Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально -процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю (ст. 115 КК).

Факультативним об'єктом злочину виступає загально-
ственний порядок.
Об'єктивна сторона злочину характеризується діянням-ем, заподіяла легкий шкода здоров'ю, ознаками якого є:
короткочасний розлад здоров'я, тобто тимчасова ранку-та працездатності тривалістю не більше трьох тижнів (21 дня);
незначна стійка втрата загальної працездатності, тобто
Стійка втрата загальної працездатності від 5 до 10%.
Склад злочину - матеріальний, злочин є-ється закінченим з моменту настання суспільно небезпечних наслідків (легкої шкоди здоров'я).
Суб'єктивна сторона характеризується виною у формі умис-
ла (прямого чи непрямого).
Кримінальна відповідальність за необережне заподіяння ліг-кого шкоди здоров'ю законом не передбачена. У ході сварки М. завдав удар Б. по обличчю. Падаючи, вона вдарилася головою об стіну. За-останньої були заподіяні тілесні ушкодження у вигляді гематоми потиличної області, струсу головного мозку, що спричинили короткочасний розлад здоров'я тривалістю не більше трьох тижнів. Президія Мосміськсуду протест Зампредседа-теля Верховного Суду РФ задовольнив, вирок і касаційну-ве визначення змінив: дії М. перекваліфікував на ч. 1 ст. 116 КК, вказавши таке. Як видно з матеріалів справи,

тілесні ушкодження заподіяні в результаті того, що вона уда-рілась потилицею об стіну. За таких обставин не має підстав для визнання, що умислом М. охоплювалося причи-ня таких ушкоджень. Дані наслідки настали по неосторожності1.
Суб'єкт - особа, яка досягла віку 16 років.
За пунктом «а» ч. 2 ст. 115 КК настає відповідальність за умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю з хуліганських спонукань. Раніше заподіяння легкої шкоди здоров'ю потер-співав, що супроводжується очевидним для винного грубим порушенням громадського порядку і виражає явну НЕ-повагу до суспільства, кваліфікувалося як хуліганство. На сьогоднішній день ст. 213 КК не охоплює подібних дій.
Кримінальна відповідальність за заподіяння легкої шкоди здоро-в'ю людини посилюється, якщо воно вчинене з мотивів полі-тичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті або ворожнечі чи з мотивів ненависті або ворожнечі відносно якої- або соціальної групи (п. «б» ч. 2 ст. 115 КК).
Катування (ст. 117 КК). Об'єктивна сторона злочину полягає в діянні, вираженому у формі двох альтернативних діях: в систематичному нанесення побоїв (нанесення мно-гократних ударів не менше трьох разів) чи в інших насильництву-них діях, що завдають фізичні або психічні стра-данія (тривале спричинення болю щипана, перетином, причи-нением множинних у тому числі невеликих ушкоджень тупими або гострими предметами, термічні дії, котрі три-валий позбавлення їжі, пиття чи тепла, приміщення (або залишати-ня) потерпілого у шкідливих для здоров'я умовах, інші подібні дії).
Систематичне нанесення побоїв представляє собою ланцюг взаємопов'язаних дій, об'єднаних загальною лінією поведе-ня винного по відношенню до потерпілого і прагнення при-чинити йому постійні фізичні або психічні страждання.
Систематичність побоїв викликає у потерпілого не тільки фізичні, а й психічні страждання, супроводжувані чувст-вами приниження, образи і т.д. Тому не можна вважати катуванням
1 БВС РФ. 2001. № 4; СПС КонсультантПлюс.

Навіть неодноразові побої, якщо вони носили розрізнений ха-
рактер і не об'єднані в сістему1.
При цьому здоров'ю потерпілого не повинно бути заподіяно тяжкого або середньої тяжкості шкоди. В іншому випадку вчинено-ве охоплюється ст. 111 або 112 КК і додаткової квалифи-кации за ст. 117 КК не требует2.
Чи не розглядається як катування заподіяння психічних страждань шляхом систематичного приниження людської до-стоинства або шляхом погроз. У відповідних випадках вказано-ні дії можуть утворювати склади інших злочинів проти особи (ст. 130, 119 КК) 3.
Склад злочину - формальний, тобто злочин вва-
тается закінченим з моменту вчинення суспільно небезпечного діяння.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у вигляді прямого умислу. Винний усвідомлює, що заподіює физи-етичні чи психічні страждання шляхом систематичного нане-сення побоїв чи іншими насильницькими діями, і ба-ет їх вчинення.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла віку 16 років.
У частині 2 ст. 117 КК передбачені кваліфікуючі призна-ки: а) щодо двох або більше осіб; б) стосовно особи або його близьких у зв'язку зі здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням громадського обов'язку; в) в ставлення-ванні жінки, яка завідомо для винного перебуває у стані вагітності; г) у відношенні свідомо неповнолітнього або особи, свідомо для винного перебуває в безпорадному со-стоянні або в матеріальній чи іншій залежності від винного,
1 Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації з по-статейного матеріалами та судовою практикою / За заг. ред. С.І. Ніку-лина. М., 2000. С. 339.
2 Варто також відзначити відсутність системного підходу при констру-вання санкцій норм Особливої частини Кримінального кодексу. За злочин, передбачений ч. 1 ст. 117 КК, слід покарання у вигляді позбавлення свобо-ди на строк до 3 років, а за умисне заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю - арешт на строк від 3 до 6 місяців або позбавлення волі до
3 років, тобто санкція ст. 112 КК м'якше, що навряд чи справедливо.
3 Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина: підручник / Под ред.
А.І. Рарога. С. 47.

А також особи, викраденого або захопленого в якості залож-ника; д) із застосуванням тортури; е) групою осіб, групою осіб за попередньою змовою або організованою групою; ж) за наймом; з) по мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті або ворожнечі чи з мотивів ненависті або ворожнечі відносно якої-небудь соціальної групи.
Під матеріальною або іншою залежністю розуміється зави-симость винного від особи, у якої він знаходиться на іждіве-ванні, проживає на його житлоплощі, не маючи власної, і т.д. До іншої відноситься, наприклад, службова залежність, заснована на підпорядкуванні винному по роботі потерпілого (робітника - начальникові цеху, а того - директору заводу і т.д.). Така зави-симость може виникати в самих різних випадках (наприклад, залежність учня чи студента від викладача, свідка чи підслідного від слідчого).
Під тортурами, згідно з приміткою до ст. 117 КК, розуміється заподіяння фізичних чи моральних страждань з метою по-примусу до дачі показань або до інших дій, суперечачи-щим волі людини, а також з метою покарання або інших цілях.
Стосовно до ст. 117 КК це поняття слід тлумачити обмежувально; якщо заподіюють фізичні або моральні страждання в цілях примусу до дачі показань, то кримінальна відповідальність буде наступати за ст. 302 або 309 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю (ст. 115 КК). "
 1. Стаття 115. Умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю Коментар до статті 115
  умисного заподіяння легкої шкоди здоров'ю ідентичні розглянутим вище ознаками об'єкта основного складу заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (див. коментар до ст. 111 КК РФ). Об'єктивна сторона полягає в діянні у формі дії або бездіяльності і причинно пов'язаних з ним наслідків у вигляді легкої шкоди здоров'ю. Шкода здоров'ю визнається легким при наявності двох ознак: а) якщо він
 2. Стаття 179. Примушування до вчинення угоди чи до відмови від її здійснення Коментар до статті 179
  навмисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю (ст. 115 КК РФ), середньої тяжкості (ст. 112 КК РФ) і тяжкої шкоди здоров'ю (ч. ч. 1 і 2 ст. 111 КК РФ). Заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, передбаченого ч. ч. 3 та 4 ст. 111 КК РФ, а також заподіяння смерті (ст. 105 КК РФ) вимагають додаткової
 3. Що таке кримінальне переслідування.
  Навмисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю (ст. 115 КК), побої (ст. 116 КК), наклеп при відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 129 КК) і образу (ст. 130 КК). Такі кримінальні справи порушуються не інакше як за заявою потерпілого або його законного представника і підлягають припиненню у зв'язку з примиренням потерпілого з обвинуваченим. Підсудні ці справи мировому судді. Примирення
 4. 9. Помилка та її кримінально-правове значення
  навмисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю (ст. 115 КК) віднесено законодавцем до числа злочинів невеликої тяжкості, а погроза або насильницькі дії у зв'язку із здійсненням правосуддя або виробництвом попереднього розслідування (ч. 3 ст. 296 КК) - до числа злочинів середньої тяжкості. У подібних випадках дії повинні кваліфікуватися залежно від спрямованості умислу, але
 5. 6. Конкуренція норм
  навмисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю (ст. 115 КК), погрози вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю (ст. 119 КК), образи (ст. 130 КК) і тому подібні дії, вчинені хулиганствующим суб'єктом, охоплюються складом хуліганства (ст. 213 КК) і не кваліфікуються за сукупністю зазначених злочинів. У тих випадках, коли ряд ознак кількох передбачених
 6. 1. Штраф
  навмисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю (ст. 115), обман споживачів (ст. 200), порушення правил охорони рибних запасів (ст. 257) та ін * (37) У санкції статей Особливої частини КК РФ розмір штрафу встановлюється диференційовано, залежно від характеру і тяжкості вчиненого злочину. Штраф встановлюється в розмірі від двадцяти п'яти до тисячі мінімальних розмірів оплати праці
 7. 3. Кваліфікація складних складів злочинів
  умисного вбивства, заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, згвалтування, то вони як однопорядкові з бандитизмом з категоризації злочинів і іншому характеру суспільної небезпеки не можуть бути компонентами бандитизму, як не можуть ними бути хоча й менш тяжкі, але різнохарактерні злочину, наприклад, ухилення від сплати аліментів або ухилення від служби в армії. Далі постанову
 8. 3. Злочини, які заподіюють шкоду здоров'ю різного ступеня тяжкості
  умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини займає домінуюче місце. Безпосереднім об'єктом даного злочину є здоров'я іншої людини. Ця точка зору на об'єкт умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю є превалюючою в літературі. Проте є й інша думка, що "безпосередній об'єкт може бути визначений як анатомічна цілісність тіла
 9. Захоплення заручника (ст. 206 КК).
  Навмисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю (ст. 115 КК), умисне заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості (ст. 112 КК), катування (ст. 117 КК), навмисне-ве заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (ст. 111 КК). Кваліфікуючий ознака застосування зброї або предме-тов, використовуваних як зброї, застосовується аналогічно квалифицирующему ознакою складу викрадення людини, передбаченню
 10. Порушення недоторканності житла (ст. 139 КК).
  навмисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю (ст. 115 КК). У частині 3 міститься особливо кваліфікований за суб'єктами склад злочину, який передбачає відповідальність за вчинення аналізованого діяння особою з використанням службового становища. 1 СЗ РФ. 1994. № 35. Ст.
© 2014-2022  yport.inf.ua