Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Л.М. Горбунова, С.В. Богачов. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, 2006 - перейти к содержанию учебника

Зразок позовної заяви про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження


До
(найменування місцевого суду)
~(Ліві)-
що проживає за адресою:
(місце проживання)
ЗАЯВА
ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ГРОМАДЯНИНОВІ ВНАСЛІДОК НЕЗАКОННОГО ЗАСУДЖЕННЯ
Ціна позову:
" " 200_ року щодо мене було порушено кримінальну
справу за ч. ст. Кримінального кодексу України,
(запобіжний захід, якщо такий було обрано)
" " 200_ року судом
мене
було засуджено до .
Ухвалою від " " 200_ року зазначене судове рішен- ня було скасовано і справу у зв'язку з
закрито.
Вважаю, що під час незаконного перебування під слідством та незаконного
засудження мені було завдано страждань внаслідок
(фізичного та/або психічного) впливу, що полягали у .
За час незаконного перебування під слідством та судом я був позбавлений можливості реалізовувати свої звички і бажання, а саме: , погір- шилися мої відносини з оточуючими мене людьми: ,
що підтверджується .
Вважаю, що за вищевказаних обставин мені завдано моральної шкоди в роз- мірі .
З урахуванням наведеного та на підставі ст. ст. 1 - 4, 12 - 13 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду",
ПРОШУ:
Стягнути за рахунок державного бюджету на мою користь
гривень в якості відшкодування моральної шкоди.
Додатки:
1. Розрахунок моральної шкоди.
2. Копії судових рішень.
3. Довідка про стан здоров'я.
4. Витяг з трудової книжки.
5. Довідка за формою N 3.
6. Документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується заява.
7. .
Дата
Підпис
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Зразок позовної заяви про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження"
 1. Що розуміють під моральною шкодою? В якому розмірі вона підлягає відшкодуванню?
  позовної заяви про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання та досудового слідства, прокуратури і суду До Кіровського місцевого районного суду м. Дніпропетровська Позивач: Омельченко Іван Петрович, який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 7/3 Відповідач: Кіровське районне управління головного управління МВС України у
 2. Що таке захист цивільних прав та інтересів?
  позовної заяви до суду про захист порушеного права в результаті невиконання зобов'язання за договором позики До Кіровського місцевого районного суду м. Дніпропетровська Позивач: Стасюк Лідія Іванівна, яка мешкає за адресою: М.Дніпропетровськ, вул. Пушкіна, 57, кв. 12 Відповідач: Захарченко Ярослав Дмитрович, який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Пушкіна, 57, кв. 9 Ціна
 3. Зразок позовної заяви про зобов'язання надати рівноцінне житлове приміщення
  позовної заяви. 6. . Дата
 4. Зразок позовної заяви про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів досудового слідства, прокуратури і суду
  проживає за адресою: . (місце проживання) ЗАЯВА ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ГРОМАДЯНИНОВІ НЕЗАКОННИМИ ДІЯМИ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА, ПРОКУРАТУРИ І СУДУ " " 200_ р. на підставі мене було взято під варту і пред'явлено обвинувачення за ст. Кримінального кодексу України. " " 200_ р. на підставі кримінальна справа відносно мене була закрита за відсутністю в моїх
 5. Які особливості захисту особистих немайнових прав?
  позовної заяви фізичної особи про спростування неправдивої інформації До Кіровського місцевого районного суду м. Дніпропетровська Позивач: Колісник Степан Григорович, який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кірова, 40, кв. 10 Відповідач: Хрущ Петро Степанович, який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 17 редакція газети "Зірка" юридична адреса: м.
 6. Що розуміють під зобов'язаннями за завдання шкоди?
  позовної заяви про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири До Кіровського місцевого районного суду м. Дніпропетровська Позивач: Олійник Василь Петрович, який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Герцена, 11/10 Відповідач: Копиця Андрій Трохимович, який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Герцена, 11/12 Третя особа: ЖБК"Зоря-1", юридична адреса: м.
 7. § 2. Захист честі, гідності та ділової репутації
  позовної давності щодо вимог про спростування цих відомостей та компенсацію моральної шкоди - один рік. Цей строк у разі його пропуску з поважних причин може бути поновлено судом. Рішення Верховного Суду України: Офіційне видання / За заг. ред. Голови Верховного Суду України В. Ф. Бойка, - К., 1998. - С. 19. В одному провадженні в цивільній справі про спростування відомостей, які порочать
 8. § 1. Загальні положення про відшкодування шкоди
  прокуратури і суду", від 13 грудня 2001 р. "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення", гл. IX Кодексу законів про працю України тощо. Тлумачення окремих норм стосовно відшкодування шкоди міститься і в актах судової влади - зокрема, в постановах Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. № 6 "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про
 9. Відшкодуванню шкоди присвячена гл. 82 ЦК, а також галузеві акти законодавства - зокрема, закони України від 1 грудня 1994 р. "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду", від 13 грудня 2001 р. "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення", гл. IX Кодексу законів про працю України тощо. Тлумачення окремих норм стосовно відшкодування шкоди міститься і в актах судової влади - зокрема, в постановах Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. № 6 "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди", від 29 грудня 1992 р. № 14 "Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками", від 31 березня 1995 р. № 4 "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди", а також в роз'ясненнях Президії Вищого арбітражного суду України від 1 квітня 1994 р. № 02-5/215 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди", від 29 лютого 1996 р. № 02-5/95 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням моральної шкоди" та інших. Згідно зі ст. 1166 ЦК майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Означеною нормою закону сформульовані загальні умови, за наявності яких у сукупності можливе примусове відшкодування майнової шкоди особою, яка її заподіяла: 1) наявність власне майнової шкоди, завданої особистим немайновим правам, або шкоди, завданої майну фізичної чи юридичної особи. За змістом ст. 22 ЦК така шкода може бути у формі втрат, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, витрат, дкі особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права'(реальні збитки), а також доходів, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода); 2) дії (рішення, бездіяльність) особи, що призвели до шкоди, були неправомірними. Наприклад, псування чужого майна є неправомірною дією, оскільки це за змістом ст. 321 ЦК обмежує власника у здійсненні свого права, а, відтак, власник за ст. 48 Закону "Про власність" може вимагати усунення таких порушень його права; 3) наявність безпосереднього причинного зв'язку між діями (рішеннями, бездіяльністю) особи та завданою ними шкодою. Саме неправомірна дія викликає заподіяння майнової шкоди; іншими словами, майнова шкода повинна бути наслідком певної неправомірної дії, а не виникати в силу інших факторів; 4) наявність вини особи, крім випадків, встановлених законом. За ч. 2 ст. 1166 особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили, відшкодовується у випадках, встановлених законом. Шкода, завдана правомірними діями, відшкодовується у випадках, встановлених ЦК та іншими законами. У свою чергу, ст. 1167 ЦК містить загальні підстави відповідальності за завдану моральну шкоду - згідно з ч. 1 зазначеної статті моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування. Відповідно до ст. 23 ЦК моральна шкода може полягати: - у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я; - у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів; - у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку зі знищенням чи пошкодженням її майна; - у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи. Моральна шкода може виникнути внаслідок, зокрема: приниження честі, гідності, престижу або ділової репутації; моральних переживань у зв'язку з ушкодженням здоров'я; порушення права власності (в тому числі інтелектуальної), прав, наданих споживачам, інших цивільних прав; незаконного перебування під слідством і судом; порушення нормальних життєвих зв'язків через неможливість продовження активного громадського життя; порушення стосунків 3 оточуючими людьми; при настанні інших негативних наслідків. Немайновою шкодою, заподіяною юридичній особі, можуть бути втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності (див. п. З постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди"). Відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності обов'язковими умовами відшкодування моральної (немайнової) шкоди, як і у випадку відшкодування майнової шкоди, є: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні. Наявність вини особи, яка заподіяла моральну шкоду, не вимагається: - якщо шкоди завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки; - якщо шіфди завдано фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу тримання під вартою або підписки про невиїзд, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт; - в інших випадках, встановлених законом. Згідно зі ст. 1168 ЦК моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, може бути відшкодована одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів. Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується її чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим), а також особам, які проживали з нею однією сім'єю. Заподіяння шкоди може мати місце внаслідок дії (бездіяльності) однієї чи кількох осіб. В останньому випадку особи згідно зі ст. 1190 ЦК несуть солідарну відповідальність перед потерпілим. За заявою потерпілого суд може визначити відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня їхньої вини. Особа, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом. Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, юридичні особи мають право зворотної вимоги до фізичної особи, винної у вчиненні злочину, у розмірі коштів, витрачених на лікування особи, яка потерпіла від цього злочину. Держава, відшкодувавши шкоду, завдану посадовою, службовою особою органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду, має право зворотної вимоги до цієї особи тільки у разі встановлення в її діях складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили. Батькй (усиновлювачі), опікун або піклувальник, а також заклад або особа, що зобов'язані здійснювати нагляд за малолітньою або неповнолітньою особоїр, які відшкодували шкоду, завдану малолітньою або неповноліітгьою особою чи фізичною особою, яка визнана недієздатною, не мають права зворотної вимоги до цієї особи. Законодавство передбачає декілька способів відшкодування заподіяної шкоди. За ст. 1192 ЦК з урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі. Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі. Під час відшкодування шкоди враховується, зокрема, вина потерпілого і матеріальне становище фізичної особи, яка завдала шкоди. Так, не відшкодовується шкода, завдана потерпілому внаслідок його умислу. Якщо груба необережність потерпшого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня винм потерпілого (а в разі вини особи, яка завдала шкоди, - також залежно від ступеня її вини) розмір відшкодування зменшується, якщо інше не встановлено законом. Суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, залежно від її матеріального становища, крім випадків, коли шкоди завдано вчиненням злочину.
  відшкодування шкоди різних
 10. § 6. Особливі випадки спадкування
  позовної давності, тобто не більше, ніж За 3 роки (ст.ст. 256-257, 261, 267
© 2014-2022  yport.inf.ua