Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Використання рабської праці (ст. 1272 КК)

Використання рабської праці (ст. 1272 КК) - преступле-ня міжнародного характеру , заборона на вчинення якого міститься в таких документах, як Конвенція ООН що-до рабства 1926 р., Загальна декларація прав людини, До-додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі
та інститутів і звичаїв, подібних з рабством, 1956

Основний безпосередній об'єкт злочину - особиста свобода людини як право самостійно обирати сферу трудової діяльності, що виключає примусову працю (ч. 2 ст. 37 Конституції РФ), фізична свобода . Додатковий об'єкт - життя або здоров'я людини.
Потерпілий - особа, щодо якого здійснюють-ся правомочності власника, притаманні володінню річчю, а так-же людина, що знаходиться в підневільному стані, подібному з рабством, коли він з не залежних від нього причин не може відмовитися від виконання робіт (послуг). Це означає, що фор-мальное, але вимушена згода людини на експлуатацію його як раба під тиском тих чи інших обставин, мно-Гії з яких виступають у якості ознак квалифициро-ванних складів, не виключає кримінальну відповідальність особи, яка використовує такий рабська праця.
Об'єктивна сторона злочину виражається в Безоплатно примусовому використанні праці іншої людини, що знаходиться в рабській залежності. Слід погодитися з тими авторами, які в об'єктивну сторону цього злочину включають і таке використання чужої праці, коли особа попа-дає в боргову кабалу, кріпосну залежність або змушене виконувати роботу або надавати послуги, перебуваючи в іншому зави-Сімом состояніі1. Це грунтується на тлумаченні дефініції
«інше підневільний стан», даваемом в міжнародних
правових документах, яке, в свою чергу, охоплюється більш широким поняттям «експлуатація людини».
Склад - формальний: злочин вважається юридично закінченим з моменту початку використання рабської праці, але в силу того, що воно є триваючим, момент фактичного закінчення пов'язаний з припиненням експлуатації людини в ре-док його втечі, смерті , припинення правоохоронними органами, звільнення потерпілого самим винним.
Придбання людини (купівля, отримання) для подальшого використання його рабського стану додатково квалифи-ціруется за ст. 1271 КК.
1 Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина / За ред. А.І. Рарога.
М.: Ексмо., 2007. С. 92, 93.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-
мим умислом.
Суб'єкт - осудна особа, яка досягла віку 16 років.
Кваліфікуючі ознаки, передбачені ч. 2 ст. 1272
КК: вчинення злочину щодо двох і більше осіб (п. «а»), у відношенні свідомо неповнолітнього (п. «б»), особою з використанням свого службового становища (п. « в »), з вилученням, приховуванням або знищенням документів, сподоби-вірячи особу потерпілого (п.« д »), за своїм утримуючи-нію аналогічні раніше розглянутим складам торгівлі людьми. У пункті «г» ч. 2 ст. 1272 КК крім насильства чи загрози його застосування робиться посилання на «застосування шантажу», психи-тичного насильства, що полягає в намірі особи поширити про потерпілого або про його родичів і близьких відомостей-ня, які він хотів би зберегти в таємниці, здійснити неправо - мірні дії відносно його майна або майна зазначених осіб тощо З побоювання, що суб'єкт здійснить пере-чисельні діяння, потерпілий віддає себе повністю у владу злочинця і виконує всі його розпорядження.
Особливо кваліфікуючі ознаки збігаються з ознаками,
передбаченими в ч. 3 ст. 1271 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Використання рабської праці (ст. 1272 КК) "
 1. Торгівля людьми (ст. 1271 КК).
  Використанням свого службового становища (п. «в» ч. 2 ст. 1271 КК) передбачає вчинення вказаного злочину посадовою особою, особою, здійснюва-ляющим управлінські функції в комерційній або іншій ор-ганізації, або іншим особою, яка використовує свої службові функції з метою полегшити вчинення будь-якого з діянь, перелічених у кримінальному законі. Торгівля людьми з переміщенням
 2. § 1. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи
  використання рабської праці), ст. 128 (незаконне приміщення в психіатричної-ський стаціонар), 2) посягають на честь і гідність особи - ст. 129 КК (наклеп), ст. 130 КК
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  використанні Азовського моря і Керченської протоки (м. Керч, 24 грудня 2003 р.) / / СЗ РФ . 2004. N 21. Ст. 1979. Навпаки, Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Відень. 11 квітня 1980 (див.: Вісник ВАС. 1994. N 1. С. 64-88) на 30 жовтня 2001 об'єднувала 60 держав-учасниць, включаючи Російську Федерацію, яка з 24 грудня 1991 продовжує членство колишнього
 4. 5.11. Рекомендації Міжнародної торгової палати для дистриб'юторських контрактів
  використання свого товарного знака, допомагаючи в організації навчання персоналу та здійсненні післяпродажного технічного обслуговування. Тому в Типовому дистриб'юторському контракті виділяється необхідність щорічного погодження обсягу продажів на майбутній рік, а також рекомендується передбачати наслідки недосягнення такого обсягу продажів у відповідному році; за загальним правилом його
 5. Стаття 127-1. Торгівля людьми Коментар до статті 127.1
  використання людини як предмета оплати; отримання будь-яких вигод особистого чи майнового характеру за передачу людини (прощення боргу, просування по службі та ін.) Перелік угод є відкритим. Встановлення конкретного виду здійсненої щодо людини угоди важливо для визначення моменту закінчення злочину і відмежування закінченого злочину від замаху
 6. Стаття 127-2. Використання рабської праці Коментар до статті 127.2
  використання робочої сили для потреб економічного розвитку; в якості міри покарання за наявність чи за висловлювання політичних поглядів чи ідеологічних переконань, протилежних встановленій політичній, соціальній або економічній системі; як запобіжного дискримінації за ознаками расової, соціальної, національної чи релігійної приналежності. До примусової праці належать: порушення
 7. § 4. Принцип справедливості
  використання рабської праці. Однак, на жаль, перша редакція ст. 127.1 КК РФ мала деякі недоліки. Наприклад, одна і та ж мета - вилучення у потерпілого органів чи тканин - була і елементом складу за частиною першою, і кваліфікуючою обставиною за частиною другою. Виникало питання: як у такому випадку кваліфікувати дії, наприклад, з вербування людини, вчинені з вказаною
 8. 5. Злочини, що посягають на охорону сім'ї та створення необхідних умов для утримання та виховання неповнолітніх
  використання опіки з корисливою метою або залишення підопічних без нагляду та необхідної допомоги. Стаття 156 КК 1996 р., що передбачає відповідальність за невиконання обов'язків по вихованню неповнолітнього, значно розширила коло осіб, відповідальних за вчинення вказаного злочину. Стаття 156 КК спрямована на забезпечення виконання батьками конституційного обов'язку
 9. Використана література
  використання атомної енергії "/ / Відомості Верховної Ради України. 1995. N 48. Ст. 4552; 1997. N 3. Ст. 396; N 7. Ст. 808. * (190) Ми вважаємо необгрунтованим думку про обмеження застосування даного примітки щодо одноосібної підготовки до акту тероризму (див.: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Під ред. В. І. Радченко. М., 1996. С. 355). Добровільна відмова
 10. Лекція 3.6. Становлення державності на території білоруських земель
  використанням насильства тими, хто володіє владою; в) наявністю юридичного порядку; г) відносною сталістю; д) інституціональним виміром. Таким чином, держава - це не освіта, що знаходиться над суспільством і незалежна від нього, а певний тип юридично регульованого соціальної поведінки, що існує в конкретних просторово-часових умовах. Держава - це не
© 2014-2022  yport.inf.ua