Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 25. Особливості узгодження проекту гені-рального плану поселення, проекту генерального плану місто-ського округу

1. Проект генерального плану підлягає погодженню з уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади в порядку, встановленому цим органом, у таких випадках:
1) відповідно до документами територіального планування Російської Федерації планується розміщення об'єктів Феде-рального значення на територіях поселення, міського округу;
2) передбачається включення відповідно до зазначеним проектом в межі населених пунктів (у тому числі утворених населених пунктів), що входять до складу поселення, міського округу, земельних ділянок із земель лісового фонду;
3) на територіях поселення, міського округу знаходяться особливо охоронювані природні території федерального значення;
4) передбачається розміщення згідно із зазначеним проектом об'єктів місцевого значення поселення, міського округу, які можуть мати негативний вплив на водні об'єкти, що знаходяться у федеральній власності.
(Частина 1 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2. Проект генерального плану підлягає погодженню з вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Рос-сийской Федерації, в межах якого знаходиться поселення або міський округ, в наступних випадках:
1) відповідно до документами територіального планування суб'єкта Російської Федерації планується розміщення об'єктивним тов регіонального значення на територіях поселення, міського округу;
2) передбачається згідно із зазначеним проектом включення в межі населених пунктів (у тому числі утворених населених пунктів), що входять до складу поселення, міського округу, земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення або виключення з меж цих населених пунктів земельних ділянок, які планується віднести до категорії земель сільськогоспо-дарського призначення;
3) на територіях поселення, міського округу знаходяться особливо охоронювані природні території регіонального значення.
(Частина 2 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2.1. У разі, якщо на територіях поселення, міського округу знаходяться історичні поселення федерального значення, істо-рические поселення регіонального значення, проект генерального плану підлягає погодженням відповідно з федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим Урядом Російської Федерації в галузі збереження, використання, популяризації та державної охорони об'єктів культурної спадщини, органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, уповноважений-ним в галузі охорони об'єктів культурної спадщини, згідно з цим Кодексом у порядку, встановленому уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.
(Частина 2.1 введена Федеральним законом від 12.11.2012 N 179-ФЗ)
3. Проект генерального плану підлягає узгодженню із зацікавленими органами місцевого самоврядування муніципальних утворень, що мають спільний кордон з поселенням, міським округом, подготовившими проект генерального плану, в цілях дотримання ня інтересів населення муніципальних утворень при встановленні на їх територіях зон з особливими умовами використання тер-торій в зв'язку з планованим розміщенням об'єктів місцевого значення поселення, міського округу, при розміщенні об'єктів місць-ного значення, які можуть мати негативний вплив на навколишнє середовище на територіях таких муніципальних освітньої-ний.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4. Проект генерального плану поселення підлягає узгодженню з органами місцевого самоврядування муніципального району, в межах якого знаходиться поселення, в наступних випадках:
1) відповідно до документами територіального планування муніципального району планується розміщення об'єктів місць-ного значення муніципального району на території поселення;
2) на території поселення знаходяться особливо охоронювані природні території місцевого значення муніципального району.
(Частина 4 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4.1. У випадках, передбачених пунктом 1 частини 1, пунктом 1 частини 2, пунктом 1 частини 4 цієї статті, проект генерального плану підлягає погодженню в частині визначення функціональних зон, в яких планується розміщення об'єктів федерального зна-чення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення муніципального району, та (або) місця розташування лінійних об'єктивним тов федерального значення, лінійних об'єктів регіонального значення, лінійних об'єктів місцевого значення муніципального району. У випадках, передбачених пунктом 3 частини 1, пункту 3 частини 2, пунктом 2 частини 4 цієї статті, проект схеми територіального планування муніципального району підлягає погодженню в частині можливого негативного впливу планованих для размеще-ня об'єктів місцевого значення поселення, міського округу на особливо охоронювані природні території федерального значення, особливо охоронювані природні території регіонального значення, особливо охоронювані природні території місцевого значення муніципальної-го району. У випадках, передбачених частиною 2.1 цієї статті, проект генерального плану поселення, проект генерального плану міського округу підлягають погодженню в частині відповідності зазначених проектів предмету охорони історичного поселення, утвер-ганізацій відповідно до Федерального закону від 25 червня 2002 року N 73-ФЗ "Про об'єкти культурної спадщини (пам'ятках історії та культури) народів Російської Федерації ".
(Частина 4.1 введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ, в ред. Федерального закону від 12.11.2012 N 179-ФЗ)
5. Інші питання, крім зазначених у частинах 1 - 4.1 цієї статті запитань, не можуть розглядатися при узгодженні проекту генерального плану.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
6. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ.
7. Узгодження проекту генерального плану з уповноваженим федеральним органом виконавчої влади, вищим виконай-них органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, в межах якого знаходиться поселення або міський ок-руг, органами місцевого самоврядування муніципальних утворень, що мають спільний кордон з поселенням чи міським округом, органами місцевого самоврядування муніципального району, в межах якого знаходиться поселення (у разі підготовки проекту ге-мінерального плану поселення), здійснюється у тримісячний строк з дня надходження до цих органів повідомлення про забезпечення доступу до проекту генерального плану та матеріалами за його обгрунтуванню в інформаційній системі територіального планування.
(Частина 7 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
8. У разі ненадходження в установлений строк чолі поселення, главі міського округу висновків на проект генерального плану від зазначених у частині 7 цієї статті органів даний проект вважається узгодженим з такими органами.
9. Висновки на проект генерального плану можуть містити положення про згоду з таким проектом або незгоду з таким про-ектом з обгрунтуванням причин такого рішення. У разі надходження від одного або декількох зазначених у частині 7 цієї статті органів висновків, що містять положення про незгоду з проектом генерального плану з обгрунтуванням прийнятого рішення, глава ме-стной адміністрації поселення, голова місцевої адміністрації міського округу протягом тридцяти днів з дня закінчення встановлений- ного терміну погодження проекту генерального плану приймають рішення про створення погоджувальної комісії. Максимальний термін ра-боти погоджувальної комісії не може перевищувати три місяці.
10. За результатами роботи погоджувальна комісія представляє голові місцевої адміністрації поселення, голові місцевої адміні-страції міського округу:
1) документ про погодження проекту генерального плану і підготовлений для затвердження проект генерального плану з внесений-ними до нього змінами ;
2) матеріали в текстовій формі та у вигляді карт з неузгоджених питань.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
11. Зазначені у частині 10 цієї статті документи та матеріали можуть містити:
1) пропозиції про виключення з проекту генерального плану матеріалів з неузгоджених питань (у тому числі шляхом їх відображення на відповідній карті в цілях фіксації неузгоджених питань до моменту їх узгодження);
(в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2) план узгодження зазначених у пункті 1 цієї частини питань після затвердження генерального плану шляхом підготовки пропозицій про внесення до такої генеральний план відповідних змін.
12. На підставі документів та матеріалів, представлених погоджувальною комісією, голова місцевої адміністрації поселення, голова місцевої адміністрації міського округу має право прийняти рішення про направлення узгодженого або не погодженого в певній частині проекту генерального плану в представницький орган місцевого самоврядування поселення, представницький орган місць-ного самоврядування міського округу або про відхилення такого проекту і про направлення його на доопрацювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 25. Особливості узгодження проекту гені-рального плану поселення, проекту генерального плану місто-ського округу "
 1. Стаття 24. Підготовка і затвердження генерального плану поселення, генерального плану міського округу
  1. Генеральний план поселення, генеральний план міського округу, в тому числі внесення змін до такі плани, стверджують-ся відповідно представницьким органом місцевого самоврядування поселення, представницьким органом місцевого самоврядування міського округу. 2. Рішення про підготовку проекту генерального плану, а також рішення про підготовку пропозицій про внесення до генерального плану
 2. Стаття 28. Публічні слухання по проектах генеральних планів поселень, генеральних планів міських округів
  1. З метою дотримання права людини на сприятливі умови життєдіяльності, прав і законних інтересів правовласників земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва публічні слухання за проектами генеральних планів, у тому числі по вне-нию до них змін (далі - публічні слухання), за участю жителів поселень, міських округів проводяться в обов'язковому поряд-ке. 2. Порядок
 3. Стаття 169. Загальні положення
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Проект бюджету складається на основі прогнозу соціально-економічного розвитку з метою фінансового забезпечення витрата-них зобов'язань. 2. Проект федерального бюджету і проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаючи-ються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, відповідно до
 4. Стаття 21. Особливості узгодження проекту схе-ми територіального планування муніципального району
  1. Проект схеми територіального планування муніципального району підлягає узгодженню з уповноваженим Правитель-ством Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади в порядку, встановленому цим органом, в наступних випад-ях: 1) відповідно до документами територіального планування Російської Федерації планується розміщення об'єктів Феде-рального значення на
 5. Стаття 18. Документи територіального плану-вання муніципальних утворень
  1. Документами територіального планування муніципальних утворень є: 1) схеми територіального планування муніципальних районів; 2) генеральні плани поселень; 3) генеральні плани міських округів. 2. Склад, порядок підготовки документів територіального планування муніципальних утворень, порядок підготовки через трансформаційних змін і внесення їх в такі документи, а також склад,
 6. Стаття 7. Повноваження органів державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації в області містобудівельно-котельної діяльності
  До повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в області містобудівної діяльності від-носяться: 1) підготовка та затвердження документів територіального планування суб'єктів Російської Федерації; 2) затвердження документації з планування території для розміщення об'єктів регіонального значення у випадках, передбачених цим Кодексом; (в ред.
 7. Стаття 168.4. План відновлення платоспроможний-ності суб'єкта Російської Федерації (муніципального обра -тання)
  1. Проект плану відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) розробляються ється тимчасової фінансової адміністрацією в термін до двох місяців з дня набрання рішенням арбітражного суду про введення тимчасової фінансової адміністрації в суб'єкт Російської Федерації (муніципальному освіту) законної сили. 2. Проект плану відновлення
 8. Стаття 196. Порядок розгляду проекту Феде-рального закону про федеральний бюджет на черговий фінан-совий рік і плановий період
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Державна Дума розглядає проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плано-вий період протягом 60 днів у трьох читаннях. (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N
 9. Стаття 174. Середньостроковий фінансовий план суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації (муніципального утворення)
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Під середньостроковим фінансовим планом суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) розуміється документ, який містить основні параметри бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету). 2. Середньостроковий фінансовий план суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) щорічно розробляється за формою і в порядку,
 10. Стаття 46. Особливості підготовки документації з планування території, яка розробляється на підставі рішення органу місцевого самоврядування поселення або орга-на місцевого самоврядування міського округу
    1. Рішення про підготовку документації з планування території приймається органом місцевого самоврядування поселення або органом місцевого самоврядування міського округу з ініціативи зазначених органів або на підставі пропозицій фізичних або юридичних осіб про підготовку документації з планування території, а також на підставі заяв про прийняття рішень про підго-товке документації по
 11. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
    У сфері містобудування повноваження органів місцевого самоврядування мають і управлінський, і дозвільний характер. Особливістю в цих повноваженнях є обов'язки органів місцевого самоврядування збирати, аналізувати, поширювати і зберігати певного роду інформацію в розглянутих областях управління. При цьому повноваження поселень і міських округів в розглянутій
 12. Стаття 32. Порядок затвердження правил землекористування та забудови
    1. Правила землекористування і забудови затверджуються представницьким органом місцевого самоврядування. Обов'язковими додатками до проекту правил землекористування і забудови є протоколи публічних слухань щодо зазначеного проекту та за-ключення про результати таких публічних слухань. Обов'язковим додатком до проекту правил землекористування і забудови, підго-лення стосовно до
 13. § 4. Правове регулювання містобудівної діяльності
    Поряд з архітектурними проектами, будівництво вимагає і гра-достроітельной документації. Згідно ст. 6 Закону «Про основи містобудування в РФ» містобудівна документація - це єдина система взаємопов'язаних проектних документів, що передбачає обов'язковість урахування раніше затверджених видів проектної документації при розробці наступних, і служить основною для складання проектів
 14. Стаття 154. Бюджетні повноваження виконавець-них органів державної влади (виконавчо-розпорядчих органів муніципальних утворень)
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Виконавчі органи державної влади (виконавчо-розпорядчі органи муніципальних утворень) установ підтримують складання проекту бюджету (проекту бюджету та середньострокового фінансового плану), вносять його з необхідними документа-ми і матеріалами на затвердження законодавчих (представницьких) органів, розробляють і
 15. Стаття 1264. Проекти офіційних документів, символів і знаків
    1. Право авторства на проект офіційного документа, у тому числі на проект офіційного перекладу такого документа, а також на проект офіційного символу чи знака належить особі, яка створила відповідний проект (розробнику). Розробник проекту офіційного документа, символу чи знака вправі оприлюднити такий проект, якщо це не заборонено державним органом, органом місцевого
 16. Стаття 43. Проекти межування територій
    1. Підготовка проектів межування територій здійснюється стосовно забудованим і підлягає забудові територій-ям, розташованим у межах елементів планувальної структури. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Підготовка проектів межування забудованих територій здійснюється з метою встановлення меж забудованих земельних ділянок та меж незабудованих земельних
 17. Стаття 184. Порядок і терміни складання проектів бюд-жетів
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Порядок і терміни складання проекту федерального бюджету і проектів бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації встановлюються Урядом Російської Федерації з дотриманням вимог, встановлених цим Кодексом. Узгодження показників прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації,
 18. 24. Складання проектів бюджетів
    Складання проектів бюджетів є виключною прерогативою Уряду РФ, відповідних органів виконавчої влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування. Безпосереднє складання проектів бюджетів здійснюють Міністерство фінансів РФ, фінансові органи суб'єктів РФ і муніципальних утворень (ст. 171 БК РФ). Складання проектів бюджетів передує робота з
 19. Стаття 16. Порядок погодження проекту схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації
    1. Проект схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації підлягає узгодженню з уповноваженим фе-деральним органом виконавчої влади в частині можливого негативного впливу планованих для розміщення об'єктів регіо-нального значення на особливо охоронювані природні території федерального значення в разі, якщо на території такого суб'єкта Рос-сийской Федерації
© 2014-2022  yport.inf.ua