Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

6. Федеральна рахункова палата

(Bundesrechnungshof)
Згідно ч. 2 ст. 114 Основного закону, у завдання цього органу входить перевірка звіту Федерального уряду про виконання бюджету і про майно та борги на наступний фінансовий рік, а також перевірка економності і правильності ведення економічного та бюджетного господарства. Незалежно від Федерального уряду Федеральна рахункова палата повинна щорічно представляти свої звіти Бундестагу і Бундесрату.
На основі узагальнення проведених нею перевірок Палата може консультувати Бундестаг, Бундесрат, Федеральний уряд і окремих федеральних міністрів. Президент Палати є також федеральним уповноваженим з питань економічності в адміністрації.
Члени Федеральної рахункової палати користуються суддівської незалежністю.
Цей орган був створений відповідно до Закону про заснування та завдання Федеральної рахункової палати 1950 р., а нині його статус регулюється Законом про Федеральної рахунковій палаті 1985 р., а також Федеральним бюджетним пристроєм 1969 (з наступними змінами). Палата представляє собою вищий федеральний орган, незалежний від Федерального уряду та підлеглий лише закону. Вона діє в сенатах. Місцеперебування Палати - Франкфурт-на-Майні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Федеральна рахункова палата "
 1. 25. Рахункова палата Російської Федерації - орган державного фінансового контролю.
  Федерального бюджету Повноваження: Контрольно-ревізійна, експертно-аналітична, інформаційна та інша деят-ть, що забезпечує єдину систему контролю за виконанням федерального бюджету і бюджетів федеральних позабюджетних фондів - контролює повноту і своєчасність грошових надходжень, фактичне витрачання бюджетних асигнувань порівняно з закон-но затвердженими показниками
 2. Стаття 167.1. Бюджетні повноваження Рахункової па-лати Російської Федерації
  палата Російської Федерації має бюджетними повноваженнями, встановленими Федеральним законом "Про Рахункову палату Російської Федерації" та цим
 3. Державна рахункова палата
  рахункова палата - це фінансово-господарський контрольний орган Державного господарства. У цих рамках Палата перевіряє обгрунтованість акредитуючої Урядом проекту державного бюджету, необхідність і доцільність державних витрат, контрассигнует договори, які стосуються отримання бюджетних кредитів, здійснює попередній нагляд за законністю використання
 4. 37. Які основні контрольні інститути та органи Європейського Союзу?
  Рахункова палата * (78) створена в 1977 р. як єдиного органу фінансового контролю Європейських співтовариств. У 1992 р. поправками Договору про Європейський Союз її статус був підвищений: Рахункова палата була визнана в якості п'ятого інституту Союзу поряд з Європарламентом, Радою, Комісією та Судом. "Рахункова палата забезпечує контроль за рахунками" (ст. 246 Договору про Європейське співтовариство) і з
 5. 6. Лічильний суд
  палатам Парламенту. Відповідно до ч. 2 ст. 103 Лічильний суд здійснює юрисдикцію з питань публічної бухгалтерської звітності та з деяких інших питань. Лічильний суд існує в Італії з моменту об'єднання країни. Його правовий статус регулюється Законом 1934 р., що містить єдиний текст Закону про устрій Рахункового суду, з подальшими змінами. Відповідно до закону, Лічильний суд
 6. Стаття 449. Затримання
  федерального суду, мировий суддя, прокурор, Голова Рахункової палати Російської Федерації, його заступник і аудитор Рахункової палати Російської Федерації, Уповноважений з прав людини в Російській Федерації, Президент Російської Федерації, що припинив виконання своїх повноважень, затримані за підозрою в скоєнні злочину в порядку, встановленому статтею 91 цього Кодексу, за
 7. Стаття 264.9. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання федерального бюджету
  федерального бюджету до його розгляду в Державній Думі підлягає зовнішньої перевірки Рахунковою палатою Російської Федерації. 2. Головні адміністратори коштів федерального бюджету не пізніше 1 квітня поточного фінансового року представляють річну бюджетну звітність в Рахункову палату Російської Федерації для зовнішньої перевірки. Результати зовнішньої перевірки річної бюджетної звітності головних
 8. 5. Рахункова палата
  палату, яка здійснює контроль за виконанням бюджету. Закон про Рахункову палату 1995 р. (з наступними змінами) встановив, що Рахункова палата при здійсненні своєї діяльності незалежна від виконавчої влади. Рахункова палата здійснює перевірку: відповідності закону та доцільності виконання державного бюджету, бюджетів громад та інших бюджетів, прийнятих Народним
 9. 54. Звітна стадія бюджетного процесу (основи складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності).
  Федерального бюджету за звітний фінансовий рік у формі федерального закону. Одночасно із звітом про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік до Державної Думи вносяться звіти про виконання бюджетів федеральних цільових бюджетних фондів. Звіт про виконання федерального бюдеюета повинен бути складений відповідно до структури і бюджетною класифікацією, які
 10. Стаття 157. Бюджетні повноваження органів дер-жавного і муніципального фінансового контролю
  федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, місцевою адміністрацією, здійснюють попередній, поточний і наступний контроль за виконанням відповідних бюджетів бюджетної системи Російської Федерації. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2.1. Рахункова палата Російської Федерації, Федеральна служба
 11. Стаття 264.11. Розгляд та затвердження річного-го звіту про виконання федерального бюджету Державним про-кої Думою
  федерального бюджету Державна Дума заслуховує: доповідь міністра фінансів про виконання федерального бюджету; доповідь Голови Рахункової палати Російської Федерації про укладення Рахункової палати Російської Федерації на річний от-чет про виконання федерального бюджету. За пропозицією Голови Державної Думи або за власною ініціативою Генеральний прокурор Російської
 12. Глава XX Фінанси і бюджет
  федеральний бюджет, бюджети суб'єктів Російської Федерації, а також місцеві бюджети. (2) Суб'єкти Російської Федерації користуються бюджетної автономією. Бюджети всіх рівнів формуються щорічно. (3) Бюджети, затверджувані відповідними представницькими органами, повинні включати всі передбачувані доходи і плановані витрати. Кошти з бюджету можуть виділятися тільки цільовим призначенням по
 13. § 4.2. Всеросійський з'їзд адвокатів
  палати адвокатів; 2) приймає кодекс професійної етики адвоката; 3) затверджує єдину норму представництва від адвокатських палат на Всеросійський з'їзд адвокатів; 4) формує склад ради Федеральної палати адвокатів і приймає рішення про дострокове припинення повноважень його членів; 5) визначає розмір відрахувань адвокатських палат на загальні потреби Федеральної палати адвокатів,
 14. 7. Лічильний трибунал
  рахункових радників, в число яких входить голова, і прокурора (Fiscal). Голова призначається королівським декретом строком на три роки, а рахункові радники - Генеральними кортесами на дев'ять років: по шість чоловік Конгресом депутатів і Сенатом з числа суддів і магістратів вищих судів країни, професорів державних університетів, вищих чиновників, послів, економістів, адвокатів,
 15. Стаття 200. Порядок підготовки до розгляду у першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період Го-жавної Думою
  федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період профільні комітети готують і направляють в Комітет з питань бюджету укладення за вказаною за-конопроект та пропозиції про прийняття чи про відхилення поданого законопроекту, а також пропозиції та рекомендації щодо перед-мету першого читання. (В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 27.07.2010 N
 16. 53. Органи бюджетного контролю
  федеральному рівні таким органом є Рахункова палата РФ, створена відповідно до положень Федерального закону від 11 січня 1995 р. № 4-ФЗ «Про Рахункову палату Російської Федерації», на регіональному рівні - представницькими (законодавчими) органами влади суб'єктів РФ створюються власні контрольно-рахункові палати, діяльність яких регулюється законодавством відповідного
 17. Стаття 447. Категорії осіб, щодо яких застосовується особливий порядок провадження у кримінальних справах
  федерального суду загальної юрисдикції або федерального арбітражних суду, мирового судді та судді конституційного (статутного) суду суб'єкта Російської Федерації, присяжного або арбітражного засідателя в період здійснення ним правосуддя; (в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 3) Голови Рахункової палати Російської Федерації, його заступника та аудиторів Рахункової палати Російської
© 2014-2022  yport.inf.ua