Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 62. Видача копій документів, пов'язаних з роботою

Коментар до статті Частина 1 ст. 62 зобов'язує роботодавця за письмовою заявою працівника видавати йому копії документів, пов'язаних з роботою, в т.ч. і документів про нараховані та фактично сплачених страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування.
Перелік документів (копій документів), перелічених у ч. 1 ст. 62, не є вичерпним. Крім названих роботодавець зобов'язаний за письмовою вимогою працівника видати йому та інші документи, якщо вони необхідні йому для реалізації тих чи інших прав. Наприклад, роботодавець зобов'язаний видати працівнику характеристику, якщо вона необхідна йому для участі в конкурсі.
Все що видаються працівникові на його прохання документи (копії документів) повинні бути належним чином оформлені. Вони повинні бути завірені підписом керівника або уповноваженої ним особи та печаткою організації. На документі повинні бути зазначені номер і дата його видачі. Якщо видається копія документа (наприклад, копія наказу про прийом на роботу або про звільнення), то на ньому повинна бути зроблена відмітка про те, що оригінал знаходиться в даній організації.
Працівник повинен звернутися до роботодавця з вимогою про видачу документів, пов'язаних з роботою, в письмовій формі, тобто шляхом подачі заяви.
На вимогу працівника роботодавець зобов'язаний видати необхідні йому документи не пізніше 3 робочих днів з дня подання заяви про видачу документів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 62. Видача копій документів, пов'язаних з роботою "
 1. Стаття 1493. Право ознайомлення з документами заявки на товарний знак
  видачі копій таких документів встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно-правове регулювання у сфері інтелектуальної
 2. Стаття 227. Висилка особам, бере участі у справі, копій ухвали суду
  копій ухвали
 3. 15.8. Міжнародне співробітництво в галузі архівної справи
  копій архівних документів (не на правах першотвору) і виписок з них, включаючи отримані в результаті купівлі-продажу, дарування або вчинення власником інших цивільно-правових угод, можуть здійснюватися без обмежень, за винятком вивезення копій архівних документів, доступ до яких закритий, і виписок з
 4. Стаття 1433. Заявка на видачу патенту на селекційне досягнення
  видачу патенту на селекційне досягнення (заявка на видачу патенту) подається в орган виконавчої влади з селекційним досягненням особою, що володіє правом на отримання патенту відповідно до цього Кодексу (заявником). 2. Заявка на видачу патенту повинна містити: 1) заяву про видачу патенту із зазначенням автора селекційного досягнення та особи, на ім'я якого
 5. Стаття 7.25. Ухилення від безоплатної передачі копій геодезичних або картографічних матеріалів і даних до державного картографо-геодезичного фонду Російської Федерації
  копій геодезичних або картографічних матеріалів і даних до державного картографо-геодезичного фонду Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від ста до трьохсот рублів; на посадових осіб - від трьохсот до п'ятисот рублів; на юридичних осіб - від трьох тисяч до п'яти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 6. 1. Спори про видачу патенту
  видачу патенту на винахід, рішенням про видачу патенту на винахід або рішенням про визнання заявки відкликаною заявник може подати відповідне заперечення в Палату по патентних спорах Роспатенту (далі - Палата з патентних спорів) протягом шести місяців з дати отримання такого рішення або запитаних в органі з інтелектуальної власності копій матеріалів, що протиставлені
 7. Стаття 233. Незаконна видача або підробка рецептів чи інших документів, що дають право на отримання наркотичних засобів або психотропних речовин Коментар до статті 233
  видача рецептів, що містять призначення наркотичних засобів і психотропних речовин без відповідних медичних показань або незаконна видача інших документів, які дають право на отримання або купівлю цих речовин, що знаходяться в законному обороті (ліцензії на заняття діяльністю, пов'язану з використанням цих речовин та їх прекурсорів, накладні на їх отримання, вимоги медичних
 8. Стаття 227. Висилка особам, бере участі у справі, копій ухвали суду
  стаття встановлює процесуальні строки висилки особам, бере участі у справі, які не з'явилися в судове засідання, копій визначень про призупинення або припинення провадження у справі або про залишення заяви без розгляду. Оскільки в силу ст. 331 і 371 ЦПК названі визначення можуть бути оскаржені до вищестоящого суду, а згідно ст. 332 і 372 ЦПК приватна скарга або подання
 9. Стаття 1375. Заявка на видачу патенту на винахід
  видачу патенту на винахід (заявка на винахід) повинна стосуватися одного винаходу або до групи винаходів, пов'язаних між собою настільки, що вони утворюють єдиний винахідницький задум (вимога єдності винаходу). 2. Заявка на винахід повинна містити: 1) заяву про видачу патенту із зазначенням автора винаходу та особи, на ім'я якого запитується патент, а також
 10. Стаття 1376. Заявка на видачу патенту на корисну модель
  видачу патенту на корисну модель (заявка на корисну модель) повинна стосуватися однієї корисної моделі або до групи корисних моделей, пов'язаних між собою настільки, що вони утворюють єдиний творчий задум (вимога єдності корисної моделі). 2. Заявка на корисну модель повинна містити: 1) заяву про видачу патенту із зазначенням автора корисної моделі та особи, на ім'я якого
 11. Стаття 921. Зберігання цінностей у банку
  видачею банком поклажодавцеві іменного збереженій документа, пред'явлення якого є підставою для видачі збережених цінностей
 12. Стаття 7.25. Ухилення від безоплатної передачі копій геодезичних або картографічних матеріалів і даних до державного картографо-геодезичного фонду Російської Федерації
  копій геодезичних або картографічних матеріалів і даних до державного картографо-геодезичного фонду Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 13. Стаття 735. Ціна та оплата роботи
  видачі
 14. Стаття 1387. Рішення про видачу патенту на винахід або про відмову в його видачі
  видачу патенту на винахід з цією формулою. У рішенні вказується дата пріоритету винаходу. Якщо в процесі експертизи заявки на винахід по суті встановлено, що заявлений винахід, виражене формулою, запропонованою заявником, не відповідає умовам патентоспроможності, передбаченим статтею 1350 цього Кодексу, федеральний орган виконавчої влади з
 15. Стаття 1377. Заявка на видачу патенту на промисловий зразок
  видачу патенту на промисловий зразок (заявка на промисловий зразок) повинна стосуватися одного промислового зразку або до групи промислових зразків, пов'язаних між собою настільки, що вони утворюють єдиний творчий задум (вимога єдності промислового зразка). 2. Заявка на промисловий зразок повинна містити: 1) заяву про видачу патенту із зазначенням автора промислового
 16. Стаття 1374. Подача заявки на видачу патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок
  видачу патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок подається в орган виконавчої влади з інтелектуальної власності особою, що володіє правом на отримання патенту відповідно до цього Кодексу (заявником). 2. Заява про видачу патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок видається російською мовою. Інші документи заявки
 17. Стаття 1435. Попередня експертиза заявки на видачу патенту
  видачу патенту встановлюється дата пріоритету, перевіряється наявність документів, передбачених пунктом 2 статті 1433 цього Кодексу, та їх відповідність встановленим вимогам. Попередня експертиза заявки на видачу патенту проводиться протягом місяця. 2. У період проведення попередньої експертизи заявник має право з власної ініціативи доповнювати, уточнювати або виправляти
 18. Стаття 1444. Використання селекційних досягнень
  видачу патенту на селекційне досягнення може бути подана в іноземній державі. Витрати, пов'язані з охороною селекційного досягнення за межами Російської Федерації, несе
 19. Стаття 1385. Публікація відомостей про заявку на винахід
  видачі копій таких документів встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно-правове регулювання у сфері інтелектуальної власності. 3. У випадку публікації відомостей про заявку на винахід, яка на дату публікації була відкликана або визнана відкликаною, такі відомості не включаються до рівень техніки щодо наступних заявок того ж заявника,
© 2014-2022  yport.inf.ua