Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 24. Підготовка і затвердження генерального плану поселення, генерального плану міського округу

1. Генеральний план поселення, генеральний план міського округу, в тому числі внесення змін до такі плани, стверджують-ся відповідно представницьким органом місцевого самоврядування поселення, представницьким органом місцевого самоврядування міського округу.
2. Рішення про підготовку проекту генерального плану, а також рішення про підготовку пропозицій про внесення до генерального плану змін приймаються відповідно головою місцевої адміністрації поселення, головою місцевої адміністрації міського окру-га.
3. Підготовка проекту генерального плану здійснюється відповідно до вимог статті 9 цього Кодексу та з урахуванням регіональних і (або) місцевих нормативів містобудівного проектування, результатів публічних слухань за проектом генераль-ного плану, а також з урахуванням пропозицій зацікавлених осіб.
(Частина 3 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4. Регіональні та місцеві нормативи містобудівного проектування містять мінімальні розрахункові показники забезпе-чення сприятливих умов життєдіяльності людини (в тому числі об'єктами соціального та комунально-побутового призначення, доступності таких об'єктів для населення (включаючи інвалідів), об'єктами інженерної, транспортної інфраструктур, благоустрою території).
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5. Затвердження регіональних нормативів містобудівного проектування здійснюється з урахуванням особливостей поселень, міських округів в межах суб'єкта Російської Федерації. Склад, порядок підготовки і затвердження регіональних нормативів містобудівного проектування встановлюються законодавством суб'єктів Російської Федерації з урахуванням положень частини 5.1 цієї статті.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5.1. Проект регіональних нормативів містобудівного проектування підлягає розміщенню на офіційному сайті суб'єкта Російської Федерації не менше ніж за два місяці до їх затвердження. Регіональні нормативи містобудівного проектування ут-верждаются органом державної влади суб'єкта Російської Федерації з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування муніципальних утворень, розташованих у межах такого суб'єкта Російської Федерації.
(Частина 5.1 введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
6. Затвердження місцевих нормативів містобудівного проектування здійснюється з урахуванням особливостей населених пунктів у межах муніципальних утворень, межселенних територій. Склад, порядок підготовки і затвердження місцевих норма-тивів містобудівного проектування встановлюються нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування. Не до-пускається затвердження місцевих нормативів містобудівного проектування, містять мінімальні розрахункові показники забезпе-чення сприятливих умов життєдіяльності людини нижче, ніж розрахункові показники забезпечення сприятливих умов жит-недеятельности людини, що містяться в регіональних нормативах містобудівного проектування.
7. При наявності на територіях поселення, міського округу об'єктів культурної спадщини в процесі підготовки генеральних планів в обов'язковому порядку враховуються обмеження використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва, розташованих у межах зон охорони об'єктів культурної спадщини, відповідно до законодавства Російської Федерації про охорону об'єктів культурної спадщини та статтею 27 цього Кодексу.
8. Проект генерального плану до його затвердження підлягає відповідно до статті 25 цього Кодексу обов'язковому злагоди-женням у порядку, встановленому уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої вла-сти.
(В ред. Федерального закону від 23.07.2008 N 160-ФЗ)
9. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ.
10. Зацікавлені особи мають право подати свої пропозиції щодо проекту генерального плану.
11. Проект генерального плану підлягає обов'язковому розгляду на публічних слуханнях, що проводяться відповідно до статті 28 цього Кодексу.
12. Протоколи публічних слухань за проектом генерального плану, висновок про результати таких публічних слухань є-ються обов'язковим додатком до проекту генерального плану, який направляється головою місцевої адміністрації поселення, главою місць-ної адміністрації міського округу відповідно до представницького органу місцевого самоврядування поселення, представницький орган місцевого самоврядування міського округу.
13. Представницький орган місцевого самоврядування поселення, представницький орган місцевого самоврядування міського округу з урахуванням протоколів публічних слухань за проектом генерального плану та висновку про результати таких публічних слухань приймають рішення про затвердження генерального плану або про відхилення проекту генерального плану і про направлення його відпо-венно голові місцевої адміністрації поселення, голові місцевої адміністрації міського округу на доопрацювання відповідно, вказаним протоколами і ув'язненням.
14. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ.
15. Правовласники земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва, якщо їх права і законні інтереси порушуються чи можуть бути порушені в результаті затвердження генерального плану, має право оскаржити генеральний план в судовому порядку.
16. Органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, ор-Гани місцевого самоврядування, зацікавлені фізичні та юридичні особи мають право звертатися до голови місцевої адміністрації поселення, голові місцевої адміністрації міського округу з пропозиціями про внесення змін до генерального плану.
17. Внесення змін до генерального плану здійснюється відповідно до цієї статті та статей 9 і 25 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
18. Внесення в генеральний план змін, що передбачають зміну меж населених пунктів з метою житлового будівництва або визначення зон рекреаційного призначення, здійснюється без проведення публічних слухань.
(Частина 18 введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 24. Підготовка і затвердження генерального плану поселення, генерального плану міського округу"
 1. Стаття 28 . Публічні слухання по проектах генеральних планів поселень, генеральних планів міських округів
  підготовка зазначених змін. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 4. При проведенні публічних слухань з метою забезпечення всім зацікавленим особам рівних можливостей для участі в публічних слуханнях територія населеного пункту може бути розділена на частини. Гранична чисельність осіб, які проживають або зареєстрованих на такій частині території, встановлюється законами
 2. Стаття 84. Порядок встановлення або зміни меж населених пунктів
  твердження або зміна генерального плану міського округу, поселення, що відображає межі населених пунктів, розташованих у межах відповідного муніципального освіти; 2) затвердження або зміна схеми територіального планування муніципального району, що відображає кордону сільських населених пунктів, розташованих за межами кордонів поселень (на межселенних
 3. § 1. Загальна характеристика земель населених пунктів та їх правового режиму
  твердження або зміна генерального плану міського округу , поселення, що відображає межі населених пунктів, розташованих у межах відповідного муніципального освіти; 2) затвердження або зміна схеми територіального планування муніципального району, що відображає кордону сільських населених пунктів, розташованих за межами кордонів поселень (на межселенних
 4. Стаття 107. Розгляд плану зовнішнього управління
  затвердження та зміну плану зовнішнього управління відноситься до виключної компетенції зборів кредиторів. 2. План зовнішнього управління розглядається зборами кредиторів, які скликаються зовнішнім керуючим не пізніше ніж через два місяці з дати затвердження зовнішнього керуючого. Зовнішній керуючий повідомляє конкурсних кредиторів та уповноважені органи про дату, час і місце
 5. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
  підготовці та затвердженні генеральних планів та їх публічному обговоренні і т.д. Представницький орган місцевого самоврядування поселення вправі затвердити генеральний план поселення і порядок внесення до нього змін. Рішення про підготовку проекту генерального плану поселення приймає голова місцевої адміністрації поселення. Представницький орган місцевого самоврядування поселення має право прийняти
 6. Стаття 217.1. Касовий план
  плану, а також склад та терміни подання глав-ними розпорядниками бюджетних коштів, головними адміністраторами доходів бюджету, головними адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету відомостей, необхідних для складання та ведення касового плану. Складання та ведення касового плану здійснюється фінансовим органом або уповноваженим органом виконавчої вла-сти (місцевої
 7. 40. Поняття і основні показники фінансового плану.
  плану його розвитку. Як в гос, так і в колл с / г підприємствах основні показники фін планів характеризують, по-перше, отримання прибутку від реалізації продукції, надання послуг, виконання робіт, заняття торгівлею, від діяльності підсобних і міжгосподарських підприємств, від цінних паперів інших підприємств, по-друге, витрати коштів, пов'язані з розвитком
 8. § 3. Правовий режим приміських зон
  генерального плану або проекту планування та забудови населеного пункту. До складу приміських зон можуть включатися землі, що знаходяться за межами риси міських поселень, складові з містом єдину соціальну, природну і господарську територію і не входять до складу земель інших поселень. У приміських зонах виділяються території сільськогосподарського виробництва, зони відпочинку
 9. Стаття 941. Страхування по генеральному полісу
  генерального поліса. 2. Страхувальник зобов'язаний щодо кожної партії майна, що підпадає під дію генерального поліса, повідомляти страховику зумовлені таким полісом відомості в передбачений ним термін, а якщо він не передбачений, негайно по їх отриманні. Страхувальник не звільняється від цього обов'язку, навіть якщо до моменту отримання таких відомостей можливість збитків, що підлягають
 10. Стаття 44. Містобудівні плани земельних ділянок
  плану земельної ділянки здійснюється у складі проекту межування території або у вигляді окремого документа. Про особливості змісту складу містобудівного плану деяких земельних ділянок див. Федеральний закон від 29.12.2004 N 191-ФЗ. 3. У складі містобудівного плану земельної ділянки зазначаються: 1) межі земельної ділянки; 2) межі зон дії публічних сервітутів;
 11. Стаття 481. ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру
  1. Письмове ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру здійснюється: 1) адвокату, депутату місцевої ради, депутату Верховної Ради Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, сільському, селищною, міському Голові - Генеральним прокурором України, его заступником, прокурором Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, области, міст Києва або Севастополя в межах его Повноваження ; 2) народному депутату України, кандидату у Президенти України,
 12. Стаття 9. Загальні положення про документи територіальної-ного планування
  статтями 12, 16, 21 і 25 цього Кодексу про забезпечення доступу до про-ектам документів територіального планування Російської Федерації, документів територіального планування суб'єктів Рос-сийской Федерації, документів територіального планування муніципальних утворень і матеріалами з обгрунтування таких про-ектов в інформаційній системі територіального планування в триденний
© 2014-2022  yport.inf.ua