Чи правда, що суд приймає тільки аналогові записи?">
Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Олександр Холодов. Правова грамотність. Самовчитель для водіїв, 2011 - перейти до змісту підручника

Питання та відповіді


> Чи правда, що суд приймає тільки аналогові записи?
Неправда. У вас є право надавати докази. Кінцеву оцінку даному доказу в сукупності з іншими доказами може дати тільки суд. Ні один з доказів не може мати заздалегідь велику силу, ніж інші. Оцінити ж доказ, представлене у вигляді аудіо-чи відеозапису, суд може лише одним способом - ознайомившись з ним, тобто прослухавши або переглянувши його. Щоб суддя не відмовив у перегляді з формальної причини, наприклад, через «відсутність технічної можливості», слід заздалегідь самостійно потурбуватися можливістю відтворити запис (взяти з собою ноутбук або інше обладнання).
> Можна надати фотографії в якості доказів?
Фото, аудіо і відео, тобто все, що має відношення до справи, може бути представлено. А далі вже суд встановлює, відносяться ці фотографії до місця правопорушення чи ні. Щоб підвищити довіру суду до фотографій, знімайте так, щоб у кадр потрапляло якомога більше об'єктів, прив'язаних до часу і місця. Наприклад, якщо ви хочете довести, що ваша машина була зупинена в іншому місці, то найкраще її знімати так, щоб у кадр потрапили або інспектори ДІБДР, або їх патрульний автомобіль. Тоді буде ясно, що фотографія зроблена в той час, коли оформлялися документи, а не пізніше. Якщо ви хочете зафіксувати розмітку або знаки, то можна зняти на їх фоні людей, які можуть дати свідчення в суді як свідків і підтвердити обставини зйомки і достовірність фотографій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Запитання і відповіді "
 1. М. Л. Завражнов. Аграрне право.Шпаргалкі, 2008
  Інформативні відповіді на всі питання курсу "Аграрне право" відповідно до Державного освітнього стандарту. Студенту без шпаргалки нікуди! Зручне і гарне оформлення, відповіді на всі екзаменаційні питання провідних вузів
 2. Л. Н. Левіна, Л. Н. Терехова. Римське право. Шпаргалка, 2010
  У пропонованому виданні представлені модельні відповіді на екзаменаційні питання по римському праву. Відповіді на екзаменаційні питання дані відповідно до програми курсу. Представлені матеріали допоможуть підготуватися і успішно скласти іспит за римським
 3. Поняття і зміст кримінальної відповідальності. Її виникнення і реалізація
  . Поняття уг.ой відповідь-і. Зміст не розкрито в КК. КК лише говорить про уг.ой відповідь-і в ст.х як Загальної, так і Особливої частин. (Ст. 2 - про встановлення підстави і принципів уг.ой відповідь-і). Осн-ті позиція в розумінні уг.ой відповідь-і. (1) пропонує розуміти уг.ую відповідь-ь як обов'язок особи, яка вчинила злочин-е, зазнати наказ-ие, що полягає в лиш-ях особистого чи майнового
 4. С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009
  Навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Цивільне право". У ньому послідовно викладено курс цивільного права у формі коротких відповідей, у доступній формі розкривають основні теоретичні питання, що розбираються на семінарських заняттях, включаються до квитки для заліків та іспитів відповідно до державних стандартів. Посібник підготовлено відомими фахівцями
 5. Поняття, підстави і види звільнення від кримінальної відповідальності
  . Освоб-е від уг.ой відповідь-і. При наявності підстав і усл-й, передбачених уг.им законом, особа м / б звільнено від уг.ой відповідь-і. Освоб-е застосовується тільки в отнош-і винних у соверш-і переступив-я, тобто за наявності в діях особи складу переступив-я як єдиної підстави уг.ой відповідь-і. Освоб-е від уг.ой відповідь-і допускається, за загальним правилом, лише в тих випадках, коли переступив-е не Марина Олександрівна Шалагина. Шпаргалки з правознавства, 2009
 6. Інформативні відповіді на всі питання курсу «Правознавство» відповідно до Державного освітнього
  Стаття 443. Акцепт на інших умовах
 7. Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах, ніж запропоновано в оферті, не є акцептом. Така відповідь визнається відмовою від акцепту і в той же час нової
  Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям і у зв'язку з примиренням з потерпілим
 8. . Освоб-е від уг.ой відповідь-і у зв'язку з дійовим каяттям. Ст. 75 КК (ч. 1) особа, яка вперше вчинила злочин-е невеликої тяжкості, м / б звільнено від уг.ой відповідь-і, якщо після соверш-я переступив-я Добровілля-о з'явилася з повинною, сприяло розкриттю переступив-я, відшкодував заподіяну шкоду або іншим чином загладити шкоду, заподіяну в результаті переступив-я. Добровільна явка з повинною як
  Дія кримінального закону в просторі. Принципи дії
 9. . Дія уг.ого закону в просторі Ст. 11 КК містить правила про дію уг.ого закону в отнош-і осіб, які вчинили переступив-е на території РФ. 1) Особа, яка вчинила злочин-е на території РФ, підлягає уг.ой відповідь-і за КК. 2) Прест-я, вчинені в межах територіальних вод або повітряного простору РФ, визнаються вчиненими на території РФ (поширюється також на переступив-я,
  Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012
 10. Посібник написаний відповідно до програми навчального курсу цивільного права з урахуванням останніх змін у цивільному законодавстві. У даному виданні висвітлені всі основні інститути цивільного права Російської Федерації. Книга допоможе швидко підготуватися до іспиту з цивільному праву. Посібник призначений для студентів денного, вечірнього і заочного факультетів, які навчаються за
  Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012
 11. Посібник написаний відповідно до програми навчального курсу цивільного права з урахуванням останніх змін у цивільному законодавстві. У даному виданні висвітлені всі основні інститути цивільного права Російської Федерації. Книга допоможе швидко підготуватися до іспиту з цивільного права. Посібник призначений для студентів денного, вечірнього і заочного факультетів , які навчаються за
  Завдання і принципи кримінального права
 12. . Завдання уг.ого пр. Завданнями Кодексу явл.: 1) охорона прав і свобод людини і громадянина, власності, заг-ого порядку і заг-ої безпеки, довкілля, 2) конституційного ладу РФ від прест-их посягат-в, 3) забезпечення миру і безпеки людства, 4) попередження переступив-й. Для осущ-я цих завдань. Принципи уг.ого пр. П. законності - прест-ость діяння, а також і його
  Суб'єктивна сторона злочину: поняття, зміст та значення, обов'язкові і факультативні ознаки
 13. . Суб'єктивна сторона переступив-я - це психічна діяльність особи, непоср-о пов'язана з соверш-ем переступив-я. Вона явл. його внутрішньою стороною. Зміст суб'єктивної сторони переступив-я розкривається за допомогою таких юр.-їх ознак, як вина, мотив і мета. =>, Суб'єктивна сторона переступив-я має важливе значення і для обгрунтування уг.ой відповідь-і, і для кваліфікації переступив-я, і для назнач-я
  42 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОГОВОРІВ
 14. Договір (contractus) - угода двох або більше осіб, в якому одна чи кілька осіб зобов'язуються перед іншою особою або перед кількома особами дати що-небудь, зробити що-небудь або не робити чого- або, тобто така угода, з яким пов'язуються юридичні наслідки. У римському праві договір як підстава виникнення зобов'язань мав місце тільки в тих випадках, коли воля вступають у
  Звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання у зв'язку із закінченням строків давності
 15. . Освоб-е від уг.ой відповідь-й у зв'язку із закінченням строків давності. Давність - витікання Указ. в уг.ом законі строків після соверш-я переступив-я, в силу чого залучення винного до уг.ой відповідь-і виключається. Норми уг.о-пр.вого інституту давності грунтуються на гуманістичній ідеї, згідно кот-ой, (1), загроза уг.ой відповідь-і не може тяжіти над людиною протягом усього його життя, а (2),
  Стаття 5.45. Використання переваг посадового або службового становища в період виборчої кампанії, кампанії референдуму
 16. (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ) Використання особою, що заміщає державну чи муніципальну посаду, державним чи муніципальним службовцям переваг свого посадового або службового становища в цілях висунення і (або) обрання кандидата, списку кандидатів, висування і (або) підтримки ініціативи проведення референдуму, отримання того чи іншого відповіді на
  (введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 94-ФЗ) Использование лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, государственным или муниципальным служащим преимуществ своего должностного или служебного положения в целях выдвижения и (или) избрания кандидата, списка кандидатов, выдвижения и (или) поддержки инициативы проведения референдума, получения того или иного ответа на
© 2014-2022  yport.inf.ua