Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. Коментар до Кримінального кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 239. Організація об'єднання, що зазіхає на особистість і права громадян Коментар до статті 239

Основний об'єкт злочину - здоров'я населення.
Додатковий об'єкт - здоров'я, тілесна недоторканність людини.
Об'єктивна сторона виражається в наступних діях: 1) створення релігійного чи громадського об'єднання, діяльність якого пов'язана з насильством над громадянами або іншим спричиненням шкоди їх здоров'ю або із спонуканням громадян до відмови від виконання громадських обов'язків або до здійснення інших протиправних діянь; 2) керівництво таким об'єднанням.
Громадськими та релігійними організаціями (об'єднаннями) визнаються добровільні об'єднання громадян, у встановленому законом порядку які об'єдналися на основі спільності їх інтересів для задоволення духовних або інших нематеріальних потреб.
Створення релігійного або громадського об'єднання передбачає вчинення дій, в результаті яких об'єднання готове до функціонування (подисканіе учасників, розробка ідеології об'єднання, вироблення статуту, реєстрація установчих документів тощо).
Керівництво зазначеним об'єднанням передбачає діяльність особи, яка, не будучи його організатором, здійснює різні керівні функції: організовує навчання та ідеологічну обробку членів об'єднання, розподіляє між ними обов'язки при здійсненні будь-яких протиправних діянь і т. п.
Діяльність релігійного чи громадського об'єднання повинна бути незаконною, тобто поєднаної з насильством над громадянами або іншим спричиненням шкоди їх здоров'ю або із спонуканням до відмові виконання громадських обов'язків або до здійснення інших протиправних діянь.
Під насильством над громадянами або іншим спричиненням шкоди їх здоров'ю розуміється вчинення таких дій, які виражаються в обмеженні свободи, нанесенні ударів, побоїв, заподіянні легкої шкоди здоров'ю. У разі заподіяння середньої тяжкості або тяжкої шкоди здоров'ю або вбивства скоєне поряд зі ст. 239 КК РФ підлягає додаткової кваліфікації відповідно за ст. 105 або ст. 111 КК РФ.
Спонукання громадян до відмови від виконання громадських обов'язків передбачає, зокрема, підбурювання їх до відмови від виховання неповнолітніх дітей, змісту непрацездатних батьків, несення військової служби, сплати податків тощо
Спонукання громадян до вчинення протиправних діянь означає підбурювання до вчинення як кримінально караних діянь, так і інших правопорушень.
У формі організації релігійного чи громадського об'єднання злочин закінчено з моменту фактичного створення об'єднання, діяльність якого пов'язана з посяганням на особистість і права громадян або із спонуканням їх до відмови від виконання громадських обов'язків або до здійснення інших протиправних діянь . У формі керівництва таким об'єднанням злочин закінчено з моменту здійснення особою відповідних керівних функцій.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.
Суб'єкт злочину загальний - осудна особа, яка досягла віку шістнадцяти років.
Частина 2 ст. 239 КК РФ передбачає відповідальність за участь у діяльності зазначеного об'єднання, а одно пропаганду діянь, передбачених ч. 1 вказаної статті.
Участь у діяльності об'єднання означає виконання особою дій, пов'язаних з насильством або заподіянням шкоди здоров'ю громадян, із спонуканням їх до відмови від виконання громадських обов'язків або до здійснення протиправних дій.
Пропаганда означає систематичне поширення серед невизначено великого кола осіб ідей, які обгрунтовують необхідність застосування насильства над громадянами чи іншого заподіяння шкоди їх здоров'ю в рамках діяльності релігійного чи громадського об'єднання, спонукання їх до відмови від виконання громадських обов'язків або до здійснення інших протиправних дій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 239. Організація об'єднання, що зазіхає на особистість і права громадян Коментар до статті 239 "
 1. 3. Застава
  239. Але повернемося до застави як способу забезпечення виконання зобов'язань. Ще раз підкреслимо, що його сутність становить переважне право заставодержателя (перед іншими кредиторами) отримати задоволення з вартості заставленого майна. У такому ж порядку заставодержатель може отримати задоволення своїх вимог і з страхового відшкодування за втрату або пошкодження заставленого
 2. Стаття 148. Перешкоджання здійсненню права на свободу совісті і віросповідань Коментар до статті 148
  організацій, здійснення обрядів, свободи совісті і свободи віросповідання. Об'єктивна сторона злочину полягає у незаконному перешкоджанні: 1) діяльності релігійної організації або 2) вчинення релігійного обряду. Спосіб перешкоджання не конкретизовано. Він може залежати від того, кому - організації або особам - виявляється перешкоджання. Це може бути застосування
 3. Стаття 13. Права поліції
  стаття КПК України. У КПК РФ відсутня правова основа такого виклику. У ньому йдеться про виклик підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого і свідка. А такі з'являються лише після порушення кримінальної справи. 3.6. Відсутність в КПК РФ правової основи виклику особи до органу дізнання на стадії порушення кримінальної справи є перешкодою для здійснення його подальшого приводу. Ні з
 4. Стаття 12. Основні права засуджених
  організацій і т.д.). У Постанові Конституційного Суду РФ від 26 грудня 2003 р. N 20-П визначено, що право засудженого на побачення з адвокатом нічим не може бути обмежене, оскільки це є форма реалізації конституційного права на юридичну допомогу. Про порядок реалізації права засудженого на побачення з адвокатом див. коментар до ч. 4 ст. 89. --- ВКС
 5. 1. Поняття кримінальної армалогіі
  статтями 222-226 КК РФ. Відсутність протягом багатьох десятиліть законодавчого і, зокрема, кримінально-правового визначення поняття зброї призвело до того, що даний пробіл заповнювався постановами Пленуму Верховного Суду СРСР від 20 вересня 1974 № 7 та постановою Пленуму Верховного Суду РФ від 25 червня 1996 року № 5 , в яких роз'яснювалося, що слід розуміти під
 6. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  стаття 3, частини 2 і 3; статті 12 і 130, частина 1, Конституції Російської Федерації). Відповідно до статті 130 (частина 2) Конституції Російської Федерації місцеве самоврядування - як публічна (муніципальна) влада - здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування ".
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 8. Короткий перелік латинських виразів, що використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ЦК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 9. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  стаття, присвячена цьому питанню: згідно ст. 1662 проекту, при неможливості для однієї сторони виконати зобов'язання за двосторонньою договором внаслідок випадкової події вона не має права вимагати того, що їй належить по тому ж договору з іншого боку, і зобов'язана повернути те, що раніше отримала. Якщо ж виконання зобов'язання внаслідок випадкової події стало неможливим для
 10. 1. Поняття договору доручення
  стаття була присвячена наслідкам виходу повіреного за межі своїх повноважень. Аналогічні питання виникли і при підготовці чинного Кодексу. У своїй основі гл. 10 в обох її частинах (йдеться і про представництво, і про довіреності) регулює відносини акредитуючої з третіми особами. Разом з тим в тій же главі виявилося деяка кількість норм, які присвячені відносинам
© 2014-2022  yport.inf.ua