Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 128. Поступка прав вимоги за зовнішніми борговими вимогам Російської Федерації до іноземних держав і (або) іноземним юридичним особам

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Уступка прав вимоги за зовнішніми борговими вимогам Російської Федерації до іноземних держав і (або) іно-дивною юридичним особам може бути здійснена Урядом Російської Федерації відповідно до законодавства Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 128. Поступка прав вимоги за зовнішніми борговими вимогам Російської Федерації до іноземних держав і (або) іноземним юридичним особам "
 1. 60. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації.
  Татьяна 122. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації 1. Зовнішніми борговими вимогами Російської Федерації є фінансові зобов'язання іноземних держав і (або) іноземних юридичних осіб перед Російською Федерацією як кредитором, включаючи боргові вимоги, що виникли у зв'язку з наданням банком - агентом Уряду Російської Федерації державних експортних
 2. Стаття 122. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Зовнішніми борговими вимогами Російської Федерації є фінансові зобов'язання іноземних держав і (або) іноземних юридичних осіб перед Російською Федерацією як кредитором, включаючи боргові вимоги, що виникли у зв'язку з наданням банком - агентом Уряду Російської Федерації державних експортних кредитів
 3. Стаття 112. Поступка прав вимоги боржника
  1. Зовнішній керуючий має право за згодою зборів кредиторів (комітету кредиторів) приступити до поступку прав вимоги боржника шляхом їх продажу. 2. Продаж прав вимоги боржника здійснюється зовнішнім керуючим у порядку та на умовах, що визначені статтею 110 цього Закону, якщо інше не встановлено федеральним законом або не випливає із суті вимоги.
 4. Стаття 120. Облік і реєстрація державних і муніципальних боргових зобов'язань
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Облік і реєстрація державних боргових зобов'язань Російської Федерації здійснюються в державних боргових книгах внутрішнього і зовнішнього боргу Російської Федерації (далі - Державна боргова книга Російської Федерації). Облік і реєстрація державних боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації здійснюються в
 5. Стаття 829. Наступне відступлення грошової вимоги
  Якщо договором фінансування під відступлення грошової вимоги не передбачено інше, наступна поступка грошової вимоги фінансовим агентом не допускається. У разі, коли наступна поступка грошової вимоги допускається договором, до неї відповідно застосовуються положення цієї
 6. § 50. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації
  Держава може виступати на світовому фінансовому ринку не тільки в ролі позичальника, але і в ролі кредитора. Дер жавні кредити надаються Російською Федерацією іно дивним державам, їх юридичним особам і международ вим організаціям і оформляються міжнародними договору ми. Зазначені кредити формують державні зовнішні ак тиви і зовнішні боргові вимоги.
 7. Стаття 388. Умови поступки вимоги
  1. Уступка вимоги кредитором іншій особі допускається, якщо вона не суперечить закону, іншим правовим актам чи договору. 2. Не допускається без згоди боржника поступка вимоги по зобов'язанню, у якому особистість кредитора має істотне значення для
 8. Стаття 355. Поступка прав за договором про заставу
  Заставоутримувач вправі передати свої права за договором про заставу іншій особі з дотриманням правил про передачу прав кредитора шляхом уступки вимоги (статті 382 - 390). Поступка заставоутримувачем своїх прав за договором про заставу іншій особі дійсна, якщо тій же особі відступлені права вимоги до боржника за основним зобов'язанням, забезпеченим заставою. Якщо не доведено інше, відступлення
 9. Стаття 1216. Право, що підлягає застосуванню до уступку вимоги
  1. Право, що підлягає застосуванню до угоди між первісним і новим кредиторами про уступку вимоги, визначається відповідно до пунктів 1 і 2 статті 1211 цього Кодексу. 2. Допустимість уступки вимоги, відносини між новим кредитором та боржником, умови, за яких ця вимога може бути пред'явлено до боржника новим кредитором, а також питання про належне виконання
 10. Стаття 121. Державна боргова книга Росій-ської Федерації, державна боргова книга суб'єкта Російської Федерації, муніципальна боргова книга
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Ведення Державної боргової книги Російської Федерації здійснює Міністерство фінансів Російської Федеративної-ції. У Державну боргову книгу Російської Федерації вносяться відомості про обсяг боргових зобов'язань (у тому числі га гарантій) Російської Федерації, про дату виникнення зобов'язань, про виконання зазначених зобов'язань
 11. Стаття 389. Форма уступки вимоги
  1. Уступка вимоги, заснованого на операції, укладеної в простій письмовій чи нотаріальній формі, повинна бути здійснена у відповідній письмовій формі. 2. Уступка вимоги по угоді, вимагає державної реєстрації, повинна бути зареєстрована в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не встановлено законом. 3. Уступка вимоги за ордерним цінним
 12. Стаття 97. Державний борг Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До державному боргу Російської Федерації ставляться боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними та юридичними особами Російської Федерації, суб'єктами Російської Федерації, муніципальними утвореннями, іноземними го-сударство, міжнародними фінансовими організаціями, іншими суб'єктами міжнародного права, іноземними
 13. Стаття 826. Грошова вимога, уступаемое в цілях отримання фінансування
  1. Предметом поступки, під яку надається фінансування, може бути як грошова вимога, термін платежу за яким настав (існуюче вимога), так і право на отримання грошових коштів, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Грошова вимога, що є предметом поступки, має бути визначено в договорі клієнта з фінансовим агентом таким чином, який
© 2014-2022  yport.inf.ua