Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н . В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

10.6. Види некомерційних організацій

Розрізняють такі види некомерційних організацій:
1) споживчі кооперативи;
2) громадські та релігійні організації (об'єднання) ;
3) фонди;
4) установи;
5) об'єднання юридичних осіб (асоціації, спілки, концерни та ін.).
Споживчий кооператив - добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг) , заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків.
Ознаки споживчого кооперативу:
- вид некомерційної організації;
- добровільне об'єднання громадян і юридичних осіб на основі членства;
- мета об'єднання - задоволення матеріальних та інших потреб;
- здійснення виробничої та іншої господарської діяльності;
- об'єднання шляхом з'єднання майнових пайових внесків;
- члени кооперативу несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями;
- особливе найменування.
Фонд - це не має членства некомерційна організація, заснована громадянами і (або) юридичними особами на основі добровільних майнових внесків, яка має соціальні, благодійні, культурні, освітні чи інші суспільно корисні цілі.
Ознаки фонду:
- вид некомерційної організації;
- не грунтується на фіксованому членстві;
- засновується громадянами і (або) юридичними особами;
- грунтується на майні, переданому засновниками, яке є власністю фонду;
- створюється для досягнення соціальних, благодійних або інших суспільно корисних цілей;
- засновники не відповідають за зобов'язаннями фонду, а фонд не відповідає за їх зобов'язаннями;
- має право займатися підприємницькою діяльністю для досягнення статутних цілей.
Підстави ліквідації фонду:
- у разі якщо майна для здійснення його цілей не достатньо, а ймовірність отримання необхідного майна нереальна;
- цілі фонду не можуть бути досягнуті, а необхідні зміни його цілей не можуть бути зроблені;
- в разі ухилення в діяльності фонду від цілей, зазначених у статуті;
- в інших випадках, передбачених законом.
Установа - це організація, створена власником для здійснення управлінських, соціально-культурних чи інших функцій некомерційного характеру і фінансується ним повністю або частково.
Ознаки установи:
- вид некомерційної організації;
- володіє правом юридичної особи;
- діяльність фінансується власником (повністю або частково);
- володіє правом оперативного управління на закріплене за ним майно;
- створюється власником для здійснення управлінських, соціально-культурних чи інших функцій некомерційного характеру;
- відповідає за зобов'язаннями коштами, які є в його розпорядженні;
- власник майна установи несе субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями при недостатності майна установи.
Види установ залежно від здійснюваної діяльності:
1) установи освіти (дитячі садки, школи, училища, ліцеї, коледжі, інститути, академії, університети та ін.);
2) установи науки (лабораторії, випробувальні станції, наукові центри, науково-дослідні інститути та ін.);
3) закладу охорони здоров'я (поліклініки, лікарні , амбулаторії, медичні центри та ін.);
4) заклади культури (музеї, архіви, театри, концертні зали, виставки тощо);
5) інші установи.
Об'єднання юридичних осіб (асоціація або союз) - некомерційна організація, створена на основі договору між комерційними організаціями з метою координації їх підприємницької діяльності, а також представлення і захисту загальних майнових інтересів.
Ознаки об'єднання юридичних осіб:
- некомерційне юридична особа;
- створюються комерційними організаціями з метою координації їх підприємницької діяльності, подання та захисту загальних майнових інтересів;
- не відповідають за зобов'язаннями своїх членів;
- члени асоціації (союзу) несуть субсидіарну відповідальність за її зобов'язаннями у порядку, передбаченому установчими документами;
- може займатися підприємницькою діяльністю за рішенням учасників асоціації (союзу);
- має власне найменування.
Адміністративно-правовий статус підприємств і некомерційних організацій - сукупність адміністративних прав і обов'язків, які підприємства та некомерційні організації набувають і реалізують при вчиненні таких дій:
1) створенні підприємств і комерційних організацій за рішенням власника або уповноваженого ним органу;
2) державної реєстрації підприємств і комерційних організацій в установах юстиції або в місцевих органах влади;
3) отримання спеціального дозволу (ліцензії) на заняття певними видами діяльності, що видається в адміністративному порядку уповноваженими суб'єктами виконавчої влади;
4) формуванні органу управління справами підприємства (некомерційної організації);
5) визначенні кола питань і повноважень вищих органів виконавчої влади щодо підприємств і комерційних організацій;
6) веденні та наданні бухгалтерської та статистичної звітності.
Адміністративно-правові гарантії діяльності підприємств та некомерційних організацій:
1) недопущення відмови в реєстрації за мотивами недоцільності;
2) свобода комерційної та іншої незабороненої діяльності підприємств та некомерційних організацій, заборона на втручання в їх діяльність органів державної влади, за винятком випадків, передбачених законодавством;
3) захист майна підприємств (некомерційних організацій) від незаконного вилучення;
4) недопущення монопольного становища на ринку окремих підприємств та недобросовісної конкуренції;
5) охорона комерційної таємниці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.6. Види некомерційних організацій "
 1. § 3. Право приватної власності юридичних осіб. Загальні положення
  види об'єктів права власності можуть перебувати тільки у тих юридичних осіб, які відповідають спеціальним вимогам, встановленим у законі. Так, згідно зі ст. 8 ФЗ від 27 лютого 2003 р. "Про особливості управління і розпорядження майном залізничного транспорту" (з ізм. Та доп.) * (880) єдиний господарюючий суб'єкт не має права передавати в оренду, безоплатне користування, довірче
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  види некомерційних організацій, наприклад некомерційні партнерства, є універсальними, оскільки мають ознаки як тієї, так і іншої групи. * (312) Ця форма передбачена Федеральним законом від 17 червня 1996 р. "Про національно-культурної автономії" (з послід. Змін. Та доп.) / / СЗ РФ. 1996. N 25. * (313) Див: Іванова І.Ю., Ліборакіна М.І., Толмасова А.К. Оподаткування російських
 3. § 1. Поняття і види некомерційних організацій
  види некомерційних
 4. 2. Види некомерційних організацій
  некомерційних юридичних осіб відрізняються набагато більшою розмаїтістю в порівнянні з комерційними. Слід зазначити, що встановлений Цивільним кодексом відкритий перелік некомерційних організацій з можливістю його розширення окремими федеральними законами, дозвіл цим суб'єктам займатися підприємницькою діяльністю призвели до невиправданого збільшення числа їх форм. У рамках
 5. § 4. Суб'єкти права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
  види некомерційних організацій за умови, що їх діяльність буде пов'язана з сільськогосподарським виробництвом. Згадана стаття Кодексу не дає вичерпного переліку конкретних цілей, для яких земельна ділянка може бути використаний в рамках загального цільового призначення, надаючи це право регіональним органам. Громадянами земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть
 6. § 4. Система місцевого самоврядування
  види місцевих недержавних некомерційних об'єднань. Ще один такий канал - муніципальні підприємства, установи, організації, комерційні недержавні та немуніціпальних об'єднання. Способами самоврядування є також звернення, заяви, скарги, народні правотворческие ініціативи, страйки, мітинги, демонстрації, ходи, пікети, опитування населення, громадські роботи,
 7. § 1. Територіальна організація місцевого самоврядування.
  Види муніципальних утворень. Муніципальне утворення - міське чи сільське поселення, муніципальний район, міський округ або внутрішньоміське територія міст федерального значення. Обов'язковими ознаками будь-яких муніципальних утворень є наступні: наявність єдиної населеної території, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування; статут муніципального
 8. § 1. Поняття громадського самоврядування жителів
  види волевиявлення знаходять вираження в ряді організаційно-правових форм. До них необхідно віднести референдуми, вибори та відкликання депутатів, виборних посадових осіб, сходи, збори, конференції жителів, правотворческие ініціативи громадян, територіальне громадське самоврядування жителів, публічні слухання, опитування, звернення громадян до органів державної влади та місцевого самоврядування.
 9. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
  види робіт палати із зазначенням термінів їх проведення, відповідальних фахівців палати, необхідної кількості інших фахівців, у тому числі залучених на договірній і іншій основі. Обов'язковому включенню в плани і програми робіт палати підлягають доручення міської Думи. Обов'язковому розгляду при формуванні планів і програм підлягають запити голови міської Думи, його
 10. § 1. Поняття комерційного права
  види діяльності »), а в його протилежності: заборонах, обмеженнях (наприклад, у виняткових переліках заборонених видів підприємницької діяльності). Общедозволітельний тип правового регулювання, що характеризує правовий режим підприємництва, виражається формулою: «можна все, крім забороненого» [3]. Общедозволітельний правовий режим підприємництва базується на визнанні
© 2014-2022  yport.inf.ua