планувальної структури.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2. Підготовка проектів межування забудованих територій здійснюється з метою встановлення меж забудованих земельних ділянок та меж незабудованих земельних ділянок. Підготовка проектів межування підлягають забудові територій здійснює-ся в цілях встановлення меж незабудованих земельних ділянок, планованих для надання фізичним та юридичним особам для будівництва, а також меж земельних ділянок, призначених для розміщення об'єктів капітального будівництва Феде-рального, регіонального або місцевого значення.
3. Підготовка проектів межування територій здійснюється у складі проектів планування територій або у вигляді окремого документа.
4. Розміри земельних ділянок у межах забудованих територій встановлюються з урахуванням фактичного землекористування та містобудівних нормативів і правил, що діяли в період забудови зазначених територій. Якщо в процесі межування терито-рій виявляються земельні ділянки, розміри яких перевищують встановлені містобудівним регламентом граничні (міні-формальні і (або) максимальні) розміри земельних ділянок, для будівництва надаються земельні ділянки, сформовані на основі виявлених земельних ділянок, за умови відповідності їх розмірів містобудівній регламентом.
4.1. У проекті межування територій, підготовленому стосовно до території історичного поселення, враховуються еле-менти планувальної структури, забезпечення збереження яких передбачено статтями 59 і 60 Федерального закону від 25 червня 2002 року N 73-ФЗ "Про об'єкти культурної спадщини (пам'ятках історії та культури) народів Російської Федерації ".
(Частина 4.1 введена Федеральним законом від 12.11.2012 N 179-ФЗ)
5. Проект межування території включає в себе креслення межування території, на яких відображаються:
1) червоні лінії, затверджені у складі проекту планування території;
2) лінії відступу від червоних ліній з метою визначення місця допустимого розміщення будинків, будівель, споруд;
3) межі забудованих земельних ділянок, у тому числі межі земельних ділянок, на яких розташовані лінійні об'єктивним ти;
4) межі формованих земельних ділянок, планованих для надання фізичним та юридичним особам для будівельник-ства;
5) межі земельних ділянок, призначених для розміщення об'єктів капітального будівництва федерального, регіональних ного або місцевого значення;
6) межі територій об'єктів культурної спадщини;
7) межі зон з особливими умовами використання територій;
8) межі зон дії публічних сервітутів.
6. У складі проектів межування територій здійснюється підготовка містобудівних планів земельних ділянок, біля-жащих забудові, і може здійснюватися підготовка містобудівних планів забудованих земельних ділянок.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 43. Проекти межування територій"
 1. Стаття 42. Проект планування території
  проекту планування території здійснюється для виділення елементів планувальної структури, встановлення параметрів планованого розвитку елементів планувальної структури, зон планованого розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Проект планування території складається з
 2. § 9. Публічні слухання.
  Проектів муніципальних правових актів з питань місцевого значення за участю жителів муніципального освіти представницьким органом муніципального освіти, головою муніципального освіти можуть проводитися публічні слухання. Публічні слухання проводяться з ініціативи населення, представницького органу муніципального утворення або глави муніципального освіти. Публічні
 3. Стаття 38.2. Особливості проведення аукціону з продажу права на укладення договору оренди земельної ділянки із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, для його комплексного освоєння з метою житлового будівництва
  проекту планування території та проекту межування території в межах земельної ділянки , призначеного для його комплексного освоєння з метою житлового будівництва; 7) максимальні строки виконання робіт з облаштування території за допомогою будівництва об'єктів інженерної інфраструктури, що підлягають після закінчення будівництва передачі у державну чи муніципальну власність,
 4. Стаття 11.4. Поділ земельної ділянки
  проектом організації та забудови території даного некомерційного об'єднання або іншим встановлює розподіл земельних ділянок в даному некомерційному об'єднанні документом. При розділі такої земельної ділянки можуть бути утворені один або кілька земельних ділянок, призначених для ведення громадянином садівництва, городництва чи дачного будівництва або відносяться
 5. Стаття 172. Відомості, необхідні для складання проектів бюджетів
  проектів бюджетів відповідні фінансові органи мають право отримувати необхідні відомості від інших фінансових органів, а також від інших органів державної влади, органів місцевого само-управління. 2. Складання проекту бюджету грунтується на: Бюджетному посланні Президента Російської Федерації; прогнозі соціально-економічного розвитку відповідної території; основних
 6. Стаття 1264. Проекти офіційних документів, символів і знаків
  проект офіційного документа, у тому числі на проект офіційного перекладу такого документа, а також на проект офіційного символу чи знака належить особі, яка створила відповідний проект (розробнику). Розробник проекту офіційного документа, символу чи знака вправі оприлюднити такий проект, якщо це не заборонено державним органом, органом місцевого самоврядування
 7. § 2. Склад містобудівної документації
  проект планування території. Підготовка проекту планування території здійснюється для виділення елементів планувальної структури, встановлення параметрів планованого розвитку елементів планувальної структури. Проект планування території складається з основної частини, яка підлягає затвердженню, і матеріалів по її обгрунтуванню. Основна частина проекту планування території включає в себе:
 8. Стаття 184. Порядок і терміни складання проектів бюд-жетів
  проекту федерального бюджету і проектів бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації встановлюються Урядом Російської Федерації з дотриманням вимог, встановлених цим Кодексом. Узгодження показників прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації, бюджетних проектировок на оче-говий фінансовий рік і плановий період і показників
 9. Стаття 1294. Права автора твору архітектури, містобудування чи садово-паркового мистецтва
  проекту. Використання архітектурного, містобудівного або садово-паркового проекту для реалізації допускається тільки одноразово, якщо інше не встановлено договором, відповідно до якого створено проект. Проект і виконана на його основі документація для будівництва можуть бути використані повторно тільки за згодою автора проекту. 2. Автор твору архітектури, містобудування
 10. Стаття 184.2. Документи і матеріали, представ-ляем одночасно з проектом бюджету
  проектом закону (рішення) про бюджет в законодавчий (представницький) орган представляються: основні напрями бюджетної та податкової політики; попередні підсумки соціально-економічного розвитку відповідної території за минулий період поточного фінансовим-вого року та очікувані підсумки соціально-економічного розвитку відповідної території за поточний фінансовий рік; прогноз
 11. Стаття 171. Органи, що здійснюють складання проектів бюджетів
  проектів бюджетів - виняткова прерогатива Уряду Російської Федерації, вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації і місцевих адміністрацій муніципальних утворень. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Безпосереднє складання проектів бюджетів здійснюють Міністерство фінансів Російської Федерації, органи управління
© 2014-2022  yport.inf.ua