Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 32. Порядок затвердження правил землекористування і забудови

1. Правила землекористування і забудови затверджуються представницьким органом місцевого самоврядування. Обов'язковими додатками до проекту правил землекористування і забудови є протоколи публічних слухань щодо зазначеного проекту та за-ключення про результати таких публічних слухань. Обов'язковим додатком до проекту правил землекористування і забудови, підго-лення стосовно до території історичного поселення федерального значення або до території історичного поселення регіонального значення, крім зазначених обов'язкових додатків, є документ, що підтверджує узгодження проекту правил землекористування і забудови відповідно з федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим Урядом Росій-ської Федерації в галузі збереження, використання, популяризації та державної охорони об'єктів культурної спадщини, органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, уповноваженим в галузі охорони об'єктів культурної спадщини, у відповід-ності з Федеральним законом від 25 червня 2002 року N 73-ФЗ "Про об'єкти культурної спадщини (пам'ятках історії та культури) народів Російської Федерації".
(В ред. Федерального закону від 12.11.2012 N 179-ФЗ)
2. Представницький орган місцевого самоврядування за результатами розгляду проекту правил землекористування і забудови та обов'язкових додатків до нього може затвердити правила землекористування і забудови або направити проект правил землекористування і забудови голові місцевої адміністрації на доопрацювання відповідно до результатів публічних слухань щодо зазначеного проекту.
3. Правила землекористування і забудови підлягають опублікуванню в порядку, встановленому для офіційного опублікування муніципальних правових актів, іншої офіційної інформації, і розміщуються на офіційному сайті поселення (при наявності офі-ального сайту поселення), офіційному сайті міського округу (за наявності офіційного сайту міського округу) у мережі "Інтер-нет".
(В ред. Федерального закону від 31.12.2005 N 210-ФЗ)
4. Фізичні та юридичні особи мають право оскаржити рішення про затвердження правил землекористування і забудови в судовому по-рядку.
5. Органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації впра-ве оскаржити рішення про затвердження правил землекористування і забудови в судовому порядку у разі невідповідності правил земле-користування та забудови законодавству Російської Федерації, а також схемами територіального планування Російської Федеративної-ції, схемами територіального планування суб'єктів Російської Федерації, затвердженим до затвердження правил землекористування і забудови.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 32. Порядок затвердження правил землекористування і забудови "
 1. Стаття 33. Порядок внесення змін до правил землекористування і забудови
  статтями 31 і 32 на-вартого Кодексу. 2. Підставами для розгляду главою місцевої адміністрації питання про внесення змін до правил землекористування і за-будівництва є: 1) невідповідність правил землекористування і забудови генеральному плану поселення, генеральному плану міського округу, схемою територіального планування муніципального району, що виникло в результаті внесення в
 2. Стаття 30. Правила землекористування і забудови
  порядок їх застосування та внесення змін до зазначених правила; 2) карту містобудівного зонування; 3) містобудівні регламенти. 3. Порядок застосування правил землекористування і забудови та внесення до них змін включає в себе положення: 1) про регулювання землекористування та забудови органами місцевого самоврядування; 2) про зміну видів дозволеного використання земельних
 3. Коментар до статті 7.4
  затвердженого Постановою Уряду РФ від 3 грудня 2001 р. N 841, Госгортехнадзор вживає заходів щодо усунення порушень правил, норм і стандартів при складанні та реалізації проектів з видобутку та переробки корисних копалин, використання надр в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин. 2. Відповідно до ст. 25 Закону РФ від 21 лютого 1992 р. N 2395-1 "Про надра"
 4. Стаття 7.4. Самовільна забудова площ залягання корисних копалин
  зовании надрами - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати
 5. Стаття 7.4. Самовільна забудова площ залягання корисних копалин (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ)
  зовании надрами - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до трьох тисяч рублів; на посадових осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста тисяч до двохсот тисяч
 6. Стаття 7. Повноваження органів державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації в області містобудівельно-котельної діяльності
  затвердження документів територіального планування суб'єктів Російської Федерації; 2) затвердження документації з планування території для розміщення об'єктів регіонального значення у випадках, передбачених цим Кодексом; (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 3) затвердження регіональних нормативів містобудівного проектування; 4) здійснення регіонального
 7. Стаття 43. Проекти межування територій
  статтями 59 і 60 Федерального закону від 25 червня 2002 року N 73-ФЗ "Про об'єкти культурної спадщини (пам'ятках історії та культури) народів Російської Федерації". (Частина 4.1 введена Федеральним законом від 12.11.2012 N 179-ФЗ) 5. Проект межування території включає в себе креслення межування території, на яких відображаються: 1) червоні лінії, затверджені у складі проекту планування
 8. Виготовлення, збут підроблених марок акцизного збору, спеціальних марок або знаків відповідності або їх викорис- тання (ст. 327? КК).
  Порядок маркування товарів, що реалізуються на споживчі ринку РФ. Предметом злочину є марки акцизного збору, спеціальні марки або знаки відповідності, захищені від під-ділки. Зміст цих понять розкрито при описі складу, передбаченого ст. 171? КК. Об'єктивна сторона злочину характеризується вдосконалення-шением однієї з таких дій: виготовлення або
 9. § 4. Правове регулювання містобудівної діяльності
  затверджених видів проектної документації при розробці наступних, і служить основною для складання проектів об'єктів житлово-цивільного, промислового і комунального будівництва. Містобудівна документація Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 309 розробляється з урахуванням прогнозів ресурсного
 10. Стаття 255. Порушення правил охорони і використання надр Коментар до статті 255
  порядок. Проектування і будівництво населених пунктів, промислових комплексів та інших господарських об'єктів дозволяються тільки після того, як отримано висновок федерального органу управління державним фондом надр або його територіального підрозділу про відсутність корисних копалин у надрах під ділянкою майбутньої забудови. Забудова площ залягання корисних копалин,
 11. Стаття 25. Повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в галузі водних відносин
  затвердження та реалізація програм суб'єктів Російської Федерації щодо використання та охорони водних об'єктів або їх частин, розташованих на територіях суб'єктів Російської Федерації; 5) резервування джерел питного та господарсько-побутового водопостачання; (в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ) 6) здійснення регіонального державного нагляду в галузі використання і
 12. Стаття 190. Порядок затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку
  порядок, встановлений ч. 1 ст. 190 для затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, на такі правила не може
 13. Стаття 18. Документи територіального плану-вання муніципальних утворень
  порядок підготовки документів територіального планування муніципальних утворень, порядок підготовки через трансформаційних змін і внесення їх в такі документи, а також склад, порядок підготовки планів реалізації таких документів встановлюються відповідно до цим Кодексом законів і іншими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації, норматив-ними правовими актами органів місцевого
 14. Стаття 85. Склад земель населених пунктів та зонування територій
  статтями 94 - 100 цього Кодексу. Земельні ділянки, на яких знаходяться об'єкти, які не є пам'ятками історії та культури, але розташовані в межах зон охорони пам'яток історії та культури, використовуються відповідно до містобудівних регламентів, встановленими з урахуванням вимог охорони пам'яток історії та культури. 11. Земельні ділянки у складі зон
 15. Стаття 263. Забудова земельної ділянки
  правил, а також вимог про цільове призначення земельної ділянки (пункт 2 статті 260). (В ред. Федерального закону від 26.06.2007 N 118-ФЗ) 2. Якщо інше не передбачено законом або договором, власник земельної ділянки набуває право власності на будівлю, споруду та інше нерухоме майно, зведене або створене ним для себе на приналежному їй ділянці. Наслідки
 16. Стаття 161. Розробка та затвердження типових норм праці
  порядок розробки та затвердження типових норм праці для однорідних робіт. Згідно із зазначеними Правилами типові міжгалузеві норми праці затверджуються Мінздоровсоцрозвитку Росії, типові норми праці розробляються федеральним органом виконавчої влади, на який покладено управління, регулювання і координація діяльності в галузі (підгалузі) економіки. Інші типові норми -
 17. Стаття 21. Надання водного об'єкта в поль-тання на підставі рішення про надання водного об'єк-єкта в користування
  тання для забезпечення оборони країни і безпеки держави здійснюється на підставі рішення Уряду Російської Федерації. 2. В інших випадках, крім передбачених частиною 1 цієї статті випадків, надання водних об'єктів у користування здійснюється на підставі рішень виконавчих органів державної влади або органів місцевого самоврядування, передбаченої
 18. Стаття 8.1. Контроль за дотриманням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органу-ми місцевого самоврядування законодавства про місто-будівельної діяльності
  затвердження документів територіального планування, правил землекористування та забудови, документації з планування території, градо-будівельних планів земельних ділянок. 2. Посадові особи органів, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства про містобудівну діяльність, мають право: 1) проводити перевірки діяльності органів державної влади суб'єктів Російської
 19. Стаття 171. Органи, що здійснюють складання проектів бюджетів
  зований. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Безпосереднє складання проектів бюджетів здійснюють Міністерство фінансів Російської Федерації, органи управління державними позабюджетними фондами, фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних обра-тання. (В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N
© 2014-2022  yport.inf.ua