Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча . Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Торгівля людьми (ст. 1271 КК).

Кримінальна відповідальність
за вчинення вказаного злочину була введена Федераль-ним законом від 8 грудня 2003 р. № 162-ФЗ і багато в чому визначається положеннями, зафіксованими в ряді міжнародних правових документів, спрямованих на припинення рабства і ра-боторговлі. У їх числі - Конвенція щодо рабства 1926 із змінами, внесеними Протоколом 1953; Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами 1949 р. і Заключним протоколом до неї; Конвенція ООН проти транснаціональної організованої пре-злочинності і доповнює її Протокол про попередження і пре-перерізі торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і на-Казань за неї 2000
Основним безпосереднім об'єктом злочину є-ється свобода людини, яку слід розуміти як природний- ве стан, при якому він безперешкодно, по свій розсуд може пересуватися в просторі, обирати місце свого знаходження, а також сферу докладання трудових, творче-ських та інших устремлінь (інтересів), що виключає експлуата-цію і будь-яке підневільний стан. В якості додаткового-ного об'єкта можуть виступати життя і здоров'я людини, нормальний розвиток і виховання неповнолітнього; уста-новлення порядок перетину державного кордону, до-кументооборота; регламентований порядок і нормальна діяльність посадових та інших осіб, які використовують своє слу-бові положення для здійснення торгівлі людьми.

Потерпілим може бути будь-яка особа. Згода особи на передачу (продаж) його іншим особам не виключає кваліфікує-цію вчиненого за ст. 1271 КК.
Об'єктивна сторона злочину полягає в соверше-ванні одного або кількох альтернативних діянь, перерахований-них в диспозиції кримінально-правової норми.
Купівля передбачає придбання людини за гроші чи інші матеріальні цінності (рухоме і нерухоме імущі-ство, продукти харчування, спиртні напої тощо). Засобом платежу слід вважати і надання послуг майнового характеру, так як в основі купівлі-продажу лежить возмездность скоєних дій.
При кваліфікації скоєного у зазначеній вище формі за ст. 1271 КК кримінальної відповідальності завжди підлягають дві особи: перша - за продаж і друге - за куплю.
Якщо суб'єкт обіцяв продати людини і передати його після отримання грошей, але спочатку його умисел був направлений на зав-Ладен матеріальними цінностями, і він не збирався виконан-няти умов укладеної угоди, його дії підлягають кваліфікації за ст. 159 КК як шахрайство, а дії по-купатель - як замах на торгівлю людьми у формі купівлі (ч. 3 ст. 30 та ч. 1 ст. 1271 КК).
Вербівка включає діяльність з пошуку, найму, набору,
залученню осіб для заняття якими-небудь видами діяльності (у тому числі і незаконними) з метою їх експлуатації. Вербівка може виражатися в умовляннях, шантажі, обмані, за допомогою ко-торих особа отримує згоду потерпілого на його експлу-цію. Зазвичай людей вербують під приводом навчання, трудоуст-ройства і т.п. Якщо у процесі вербування до потерпілого примі-нялось будь-яка фізична або психічне насильство, вчинене утворює кваліфікований склад злочину (п. «е» ч. 2 ст. 1271 КК). Вербування необхідно відрізняти від пособніческіе дій, коли особа лише підшукує для вербувальника, на його прохання, потенційну жертву і знайомить їх.
Перевезення людини полягає в транспортуванні, доставці з місця його знаходження в пункт, де повинна безпосередньо відбутися угода купівлі-продажу або передача його іншими особами, або в ту місцевість, де передбачається використовувати

потерпілого з метою експлуатації. Територіальних ограниче-ний при цьому немає, перевезення може здійснюватися як в МЕЖАХлах одного міста (населеного пункту), так і з виїздом за пре-дели Російської Федерації.
Передача людини, так само як і його перевезення, в визначений-них ситуаціях представляє посередницькі дії, завдяки яким продавець робить відчуження продаваного челове-ка, а покупець набуває його. Передачі людини може передувати його перевезення чи доставка в обумовлене ме-сто пішки; нарешті, одна особа може привезти людини в пункт призначення, а безпосередньо передає його інша особа. В останньому випадку кожен причетний до торгівлі людьми дол-дружин відповідати тільки за своє діяння.
Як самостійний злочин передача людини заклю-чає в наданні потерпілого іншій особі безвозмезд-но, у тимчасове користування на будь-яких умовах, в обмін на іншу людину, передбачувані послуги або як спосіб розра-та за вже отримані.
Отримання людини означає його придбання на умовах, характерних для передачі: дарування, для тимчасового використання ня безоплатно або у рахунок боргу і т.п. У той же час отримати людини можна від продавця для подальшої передачі покупате-лю, для його перевезення або приховування.
Приховування представляє дії, спрямовані на со-криття потерпілого в будь-якому місці або приміщенні, як предна-значень для проживання людей, так і немає (землянка в лісі, подпол в будинку і т.п.) , щоб його не могли побачити сторонні громадяни, виявити зацікавлені в його пошуку особи та пра-воохранітельние органи. Приховування може бути як тай-ним, так і явним, коли суб'єкт видає потерпілого за свого родича або знайомого, при цьому застосовуючи до нього загрозу.
Приховування слід відмежовувати від приховування людини, яке має місце після завершення угоди купівлі-продажу або передачі, коли здійснюється його безпосередня екс-плуатації. У цьому випадку приховування відбувається для того, щоб стороннім особам що не стало відомо, що людину використовують для заняття проституцією, інших форм сексуальної експлу-ції або рабської праці чи іншого підневільного стану.

У наведеному випадку приховування охоплюється складом викорис-
тання рабської праці (ст.1272 КК).
Склад - формальний: злочин вважається закінченим з моменту завершення угоди купівлі-продажу, передачі або по-одержанні особи або вчинення іншого діяння, передбаченого кримінальним законом.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і спеціальною метою - експлуатації людини, яка згідно з приміткою 2 до ст. 1271 КК включає вико-вання заняття проституцією іншими особами, інші форми сексу-альної експлуатації (участь у виставах порнографічного-го характеру, у виготовленні порнографічної продукції тощо), рабська праця (послуги) і підневільний стан.
Суб'єкт - осудна особа, яка досягла віку 16 років, або особа, яка використовує своє службове становище (п. «в» ч. 2 ст. 1271 КК).
У частині 2 ст. 1271 КК передбачені такі квалифици-
рующие ознаки.
Торгівля людьми щодо двох і більше осіб (п. «а» ч. 2 ст. 1271 КК) і у відношенні свідомо неповнолітнього (п. «б» ч. 2 ст. 1271 КК) за своїм змістом аналогічні подібним ознаками, що містяться в ч. 2 ст. 127 КК.
Торгівля людьми особою з використанням свого службового становища (п. «в» ч. 2 ст. 1271 КК) передбачає вчинення вказаного злочину посадовою особою, особою, здійснюва-ляющим управлінські функції в комерційній або іншій ор - ганізації, або іншою особою, яка використовує свої службові функції з метою полегшити вчинення будь-якого з діянь, перелічених у кримінальному законі.
Торгівля людьми з переміщенням потерпілого через Дер-дарчу кордон РФ або з незаконним утриманням його за кордоном (п. «г» ч. 2 ст. 1271 КК) означає, що суб'єкт всупереч встановленим правилам перетину Державного кордону перевозить або іншим чином транспортує людини, прид-тенного допомогою угоди купівлі-продажу, за межі Росій-ської Федерації, а також на її територію або всупереч бажанням особи утримує його на території іноземної держави.

Торгівля людьми з використанням підроблених документів, а рівно з вилученням, приховуванням або знищенням документів, що засвідчують особу потерпілого (п. «д» ч. 2 ст. 1271 КК). Підробка (виготовлення) фальшивих документів самим суб'єктом торгівлі людьми охоплюється складом вказаного злочину і додаткової кваліфікації за ст. 327 КК не потребує.
Застосування насильства або загроза його застосування (п. «е» ч. 2
ст. 1271 КК) розкривається аналогічно цьому ознакою в ст. 126 КК.
Торгівля людьми з метою вилучення у потерпілого органів чи тканин (п. «ж» ч. 2 ст. 1271 КК) вважається закінченою при встановленні самої мети і скоєнні для цього будь-якого з дея-ний, перерахованих в диспозиції кримінально-правової норми. Фактичне відторгнення органів або тканин вимагає додаткового-котельної кваліфікації за статтями про злочини проти здоро-в'я або життя, якщо воно закінчилося смертельним результатом. Примус придбаного людини до вилучення органів або тканин додатково кваліфікується за ст. 120 КК.
Особливо кваліфікуючі ознаки, передбачені в п. «а» і «в» ч. 3 ст. 1271 КК, за своїм змістом не відрізняються від аналогічних ознак, зазначених у ч. 3 ст. 127 КК. Але п. «а» ч. 3 ст. 1271 КК включає ще й заподіяння з необережності тяжкої шкоди здоров'ю.
Торгівля людьми, вчинена способом, небезпечним для життя і здоров'я багатьох людей (п. «б» ч. 3 ст. 1271 КК), тобто двох і бо-леї осіб, охоплює такі випадки, коли потерпілих, наприклад, перевозять в тісних контейнерах, містять без їжі, води, в обмежених приміщенні, застосовують наркотичні речовини.
У примітці 1 до ст. 1271 КК передбачено звільнення від кримінальної відповідальності. Воно можливе тільки в тому випадку, якщо особа: 1) вчинила вперше діяння, що кваліфікується за ч. 1
або п. «а» ч. 2 ст. 1271 КК, 2) добровільно звільнило потрапив-шого; 3) сприяло розкриттю злочину; 4) у його дію-віях не міститься інше складу злочину.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Торгівля людьми (ст. 1271 КК). "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  торгівля має майнову підкладку; це маса майна, що над ним і для якої безупинно відбувається діяльність торговця. Маса майна зібрана разом; як одне ціле з розвивається над нею діяльністю вона має свого господаря, належить цьому господареві як його торговельне підприємство, - коротше, як його торгівля "(Цитович П.П. Нарис основних понять торгового права. Київ, 1886. С .
 2. Використання рабської праці (ст. 1272 КК)
  торгівлі та інститутів і звичаїв, подібних з рабством, 1956 р. Основною безпосередній об'єкт злочину - особиста свобода людини як право самостійно обирати сферу трудової діяльності, що виключає примусову працю (ч. 2 ст. 37 Конституції РФ), фізична свобода. Додатковий об'єкт - життя або здоров'я людини. Потерпілий - особа, щодо якої
 3. § 1. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи
  торгівля людьми), 1272 КК (використання рабської праці), ст. 128 (незаконне приміщення в психіатричної-ський стаціонар), 2) посягають на честь і гідність особи - ст. 129 КК (наклеп), ст. 130 КК
 4. § 1. Поняття і система Особливої частини кримінального права
  торгівлі людьми - примітка до ст. 1271 КК та ін.) Позитивною зміною Особливої частини КК слід на-звати і скорочення останнім часом оціночних понять про раз-мірі заподіяної шкоди або кількісної характеристиці суспільно небезпечного діяння як ознаки об'єктивної сторони складу злочину. До них відносяться: поняття великого та особливо великого розміру, збитку, доходу або
 5. § 1. Загальна характеристика правового регулювання цін
  торгівлі. Оптова ціна включає в себе витрати на виробництво продукції, робіт , послуг, у тому числі накладні витрати (з транспортування, зберігання, постачальницько-збутові надбавки тощо); суми податку на додану вартість; суми акцизів (по товарах, оподатковуваним акцизами); а також норму прибутку виготовлювачів (продавців) продукції , виконавців робіт і послуг, визначається ними самостійно (за
 6. § 1. Об'єкти авторського права
  людьми і, отже, не існує і практичної потреби в їх правову охорону. Щоб творчий результат придбав суспільну значимість і характер об'єкта авторського права, він повинен бути втілений в якій об'єктивній формі - письмовій (рукопис або нотний запис), усній (публічне проголошення промови, публічне виконання музики), звуко-і відеозапису (механічної, магнітної ,
 7. Список термінів і скорочень
  торгівлі ЕПК - Мюнхенська конвенція про видачу європейських патентів 1973 ЄС - Європейський Союз ЄЕК - Європейська економічна комісія ЄЕС - Європейське економічне співтовариство ІНКОТЕРМС - Міжнародні правила тлумачення торгових термінів КНДР - Корейська Народно-Демократична Республіка КНР - Китайська Народна Республіка КТМ РФ - Кодекс торговельного мореплавства Російської
 8. § 5. Прогалини в праві. Застосування норм права за аналогією
  торгівлі дітьми. Раніше, в старому Кодексі, такої статті не було, в той час як самі дії відбувалися. Отже, пробіл ліквідовано. Не було в колишньому кримінальному законі і норми, караючої за жорстоке поводження з тваринами. Стаття 245 нового КК передбачила даний склад. Пробіл заповнений. Є й інші приклади. Аналогія в кримінальному праві не застосовується тому, що воно виходить з
 9. § 5. Об'єкти правовідносин: поняття та види
    торгівля людьми, зокрема дітьми, молодими дівчатами, на жаль, в окремих країнах має місце і в досить широких масштабах. Але це кримінально карані діяння. Як відомо, загальним об'єктом (предметом) правового регулювання є суспільні відносини. Але суспільні відносини - складна і багатоелементна реальність. Норми права і складаються на їх основі правовідносини
 10. Глава 20 Покладання 1649 р. як звід феодального права
    торгівлі (1653 і 1677 р.). У Соборному Уложенні визначався статус глави держави - царя, самодержавного і спадкоємного монарха. Затвердження (обрання) його на Земському Соборі не вагався встановлених принципів, навпаки - обгрунтовувало, легитимировало їх. Навіть злочинний умисел (не кажучи про дії), спрямований проти персони монарха жорстоко карався. Покладання містив
© 2014-2022  yport.inf.ua