Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1362. Примусова ліцензія на винахід, корисну модель або промисловий зразок


1. Якщо винахід або промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується патентообладателем протягом чотирьох років з дня видачі патенту, а корисна модель - протягом трьох років з дня видачі патенту, що призводить до недостатнього пропозицією відповідних товарів, робіт або послуг на ринку, будь-яка особа, яка бажає і готове використовувати такі винахід, корисну модель або промисловий зразок, при відмові патентовласника від укладення з цією особою ліцензійного договору на умовах, відповідних до усталеної практики, має право звернутися до суду з позовом до патентовласникові про надання примусової простий (невиключної) ліцензії на використання на території Російської Федерації винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. У позовній вимозі ця особа повинна вказати пропоновані їм умови надання йому такої ліцензії, у тому числі обсяг використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, розмір, порядок і терміни платежів.
Якщо власник патенту не доведе, що невикористання чи недостатнє використання ним винаходу, корисної моделі чи промислового зразка зумовлена важливими причинами, суд приймає рішення про надання ліцензії, зазначеної в абзаці першому цього пункту, та про умови її надання . Сумарний розмір платежів за таку ліцензію має бути встановлений у рішенні суду не нижче ціни ліцензії, яка визначається при порівнянних обставинах.
Дія примусової простий (невиключної) ліцензії може бути припинена в судовому порядку за позовом патентовласника, якщо обставини, що зумовили надання такої ліцензії, перестануть існувати і їх виникнення знову малоймовірно. У цьому випадку суд встановлює строк і порядок припинення примусової простий (невиключної) ліцензії та виникли у зв'язку з отриманням цієї ліцензії прав.
Надання відповідно до правил цього пункту примусової простий (невиключної) ліцензії на використання винаходу, що відноситься до технології напівпровідників, допускається виключно для його некомерційного використання в державних, громадських та інших публічних інтересах або для зміни положення, яка в установленому порядку визнано таким, що порушує вимоги антимонопольного законодавства Російської Федерації.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 04.10.2010 N 259-ФЗ)
2. Якщо власник патенту не може використовувати винахід, на який він має виключне право, не порушуючи при цьому прав володаря іншого патенту (першого патенту) на винахід або корисну модель, який відмовився від укладення ліцензійного договору на умовах, відповідних до усталеної практики, володар патенту (другий патенту) має право звернутися до суду з позовом до володаря першого патенту про надання примусової простий (невиключної) ліцензії на використання на території Російської Федерації винаходу або корисної моделі володаря першого патенту. У позовній вимозі повинні бути вказані пропоновані володарем другого патенту умови надання йому такої ліцензії, у тому числі обсяг використання винаходу або корисної моделі, розмір, порядок і терміни платежів. Якщо цей власник патенту, який має виключне право на таке залежне винахід, доведе, що воно являє собою важливе технічне досягнення і має істотні економічні переваги перед винаходом або корисною моделлю володаря першого патенту, суд приймає рішення про надання йому примусової простий (невиключної) ліцензії. Отримане за цією ліцензією право використання винаходу, що охороняється першим патентом, не може бути передано іншим особам, крім випадку відчуження другого патенту.
Сумарний розмір платежів за примусову просту (невиключну) ліцензію має бути встановлений у рішенні суду не нижче ціни ліцензії, яка визначається при порівнянних обставинах.
У разі надання відповідно до цього пункту примусової простий (невиключної) ліцензії власник патенту на винахід або корисну модель, право на використання яких надано на підставі зазначеної ліцензії, також має право на отримання простий (невиключної) ліцензії на використання залежного винаходи, у зв'язку з яким було видано примусова проста (невиключна) ліцензія, на умовах, відповідних до усталеної практики.
3. На підставі рішення суду, передбаченого пунктами 1 і 2 цієї статті, федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності здійснює державну реєстрацію примусової простий (невиключної) ліцензії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1362. Примусова ліцензія на винахід, корисну модель або промисловий зразок "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 3. § 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності
  примусового ліцензування, що передбачається внутрішньодержавними нормами, застосовується повсюди після закінчення певного терміну невикористання нововведення. Однак держави вправі встановлювати даний інститут згідно своєму національному законодавству. Другим важелем полегшення закордонного патентування винаходів, товарних знаків, фірмових найменувань і вказівок місць
 4. § 9. Комерційна концесія
  примусової ліцензії чи анулювання охоронного документа, в результаті чого об'єкт виключного права стає суспільним надбанням (res publicum). Тому не випадково в ст. 1040 ЦК міститься норма, яка визначає як наслідки припинення виключного права, внаслідок його закінчення або на іншій підставі втрату юридичної сили, тих положень договору
 5. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  примусова, повна, обов'язкова ліцензії та субліцензія. Строго кажучи, відкрита і примусова різновиди ліцензій не можуть бути віднесені до числа ліцензійних договорів, які опосередковують використання охоронюваних об'єктів. Вони повинні розглядатися як угоди про платежі, оскільки відкрита ліцензія - це одностороннє волевиявлення правовласника, виражене у формі заяви про
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 7. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  статтях (див. ст. 5, 6, 7, 14, 19) передбачає поряд з гарантійним терміном і терміном придатності (див. ст. 470-473, 477 ЦК) невідомий гл. 30 ГК термін служби товару, особливість якого в наступному. Термін служби встановлюється тільки виробником (на відміну від гарантійного терміну, який може бути встановлений також і продавцем). Термін служби (на відміну від гарантійного терміну) встановлюється
 8. § 2. Зміст договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  ліцензії на право використання технічного нововведення, виплату винагороди авторам розробки і т.д. Якщо в договорі питання про використання результатів робіт не узгоджений, то діятиме правило, встановлене п. 2 ст. 772 ГК: замовник має право використовувати передані йому виконавцем результати робіт, а виконавець має право використовувати отримані ним результати робіт для
 9. § 5. Патентна форма охорони об'єктів промислової власності
  примусові і відкриті. Примусової називається ліцензія, яка може бути видана за позовом зацікавленої особи, яке не змогло домогтися згоди патентовласника на використання запатентованої розробки або домовитися з ним про умови видачі ліцензії. Це можливо лише у двох передбачених Цивільним кодексом випадках. По-перше, домагатися отримання примусової ліцензії
 10. § 6. Захист прав авторів і патентовласників
  примусове стягнення з зобов'язаних осіб належного йому винагороди. За несвоєчасну виплату винагороди на користь автора може бути стягнута неустойка. Способи захисту прав патентовласників. Будь-яка фізична або юридична особа, яка використовує запатентовані винахід, корисну модель або промисловий зразок без згоди патентовласника, є порушником патентних прав,
© 2014-2022  yport.inf.ua