Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне , міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

101. Компенсація моральної шкоди

Якщо громадянину завдано моральної шкоди (фізичні або моральні страждання) діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на належні громадянину інші нематеріальні блага, а також в інших випадках, передбачених законом, суд може покласти на порушника обов'язок грошової компенсації зазначеного шкоди.
Розмір компенсації моральної шкоди визначається судом залежно від характеру заподіяних потерпілому фізичних і моральних страждань, а також ступеня вини заподіювача шкоди у випадках, коли вина є підставою відшкодування шкоди. При визначенні розміру компенсації шкоди повинні враховуватися вимоги розумності і справедливості.
Характер фізичних і моральних страждань оцінюється судом з урахуванням фактичних обставин, при яких була заподіяна моральна шкода, та індивідуальних особливостей потерпілого. Суд повинен також враховувати ступінь фізичних і моральних страждань, пов'язаних з індивідуальними особливостями особи, якій завдано шкоду.
Моральна шкода, заподіяна діями (бездіяльністю), що порушують майнові права громадянина, підлягає компенсації у випадках, передбачених законом. Компенсація моральної шкоди здійснюється незалежно від підлягає відшкодуванню майнової шкоди. Компенсація моральної шкоди здійснюється в грошовій формі.
Компенсація моральної шкоди здійснюється незалежно від вини заподіювача шкоди у випадках, коли шкода заподіяна:
життю або здоров'ю громадянина джерелом підвищеної небезпеки;
громадянину в результаті його незаконного засудження , незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу взяття під варту або підписки про невиїзд, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт;
поширенням відомостей, що ганьблять честь, гідність та ділову репутацію;
в інших випадках, передбачених законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "101. Компенсація моральної шкоди"
 1. Стаття 1101. Спосіб і розмір компенсації моральної шкоди
  1. Компенсація моральної шкоди здійснюється в грошовій формі. 2. Розмір компенсації моральної шкоди визначається судом залежно від характеру заподіяних потерпілому фізичних і моральних страждань, а також ступеня вини заподіювача шкоди у випадках, коли вина є підставою відшкодування шкоди. При визначенні розміру компенсації шкоди повинні враховуватися вимоги розумності і
 2. Стаття 1099. Загальні положення
  1. Підстави і розмір компенсації громадянину моральної шкоди визначаються правилами, передбаченими цією главою та статтею 151 цього Кодексу. 2. Моральна шкода, заподіяна діями (бездіяльністю), що порушують майнові права громадянина, підлягає компенсації у випадках, передбачених законом. 3. Компенсація моральної шкоди здійснюється незалежно від підлягає
 3. Відшкодування моральної шкоди при порушенні договору
  За загальним правилом, моральна шкода, відшкодовується тільки у випадку, порушення особистих немайнових прав або посягання на інші нематеріальні блага громадянина. У разі порушення майнових прав, моральна шкода не підлягає компенсації, якщо тільки про це немає прямої вказівки в законі (ст. 151 ЦК). Так, ст. 15 Закону "Про захист прав споживачів", передбачає, що моральна шкода,
 4. Стаття 151. Компенсація моральної шкоди
  Якщо громадянину завдано моральної шкоди (фізичні або моральні страждання) діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на належні громадянину інші нематеріальні блага, а також в інших випадках, передбачених законом, суд може покласти на порушника обов'язок грошової компенсації зазначеного шкоди. При визначенні розмірів компенсації моральної
 5. § 4. Компенсація моральної шкоди
  § 4. Компенсація моральної
 6. Список рекомендованої літератури
  1. Відшкодування моральної шкоди та інші актуальні питання сучасного цивільного права / Л.А. Корчевна, В.І. Труба, І.С. Канзафарова. - Одеса: Astroprint, 1998. - 42 с. 2. Павловська Н . В. Теорія та практика захисту моральних благ цівільнім законодавством України: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. ун-т внутр. довід. - X., 2002. - 15 с. 3 . Паліюк В.П. Відшкодування моральної
 7. Стаття 237. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної працівникові
  1. Спеціального поняття моральної шкоди у трудовому праві немає. Моральним шкодою визнаються фізичні або моральні страждання (ч. 1 ст. 151 ЦК). У постанові Пленуму ВС РФ від 20.12.1994 N 10 "Деякі питання застосування законодавства про компенсацію моральної шкоди" (в ред. від 06.02.2007) * (377) дається більш докладне поняття моральної шкоди, під яким розуміються "моральні або
 8. Стаття 237. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної працівникові
  Коментар до статті 1. Трудове законодавство включає статтю про відшкодування моральної шкоди , заподіяної працівникові, яка носить загальний характер. На підставі ч. 1 ст. 237 випливає, що у всіх випадках заподіяння працівнику моральної шкоди неправомірними діями або бездіяльністю роботодавця йому відшкодовується грошова компенсація, наприклад при необгрунтованій відмові в укладенні трудового
 9. Компенсація моральної шкоди
  Якщо громадянину завдано моральної шкоди (фізичні або моральні страждання) діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на належні громадянину інші нематеріальні блага, а також в інших випадках, передбачених законом , суд може покласти на порушника обов'язок грошової компенсації. Невідчужувані права і свободи людини та інші нематеріальні
 10. § 5. Компенсація моральної шкоди
  1. Визначення. Якщо громадянину завдано моральної шкоду (фізичні або моральні страждання) діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на належні громадянину інші нематеріальні блага, а також в інших випадках, передбачених законом, суд може покласти на порушника обов'язок грошової компенсації (ст. 151 ГК РФ). 2. Сутність і значення.
 11. Стаття 1100. Підстави компенсації моральної шкоди
  Компенсація моральної шкоди здійснюється незалежно від вини заподіювача шкоди у випадках, коли: шкода заподіяна життю або здоров'ю громадянина джерелом підвищеної небезпеки; Ухвалою Конституційного Суду РФ від 16.06.2009 N 9-П абзац третій статті 1100 у взаємозв'язку з частиною 3 статті 27.5 КоАП РФ визнаний що не суперечить Конституції РФ, оскільки дане положення за своїм
 12. 38. Майнова відповідальність за порушення вимог ефективного природокористування в сільському господарстві.
  Имущ відповідальність передбачає можливість компенсації шкоди, заподіяної порушенням зак-ва про використання земель та інших природних ресурсів. Компенсація може мати місце внаслідок правомірних дій у разі вилучення земель та ін природних ресурсів для заг і держ потреб, винного заподіяння шкоди власнику чи користувачам природних ресурсів та компенсації шкоди д-вою, кіт виник
 13. Стаття 61. Компенсація шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або майну фізичних осіб
  1. При здійсненні містобудівної діяльності або експлуатації об'єктів капітального будівництва у разі причини-ня шкоди життю, здоров'ю або майну фізичних осіб внаслідок надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місць-ного самоврядування можуть
 14. 3. Відшкодування потерпілому додаткових витрат і моральної шкоди
  При заподіянні шкоди здоров'ю громадянина компенсації поряд з втраченим заробітком (доходом) підлягають також викликані ушкодженням здоров'я додатково понесені витрати потерпілого, зокрема, на: - лікування та придбання ліків; - додаткове харчування; - протезування; - сторонній догляд; - санаторно-курортне лікування; - придбання спеціальних транспортних засобів; -
 15. Стаття 236. Матеріальна відповідальність рабо-тодателя за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) При порушенні роботодавцем встановленого терміну відповідно виплати заробітної плати, оплати відпустки, виплат при звільненні та (або) інших виплат, належних працівникові, роботодавець зобов'язаний виплатити їх зі сплатою відсотків (грошової ком-пенсації) у розмірі не нижче однієї трьохсот діючої в цей час ставки рефінансування Центрального
 16. Контрольні питання до § 5.21
  1. Назвіть види шкоди, що підлягає відшкодуванню. 2. Які загальні умови відшкодування шкоди? 3. Чи підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна діями державних органів ? 4. Які правила відшкодування шкоди, заподіяної неповнолітнім? 5. У чому полягають особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки? 6. Що підлягає відшкодуванню при заподіянні шкоди життю
 17. Стаття 1064. Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди
  1. Шкода, заподіяна особі або майну громадянина, а також шкода, завдана майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка заподіяла шкоду. Законом обов'язок відшкодування шкоди може бути покладена на особу, яка не є заподіювача шкоди. Відповідно до Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ з 1 липня 2013 абзац третій пункту 1 статті 1064 доповнити
 18. Відшкодування моральної шкоди
  Моральна шкода, заподіяна діями (бездіяльністю), що порушують майнові права громадянина, підлягає компенсації у випадках, передбачених законом. Так сказано в статті 1099 Цивільного кодексу РФ. Громадянин має право на компенсацію моральної шкоди незалежно від того, чи буде йому відшкодована майнову шкоду, якщо такий було заподіяно. Закон "Про захист прав
© 2014-2022  yport.inf.ua