Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник , 2008 - перейти до змісту підручника

Організація об'єднання, що зазіхає на особистість і права громадян (ст. 239 КК).

Громадські та релігійні об'єднання - це добровільні об'єднання громадян , в уста-новлення законом порядку які об'єдналися на основі общно-сти їх інтересів для задоволення духовних та інших нематеріальні потреб в цілях, для досягнення яких вони створені (ст. 6 Федерального закону від 12 січня 1996 р. № 7-ФЗ
«Про некомерційні організації» 1). Федеральним законом від
19 травня 1995 № 82 ФЗ «Про громадські об'єднання» 2 за-прещени створення і діяльність громадських об'єднань у антидержавних і антигромадських цілях.
1 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
2 СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.

Об'єктивна сторона розглядуваного злочину за-лягає у створенні релігійного чи громадського об'єд-нання, діяльність якого пов'язана з насильством над гражда-нами або іншим спричиненням шкоди їх здоров'ю або із спонукання-ням громадян до відмови від виконання громадських обов'язків або до здійснення інших протиправних діянь, а одно керів-ництво таким об'єднанням.
Створення релігійного або громадського об'єднання оз-початку як його установа, так і фактичну організацію без офіційної реєстрації; керівництво - це здійснення функцій лідера або розпорядника об'єднання.
Насильство як одна з ознак забороненого об'єднання передбачає застосування різних форм насильства одних його членів до інших відповідно до культивованої ідеологією. Інша заподіяння шкоди здоров'ю громадян, що входять до об'єд-нання, означає , що у відповідності з існуючими догмами члени об'єднання обмежуються в їжі, відмовляються від дотримання санітарно-гігієнічних вимог, займаються самокатуванням, покаліченням, схиляються до самоубій-ству, вступу в статевий зв'язок тощо Спонукою громадян до відмови від виконання громадських обов'язків визнається схиляння їх не виконувати конституційні обов'язки (укло-ня від військової служби, від сплати податків, від виконання батьківських обов'язків і т.д.). Спонукання до вчинення інших протиправних дій передбачає підбурювання до вчинення різного виду правопорушень. Однак треба мати на увазі, що спонукання іншої особи до злочинного пося-гательства необхідно додатково кваліфікувати як під-стрекательство до скоєння конкретного злочину.
Закінчення злочину залежить від характеру діяння - з моменту фактичного утворення об'єднання або коли його діяльність виявилася поєднаної з вказаними в законі про-стоятельство або з моменту фактичного здійснення керівного функцій.
Злочин може бути скоєно тільки з прямим умислом.
Суб'єкт злочину - творець або керівник ука-
занного об'єднання.

Відповідальність за безпосередню участь у діях об'єднання передбачена ч. 2 ст. 239 КК.
За пропаганду діянь, передбачених ч. 1 ст. 239 КК, під-лежать покаранню не тільки члени об'єднання, а й особи, що не входять до його складу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Організація об'єднання, що зазіхає на особистість і права громадян (ст. 239 КК)."
 1. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  організаціях. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, у відношенні яких їх засновники (учасники) не мають майнових прав (громадські та релігійні, благодійні та інші фонди - п. 3 ст. 48 ЦК), а іноді в яких вони не мають і самого членства (ст. 118 ЦК), питання про спадкування не виникає в
 2. 3. Застава
  організаційно - правовими формами юридичних осіб. Найбільша специфіка (і додамо, небезпека для кредитора - заставодержателя) проглядається в ситуації, коли в якості заставодавця виступає акціонерне товариство, створене в ході приватизації шляхом перетворення державного або муніципального підприємства. Справа в тому, що відповідно до ЦК (п. 3 ст. 96) особливості правового становища
 3. 11.3. Інші структурні підрозділи МВС Росії
  організаційне і методичне керівництво діяльністю слідчих підрозділів системи внутрішніх справ, який здійснює процесуальний і відомчий контроль за розслідуванням кримінальних справ. Діяльність органів попереднього слідства здійснюється відповідно до принципів поваги прав і свобод людини і громадянина, законності, гуманізму, презумпції невинуватості, а також на
 4. 17.2. Організація приватної детективної й охоронної діяльності
  організаційно-правових форм має право засновувати відокремлені підрозділи для здійснення охоронно-розшукової діяльності в інтересах власної безпеки засновника, служби безпеки, які діють на підставі своїх статутів, узгоджених з відповідними органами внутрішніх справ. Службі власної безпеки забороняється надавати послуги, не пов'язані із забезпеченням безпеки
 5. Стаття 148. Перешкоджання здійсненню права на свободу совісті і віросповідань Коментар до статті 148
  організацій, здійснення обрядів, свободи совісті і свободи віросповідання. Об'єктивна сторона злочину полягає у незаконному перешкоджанні: 1) діяльності релігійної організації або 2) вчинення релігійного обряду. Спосіб перешкоджання НЕ конкретизований. Він може залежати від того, кому - організації або особам - виявляється перешкоджання. Це може бути застосування
 6. Стаття 239. Організація об'єднання, що зазіхає на особистість і права громадян Коментар до статті 239
  організаціями (об'єднаннями) визнаються добровільні об'єднання громадян, у встановленому законом порядку які об'єдналися на основі спільності їх інтересів для задоволення духовних або інших нематеріальних потреб. Створення релігійного або громадського об'єднання передбачає вчинення дій, в результаті яких об'єднання готове до функціонування (подисканіе учасників,
 7. Стаття 13. Права поліції
  організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції в державних органах, органах місцевого самоврядування, державних і муніципальних установах, у Збройних Силах РФ , інших військах і військових формуваннях) чи ні. 2.2. Основними документами, що засвідчують особу громадянина Російської Федерації, є: - паспорт громадянина Російської
 8. Стаття 12. Основні права засуджених
  організацій і т.д.). У Постанові Конституційного Суду РФ від 26 грудня 2003 р. N 20-П визначено, що право засудженого на побачення з адвокатом нічим не може бути обмежене, оскільки це є форма реалізації конституційного права на юридичну допомогу. Про порядок реалізації права засудженого на побачення з адвокатом див. коментар до ч. 4 ст. 89. --- ВКС
 9. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
  організаціях; за злочини проти громадської безпеки (тероризм, захоплення заручника, завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму, бандитизм, хуліганство, вандалізм, порушення правил пожежної безпеки або безпеки при веденні різних робіт, незаконні операції із зброєю і т.д.); за злочини проти здоров'я населення і суспільної моралі (незаконні операції з
 10. 1. Поняття кримінальної армалогіі
  організацій з особливими статутними завданнями; - збройна злочинність як специфічний різновид насильницької злочинності, детермінанти та механізм збройних злочинів, особистість озброєного злочинця, попереджувально-профілактичні заходи; - питання відповідальності за правопорушення та злочини, пов'язані з порушенням правового режиму зброї; - застосування зброї для
© 2014-2022  yport.inf.ua