Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

2. Захист особистих немайнових прав

Особисті немайнові права, як і інші права абсолютного характеру, регульовані нормами цивільного права, існують незалежно від їх порушення. При порушенні ж цих прав між уповноваженою особою і правопорушником виникають відносні правовідносини охоронного характеру. Породжує їх юридичним фактом є правопорушення.
З огляду на те що розглянуті права виникають з приводу особистих немайнових благ, вони захищаються в основному способами, що не мають на меті відновлення порушеної майнової сфери потерпілої особи.
Згідно ст. 12 ГК такими способами є: визнання цих прав; відновлення становища, яке існувало до порушення права; припинення дій, що порушують право або створюють умови його порушення; визнання недійсним акту державного органу або органу місцевого самоврядування; припинення або зміна правовідношення; незастосування судом акта державного органу або органу місцевого самоврядування, що суперечить закону, а також інші способи, передбачені законом, наприклад спростування відомостей, що ганьблять честь і гідність громадянина.
У юридичній літературі з урахуванням особливостей особистих немайнових прав пропонується встановити в законі нетрадиційні способи захисту цих прав, спрямовані як на попередження їх порушення, так і на ефективний захист вже порушених особистих немайнових прав (1).
---
(1) Детальніше про це див: Красавчикова Л.О. Особисте життя громадян під охороною закону. М., 1983. С. 51 - 52; Розвиток радянського цивільного права на сучасному етапі. М., 1986. С. 207 - 208.
Характерною особливістю перерахованих способів захисту особистих немайнових прав є те, що вони застосовуються до правопорушника незалежно від його вини.
Разом з тим, якщо порушенням особистих немайнових прав громадянину завдано майнову шкоду, то застосовуються норми цивільного права, що регулюють відповідальність за заподіяння шкоди (глава 59 ЦК) (1). Крім того, у зв'язку з порушенням особистих немайнових прав потерпілий має право вимагати відшкодування моральної шкоди (ст. 151, п. 5 ст. 152, ст. Ст. 1099 - 1101 ЦК). За порушення окремих особистих немайнових прав компенсація моральної шкоди здійснюється незалежно від вини (наприклад, якщо шкода заподіяна поширенням відомостей, що ганьблять честь і гідність громадянина).
---
(1) Для захисту окремих особистих прав громадян у певних випадках може використовуватися також інститут договірної відповідальності (див.: Ярошенко К.Б. Життя і здоров'я під охороною закону. С. 21 - 31, 95 - 102).
Компенсація моральної шкоди здійснюється відповідно до ст. 151 та ст. 1101 ЦК у грошовій формі. Розмір компенсації моральної шкоди визначається судом залежно від характеру заподіяних потерпілому фізичних чи моральних страждань, а також ступеня вини заподіювача шкоди у випадках, коли вина є підставою відшкодування шкоди, та з урахуванням вимог розумності та справедливості.
Додаткова література
Єгоров Н.Д. Цивільно-правове регулювання суспільних відносин. Л., 1986.
Красавчикова Л.О. Поняття і система особистих немайнових прав громадян (фізичних осіб) у цивільному праві Російської Федерації. Єкатеринбург, 1994.
Малеин Н.С. Цивільний закон і права особистості в СРСР. М., 1981.
Кузнєцової М.Н. Особисті немайнові права громадян: поняття, здійснення, захист. М., 2000.
Флейшиц Е.А. Особисті права у цивільному праві СРСР і капіталістичних держав / / Вчені записки ВИЮН. М., 1945.
Ярошенко К.Б. Життя і здоров'я під охороною закону. Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав громадян. М., 1990.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Захист особистих немайнових прав "
 1. § 2. Способи захисту цивільних прав
  захисту. Під способами захисту суб'єктивних цивільних прав розуміються закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких проводиться відновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав і вплив на правопорушника. Загальний перелік цих заходів дається в ст. 12 ГК, де говориться, що цивільні права захищаються шляхом їх визнання; відновлення
 2. § 3. Правова охорона топології інтегральної мікросхеми
  захист прав на топологію в разі її неправомірного використання. Реєструючи топологію, правовласник не тільки публічно заявляє про свої права на досягнутий творчий результат, а й офіційно засвідчує ті ознаки, які відрізняють його топологію від уже відомих. Іншою мірою, покликаної певною мірою захистити права на топологію від порушень або, принаймні, полегшити
 3. 5.2. Захист особистих немайнових прав
  захистом авторських прав на твори науки, літератури і мистецтва. Тому особливу увагу ГК РФ приділяє способам захисту особистих немайнових прав, до яких належать право авторства, право автора на ім'я, право на недоторканність твору, право на оприлюднення твору, а також інші права у випадках, передбачених ГК РФ. Нерідко порушення авторських прав виражаються в тому,
 4. 5.6. Кримінальна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав
  захист інтелектуальної власності, стан прокурорського нагляду та заходи щодо посилення боротьби з піратством в аудіовізуальній сфері "). Все вищесказане свідчить про необхідність застосування найжорсткішою з усіх можливих заходів, передбачених законодавством, за порушення авторських та суміжних прав - кримінальної відповідальності. За посягання на авторські та суміжні права кримінальна
 5. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  захист права і наслідки його застосування. Здійснення цивільних прав і виконання цивільно-правових обов'язків через представника. Поняття і значення представництва. Повноваження. Види представництва. Особливості комерційного представництва. Поняття і види довіреності. Форма довіреності. Передоручення. Припинення довіреності. Представництво без повноважень і його
 6. 2. Охорона і захист особистих немайнових прав
  захист "у праві взагалі і цивільному праві зокрема. --- Іоффе О.С. Особисті немайнові права та їх місце в системі радянського цивільного права / / Рад. держава і право. 1966. N 7. С. 51 - 59. Див: Розвиток радянського цивільного права на сучасному етапі. М., 1986. С. 205. Специфіка цивільно-правового регулювання особистих прав визначається
 7. § 3. Здійснення і захист особистих немайнових прав
  захист особистих немайнових
 8. 2. Охорона таємниці особистого життя
  захист цього права не перешкоджає можливості вимагати відшкодування збитку, що виник в результаті порушення права на таємницю особистого життя. Дуже важливою проблемою є визначення меж доступу інших осіб (державних органів, громадських організацій, посадових осіб, громадян) до інформації про особисте життя. Разом з тим, які б не були ці межі, будь-які порушення закону,
 9. А
  захист особистих немайнових прав А. VI, 30, § 4 (1) - с. 297 - 298 Авторські права - межі А. п. VI, 30, § 5 (1 - 2) - с. 301 - 308 - захист А. п. VI, 30, § 8 (1 - 3) - с. 321 - 325 - знак охорони А. п. VI, 30, § 3 (1) - с. 288 - майнові А. п. VI, 30, § 4 (2) - с. 298 - 301 - інформація про А. п. VI, 30, § 8 (2) - с. 323 - 324 - колективне управління майновими А. п.
 10. Н
  захисту особистих немайнових прав автора VI, 30, § 4 (1) - с. 297 Спадкування - Н. виморочного майна V, 27, § 2 (4) - с. 240 - 241 - Н. за заповітом, см. Заповіт - Н. за законом V, 27, § 1 (1) - с. 231 - Н. за правом представлення V, 27, § 1 (1) - с. 231 - підстави Н. V, 25, § 1 (3) - с. 197 - 198 - особливості Н. окремих видів майна V, 25, § 2 (2) - с. 201 - 204 -
© 2014-2022  yport.inf.ua