Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 447. Категорії осіб, щодо яких застосовується особливий порядок провадження у кримінальних справах

1. Вимоги цієї глави застосовуються при провадженні у кримінальних справах стосовно:
1) члена Ради Федерації і депутата Державної Думи, депутата законодавчого (представницького) органу державного-кої влади суб'єкта Російської Федерації, депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи органу місцевого самоврядування;
2) судді Конституційного Суду Російської Федерації, судді федерального суду загальної юрисдикції або федерального арбітражних суду, мирового судді та судді конституційного (статутного) суду суб'єкта Російської Федерації, присяжного або арбітражного засідателя в період здійснення ним правосуддя;
(в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ)
3) Голови Рахункової палати Російської Федерації, його заступника та аудиторів Рахункової палати Російської Федерації;
4) Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації;
5) Президента Російської Федерації, що припинив виконання своїх повноважень , а також кандидата в Президенти Російської Федерації;
6) прокурора;
6.1) Голови Слідчого комітету Російської Федерації;
(п . 6.1 в ред. Федерального закону від 28.12.2010 N 404-ФЗ)
6.2) керівника слідчого органу;
(п. 6.2 введений Федеральним законом від 05.06. 2007 N 87-ФЗ)
7) слідчого;
8) адвоката;
(в ред. Федерального закону від 04.07. 2003 N 94-ФЗ)
9) члена виборчої комісії, комісії референдуму з правом вирішального голосу;
(п. 9 введений Федеральним законом від 04.07.2003 N 94 -ФЗ)
10) зареєстрованого кандидата в депутати Державної Думи, зареєстрованого кандидата в депутати законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта Російської Федерації.
(П. 10 введений Федеральним законом від 26.04.2007 N 64-ФЗ)
2. Порядок провадження у кримінальних справах щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюється на-вартим Кодексом з винятками, передбаченими цією главою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 447. Категорії осіб, щодо яких застосовується особливий порядок провадження у кримінальних справах "
 1. Стаття 420. Порядок провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх
  1. Вимоги цієї глави застосовуються у кримінальних справах щодо осіб, які не досягли до моменту вчинення переступив-лення віку вісімнадцяти років. 2. Виробництво по кримінальній справі про злочин, вчинений неповнолітнім, здійснюється в загальному порядку, встановленому частинами другою і третьою цього Кодексу, з винятками, передбаченими цією
 2. Стаття 226.2. Обставини, що виключають вироб-ництво дізнання у скороченій формі
  1. Дізнання не може проводитися у скороченій формі в наступних випадках: 1) підозрюваний є неповнолітнім; 2) є підстави для провадження про застосування примусових заходів медичного характеру в порядку, встановленому главою 51 цього Кодексу; 3) підозрюваний відноситься до категорії осіб, щодо яких застосовується особливий порядок кримінального судочинства,
 3. Стаття 422. Виділення в окреме провадження кримінальної справи щодо неповнолітнього
  Кримінальну справу стосовно неповнолітнього, який брав участь у вчиненні злочину разом з дорослим, виділяється в окреме провадження в порядку, встановленому статтею 154 цього Кодексу. Якщо виділення кримінальної справи в окреме вироб-ництво неможливо, то до неповнолітнього обвинуваченому, залученому в одній кримінальній справі з дорослим, застосовуються правила справжньої
 4. Стаття 4. Дія кримінально-процесуального закону в часі
  При виробництві по кримінальній справі застосовується кримінально-процесуальний закон, який діє під час виробництва відповідного процесуального дії або прийняття процесуального рішення, якщо інше не встановлено цим
 5. Стаття 118. Щорічна додаткова оплачувана-мий відпустку за особливий характер роботи
  Окремим категоріям працівників, праця яких пов'язана з особливостями виконання роботи, надається щорічна додат-Передачі оплачувану відпустку. Перелік категорій працівників, яким встановлюється щорічна додаткова оплачувана відпустка за особливий характер роботи, а також мінімальна тривалість цієї відпустки і умови його надання визначаються Урядом Російської
 6. Стаття 118. Щорічна додаткова оплачувана відпустка за особливий характер роботи
  Коментар до статті 1. Відповідно до коментарів статтею додаткова оплачувана відпустка надається окремим категоріям працівників, праця яких пов'язана з особливостями виконання роботи. У статті не розкривається поняття "особливості виконання роботи", які дають підставу для надання тієї чи іншої категорії працівників додаткової оплачуваної відпустки за особливий
 7. Стаття 66. Відведення прокурора
  1. Рішення про відвід прокурора в ході досудового провадження у кримінальній справі приймає вищестоящий прокурор, а в ході судового провадження - суд, що розглядає кримінальну справу. 2. Участь прокурора в провадженні попереднього розслідування, а одно його участь у судовому розгляді не є перешкодою для подальшої участі прокурора в провадженні у даній кримінальній
 8. Стаття 226.1. Підстава і порядок виробництва дізнання у скороченій формі
  1. Дізнання у скороченій формі проводиться в порядку, встановленому главою 32 цього Кодексу, з вилученнями, передбачені-реннимі цією главою. 2. Дізнання у скороченій формі проводиться на підставі клопотання підозрюваного про провадження у кримінальній справі дізнання у скороченій формі і за наявності одночасно таких умов: 1) кримінальну справу порушено стосовно конкретного
 9. Стаття 1. Закони, що визначають порядок кримінального су-допроізводства
  1. Порядок кримінального судочинства на території Російської Федерації встановлюється цим Кодексом, заснованим на Конституції Російської Федерації. 2. Порядок кримінального судочинства, встановлений цим Кодексом, є обов'язковим для судів, органів проку-ратури, органів попереднього слідства та органів дізнання, а також інших учасників кримінального судочинства. 3.
 10. Стаття 2. Дія кримінально-процесуального закону в просторі
  1. Виробництво по кримінальній справі на території Російської Федерації незалежно від місця скоєння злочину ведеться відповідно до цього Кодексу, якщо міжнародним договором Російської Федерації не встановлено інше. Про перевірку конституційності частини другої статті 2 см. Постанова Конституційного Суду РФ від 16.10.2012 N 22-П. 2. Норми цього Кодексу застосовуються також при
 11. Огляд
  Огляд - особливий вид слідчого огляду - огляд тіла живої особи (підозрюваного, обвинуваченого, свідка і потерпілого) з метою виявлення особливих прикмет , слідів злочину, тілесних ушкоджень, виявлення стану сп'яніння чи інших властивостей і ознак, які мають значення для кримінальної справи, якщо для цього не потрібно виробництво судової
 12. Стаття 156. Початок виробництва попереднього розслідування
  1. Попереднє розслідування починається з моменту порушення кримінальної справи, про що слідчий, дізнавач, орган доз-нания виносить відповідну постанову. У постанові слідчий, дізнавач також вказує про прийняття ним кримінальної справи до свого провадження. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. Якщо слідчому або дізнавачу
 13. Стаття 34. Передача кримінальної справи за підсудністю
  1. Суддя, встановивши при вирішенні питання про призначення судового засідання, що надійшла кримінальна справа не підсудна дан-ному суду, виносить постанову про направлення даної кримінальної справи за підсудністю. 2. Суд, встановивши, що перебуває в його виробництві кримінальну справа підсудна іншому суду того ж рівня, має право за згодою підсудного залишити дану кримінальну справу у своєму
 14. Стаття 61. Обставини, що виключають участь у провадженні у кримінальній справі
  1. Суддя, прокурор, слідчий, дізнавач не може брати участь у провадженні у кримінальній справі, якщо він: 1) є потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або свідком по даній кримінальній справі; 2) брав участь в якості присяжного засідателя, експерта, спеціаліста, перекладача, понятого, секретаря судового засідання, за-щитника, законного представника підозрюваного,
 15. Стаття 153. З'єднання кримінальних справ
  1. В одному провадженні можуть бути з'єднані кримінальні справи стосовно: 1) кількох осіб, які вчинили одне або кілька злочинів у співучасті; 2) однієї особи, яка вчинила кілька злочинів; 3) особи, обвинуваченого в заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, що розслідуються по цих кримінальних справах . 2. З'єднання кримінальних справ допускається також у випадках, коли особа, яка підлягає
 16. Стаття 90. Застосування примусових заходів виховного впливу Коментар до статті 90
  1. КК РФ в ст. 90 передбачає для неповнолітніх особливий вид звільнення від кримінальної відповідальності - із застосуванням примусових заходів виховного впливу (ПМВВ). Застосування даного виду звільнення від кримінальної відповідальності здійснюється тільки за наявності сукупності наступних підстав: - недосягнення особою 18 років (на момент призначення ПМВВ); - приналежність
 17. Стаття 154. Виділення кримінальної справи
  1. Дізнавач, слідчий вправі виділити з кримінальної справи в окреме провадження іншу кримінальну справу стосовно: (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1) окремих підозрюваних або обвинувачених у кримінальних справах про злочини, вчинені у співучасті, у випадках , зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статті 208 цього Кодексу; (в ред. Федеральних законів від 29.05.2002
© 2014-2022  yport.inf.ua