Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

7. Державна рахункова палата

Відповідно до § 32-у Конституції Державна рахункова палата - це фінансово-господарський контрольний орган Державних зборів. Вона контролює ведення державного господарства. У цих рамках Палата перевіряє обгрунтованість акредитуючої Урядом проекту державного бюджету, необхідність і доцільність державних витрат, контрасігнует договори, які стосуються отримання бюджетних кредитів, здійснює попередній нагляд за законністю використання бюджетних коштів, перевіряє складений Урядом звіт про виконання державного бюджету. Палата контролює використання державного майна, економічність діяльності підприємств, що перебувають у державній власності, виконує інші завдання, передбачені законом.
Контроль Державна рахункова палата здійснює з погляду законності, раціональності та рентабельності. Про результати своїх перевірок вона інформує Державні збори, причому звіти підлягають опублікуванню. Висновок Палати про перевірку звіту про виконання державного бюджету голова Палати представляє Державним зборам одночасно з поданням самого звіту.
Голова Державної рахункової палати та його заступники обираються Державними зборами 2/3 голосів депутатів.
Закон про Державну рахунковій палаті приймається 2/3 голосів присутніх депутатів Державних зборів. Нині статус палати регулюється Законом XXXVIII 1989 р. з наступними змінами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Державна рахункова палата "
 1. Державна рахункова палата
  державного бюджету, необхідність і доцільність державних витрат, контрассигнует договори, які стосуються отримання бюджетних кредитів, здійснює попередній нагляд за законністю використання бюджетних коштів, перевіряє складений Урядом звіт про виконання державного бюджету. Палата контролює використання державного майна, економічність
 2. 6. Федеральна рахункова палата
  рахункова палата повинна щорічно представляти свої звіти Бундестагу і Бундесрату. На основі узагальнення проведених нею перевірок Палата може консультувати Бундестаг, Бундесрат, Федеральний уряд і окремих федеральних міністрів. Президент Палати є також федеральним уповноваженим з питань економічності в адміністрації. Члени Федеральної рахункової палати користуються суддівської
 3. 25. Рахункова палата Російської Федерації - орган державного фінансового контролю.
  Рахункової палати (призначається на посаду Держ. Думою за поданням Президента РФ); заступники голови (призначаються Радою Федерації за поданням Президента РФ); аудитори рахункової палати; апарат рахункової палати Система: Федеральні збори Рф => Рахункова палата Сфера деят-ти: - осущ-ня гос-ного фінансового контролю за виконанням федерального бюджету Повноваження:
 4. Стаття 167.1. Бюджетні повноваження Рахункової па-лати Російської Федерації
  палата Російської Федерації має бюджетними повноваженнями, встановленими Федеральним законом "Про Рахункову палату Російської Федерації" та цим
 5. 37. Які основні контрольні інститути та органи Європейського Союзу?
  Рахункова палата * (78) створена в 1977 р. як єдиного органу фінансового контролю Європейських співтовариств. У 1992 р. поправками Договору про Європейський Союз її статус був підвищений: Рахункова палата була визнана в якості п'ятого інституту Союзу поряд з Європарламентом, Радою, Комісією та Судом. "Рахункова палата забезпечує контроль за рахунками" (ст. 246 Договору про Європейське співтовариство) і з
 6. 6. Лічильний суд
  державних органів і актами, в своїй основі мають бюджетні джерела. Подальший контроль полягає в перевірці не тільки законності, а й доцільності витрачання коштів. Лічильний суд також перевіряє рахунки всіх органів місцевої влади, а з 1982 р. здійснює контроль за фінансовим управлінням провінцій і комун з населенням понад 8 тис. жителів. Лічильний суд в організаційному
 7. 5. Рахункова палата
  державного бюджету, бюджетів громад та інших бюджетів, прийнятих Народним зборами; використання бюджетних коштів, що надаються особам, що здійснюють господарську та негосподарську діяльність, поточних звітів за бюджетними парафіям і видатках, звітів касового виконання, складання та подання квартальних і річних бухгалтерських звітів по виконанню вищезазначених бюджетів;
 8. Стаття 449. Затримання
  палати Російської Федерації, його заступник і аудитор Рахункової палати Російської Федерації, Уповноважений з прав людини в Російській Федерації, Президент Російської Федерації, що припинив виконання своїх повноважень, затримані за підозрою в скоєнні злочину в порядку, встановленому статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків затримання на місці злочину, повинні
 9. Стаття 264.9. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання федерального бюджету
  палатою Російської Федерації. 2. Головні адміністратори коштів федерального бюджету не пізніше 1 квітня поточного фінансового року представляють річну бюджетну звітність в Рахункову палату Російської Федерації для зовнішньої перевірки. Результати зовнішньої перевірки річної бюджетної звітності головних адміністраторів коштів федерального бюджету оформляються-ються висновками по кожному головному
 10. 54. Звітна стадія бюджетного процесу (основи складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності).
  Палату РФ звіт про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік у формі федерального закону. Одночасно із звітом про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік до Державної Думи вносяться звіти про виконання бюджетів федеральних цільових бюджетних фондів. Звіт про виконання федерального бюдеюета повинен бути складений відповідно до структури та бюджетної
 11. 7. Лічильний трибунал
  державних фінансових рахунків і економічним управлінням з боку держави, а також за публічним сектором в економіці. Він безпосередньо підпорядковується Генеральним кортесам і за їх дорученням здійснює свої функції з перевірки Генерального рахунки держави. Цей контрольний орган діє в Іспанії вельми тривалий час: незважаючи на всі мінливості політичної долі, він залишався
 12. Стаття 157. Бюджетні повноваження органів дер-жавного і муніципального фінансового контролю
  державного, муніципального фінансового контролю, створені законодавчими (представницькими) органу-ми, здійснюють контроль за виконанням відповідних бюджетів та готують висновки на річний звіт про виконання відповід- ствующих бюджетів, проводять експертизи проектів зазначених бюджетів, довгострокових цільових програм і правових актів бюджетно-го законодавства Російської
 13. Глава XX Фінанси і бюджет
  державній власності. (3) Члени Державної рахункової палати РФ користуються тими ж гарантіями незалежності своєї діяльності, що і судді. Стаття (1) Грошовою одиницею в Російській Федерації є рубль. Грошова емісія здійснюється Центральним банком Російської Федерації. Введення і емісія інших грошей в Російській Федерації не допускаються. (2) Центральний банк РФ незалежний
 14. Стаття 264.11. Розгляд та затвердження річного-го звіту про виконання федерального бюджету Державним про-кої Думою
  палати Російської Федерації про укладення Рахункової палати Російської Федерації на річний от-чет про виконання федерального бюджету. За пропозицією Голови Державної Думи або за власною ініціативою Генеральний прокурор Російської Феде-рації, Голова Конституційного Суду Російської Федерації, Голова Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, Голова Верховного
 15. 6. Лічильний суд
  державних бухгалтерів; при цьому він не зачіпає компетенції розпорядників кредитів. В силу жорстко проведеного у французькому фінансовому управлінні поділу відповідальності контроль за діями розпорядників кредитів здійснюється Судом бюджетної і фінансової дисципліни, про який скажемо трохи нижче. У разі серйозних порушень Лічильний суд залучає винних до відповідальності. Його
 16. Стаття 200. Порядок підготовки до розгляду у першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період Го-жавної Думою
  палати Російської Федерації за відповідними напрямами. (Частина друга введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ) На підставі висновків, у тому числі висновків профільних комітетів і суб'єктів права законодавчої ініціативи, а так-же висновки Рахункової палати Російської Федерації Комітет з бюджету готує зведене висновок стосовно зазначеного законопроекту і проект постанови
 17. 2. Рахункова палата
  державного бюджету та інших фінансових законів, а нерідко також стежити за фінансово-господарською діяльністю державних корпорацій і підприємств, інших одиниць публічного сектора. Найменування їх бувають різні: Верховна палата контролю Польщі, Бюджетне управління Конгресу (не змішувати з бюджетним бюро, що входять в адміністрацію Президента) та Генеральне рахункове управління в
 18. Стаття 447. Категорії осіб, щодо яких застосовується особливий порядок провадження у кримінальних справах
  державної влади суб'єкта Російської Федерації. (П. 10 введений Федеральним законом від 26.04.2007 N 64-ФЗ) 2. Порядок провадження у кримінальних справах щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюється на-вартим Кодексом з вилученнями, передбаченими цією
 19. § 1. Контрольний орган муніципального освіти
  рахункові палати, контрольні палати, рахункові палати, ревізійні комісії та ін Як правило, контрольний орган складається з голови контрольного органу та аудиторів. В даний час активно йде процес становлення бюджетно-фінансового контролю в муніципалітетах. І багато в чому від того, наскільки докладно в статутах муніципальних утворень будуть врегульовані контрольні повноваження органів
© 2014-2022  yport.inf.ua