Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

6. Уповноважені Державних зборів

Це омбудсмани, що мають різні завдання. Основи їх статусу визначені § 32-6 Конституції. Для прийняття закону про уповноважених необхідні 2/3 голосів присутніх депутатів Державних зборів.
У завдання Уповноваженого Державних зборів з цивільних прав входить перевірка чи організація перевірки надійшли до нього відомостей про порушення, пов'язані з конституційними правами, а також ініціатива загальних або окремих заходів в інтересах усунення цих порушень. Його статус врегульовано Законом LIX 1993 р. зі подальшими змінами. Завдання Уповноваженого з прав національних та етнічних меншин аналогічна!
Звернутися до Уповноваженого і порушити відповідну виробництво може у визначених законом випадках будь-яку особу.
Уповноважений обирається Державними зборами за пропозицією Президента республіки більшістю 2/3 голосів депутатів. Згаданий Закон про Уповноваженого Державних зборів з цивільних прав передбачає також обрання заступника Уповноваженого з загальних питань. Для захисту окремих конституційних прав Державні збори може обирати спеціальних уповноважених. Уповноважений щорічно звітує перед Державним зборами про досвід своєї діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Уповноважені Державних зборів "
 1. Уповноважені Державних зборів
  уповноважених необхідні голоси 2/3 присутніх депутатів Державних зборів. У завдання уповноваженого Державних зборів з цивільних прав входить перевірка чи організація перевірки надійшли до нього відомостей про порушення, пов'язані з конституційними правами, а також ініціатива загальних або окремих заходів в інтересах усунення цих порушень. Його статус врегульовано законом ЇХ
 2. 3. Збори уповноважених
  уповноважених. Число уповноважених встановлюється виходячи з числа членів кооперативу на кінець фінансового року. Встановлені ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» та статутом кооперативу положення про загальні збори дійсні і щодо зборів уповноважених. Уповноважені обираються відкритим або таємним голосуванням відповідно до статуту кооперативу, в якому встановлюються:
 3. 26. Збори уповноважених
  уповноважених. Число уповноважених встановлюється виходячи з числа членів кооперативу на кінець фінансового року. Встановлені ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» та статутом кооперативу положення про загальні збори дійсні і щодо зборів уповноважених. Уповноважені обираються відкритим або таємним голосуванням відповідно до статуту кооперативу, в якому встановлюються:
 4. Стаття 14. Порядок скликання зборів кредиторів
  уповноважених органів, права вимоги яких становлять не менше ніж десять відсотків загальної суми вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів, включених до реєстру вимог кредиторів; однієї третини від загальної кількості конкурсних кредиторів та уповноважених органів. 2. У вимозі про проведення зборів кредиторів повинні бути сформульовані питання,
 5. Стаття 155. Форма мирової угоди
  уповноважених органів мирову угоду підписується представником зборів кредиторів або уповноваженим зборами кредиторів на вчинення даної дії особою. 3. У разі, якщо у мировій угоді беруть участь треті особи, з їхнього боку мирову угоду підписується цими особами або їх уповноваженими
 6. Стаття 72. Скликання першого зборів кредиторів
  уповноважені органи, представника працівників боржника та інших осіб, які мають право на участь у зборах кредиторів. Повідомлення про проведення перших зборів кредиторів здійснюється тимчасовим керуючим у порядку та в строки, які передбачені статтею 13 цього Закону. Перше збори кредиторів має відбутися не пізніше ніж за десять днів до дати закінчення
 7. Стаття 13. Повідомлення про проведення зборів кредиторів
  уповноважений орган, а також іншій особі, яка має відповідно до цього Федеральним законом право на участь у зборах кредиторів, повідомлення про проведення зборів кредиторів поштою не пізніше ніж за чотирнадцять днів до дати проведення зборів кредиторів чи іншим забезпечує отримання такого повідомлення спосіб не менше ніж за п'ять днів до дати проведення зборів кредиторів. 2. В
 8. Стаття 18. Обрання комітету кредиторів
  уповноважених органів на період проведення спостереження, фінансового оздоровлення, зовнішнього управління і конкурсного виробництва. Державні і муніципальні службовці можуть обиратися членами комітету кредиторів за пропозицією уповноважених органів. За рішенням зборів кредиторів повноваження комітету кредиторів можуть бути припинені достроково. 2. Вибори комітету кредиторів здійснюються
 9. 8. Угорський національний банк
  уповноваженого міністром фінансів
 10. Стаття 77. Клопотання засновників (учасників) боржника або власника майна боржника - унітарного підприємства про введення фінансового оздоровлення
  уповноваженим власником майна боржника - унітарного підприємства. 2. Загальні збори засновників (учасників) боржника, орган, уповноважений власником майна боржника - унітарного підприємства, при ухваленні рішення про звернення до першого зборам кредиторів з клопотанням про введення фінансового оздоровлення вправі достроково припинити повноваження керівника боржника та обрати
 11. 7. Державна рахункова палата
  державного господарства. У цих рамках Палата перевіряє обгрунтованість акредитуючої Урядом проекту державного бюджету, необхідність і доцільність державних витрат, контрасігнует договори, які стосуються отримання бюджетних кредитів, здійснює попередній нагляд за законністю використання бюджетних коштів, перевіряє складений Урядом звіт про
 12. Стаття 76. Клопотання про введення фінансового оздоровлення
  уповноваженого власником майна боржника - унітарного підприємства, засновники (учасники) боржника, орган, уповноважений власником майна боржника - унітарного підприємства, третя особа або треті особи в установленому цим Законом порядку вправі звернутися до першого зборам кредиторів, а у випадках, встановлених цим Законом, - до арбітражного суду
 13. Стаття 17. Комітет кредиторів
  уповноважених органів і здійснює контроль за діями арбітражного керуючого, а також реалізує інші надані зборами кредиторів повноваження в порядку, передбаченому цим Законом. 2. У разі, якщо кількість конкурсних кредиторів, уповноважених органів становить менше п'ятдесяти, збори кредиторів може не приймати рішення про утворення комітету
 14. Стаття 150. Загальні положення про укладення мирової угоди
  уповноважені органи мають право укласти мирову угоду. 2. Рішення про укладення мирової угоди з боку конкурсних кредиторів та уповноважених органів приймається зборами кредиторів. Рішення зборів кредиторів про укладення мирової угоди приймається більшістю голосів від загального числа голосів конкурсних кредиторів та уповноважених органів відповідно до реєстру вимог
 15. Стаття 23.56. Органи виконавчої влади, уповноважені на здійснення державного будівельного нагляду
  уповноважені на здійснення державного будівельного нагляду, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 9.4, 9.5, частиною 3 статті 9.16 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 23.11.2009 N 261-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник
 16. Стаття 15. Порядок прийняття рішень зборами кредиторів
  уповноважених органів, присутніх на зборах кредиторів, якщо інше не передбачено цим Законом. 2. Більшістю голосів від загального числа голосів конкурсних кредиторів та уповноважених органів, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів, зборами кредиторів приймаються рішення: про утворення комітету кредиторів, визначення кількісного складу і
 17. Державна рахункова палата
  державного бюджету, необхідність і доцільність державних витрат, контрассигнует договори, які стосуються отримання бюджетних кредитів, здійснює попередній нагляд за законністю використання бюджетних коштів, перевіряє складений Урядом звіт про виконання державного бюджету. Палата контролює використання державного майна, економічність
 18. Стаття 23.51. Органи, уповноважені в області державного регулювання тарифів
  уповноважені в області державного регулювання тарифів, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 10 (у частині адміністративних правопорушень, скоєних організаціями, що здійснюють регульовані види діяльності) статті 9.16, статтею 14.6, частиною 5 статті 19.5 і статтею 19.7.1 цього Кодексу. (Частина 1 в ред. Федерального закону від
 19. 4. Рада оборони
  зборами тільки на час надзвичайного стану. Його очолює Президент республіки. До складу Ради оборони входять голова Державного зборів, лідери партійних депутатських груп, Міністр-голова, міністри, командувач Угорським військом, а також начальник генерального штабу. Рада оборони здійснює делеговані йому при його створенні права Державних зборів, права
© 2014-2022  yport.inf.ua