Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В. Є. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності, 2011 - перейти до змісту підручника

62. Захист прав власника товарного знака і знака обслуговування


Згідно п. 2 ст. 4 Закону про товарні знаки порушенням виключного права правовласника (незаконним використанням товарного знаку) визнається використання без його дозволу в цивільному обороті на території Російської Федерації товарного знака або схожого з ним до ступеня змішання позначення щодо товарів, для індивідуалізації яких товарний знак зареєстрований, або однорідних товарів, у тому числі розміщення товарного знака або схожого з ним до ступеня змішання позначення:
а) на товарах, на етикетках, упаковках цих товарів, які виробляються, пропонуються до продажу, продаються, демонструються на виставках і ярмарках або іншим чином вводяться в цивільний оборот на території РФ, або зберігаються і (або) перевозяться з цією метою, або ввозяться на територію РФ;
б) при виконанні робіт, наданні послуг;
в) на документації, пов'язаної з введенням товарів в цивільний оборот;
г) в пропозиціях до продажу товарів;
д) в мережі Інтернет, зокрема в доменному імені і при інших способах адресації.
Товари, етикетки, упаковки цих товарів, на яких незаконно використовується товарний знак або схоже з ним до ступеня змішання позначення, є контрафактними.
Порушенням прав власника товарного знака є як несанкціоноване використання третіми особами тотожне г про позначення товарів, так і використання позначень, схожих з зареєстрованим товарним знаком.
При порівнянні словесних позначень виділяється подібність наступних видів:
1) звукове (фонетичне) - наявність близьких і співпадаючих звуків у порівнянних позначеннях; близькість звуків, складових позначення; розташування близьких звуків з вукосочетаній по відношенню один до одного; наявність співпадаючих складів та їх розташування; кількість складів у позначеннях; місце співпадаючих звукосполучень у складі позначень; близькість складу голосних і приголосних; характер співпадаючих частин позначень; входження одного позначення в інше; наголос;
2) графічне (візуальне) - загальне зорове враження; вид шрифту; графічне написання з урахуванням характеру букв (друковані чи письмові, заголовні або рядкові); розташування букв по відношенню один до одного; алфавіт, буквами якого написано слово; колір чи поєднання;
3) смислове (семантичне) - подоба закладених в позначеннях понять, ідей; збіг значення позначень у різних мовах; збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення; протилежність закладених в позначеннях понять, ідей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 62. Захист прав власника товарного знака і знака обслуговування "
 1. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 2. § 2. Елементи договору комерційної концесії
  Сторони договору комерційної концесії. Сторонами договору комерційної концесії згідно з російським законодавством можуть бути як незалежні, так і афільовані між собою особи. Правовласником (франчайзером), як правило, виступає компанія, що має широко відому торгову марку і високу репутацію. Таким може бути не тільки власник виключних майнових прав, а й
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 4. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 6. 3. Об'єкти довірчого управління
  Об'єктами довірчого управління можуть бути підприємства та інші майнові комплекси, окремі об'єкти, що відносяться до нерухомого майна, цінні папери, права, засвідчені бездокументарними цінними паперами, виняткові права та інше майно. Із так званого іншого майна особливе правило передбачено тільки щодо грошей: "Не можуть бути самостійним об'єктом
 7. 1. Поняття і сфера застосування
  Значення і сфера застосування Значення комерційної концесії (франчайзингу, франшизи) полягає в тому, що дана договірна форма є оптимальним засобом розширення бізнесу великих фірм та інших комерційних організацій-правовласників, що забезпечують за допомогою цього договору підтримка високих стандартів відповідної підприємницької діяльності. При цьому використання комерційної
 8. 5.11. Рекомендації Міжнародної торгової палати для дистриб'юторських контрактів
  Типовий дистриб'юторський контракт МТП призначений для взаємовідносин сторін у міжнародних комерційних відносинах, коли дистриб'ютори виступають в ролі покупців - оптових торговців і імпортерів і організують розміщення товарів на договірній території (у цьому їхня відмінність від дилерів, які реалізують товари на рівні роздрібної торгівлі). Дистриб'ютор - не посередники або брокер, він купує
 9. § 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності
  Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р. і інші угоди з питань промислової власності. Для забезпечення закордонного визнання та охорони прав винахідників і творців інших об'єктів охорони промислової власності полягають міжнародні (міжнародно-правові) угоди, покликані подолати територіальний характер дії прав промислової
 10. § 4. Правове регулювання прав промислової власності іноземців на території Російської Федерації
  Об'єктивна картина стану правового регулювання промислової власності в Російській Федерації, в тому числі привабливості російського ринку для іноземних заявників, може бути найбільш адекватним чином представлена завдяки статистиці. Зокрема, дані ВОІВ та Роспатенту про державну реєстрацію об'єктів промислової власності в РФ такі: якщо в 1993р. було подано
© 2014-2022  yport.inf.ua