Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

2. Види цивільно-правових способів захисту речових прав

Залежно від характеру порушення речових прав і змісту захисту, що надається в цивільному праві використовуються різні способи, юридично забезпечують дотримання інтересів власника або суб'єкта іншого речового права. При безпосередньому порушенні права власності або обмеженого речового права (наприклад, при викраденні чи іншому незаконному вилученні майна) використовуються речове-правові способи захисту. Їх особливості обумовлені абсолютним характером захищаються прав, оскільки самі ці заходи спрямовані на захист інтересів суб'єктів речових прав від безпосереднього неправомірного впливу з боку будь-яких третіх осіб. У зв'язку з цим речове-правовий захист здійснюється за допомогою абсолютних позовів, тобто позовів, які можуть бути пред'явлені до будь порушили речове право особам.
Цивільний закон традиційно закріплює два класичних речове-правових позову, відомих ще римському праву і службовців захист права власності та інших речових прав:
- віндикаційний (про витребування майна з чужого незаконного володіння);
- негаторний (про усунення перешкод в користуванні майном, не пов'язаних з позбавленням володіння річчю).
В обох випадках мова йде про такі способи захисту, які покликані захистити право на зберігається в натурі індивідуально-визначену річ, яка тільки й може бути об'єктом речового права. У разі її втрати або неможливості повернення власнику мова може йти лише про компенсацію завданих збитків, що відноситься вже до числа зобов'язальних, а не речових способів захисту. Тому й речове-правові способи захисту, як і захищаються з їх допомогою речові права, завжди мають своїм об'єктом тільки індивідуально-визначені речі, але не інше майно.
Речові права можуть бути порушені і непрямим чином, як наслідки порушення інших, найчастіше зобов'язальних прав. Наприклад, особа, якій власник передав свою річ за договором оренди або зберігання, відмовляється повернути її власнику або повертає з пошкодженнями. Тут мова повинна йти про застосування зобов'язальних способів захисту майнових прав. Вони спеціально розраховані на випадки, коли власник пов'язаний з правопорушником зобов'язальними, найчастіше договірними відносинами, і тому застосовуються до несправного контрагенту за договором, враховуючи конкретні особливості взаємозв'язків сторін. Зобов'язально-правові способи захисту носять, отже, відносний характер і можуть мати об'єктом будь-яке майно, включаючи як речі, причому певні не тільки індивідуальними, а й родовими ознаками (наприклад, підлягають передачі набувачеві товари), так і різні права (наприклад, безготівкові гроші або бездокументарні цінні папери, права користування тощо). До числа таких способів захисту речових прав відносяться позови, що випливають як з договірних та інших зобов'язань, так і спрямовані на визнання недійсними правочинів, які порушують речові права (або на застосування наслідків їх недійсності). Умови пред'явлення і задоволення цих позовів розглядаються за рамками речового права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Види цивільно-правових способів захисту речових прав "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  види майнових відносин, регульованих цивільним правом. Особливості корпоративних, речових, зобов'язальних і виняткових відносин. Поняття і види немайнових відносин, регульованих цивільним правом. Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин. Функції цивільного права. Принципи цивільного (приватного) права. Система цивільного права. Визначення
 2. § 1. Поняття комерційного права
  види діяльності »), а в його протилежності: заборонах, обмеженнях (наприклад, у виняткових переліках заборонених видів підприємницької діяльності). Общедозволітельний тип правового регулювання, що характеризує правовий режим підприємництва, виражається формулою: «можна все, крім забороненого» [3]. Общедозволітельний правовий режим підприємництва базується на визнанні
 3. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  види підприємницької діяльності (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, енергопостачання, медичне, готельне обслуговування тощо) щодо кожного, хто до них звернеться . Для комерційної організації виключається дію принципу свободи договору: вона не може на свій розсуд ні вибирати партнера, як вирішувати питання про укладення договору.
 4. § 1. Загальні положення
  види об'єктів правової охорони у сфері правового регулювання підприємницької діяльності можуть бути розділені на три групи: - майнові права та інтереси, - немайнові права та інтереси, - організаційно-предпосилочних права та інтереси підприємця. До першої групи належать, насамперед, речові права підприємця: право власності (ст. 209 і 213 ЦК), право
 5. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  види пасивних операцій комерційних банків. Конкуренція з інвестиційними фірмами, іншими структурами, що залучають грошові кошти, типу недержавних пенсійних фондів, змушує комерційні банки шукати все нові шляхи залучення вільних грошей. Досить сказати, що перші загальні фонди банківського управління, зареєстровані Банком Росії, з'явилися лише в кінці 1997 р. Банки
 6. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  види зобов'язань ", вступила в силу з 1 березня 1996 Частина третя Кодексу, до якої увійшли два розділи -" Спадкове право "і" Міжнародне приватне право ", - вступила в силу з 1 березня 2002 р. Нарешті, набуття чинності частини четвертої, що складається з одного розділу -" Права на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації ", приурочене до 1 січня 2008 Цивільний
 7. § 3. Види цивільних правовідносин
  види і класифікуються за різними підставами. При цьому один і той же правовідношення залежно від обраного критерію може одночасно ставитися до різних видів правовідносин. Наприклад, правовідносини власності є майновим за змістом, абсолютним за суб'єктним складом, речовим за способом задоволення інтересів уповноваженої особи. На відміну від деяких інших
 8. § 1. Сутність юридичної особи. Основи побудови та система юридичних осіб
  види і правоздатність, регулював питання створення і припинення. Щодо сутності юридичної особи в літературі не було і немає єдності думок. Довгий час виходячи з того, що уявлення про особистість збігається з поняттям про людину (бо всяке право існує заради людини), вирішення цього питання пов'язувалося з фікцією, а наділення організації правоздатністю пояснювалося
 9. § 2. Правове становище публічних утворень
  види майна, що становить скарбницю. Зокрема, від стягнення заброньовано те майно, яке може перебувати лише у державній або муніципальній власності (абз. 2 п. 3 ст. 212 ЦК), тобто, по суті, об'єкти, вилучені з цивільного обороту (абз. 1 п. 2 ст. 129 ЦК). Нині практично заброньовані від стягнення земля та інші природні ресурси, які знаходяться в
 10. § 1. Поняття та юридична класифікація речей
  види підвладної людині енергії (теплової , електричної, атомної), рідкі та газоподібні речовини (вода і газ в резервуарах, трубопроводах і інш.). Таким чином, під речами наука цивільного права розуміє дані природою і створені людиною цінності матеріального світу, що виступають як об'єкти цивільних прав. Правове регулювання суспільних відносин з приводу володіння,
© 2014-2022  yport.inf.ua