Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко , Н. Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

10.1. Поняття, види і порядок створення громадських об'єднань

Право громадян на об'єднання закріплено у двох статтях Конституції Російської Федерації, які безпосередньо відносяться до даного питання. У ст. 13 визначається соціальна основа об'єднання: ідеологічне та політичне різноманіття, багатопартійність, рівність об'єднань перед законом У ст 30 закріплено право на об'єднання
Аналогічні норми включені в конституції та статути переважної більшості суб'єктів Російської Федерації Відповідно до реалізаціями норм Конституції Російської Федерації поточне законодавство, а саме Федеральний закон Російської Федерації від 19 травня 1995 р. № 82-ФЗ «Про громадські об'єднання» закріплює поняття громадського об'єднання Громадське об'єднання - це добровільне, самоврядні, некомерційне формування, створене за ініціативи громадян, що об'єдналися на основі спільності інтересів для реалізації загальних цілей, зазначених у статуті громадського об'єднання
Право громадян на створення громадських об'єднань реалізується як безпосередньо, тобто шляхом об'єднання фізичних осіб, так і через юридичні особи З зазначеного визначення випливають такі загальні риси , які характерні для всіх суспільних об'єднань
| Добровільне самоврядування громадян, тобто створюються за ініціативою громадян на добровільній основі зі своїми органами управління
| Некомерційне формування, не переслідуються в якості мети своєї діяльності одержання прибутку
| Громадське об'єднання діє від свого імені.
| Не володіє державно-владними повноваженнями і не визнано суб'єктом правотворчості Джерелом його повноважень можуть бути нормативно-правові акти
| Утворюється фізичними та юридичними особами.
Незважаючи на загальні риси, громадські об'єднання класифікуються на види відповідно до Федерального закону Російської Федерації «Про громадські об'єднання» та іншими законами про окремі види громадських об'єднань Як приклад можна навести:
| Федеральний закон Російської Федерації від 12 січня 1996 р. № 10-ФЗ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;
| Федеральний закон Російської Федерації від 11 серпня 1995 р . № 135-ФЗ «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
| Федеральний закон Російської Федерації від 28 червня 1995 р. № 98-ФЗ «Про державну підтримку молодіжних і дитячих громадських об'єднань»;
| Федеральний закон Російської Федерації від 12 січня 1995 р. № 7-ФЗ «Про некомерційні організації»;
| Федеральний закон Російської Федерації від 15 червня 1996 р. № 72-ФЗ «Про товариства власників житла»;
| Федеральний закон Російської Федерації від 24 листопада 1995 р. № 181-ФЗ «Про соціальний захист інвалідів у Російської Федерації»
В даний час процес правотворчості не зупинено, і дія цих законів поширюється на всі громадські об'єднання, створювані з ініціативи громадян, за винятком релігійних організацій, а також комерційних організацій та створюваних ними некомерційних спілок (асоціацій)
Громадські об'єднання можуть бути розділені на види за різними критеріями. А. П. Альохін, Ю. П. Козлов, А. А. Кармолицкий залежно від організаційно-правових форм розрізняють:
| громадські організації;
| громадські руху;
| громадські фонди;
| громадська установа;
| органи громадської самодіяльності;
| спілки (асоціації).
Залежно від територіальної сфери діяльності громадські об'єднання бувають загальноросійські, міжрегіональні, регіональні та місцеві
В. М. Манохін, Ю. С. Адушкін, З. А. Багішаев стверджують, що різниця між громадськими об'єднаннями полягає в цілях і інтересах, заради яких вони створюються - політичних, професійних, спортивних та т. д. Т аким чином, громадські об'єднання розрізняються по цілях, функція і повноважень
Основні види громадських об'єднань:
| громадська організація;
| громадські рухи;
| громадські фонди;
| громадські установи;
| орган громадської організації.
А. П. Коренєв та інші вчені-юристи підтверджують, що, крім перерахованих критеріїв класифікації, громадські об'єднання можна розділити по сфері діяльності, за формою безпосереднього підпорядкування і за цілями освіти
Таким чином, враховуючи існуючу класифікацію в юридичній науці, громадські об'єднання відповідно до законодавства можна розділити на такі види:
| громадська організація;
| громадський рух ;
| громадський фонд;
| громадська установа;
| орган громадської самодіяльності.
Громадською організацією є засноване на членстві громадське об'єднання, створене на основі спільної діяльності громадян для захисту громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав і свобод. Членами громадської організації можуть бути відповідно до її статуту фізичні та юридичні особи, якщо інше не встановлено федеральним законом і законами про окремі види громадських об'єднань Вищим керівним органом громадської організації є з'їзд або загальні збори Постійно діючим керівним органом громадської організації є виборний колегіальний орган, підзвітний з'їзду або зборам
Громадським рухом є масове громадське об'єднання, яке переслідує соціальні, політичні, економічні та інші суспільно корисні цілі. Вищим керівним органом громадського руху є з'їзд (конференція) або загальні збори Постійно діючим керівним органом громадського руху є виборний колегіальний орган, підзвітний з'їзду або загальним зборам Наприклад, громадський рух за порятунок Аралу або озера Байкал та ін.
Громадський фонд є одним з видів некомерційних фондів і представляє собою не має членства громадське об'єднання, мета якого полягає у формуванні майна на основі добровільних внесків, інших не заборонених законом надходжень та використання даного майна на суспільно корисні цілі . Керівний орган громадського фонду організовується його засновниками або учасниками або рішенням засновників фонду У разі державної реєстрації фонд здійснює свою діяльність у порядку, передбаченому ГК.
Громадським установою є не має членства громадське об'єднання, що ставить своєю метою надання конкретного виду послуг, що відповідають інтересам учасників і відповідним цілям, які закріплені в статуті Управління суспільним установою та її майном здійснюється особами, призначеними засновником. В установі може бути створений колегіальний орган, який визначає зміст діяльності громадської установи
Орган громадської самодіяльності є громадським об'єднанням, мета якого - спільне вирішення різних соціальних проблем, що виникли у громадян за місцем проживання, роботи або навчання Орган громадської самодіяльності формується з ініціативи громадян, зацікавлених у вирішенні проблем, і будує свою роботу на основі самоврядування відповідно до статуту, прийнятим на зборах засновників
Крім того, на основі установчих договорів можуть створюватися спілки (асоціації)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Поняття, види і порядок створення громадських об'єднань "
 1. Стаття 208. Організація незаконного збройного формування або участь у ньому Коментар до статті 208
  види зброї, передбачені Федеральним законом "Про зброю", а також будь-які види бойового озброєння військ. У 2006 р. диспозиція даної статті була доповнена ще одним альтернативним дією - фінансуванням незаконного збройного формування. Поняття "фінансування" див в п. 3 коментарю до ст. 205.1 КК РФ. Пункт 1 примітки до ст. 205.1 КК РФ зараховує фінансування
 2. 9.1. Поняття, основні риси та види громадського об'єднання
  створене за ініціативи громадян, що об'єдналися на основі спільності інтересів для реалізації загальних цілей, зазначених у статуті об'єднання. Основні риси громадських об'єднань: 1) є видом некомерційної організації, оскільки не переслідують мети одержання прибутку; 2) утворюються як фізичними, так і юридичними особами; 3) формуються на добровільній основі, примусу
 3. Організації керуючі і об'єднуючі
  поняття, що означає групу окремих організаційно-правових форм некомерційних організацій. До них відносяться: 1) громадські організації, 2) громадські установи; 3) громадські рухи; 4) громадські фонди; 5) політичні партії; 6) органи громадської самодіяльності та їх різновид - національно-культурні автономії * (312). На відміну від більшості інших некомерційних
 4. 21.3. Способи забезпечення законності в державному управлінні: поняття і види
  громадських об'єднань по підтримці і зміцненню законності у сфері державного управління. Існують також такі способи забезпечення законності, як державний контроль, державний нагляд, судовий контроль, громадський
 5. 1. Поняття і види об'єднань роботодавців
  порядок формування та повноваження органів управління об'єднання роботодавців, порядок прийняття ними рішень також встановлюються статутом об'єднання. Як і об'єднання юридичних осіб, об'єднання роботодавців не відповідає власним майном за зобов'язаннями своїх членів. Однак, на відміну від асоціацій і союзів, статутом об'єднання роботодавців може бути передбачено, що при виході
 6. 9.4. Реєстрація та ліквідація громадських об'єднань
  порядок набуття і втрати членства в громадському об'єднанні, права та обов'язки членів даного об'єднання (тільки для об'єднання, що передбачає членство), 4) компетенцію і порядок формування керівних органів громадського об'єднання, терміни їх повноважень, місце знаходження постійно діючого керівного органу; 5) порядок внесення змін і доповнень до статуту
 7. 2. Класифікація некомерційних організацій
  створенням організації та формуванням її стартовою (початкової) майнової бази. Слід зазначити, що відсутність членства характерно для благодійних та інших організацій суспільної вигоди, які переслідують суспільно-корисні цілі, а не інтереси конкретної групи
 8. Стаття 117. Громадські та релігійні організації (об'єднання)
  створені, і цих цілей. 2. Учасники (члени) громадських і релігійних організацій не зберігають прав на передане ними цим організаціям у власність майно, в тому числі на членські внески. Вони не відповідають за зобов'язаннями громадських та релігійних організацій, в яких беруть участь як їх членів, а зазначені організації не відповідають за зобов'язаннями своїх членів.
 9. Н
  Поняття Н. р. п. I, 3, § 1 (2) - с. 65 - 67 - предмет Н. р. п. I, 3, § 1 (2) - с. 65 - 66 - зв'язок Н. р. п. з іншими суспільними науками I, 3, § 1 (4) - с. 71 - 72 - вміст Н. р. п. I, 3, § 1 (2) - с. 66 - 67 Національний правовий режим II, 6, § 2 (7) - с. 153 - 154 Негативний зобов'язування II, 5, § 2 (2) - с. 122 Недержавний пенсійний фонд II, 9, § 9 (1) - с. 361 - 362
 10. Некомерційні організації. Загальні положення
  поняття, що охоплює різноманітні юридичні особи в політичній, соціальній, духовній сферах суспільства. Їх суттєва риса полягає в тому, що на відміну від комерційних організацій, їх діяльність не охоплюється цілком (або навіть в основному, переважно) цивільним правом. Разом з тим ця діяльність з точки зору статусу організацій, її захисту, ряду сторін функціонування
 11. 2. Управління суспільним об'єднанням і права та обов'язки його членів
  громадського об'єднання є з'їзд (конференція) або загальні збори членів, які обирають його виконавчі (волевиявлятися) органи та мають виняткову компетенції, визначеної законом та статутом об'єднання. З числа своїх членів громадські об'єднання в обов'язковому порядку обирають колегіальний виконавчий орган (рада, президія, правління тощо), керівник
 12. А
  поняття А. н. о. II, 9, § 10 (1) - с. 365 - створення А. н. о. II, 9, § 10 (2) - с. 366 - управління А. н. о. II, 9, § 10 (2) - с. 366 Автономність права, втіленого в цінному папері II, 11, § 3 (1) - с. 421 - 422 Адміністративно-правовий акт як підстава виникнення цивільно-правових відносин II, 12, § 1 (2) - с. 434 - 436 Адміністративний порядок захисту цивільних прав III, 15,
 13. Контрольні питання до розділу
  поняття посадової особи. 11. Поняття і види адміністративних правопорушень. 12. Поняття і види адміністративних
 14. О
  поняття О. о. II, 9, § 8 (1) - с. 355 - 357 - права та обов'язки членів О. о. II, 9, § 8 (2) - с. 358 - керування О. о. II, 9, § 8 (2) - с. 357 - 358 Громадський фонд II, 9, § 9 (2) - с. 361 Товариство з додатковою відповідальністю II, 8, § 3 (3) - с. 290 - 291 Товариство з обмеженою відповідальністю - відчуження (відступлення) частки у О. с. о. о. II, 8, § 3 (2) - с. 288 - 289 -
 15. 9.3. Взаємодія між державою та громадськими об'єднаннями
    порядок придбання, втрати членства, включаючи умови вибуття з членів громадських об'єднань за віком, визначаються статутами відповідних громадських об'єднань. Вимога про зазначення в офіційних документах на членство або участь в тих чи інших суспільних об'єднаннях не допускається. Належність чи неналежність громадян до суспільних об'єднань не може бути
 16. Стаття 239. Організація об'єднання, що зазіхає на особистість і права громадян Коментар до статті 239
    створене за ініціативи громадян, що об'єдналися на основі спільності інтересів для реалізації загальних цілей, зазначених у його статуті. Релігійне об'єднання - добровільне об'єднання громадян Російської Федерації, інших осіб, які постійно і на законних підставах проживають на території Росії, утворене з метою спільного сповідання і поширення віри і має відповідні цієї мети
 17. Організація об'єднання, що зазіхає на особистість і права громадян (ст. 239 КК).
    створені (ст. 6 Федерального закону від 12 січня 1996 р. № 7-ФЗ «Про некомерційні організації» 1). Федеральним законом від 19 травня 1995 р. № 82 ФЗ «Про громадські об'єднання» 2 за-прещени створення і діяльність громадських об'єднань в антидержавних і антигромадських цілях. 1 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 2 СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. Об'єктивна сторона
© 2014-2022  yport.inf.ua