Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Г.В. Смолін. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частіна.Навчальній посібник, 2008 - перейти до змісту підручника

Збірники нормативних АКТІВ Науково-практичні Коментарі

Господарське законодавство України: правове регулювання господарської ДІЯЛЬНОСТІ. Збірник нормативних АКТІВ / У поряд. Камлик М.І. - К.: Атіка, 2004 (до всіх розділів).
2. Законодавство України про стандартізацію, метрологію и сертіфікацію. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 448с.
3. Законодавство и судова практика по вопросам пріватізації: Збірник нормативних АКТІВ. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 400с.
4. Науково-практичний коментар до Господарський кодекс України Кол. авт.: Г.Л. Знаменській, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін. За заг. ред. В.К. Мамутова. К.: Юрінком Інтер, 2004. - 688с. (До всіх розділів).
5. Теньков C.O. Науково-практичний коментар до Господарський кодекс України: Від 16 січня 2003р. - К.: В-во А.С.К., 2004. - 720с.
6. Науково - практичний коментар Господарський кодекс України: 2 - ге вид., Переробл. і допов. / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Віннік, В.С. Щербини та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 720 с.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Збірники нормативних АКТІВ Науково-практичні Коментарі "
 1. § 1. Право на винаходи, Корисні МОДЕЛІ та промислові зразки
  Поняття ПРОМИСЛОВОЇ власності. Другий вид творчості ставити науково-технічна діяльність, результати Якої назівають ПРОМИСЛОВИЙ власністю. За Паризька конвенцією про охорону ПРОМИСЛОВОЇ власності від 20 березня 1883 р., До Якої прієдналася Україна, до об'єктів ПРОМИСЛОВОЇ власності належати винаходи, загальнокорісні зразки, промислові малюнки и МОДЕЛІ, фабрічні и товарні знаки, знаки
 2. ПЕРЕДНЄ СЛОВО
  Кримінальний кодекс України (далі - КК) - це закон, Який, з Огляду на его особливе місце в Системі законодавства, спеціфіку ЗАСОБІВ впліву на поведінку ОСІБ, Які порушують веління закону, потребує абсолютно точного! застосування. Однією з необхідніх умів такого! Застосування КК судом, слідчім, прокурором та іншімі Посадовими особами, до Повноваження якіх захи притягнений до крімінальної
 3. 4.3. Особливості адміністративно-правового статусу іноземних громадян та осіб без громадянства
  Однією з умов побудови в Україні правової, соціально орієнтованої держави є її відкритість для світового співтовариства. Це зумовлює появу на території країни все більшої кількості іноземців, які прибувають в Україну з різноманітними цілями. Тому встановлення у законодавстві чіткого адміністративно-правового статусу зазначених категорій осіб дозволить уникнути
 4. Стаття 138. Склад витрат та порядок їх Визнання
  138.1. Витрати, что враховуються при обчісленні об'єкта оподаткування, складаються Із: витрат операційної ДІЯЛЬНОСТІ, Які візначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6-138.9, 138.11 цієї статті: других витрат, визначених згідно з пунктами 138.5, 138.10 -138.12 цієї статьи, пунктом 140.1 статьи 140 и статтей 141 цього Кодексу; крім витрат, визначених у пунктах 138.3 цієї Статті та у статьи 139
 5. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
  197.1. Звільняються від оподаткування Операції з: 197.1.1. постачання ПРОДУКТІВ дитячого харчування, товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ Кабінетом Міністрів України; 197.1.2. постачання послуг Із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, в тому чіслі навчання аспірантів и докторантів, НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, что
 6. Стаття 263. Плата за КОРИСТУВАННЯ Надрами для видобування корисних копалин
  263.1. Платники плати за КОРИСТУВАННЯ Надрами для видобування корисних копалин (далі - платники) платник плати за КОРИСТУВАННЯ Надрами для видобування корисних копалин є суб'єкти господарювання, у тому чіслі громадяни України, Іноземці та особи без громадянство, зареєстровані відповідно до закону як підпріємці, Які Набуля права КОРИСТУВАННЯ об'єктом (ділянкою) надр на підставі отриманий
 7. § 3. Право на селекційні Досягнення
  Правова охорона сортів рослин. Виведення нового сорту будь-якої культурної рослини потребує великих затрат ЕНЕРГІЇ, наполеглива пошуків, коштів, трівалого годині и великих зусіль. Це процес, Який Триває Багато років, іноді даже ПРОТЯГ життя кількох поколінь. Цею процес й достатньо дорого коштує, что потребує великих коштів на его Здійснення, ВІН Залучає Великі колективи вісококваліфікованіх
 8. § 2. Право на раціоналізаторську пропозіцію
  Поняття та ознакой раціоналізаторської пропозіції1. Раціоналізаторські Предложения є результатом найпошіренішого в Україні увазі технічної творчості - раціоналізації, яка за новизною и технічним рівнем є нижчих від вінахідніцької творчості. Прот за своєю Божою доступністю будь-кому, масштабністю та Деяк іншімі фактор не поступається вінахідніцтву. Саме своим масовим! Застосування раціоналізаторські
 9. § 1. Поняття та структура Цивільного законодавства
  Цивільне законодавство - це система нормативних АКТІВ, Які містять цивільно-правові норми. Як співвідносяться между собою цивільне право и цивільне законодавство? Цивільне право - це сукупність юридичних норм. Цивільне законодавство - система нормативних АКТІВ. Цивільне право - внутрішня форма права, Зміст Якого візначається соціально-економічнімі особливая суспільних відносін, что ним
 10. § 5. Цивільне право як наука
  У юрідічній літературі наука современного Цивільного права візначається як система знань про закономірності цивільно-правового регулювання суспільних відносін, Тлумачення цивільно-правових норм, результати АНАЛІЗУ ї узагальнення практики! Застосування ЦИВІЛЬНИХ норм, суть термінології норм. З наведенням визначення віпліває, что сучасна ціві-лістічна наука - це наука про сучасне цивільне право. Ее
© 2014-2022  yport.inf.ua