Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Н.Ф. Кузнєцової, І.М. Тяжковой. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 2. Загальна частина: Вчення про покарання, 2002 - перейти до змісту підручника

7. Інші особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх


Глава 14 містить і інші особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
Строки давності. Відповідно до ст. 94 КК строки давності при звільненні неповнолітніх від кримінальної відповідальності і від відбування покарання, призначеного вироком, скорочені наполовину порівняно з відповідними термінами, передбаченими для дорослих (ст. 78, 83 КК), і становлять після вчинення злочину або засудження за злочин: невеликої тяжкості - один рік; середньої тяжкості - три роки; тяжкий - п'ять років; особливо тяжкий - сім років і шість місяців.
Положення про порядок обчислення і про призупинення строків давності, передбачені ч. 2, 3 ст. 78 і ч. 2 ст. 83 КК, поширюються також і на неповнолітніх.
Погашення судимості. Згідно ст. 95 КК строки погашення судимості для осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці, в порівнянні з термінами погашення судимості, передбаченими відносно дорослих, ст. 86 КК скорочені і складають після від'їзду позбавлення волі за злочини: невеликої або середньої тяжкості - один рік; тяжкий або особливо тяжкий - три роки.
Неповнолітні, засуджені за злочини невеликої або середньої тяжкості і звільнені судом від покарання з застосуванням примусових заходів виховного впливу - ст. 92 КК (так само, як, природно, і неповнолітні, звільнені від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів - ст. 90 КК) вважаються несудимими.
Решта положень, що стосуються обліку, погашення та зняття судимості, передбачені відносно дорослих (ст. 86 КК), за винятком обліку судимостей за рецидив злочинів, поширюються і на неповнолітніх. Так, погашення судимості щодо неповнолітніх, засуджених умовно або до більш м'яким, ніж позбавлення волі, покарань, визначається п. "а", "б" ч. 3 ст. 86 КК. Судимість в цих випадках погашається відповідно після закінчення випробувального терміну або одного року після відбуття покарання.
Судимість неповнолітнього до закінчення строку погашення судимості може бути знята судом не тільки за клопотанням самого неповнолітнього, а й за клопотанням його батьків, законних представників, а також органів опіки та піклування.
Стаття 96 КК надає суду право у виняткових випадках з урахуванням характеру вчиненого діяння і особи винного застосовувати положення гл. 14 до осіб, які вчинили злочини у віці від 18 до 20 років, за винятком приміщення їх до спеціальної виховної або лікувально-виховної установи для неповнолітніх або виховну колонію. Поняття "винятковий випадок" оціночне, і суд вирішує це питання з урахуванням конкретних обставин скоєного злочину і особи винного. Такими обставинами можуть бути, наприклад, відставання в психічному розвитку, не підпадає під ознаки вікової неосудності (ч. 3 ст. 20 КК), другорядна роль у злочині, скоєному під впливом інших співучасників, вчинення злочину при випадкових обставинах і т.д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Інші особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх "
 1. § 1. Громадяни як суб'єкти права
  інші цілі, встановлює і щодо громадян ті чи інші юридичні - реєстраційні - процедури (починаючи з реєстрації народження і закінчуючи реєстрацією смерті), проте всі вони - не передумова і не умова появи нового суб'єкта права (що характерно для юридичних осіб), а наслідок його появи. Тому якщо з якихось причин громадянин не буде зареєстрований ніде, він все одно
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  інші установчі документи юридичної особи. Якщо ці обмеження при здійсненні угоди виявляються порушеними, дана угода може бути оскаржена на підставі ст. 173 ГК, яка розрахована саме на таку ситуацію. Навпаки, якщо позастатутних угоду здійснить юридична особа, що володіє спеціальною правоздатністю, вона визнається недійсною на підставі ст. 168 ГК як суперечить
 3. § 3. Позовна давність
  інші випадки незастосування позовної давності. Крім того, іноді позовна давність не застосовується в силу самої природи заявлених вимог. Так, у постанові N 15/18 справедливо вказується на непридатність позовної давності до випадків оскарження нормативного правового акта, якщо інше не передбачено законом. Однак без уваги залишилося питання, чи застосовується позовна давність при оскарженні
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  інші засновані на рівності учасників майнові відносини, а також пов'язані з майновими особисті немайнові відносини ". У чинному Цивільному кодексі про товарно-грошових відносинах не згадується прямо, однак найменування і зміст багатьох статей Цивільного кодексу, а іноді й найменування більших його рубрик (див., напр., ст. 357, 454 - 491, 492-504, 506, 508-524)
 5. § 1. Поняття та ознаки зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  інші зобов'язання. В юридичній літературі досить часто позадоговірні зобов'язання необгрунтовано зводять тільки до деліктних і кондикционного зобов'язаннями. Так, В.С. Ем, розглядаючи позадоговірні зобов'язання, включає в них тільки два види: зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди (деліктні зобов'язання) та зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення * (1). Однак коло
 6. § 3. Загальні умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  інші думки щодо підстави деліктної відповідальності. Так, В.В. Витрянский підставою цивільної відповідальності вважає порушення суб'єктивних цивільних прав * (25), а не склад цивільного правопорушення, відзначаючи, що необгрунтовано поширювати на цивільно-правові відносини положення кримінального права про склад злочину, так як це, по суті, "привнесення в що має вікові
 7. § 5. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми і недієздатними особами
  інші організації, які здійснюють лише нагляд за дітьми в період їхнього перебування в цих організаціях, до додаткової відповідальності перед потерпілим не залучаються. Найважливішою особливістю розглянутого делікту є те, що обов'язок батьків (усиновлювачів), піклувальників та відповідних установ з відшкодування шкоди припиняється після досягнення заподіяла шкоду повноліття,
 8. § 4. Зміна та припинення правовідносин між батьками та дітьми
  інші майнові права (пп. 2, 4 ст. 71 СК). Сімейний закон допускає відновлення в батьківських правах за позовом особи, їх позбавленого. Відмова у позові слід з тієї чи іншої сукупності юридичних фактів: поведінка заявника не змінилося істотно на краще, дитина проти даного акта (з 10 років потрібна його згода) або дитина усиновлена і усиновлення не скасоване (ст. 72 СК). Особливий
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  інші стани, а те, в чому проявляється специфіка станів як юридичних фактів. * (249) Про застосування в сфері сімейного права принципу "все, що не заборонено законом, дозволено" див. подр.: Нечаєва А.М. Сімейне право. С. 20-21. * (250) В цьому зв'язку не можна погодитися з твердженням А.М. Нечаєвої про те, що "у сфері регулювання сімейних відносин дієздатність не має самостійного
 10. Глава 24 Формування нової системи права
  інші - етичну та релігійну. Після аналізу доказів суд переходив до "постановці вироку". Рішення виносилося більшістю голосів, при їх рівності переважував голос президента (голови). При з'ясуванні думок опитування починався з молодшого члена суду. Вирок складався у письмовій формі і підписувався членами суду, президентом і аудитором. Секретар в присутності сторін
© 2014-2022  yport.inf.ua