Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 2, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 3. Позов про усунення порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння (негаторний позов)

Поняття негаторного позову. Поряд з витребуванням майна з чужого незаконного володіння власник (титульний власник) відповідно до ст. 304 ГК може вимагати усунення будь-яких порушень його права, хоча б ці порушення і не були поєднані з позбавленням володіння. Таке право забезпечується йому за допомогою негаторного позову. Негаторний позов (від лат. Actio negotoria - заперечує позов) є внедоговорное вимога володіє річчю власника до третьої особи про усунення перешкод у здійсненні правомочностей користування і розпорядження майном.
Негаторний позов, як і виндикационное вимога, відноситься до числа речове-правових засобів захисту права власності. Він пред'являється лише тоді, коли власник і третя особа не перебувають між собою у зобов'язальних чи інших відносних відносинах з приводу спірної речі і коли вчинене правопорушення не призвело до припинення суб'єктивного права власності.
Позивач і відповідач за негаторному позовом. Правом на негаторний позов володіють власник, а також титульний власник (ст. 305 ЦК), які володіють річчю, але позбавлені можливості користуватися або розпоряджатися нею. В якості відповідача виступає особа, яка своєю протиправною поведінкою створює перешкоди, що заважають нормальному здійсненню права власності (права титульного володіння).
Предмет і підстава негаторного позову. Предметом негаторного позову є вимога позивача про усунення порушень, не поєднаних з позбавленням володіння. Найчастіше треті особи своїм протиправним дією чи бездіяльністю створюють власнику перешкоди у здійсненні правомочності користування. Наприклад, користування будовою може бути ускладнене неправомірним обгородженням земельної ділянки, ростом дерева, посадженого в безпосередній близькості від будівлі, складуванням матеріалів чи палива, захарастила проїзд до нього, і т.п. За допомогою негаторного позову власник може домагатися припинення подібних дій, а також усунення порушником своїми силами і засобами створених ним перешкод.
Можливі випадки створення перешкод і в здійсненні правомочності розпорядження. Так, якщо при арешті майна боржника в опис випадково потрапили речі, що належать іншим особам, ці особи позбавляються можливості розпоряджатися своїм майном зважаючи покладених на нього обмежень. Засобом захисту в даному випадку виступає так званий позов про звільнення майна від арешту (виключення з опису), який з точки зору своєї матеріально-правової сутності є найчастіше негаторний позовом * (1076). Негаторному природу матиме і вимога підприємства про зняття обмежень з його майна, накладених фінансовими, податковими та іншими аналогічними органами.
Поряд з вимогою про усунення вже наявних перешкод у здійсненні права власності негаторний позов може бути спрямований і на запобігання можливого порушення права власності, коли в наявності загроза такого порушення. Наприклад, за допомогою негаторного позову власник може домагатися заборони будівництва того чи іншого споруди вже на стадії його проектування, якщо воно буде перешкоджати користуватися майном.
Підставою негаторного позову є обставини, що обгрунтовують право позивача на користування і розпорядження майном, а також підтверджують, що поведінка третьої особи створює перешкоди у здійсненні цих правомочностей. В обов'язок позивача не входить доказ неправомірності дії або бездіяльності відповідача, які передбачаються такими, якщо сам відповідач не доведе правомірність своєї поведінки.
Разом з тим позов може бути заявлений лише до тих пір, поки триває правопорушення або неліквідованими його наслідки. З усуненням перешкод у здійсненні права власності відпадають і підстави для негаторний захисту. У цьому зв'язку негаторний позов не підлягає дії позовної давності. Іншими словами, не має значення, коли почалося порушення права власності; важливо лише довести, що перешкоди в його здійсненні зберігаються на момент пред'явлення і розгляду позову.
Умови задоволення негаторного позову. Закон не визначає умови, за яких вимога власника про усунення порушень його права, не пов'язаних з позбавленням володіння, підлягає задоволенню. Як правило, це питання обходиться і в юридичній літературі. Тим часом відповідь на нього не настільки очевидний, як може здатися на перший погляд. Мабуть, він має вирішуватися на основі загальних положень цивільного права, зокрема з урахуванням присутності в цивільному праві принципу недоторканності власності (п. 1 ст. 1 ЦК) і відмінностей, що існують в характер і умови застосування до порушника заходів захисту і мір відповідальності .
Насамперед, виходячи з традиційного уявлення про відповідальність як міру примусу, яка виражається в несприятливі наслідки для порушника у вигляді позбавлення його будь-яких благ чи покладання на нього додаткових обов'язків, слід визнати, що усунення порушень права власності, не поєднаних з позбавленням володіння, як, втім, і вимога про повернення майна з чужого незаконного володіння, не є мірою цивільно-правової відповідальності. З цього випливає, що негаторний позов підлягає задоволенню не тільки тоді, коли дії порушника утворюють повний склад цивільного правопорушення, а й у всіх інших випадках незаконного порушення права власності.
Виходячи з принципу недоторканності власності, неприпустимо будь-яке посягання на право власності, у тому числі з боку осіб, що не несуть відповідальність за свою поведінку. Іншими словами, створення третіми особами перешкод для здійснення власником правомочностей користування і розпорядження майном передбачається протиправним у всіх випадках, якщо тільки ці особи не доведуть свою уповноваженої на вчинення подібних дій.
Результатом неправомірної поведінки порушника має бути створення тих чи інших перешкод власнику в здійсненні ним правомочностей користування і (або) розпорядження майном. Наприклад, власник може бути позбавлений можливості користування належним йому нежитловим приміщенням через те, що власник іншого приміщення самовільно перекрив прохід до нього. Оцінка того, чи створюють дії (бездіяльність) порушника перешкоди у здійсненні права власності або тільки є небажаними для власника, здійснюється в разі спору судом з урахуванням конкретних обставин справи.
Оскільки усунення перешкод, що заважають користуватися і розпоряджатися майном, не є мірою цивільно-правової відповідальності, задоволення негаторного позову не ставиться в залежність від вини особи, що створює перешкоди у здійсненні права власності. Однак, якщо зазначені дії заподіяли власнику збитки, останні можуть бути стягнуті з порушника лише на підставі ст. 1064 ЦК, тобто за наявності вини порушника права власності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Позов про усунення порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння (негаторний позов) "
 1. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  позов невиконання боржником своїх зобов'язань. Це може статися як через несумлінне поведінки боржника, так і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 221 зважаючи на його неплатоспроможності. Для того, щоб зробити положення кредитора більш стійким, йому надається можливість різними способами
 2. § 3. Позовна давність
  позовної давності. Під терміном захисту цивільних прав розуміється строк, протягом якого особа, право якої порушено, може вимагати примусового здійснення або захисту свого права. Оскільки основним засобом захисту порушеного цивільного права є позов, зазначений термін отримав найменування терміну позовної давності. Необхідність регламентації термінів, протягом яких володар
 3. § 2. Ознаки речового права
  виключено, що йому відповідають і зобов'язальні права. Тому він, хоч і пройшов "первинну" перевірку, все-таки потребує подальшого аналізу. Речові права - це завжди продукт позитивного права. Природно, цей принцип не обмежує цивілістикою у виробленні власних критеріїв, що відрізняються від законодавчих або доповнюють їх. Більш того, набір прямо названих у законі речових прав
 4. § 1. Система цивільно-правових засобів захисту права власності та інших речових прав
  позовами відносяться позов про витребування майна з чужого незаконного володіння, позов про усунення порушень, не поєднаних з позбавленням володіння, і нарешті, позов про визнання права власності. В точному сенсі слова право власності як конкретне суб'єктивне право захищається лише за допомогою позовів названої групи. Другу групу цивільно-правових засобів захисту права власності утворюють
 5. § 4. Позов про визнання права власності
  позову про визнання права власності. Крім віндикаційного та негаторного позовів право власності може захищатися за допомогою ще одного речове-правового засобу - позову про визнання права власності. Слід зазначити, що позови під таким найменуванням дуже часті в судово-арбітражній практиці, але більшість з них носить зобов'язально-правовий характер, бо випливає з відносних
 6. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  виняткових відносин. Поняття і види немайнових відносин, регульованих цивільним правом. Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин. Функції цивільного права. Принципи цивільного (приватного) права. Система цивільного права. Визначення цивільного права як правової галузі. Тема 3. Цивільне право як наука і навчальна дисципліна Наука
 7. 2. Застосування позовної давності
  позову до суду можливо і після закінчення строку давності (п. 1 ст. 199 ЦК). Суд не вправі відмовити у розгляді такої вимоги, зокрема тому, що лише в результаті розгляду можна встановити, витекла звідти Чи насправді позовна давність і не малося чи обставин, що тягнуть її перерву, призупинення або відновлення. У зв'язку з цим право вимагати судового розгляду
 8. 2. Види цивільно-правових способів захисту речових прав
  позовів, тобто позовів, які можуть бути пред'явлені до будь порушили речове право особам. Цивільний закон традиційно закріплює два класичних речове-правових позову, відомих ще римському праву і службовців захист права власності та інших речових прав: - віндикаційний (про витребування майна з чужого незаконного володіння); - негаторний (про усунення перешкод у користуванні
 9. 7. Юридична природа права застави
  винятком вимог кредиторів першої та другої черги. Інакше кажучи, при банкрутстві заставодавця вимоги кредиторів-заставодержателів задовольняються в третю чергу. Відповідно до ст. 49 Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 119-ФЗ "Про виконавче провадження" на заставлене майно може бути звернено стягнення при недостатності у боржника іншого майна для повного
 10. 3. Застава
  искусії з цього приводу в юридичній літературі тривають вже понад сто останніх років, проте до теперішнього часу в доктрині це питання не отримав свого вирішення. Відсутність єдиного погляду на природу права застави серед дореволюційних цивілістів багато в чому зумовлювалося недосконалістю чинного тоді законодавства. Аналізуючи правила про заставу , що містилися в
© 2014-2022  yport.inf.ua