Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.П. Галоганов. Науково-практичний коментар до Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" (постатейний), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 30. Збори (конференція) адвокатів

1. Відповідно до частини 1 коментованої статті вищим органом адвокатської палати суб'єкта Російської Федерації є збори адвокатів. Якщо чисельність адвокатської палати перевищує 300 осіб, вищим органом адвокатської палати є конференція адвокатів. Збори (конференція) адвокатів скликається не рідше одного разу на рік. Збори (конференція) адвокатів вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше двох третин членів адвокатської палати (делегатів конференції).
2. До компетенції зборів (конференції) адвокатів відносяться:
- формування ради адвокатської палати суб'єкта Російської Федерації, в тому числі обрання нових членів ради та припинення повноважень членів ради, що підлягають заміні, згідно з процедурою оновлення (ротації) ради, передбаченої п. 2 ст. 31 Закону про адвокатуру, прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів ради, а також затвердження рішень ради про дострокове припинення повноважень членів ради, статус адвоката яких був припинений або припинений;
- обрання членів ревізійної комісії та обрання членів кваліфікаційної комісії з числа адвокатів;
- обрання представника чи представників на Всеросійський з'їзд адвокатів;
- визначення розміру обов'язкових відрахувань адвокатів на загальні потреби адвокатської палати;
- затвердження кошторису витрат на утримання адвокатської палати;
- затвердження звіту ревізійної комісії про результати ревізії фінансово-господарської діяльності адвокатської палати;
- затвердження звітів ради, в тому числі про виконання кошторису витрат на утримання адвокатської палати;
- затвердження регламенту зборів (конференції) адвокатів;
- визначення місця знаходження ради;
- створення цільових фондів адвокатської палати;
- встановлення заходів заохочення і відповідальність адвокатів у відповідності із кодексом професійної етики адвоката;
- прийняття інших рішень відповідно до цього Закону.
3. Рішення зборів (конференції) адвокатів приймаються простою більшістю голосів адвокатів, що у зборах (делегатів конференції). Згідно ст. 31 Закону про адвокатуру рада адвокатської палати є колегіальним виконавчим органом адвокатської палати. Рада обирається зборами (конференцією) адвокатів таємним голосуванням у кількості не більше 15 осіб зі складу членів адвокатської палати і підлягає оновленню (ротації) один раз на два роки на одну третину. При чергової ротації президент адвокатської палати вносить на розгляд ради кандидатури членів ради на вибуття, а також кандидатури адвокатів для заміщення вакантних посад членів ради адвокатської палати. Після затвердження радою адвокатської палати представлені президентом кандидатури вносяться на розгляд зборів (конференції) адвокатів для затвердження.
Якщо збори (конференція) адвокатів не затверджує представлені кандидатури, президент адвокатської палати вносить на затвердження зборів (конференції) адвокатів нові кандидатури тільки після їх розгляду та затвердження радою адвокатської палати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 30. Збори (конференція) адвокатів "
 1. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  Ухилення роботодавця або його представника від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах, у тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог або створення перешкод проведенню таких зборів (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти
 2. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  Ухилення роботодавця або його представника від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах, у тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог або створення перешкод проведенню таких зборів (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч
 3. § 4.1. Структура Федеральної палати адвокатів Російської Федерації
  Адвокатська палата - це недержавна некомерційна організація, заснована на обов'язковому членстві адвокатів одного суб'єкта Російської Федерації. Адвокатські палати діють на підставі загальних положень для організацій даного виду, передбачених Законом про адвокатуру. Адвокатська палата має своє найменування, яке містить вказівку на її організаційно-правову форму і суб'єкт
 4. § 4.2. Всеросійський з'їзд адвокатів
  Всеросійський з'їзд адвокатів скликається не рідше одного разу на два роки. З'їзд вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше двох третин делегатів з'їзду. Всеросійський з'їзд адвокатів: 1) приймає статут Федеральної палати адвокатів; 2) приймає кодекс професійної етики адвоката; 3) затверджує єдину норму представництва від адвокатських палат на
 5. § 10. Збори та конференція громадян.
  Збори громадян. Згідно ст. 29 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" для обговорення питань місцевого значення, інформування населення про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, здійснення територіального громадського самоврядування на частини території муніципального освіти можуть проводитися збори
 6. § 5.1. Поняття і принципи організації адвокатських палат
  Адвокатська палата створюється з метою забезпечення надання кваліфікованої юридичної допомоги, її доступності для населення на всій території даного суб'єкта Російської Федерації, організації юридичної допомоги, що надається громадянам Російської Федерації безкоштовно, представництва та захисту інтересів адвокатів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських
 7. § 8.1. Угода про надання юридичної допомоги
  Відповідно до частини 1 ст. 25 Закону про адвокатуру адвокатська діяльність здійснюється на основі угоди між адвокатом і довірителем. Угода являє собою цивільно-правовий договір, що укладається в простій письмовій формі між довірителем і адвокатом (адвокатами), на надання юридичної допомоги самому довірителю або призначеній ним особі. Питання розірвання угоди про надання
 8. § 5.2. Виконавчі і координуючі органи адвокатських палат
  Вищим органом адвокатської палати суб'єкта Російської Федерації є збори адвокатів. Якщо чисельність адвокатської палати перевищує 300 осіб, вищим органом адвокатської палати є конференція адвокатів. Збори (конференція) адвокатів скликається не рідше одного разу на рік. Збори (конференція) адвокатів вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше двох
 9. Джеррі Спенс. Настільна книга адвоката: мистецтво захисту в суді, 2009
  Справжнім майбутнім адвокатом адресується! Практичний посібник для тих, хто твердо має намір відстоювати права клієнтів на засіданні представників Феміди. Кеніга допоможе не тільки освоїти юридичну сферу, а й навчитися переконувати у своїй правоті представників суду. Легендарний американський бестселер пера Джеррі Спенса до послуг
 10. Стаття 31. Інші представники працівників
  Коментар до статті 1. Непрофсоюзние представники працівників можуть брати участь у системі соціального партнерства лише в тому випадку, коли в організації немає первинних профспілкових організацій або жодна профспілкова організація не об'єднує більше половини працівників даного роботодавця і жодна з них не уповноважена представляти інтереси всіх працівників (див. коментар. до ст. ст. 30, 37).
 11. Стаття 384. Освіта комісій по трудових спорах
  Коментар до статті 1. Згідно ст. ст. 308, 348 ТК індивідуальні трудові спори, не врегульовані працівником і роботодавцем - фізичною особою, яка не є індивідуальним підприємцем, і релігійною організацією як роботодавцем самостійно, розглядаються в суді. Таким чином, КТС не утворюється, якщо роботодавцем є фізична особа, яка не є індивідуальним
 12. § 4. Територіальне громадське самоврядування
  Під територіальним громадським самоврядуванням розуміється самоорганізація громадян за місцем їх проживання на частині території поселення для самостійного й під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення. Назване самоврядування може здійснюватися в межах наступних територій: під'їзд багатоквартирного житлового будинку; багатоквартирний житловий будинок;
 13. Міжнародні нормативні правові акти
  1. Загальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. / / Збірник міжнародних документів. - М.: Норма, 2004. - С. 39-44. 2. Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання (Нью-Йорк 10 грудня 1984 р.) / / Відомості Верховної Ради СРСР. 1987. N 45. Ст. 747. 3. Конвенція про захист прав людини та основних свобод від 4
 14. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Дьяченко Д. Фатальний успіх концесії / / Бізнес-Адвокат. 2000. N 5. Євдокимова В. Франшиза і договір комерційної концесії в Цивільному кодексі Російської Федерації / / Господарство право. 1997. N 12. Нам К. Комерційна концесія / / Бізнес-Адвокат. 1997. N
 15. § 8. Територіальне громадське самоврядування.
  Територіальне громадське самоврядування - це самоорганізація громадян за місцем їх проживання на частині території поселення для самостійного й під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення. Межі території, на якій здійснюється територіальне громадське самоврядування, встановлюються представницьким органом поселення за
 16. 16.1.3. Організація адвокатської діяльності та адвокатури
  Угода про надання юридичної допомоги-базовий документ, на основі якого здійснюється адвокатська діяльність. Угода являє собою цивільно-правовий договір, що укладається в простій письмовій формі між. Довірителем і адвокатом (адвокатами), на надання юридичної допомоги самому довірителю або призначеній ним особі. Адвокат виступає в якості представника довірителя в
 17. Стаття 14. Порядок скликання зборів кредиторів
  1. Збори кредиторів скликаються з ініціативи: арбітражного керуючого; комітету кредиторів; конкурсних кредиторів та (або) уповноважених органів, права вимоги яких становлять не менше ніж десять відсотків загальної суми вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів, включених до реєстру вимог кредиторів; однієї третини від загальної кількості
© 2014-2022  yport.inf.ua