Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Ісайчева Е.А.. Шпаргалка по римському праву, 2010 - перейти до змісту підручника

52. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Була необхідна при втраті володіння власником і за наявності незаконних перешкод у здійсненні права користування річчю.
Способи захисту права власності:
1) віндикаційний позов (rei vindicatio) (основний засіб захисту права власності) - речовий позов, що застосовувався для повернення речі в законне володіння власником з чужого незаконного володіння. Пред'являти не-що володіє власником володіючого невласника за місцем виявлення речі. Позивач заявляв про своє право власності на річ; відповідач не зобов'язує до обгрунтування свого права, він повинен був себе заявити тільки як фактичний власник, і незалежно від способу отримання речі в своє фактичне володіння відповідач користувався правовим захистом, тобто позивач не міг самовільно відібрати у нього власну річ.
Віндикаційний позов пред'являвся незалежно від того, сумлінно або недобросовісно володіння.
Сумлінний власник, який придбав річ у сумлінному омані (наприклад, годування забрела у двір чужий худобини), відповідає за стан речі тільки з часу пред'явлення позову. Плоди від речі, спожиті до цього моменту, він не відшкодовує, а повертає лише готівкові плоди. Йому повертаються понесені витрати і витрати на утримання речі.
Недобросовісний власник відповідає за загибель речі до початку процесу навіть за наявності легкої недбалості, а після початку процесу - незалежно від форми вини, якщо не доведе, що загибель речі сталася б і у позивача. Плоди від речі він відшкодовує не тільки фактично отримані, а й ті, які міг би отримати власник при прояві належної дбайливості.
Віндикаційний позов передбачає доведення позивачем свого права власності. При недоведеності відповідач міг звинуватити позивача в навмисному безчесті з усіма передбаченими правом наслідками. При доказі права власності на річ вона без спеціальних судових розпоряджень, але в порядку виконання судового рішення переходила у володіння колишнього власника;
2) Публіціанов позов (actio in rem Publiciana) - йшов з фікції, що позивач став власником за давністю, що давала йому перевагу навіть перед власником. Доведенню підлягало лише добросовісне володіння. Застосовувався для захисту бонітарной власності. Він не міг застосовуватися проти власника, а проти власника - лише за наявності старшинства;
3) негаторний позов (actio negatoria) - позов, який заперечує право відповідача на незаконне посягання на здійснення права власника. Застосовувався для захисту власником свого права використовувати і розпоряджатися річчю виключно на свій розсуд (з дотриманням законних обмежень). Міг пред'являтися проти будь-якого порушника права. Позивач обгрунтовував своє право власності на річ, заперечуючи права інших осіб на неї, претендуючи на всі надані правом і традицією правомочності щодо цієї речі і заперечуючи аналогічні права інших. Обов'язок доведення правоти своїх дій лежить на відповідачеві. Ні-гаторние позови пред'являлися у зв'язку з претензіями з приводу використання чужих речей на сервітутом праві. Відповідальність полягала у зобов'язанні припинити незаконні дії, що перешкоджають здійсненню власником своїх прав.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 52. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ "
 1. § 1. Загальні положення
  захисту підприємництва. Здійснюючи правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі підприємницької діяльності, держава має реалізувати три взаємопов'язані між собою функції: по-перше, визначити основні риси та елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге, за допомогою
 2. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  захисту прав та інтересів підприємця у відносинах з державними органами. У процесі своєї діяльності підприємці вступають у правові відносини з різними органами державної влади і управління. Цими правовими відносинами опосередковується весь просторово-часовий цикл підприємництва, починаючи від установи комерційної організації і конституювання громадянина в
 3. § 2. Правове становище публічних утворень
  захист прав та інтересів однієї категорії суб'єктів цивільного права в порівнянні з правами інших рівних за статусом суб'єктів цивільного права суперечить основним засадам цивільного законодавства (п. 1 ст. 1 ЦК). Очевидно, що питання про наявність тих чи інших особливостей, які не дозволяють застосувати конкретну норму цивільного законодавства, повинен оцінюватися в кожному конкретному
 4. § 2. Способи захисту цивільних прав
  захисту. Під способами захисту суб'єктивних цивільних прав розуміються закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких проводиться відновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав і вплив на правопорушника. Загальний перелік цих заходів дається в ст. 12 ГК, де говориться, що цивільні права захищаються шляхом їх визнання; відновлення
 5. § 1. Власність і право власності
  захисту права власності - громадський аспект цього відношення. Власність і право власності - це зміст і форма одного і того ж явища. Однак не можна погодитися з тим, що власність без права власності як поняття не існує * (714). Власність, будучи суспільним відношенням, виникла ще в додержавні період і отримала юридичне оформлення у вигляді права
 6. Глава 25. Захист права власності та інших речових прав
  права власності та інших речових
 7. § 1. Система цивільно-правових засобів захисту права власності та інших речових прав
  захисту права власності. Під цивільно-правовим захистом права власності та інших речових прав * (1062) розуміється сукупність передбачених цивільним законодавством засобів, що застосовуються у зв'язку з досконалими проти цих прав порушеннями і спрямованих на відновлення або захист майнових інтересів їх володарів. До захисту прав власності застосовні всі основні положення про
 8. § 2. Позов про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)
  захисту права власності особливе місце займають позови про витребування майна з чужого незаконного володіння - віндикаційний позови. Хоча в судово-арбітражній практиці вони зустрічаються не настільки часто, як зобов'язальне-правові вимоги, їх попереджувально-виховну роль у забезпеченні недоторканності приватної, державної і муніципальної власності від незаконного заволодіння
 9. § 3. Позов про усунення порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння (негаторний позов)
  захисту права власності. Він пред'являється лише тоді, коли власник і третя особа не перебувають між собою у зобов'язальних чи інших відносних відносинах з приводу спірної речі і коли вчинене правопорушення не призвело до припинення суб'єктивного права власності. Позивач і відповідач за негаторному позовом. Правом на негаторний позов володіють власник, а також титульний власник
 10. § 4. Позов про визнання права власності
  захистити своє право на річ? Звернення в даному випадку до віндикаційним позовом буде неправильним, тому що володіння ломбарду в даному випадку не можна визнати незаконним, бо заставодавець діяв з відома власника. Не можна вдатися і до допомоги негаторного позову, оскільки власник позбавлений володіння. Залишається лише визнати, що власникові в цій ситуації належить право на самостійний позов
© 2014-2022  yport.inf.ua