Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 213. Медичні огляди деяких кате-горій працівників

Працівники, зайняті на важких роботах і на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці (у тому числі на підземних ра-ботах), а також на роботах, пов'язаних з рухом транспорту, проходять обов'язкові попередні (при вступі на роботу) і періодичні (для осіб віком до 21 року - щорічні) медичні огляди (обстеження) для визначення придатності цих пра-цівників для виконання доручається роботи та попередження професійних захворювань. Відповідно до медичних рекомендаціями зазначені працівники проходять позачергові медичні огляди (обстеження).
(в ред. Федерального закону від 22.08. 2004 N 122-ФЗ)
Працівники організацій харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, водопровідних споруд, лікувально-профілактичних і дитячих установ, а також деяких інших роботодавців проходять зазначені медичні огляди (обстежують-вання) в метою охорони здоров'я населення, попередження виникнення та розповсюдження захворювань.
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації для від-ділових категорій працівників можуть встановлюватися обов'язкові медичні огляди (обстеження) на початку робочого дня (зміни), а також протягом та (або) наприкінці робочого дня (зміни). Час проходження зазначених медичних оглядів (обстежень) включається в робочий час.
(частина третя введена Федеральним законом від 30.11.2011 N 353-ФЗ)
Шкідливі і (або) небезпечні виробничі фактори та роботи, при виконанні яких проводяться обов'язкові предваритель-ні та періодичні медичні огляди (обстеження), та порядок їх проведення визначаються нормативними правовими актами, які затверджуються в порядку, встановленому уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавець-ної влади.
(в ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 23.07.2008 N 160-ФЗ)
У разі необхідності за рішенням органів місцевого самоврядування у окремих роботодавців можуть вводитися додаткові ві умови і показання до проведення обов'язкових медичних оглядів (обстежень).
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Працівники, які здійснюють окремі види діяльності, в тому числі пов'язаної з джерелами підвищеної небезпеки (з впливав-ням шкідливих речовин і несприятливих виробничих факторів), а також працюють в умовах підвищеної небезпеки, прохо-дять обов'язковий психіатричний огляд не рідше одного разу на п'ять років у порядку, що встановлюється уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.
(в ред. Федерального закону від 23.07.2008 N 160-ФЗ)
Передбачені цією статтею медичні огляди (обстеження) і психіатричні огляду осуществля-ються за рахунок коштів роботодавця.
(частина шоста введена Федеральним законом від 22.08.2004 N 122-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 213. Медичні огляди деяких кате-горій працівників "
 1. Стаття 185. Гарантії працівникам, які направляються на медичний огляд (обстеження)
  213, 266 і коммент. до них. За працівниками, направленими на медичний огляд (обстеження), середня заробітна плата зберігається на весь час звільнення від роботи. Якщо працівник в установленому порядку було направлено на обстеження, в т.ч. на експертизу зв'язку захворювання з професією, в стаціонарне лікувально-профілактичний заклад, середній заробіток зберігається за весь період
 2. Стаття 185. Гарантії працівникам, які направляються на медичний огляд (обстеження)
  213, 266 ТК. Перелік шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів, при виконанні яких проводяться попередні та періодичні медичні огляди (обстеження) , Перелік робіт, при виконанні яких проводяться попередні та періодичні медичні огляди (обстеження) та Порядок проведення попередніх і періодичних медичних оглядів (обстежень) працівників,
 3. Стаття 69. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору
  стаття передбачає обов'язкове проведення попереднього медичного огляду (обстеження) працівника при укладенні трудового договору тільки в тих випадках, коли це прямо передбачено ТК і іншими федеральними законами. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору проводиться в метою визначення придатності громадянина за станом здоров'я до виконання тієї чи
 4. Стаття 348.3. Медичні огляди (обстеження) спортсменів
  медичному огляду (обследова-нию). В період дії трудового договору спортсмени проходять обов'язкові періодичні медичні огляди (обстеження) з метою визначення придатності для виконання доручається роботи та попередження професійних захворювань і спортивного травматизму. Роботодавець зобов'язаний організовувати проведення за рахунок власних коштів обов'язкових попередніх
 5. Стаття 69. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору
  213 ТК працівники, зайняті на важких роботах і на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці (в т.ч. на підземних роботах), на роботах у організаціях харчової промисловості, громадського харчування, водопровідних споруд, лікувально-профілактичних і дитячих установ, а також на роботах, пов'язаних з рухом транспорту, проходять обов'язкові попередні при вступі на роботу
 6. Стаття 330.3. Медичні огляди (обстеження) працівників, зайнятих на підземних роботах
  213 цього Кодексу). Проведення медичних оглядів (обстежень) на початку робочого дня (зміни) роботодавець зобов'язаний організовувати кожен ра-бочій день (кожну зміну) для всіх працівників, зайнятих на підземних роботах. Проведення медичних оглядів (обстежень) протягом і (або) наприкінці робочого дня (зміни) роботодавець організовує при необхідності з метою діагностики та попередження
 7. Стаття 348.3. Медичні огляди (обстеження) спортсменів
  стаття в цілях охорони здоров'я спортсменів передбачає проведення медичних оглядів. Огляди можуть бути попередніми, періодичними і позачерговими. Спортсмени не можуть бути допущені до тренувань, змагань, якщо вони не пройшли обов'язковий медичний огляд, а при непроходження попереднього медичного огляду з ними не укладають трудовий договір. Відмова або ухилення без
 8. Стаття 266. Медичні огляди (обстеження) осіб віком до вісімнадцяти років
  медичні огляди (обстеження). Попередній медичний огляд (обстеження) має мету визначити відповідність пропонованої роботи стану здоров'я громадянина. Проведення щорічного огляду (обстеження) забезпечує медичний контроль за станом здоров'я неповнолітнього і встановлення, чи відповідає виконувана робота здоров'ю працівника. 2. Медичні огляди
 9. Стаття 266. Медичні огляди (обстеження) осіб віком до вісімнадцяти років
  медичного огляду (обстеження) осіб, які не досягли 18 років, встановлена ст. 69 ТК і конкретизується в коментованій статті. Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ в комментируемую статтю внесено уточнення: терміни "медичний огляд" і "медичний огляд" замінено на "медичний огляд (обстеження)", що більшою мірою відповідає сутності позначається ними явища.
 10. Стаття 192. Дисциплінарні стягнення
  кате-горій працівників можуть бути передбачені також і інші дисциплінарні стягнення. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) До дисциплінарним стягненням, зокрема, відноситься звільнення працівника з підстав, передбачених пунктами 5, 6, 9 або 10 частини першої статті 81, пунктом 1 статті 336 або статтею 348.11 справжнього Кодексу, а також пунктом 7, 7.1 або 8 частини першої
 11. Стаття 348.3. Медичні огляди (обстеження) спортсменів
  стаття встановлює, що спортсмени підлягають обов'язковому попередньому медичному огляду (обстеження) як при укладенні трудового договору, так і періодично протягом його дії. 2. Попередні або періодичні медичні огляди (обстеження) спортсменів проводяться з метою визначення придатності до виконання доручається роботи і для попередження професійних
 12. Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим методом
  стаття встановлює закритий перелік категорій працівників, які не можуть залучатися до роботи вахтовим методом. 2. Не можуть бути залучені до роботи вахтовим методом також батьки, що виховують дітей віком до 3 років без матері, та опікуни дітей віком до 3 років, так як їм відповідно до ст. 264 ТК (див. коментар. До неї) надаються ті ж гарантії і пільги, що і жінкам у зв'язку
 13. Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим методом
  медичні протипоказання до виконання таких робіт. Порядок проведення попередніх і періодичних медичних оглядів (обстежень) працівників, зайнятих на шкідливих роботах і на роботах із шкідливими і (або) небезпечними виробничими чинниками, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров'я Росії від 16 серпня 2004 р. N 83 (БНА РФ. 2004. N 38) . Частота проведення періодичних медичних
 14. Стаття 213. Медичні огляди деяких категорій працівників
  медичні огляди - попередні, періодичні та позачергові. Так, обов'язковий попередній медичний огляд проходять всі неповнолітні та особи до 21 року, працівники, прийняті на важкі роботи і на роботи з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці; на роботи, пов'язані з водінням транспорту, для визначення придатності працівників для виконання цих робіт та попередження
 15. Стаття 350. Деякі особливості регулювання праці медичних працівників
  медичних працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу не більше 39 годин на тиждень. Залежно від посади та (або) спеціальності тривалість робочого часу медичних працівників визначається Прави-будівництві Російської Федерації. Медичним працівникам організацій охорони здоров'я, які проживають і працюють у сільській місцевості та в селищах місто-ського
 16. Стаття 99. Понаднормова робота
  медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації. При цьому інваліди, жінки, які мають дітей віком до трьох років, повинні бути під розпис ознайомлені зі своїм правом відмовитися від понаднормової роботи. Тривалість понаднормової роботи не повинна перевищувати для кожного працівника 4 годин протягом двох
 17. Стаття 27. Обов'язки громадян у сфері охорони здоров'я
  213) зобов'язує працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці (в тому числі на підземних роботах), а також на роботах, пов'язаних з рухом транспорту, проходити обов'язкові попередні (при вступі на роботу) і періодичні (для осіб віком до 21 року - щорічні) медичні огляди (обстеження) для визначення придатності цих
 18. Стаття 323. Гарантії медичного обслуговування
  стаття з 1 січня 2005 р. застосовується у зміненій редакції, згідно з якою гарантії медичного обслуговування для осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, диференціюються залежно від того, за рахунок коштів якого бюджету здійснюється фінансування організації. Колективним договором організацій, що фінансуються з федерального бюджету, для працівників
 19. Стаття 24. Права працівників, зайнятих на окремих видах робіт, на охорону здоров'я
  213 ТК РФ працівники, зайняті на важких роботах і на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці (в тому числі на підземних роботах) , а також на роботах, пов'язаних з рухом транспорту, проходять обов'язкові попередні (при вступі на роботу) і періодичні (для осіб віком до 21 року - щорічні) медичні огляди (обстеження) для визначення придатності цих працівників
© 2014-2022  yport.inf.ua