Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Кокоть О.М., Саломаткін А.С.. Муніципальне право Росії, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття громадського самоврядування жителів

Широка децентралізація місць обов'язково повинна доповнюватися внутрімуніціпальной децентралізацією: розвитком суспільних засад у діяльності органів місцевого самоврядування, розкріпаченням самодіяльної активності жителів - без цього місцеве публічне управління не стане справжнім самоврядуванням, незважаючи на законодавчу " прописку "терміну" місцеве самоврядування ". Якщо закріплення самостійності місцевої влади в тій чи іншій мірі мало місце і раніше, в тому числі в радянський період, за рахунок організації місцевих рад, розширення їх прав, то розкріпачення ініціативи безпосередньо громадян, місцевих громад жителів завжди було, та й залишається в даний час , великою проблемою.
Цінність громадського самоврядування. Навіщо розкріпачувати самодіяльну активність населення? І як її розкріпачувати? Розмірковуючи про громадському самоврядування жителів, не можна обійти подібні питання мовчанням. Простіше дати відповідь на перше з них. Сила індивіда - в усвідомленні ним і своїх особистих інтересів, і інтересів колективу, в який він включений, з яким пов'язані його основні життєві прояви, в умінні піднятися від особистого інтересу до інтересу суспільного, в прагненні з'єднувати в рамках свого досвіду індивідуальні та колективні цінності. Коли ж люди не тільки передовіряють рішення що їх стосуються професійним управлінцям, а й при цьому не мають ні сил, ні бажання, ні коштів контролювати останніх, діяти разом з ними або поряд з ними, вони стають беззахисними перед свавіллям влади, втрачають смак до творчості , творення. Люди перетворюються на маргіналів і їх індивідуальна слабкість зумовлює слабкість колективу, суспільства, держави. З маленькими людьми не можна вирішувати великі завдання. Ось чому втягування населення в самоврядний процес важливо і для владних структур. Неможливо вирішувати всі проблеми муніципальних утворень силами виключно муніципальних органів.
Як же розкріпачувати самоврядувальні потенції людей? Це питання з розряду невичерпних. Однак можна сформулювати принциповий підхід до його вирішення. Скористаємося для цього міркуваннями М.А. Краснова. Визнаючи необхідність розвитку організаційної самодіяльності населення, він виступає проти інституціонального змішання державно-апаратних і громадсько-самодіяльних структур, тобто проти змішання публічно-владного і громадського. Процес їх зближення, по думки М.А. Краснова, повинен бути природним. В іншому випадку ми знову станемо свідками фактичного одержавлення (в сенсі обюрокрачування) громадських формувань за місцем проживання. Що ж стосується правового регулювання "громадської гілки" самоуправленческого руху, то воно повинно зводитися не до закріпленню структури і компетенції громадських органів, а до формування умов їх вільного створення, розвитку і навіть відмирання. Спокусившись ж на внутрішнє життя самодіяльних формувань, держава в зародку вб'є управлінські клітини, які при правильному догляді за ними могли б у майбутньому скласти тканину реального самоврядування, стати осередками формування психології свободи і самовідповідальності "*".
---
"*" Див: Краснов М.А. Місцеве самоврядування: державне або суспільне? / / Радянська держава і право. 1990. N 10. С. 82.

Таким чином, громадське самоврядування неприпустимо нав'язувати зверху, хоча б з благих мотивів. Повсюдне створення тих же органів територіального громадського самоврядування за принципом повного охоплення ними всієї території муніципального освіти при неготовності самих громадян працювати по-справжньому в територіальних формуваннях або під початком останніх лише дискредитує ідею громадського самоврядування. Однак юридичне завдання норм самодіяльності жителів (розробка і прийняття актів про органи територіального громадського самоврядування з розкриттям їх видового різноманіття, можливої структури, функцій, компетенції; правове регулювання способів разового індивідуального, колективного волевиявлення людей) все ж необхідно. Не треба чекати повсюдного поширення якийсь ініціативи, щоб оформити її юридично.
Влада повинна навчитися вгадувати перспективні напрямки самодіяльного руху та оперативно підтримувати їх. Громадянин, який вирішив включитися в самоврядний процес, має право використовувати вже існуючу для цього нормативну основу. Звичайно, прийняття нормативних актів, які опосередковують самодіяльність мешканців, важливо виробляти, базуючись хоча б на мінімальному досвіді і практиці конкретних цивільних ініціатив. Воно не може також означати негайного, повсюдного і активного застосування даних актів. Нормативні акти про громадському самоврядування повинні очікувати відповідні громадянські ініціативи і давати їм необхідний простір.
Види і форми громадського самоврядування. Громадське самоврядування жителів, пов'язане з набуттям сферу публічних справ, має декілька основних видів. По-перше, це самозаявленій громадянами своїх запитів. По-друге, самореалізація громадянами власних запитів, у тому числі самостійне здійснення ними питань місцевого значення за допомогою прийняття нормативних, індивідуальних, кадрових рішень. По-третє, участь громадян у здійсненні органами місцевого самоврядування питань місцевого значення. Така участь виражається в обговоренні проектів місцевих планів, програм, проектів нормативних та індивідуальних актів, включення жителів у здійснення прийнятих планів, програм, актів, оцінці підсумків діяльності органів, посадових осіб місцевого самоврядування, загального стану справ в муніципальних утвореннях, окремих галузях місцевого життя. По-четверте, контроль з боку громадян, їх об'єднань за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів.
Всі названі види волевиявлення знаходять вираження в ряді організаційно-правових форм. До них необхідно віднести референдуми, вибори та відкликання депутатів, виборних посадових осіб, сходи, збори, конференції жителів, правотворческие ініціативи громадян, територіальне громадське самоврядування жителів, публічні слухання, опитування, звернення громадян до органів державної влади та місцевого самоврядування. Громадське самоврядування жителів забезпечується також за допомогою форм корпоративної демократії: недержавних (немуніціпальних) комерційних і некомерційних об'єднань. Серед некомерційних об'єднань слід виділити громадські, релігійні об'єднання, засоби масової інформації. Ще один канал прояви самоврядування населення - мітинги, демонстрації, вуличні ходи, пікети, тому подібні разові публічні акції.
Закон від 6 жовтня 2003 р. за громадським самоврядуванням розуміє форми, по-перше, безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування, по-друге, участі населення у здійсненні місцевого самоврядування (гл. 5).
Безпосереднє здійснення населенням місцевого самоврядування виражається в самостійному здійсненні громадянами питань місцевого значення шляхом прийняття нормативних, індивідуальних, кадрових рішень і контролі громадян за діяльністю органів самоврядування. Його забезпечують референдум, вибори, відгук, сходи громадян з правами представницького органу місцевого самоврядування. Іноді в цю групу включають ще суспільне територіальне самоврядування. Всі інші вищеназвані форми громадського самоврядування слід розглядати як форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування. Вони забезпечують такі види самоуправленческой активності, як самозаявленій людьми власних запитів, їх участь у здійсненні органами місцевого самоврядування питань місцевого значення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття громадського самоврядування жителів "
 1. § 2. Законодавство про місцеве самоврядування: поняття і структура
  громадського самоврядування та ін.) Такий підхід тягне відповідне статусне розподіл сукупності нормативних правових актів. Виходячи з цього муніципальне законодавство слід було б оцінити як певний зріз всього російського законодавства в площині закріплення правового становища муніципальних утворень (усіх разом, їх груп, окремих муніципальних утворень), а також
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  поняттях, категоріях, моделях, формулах, інших пізнавальних утвореннях і закріплюється на паперових, електронних, інших матеріальних носіях. Понятійно-категоріальний апарат - внутрішня форма наукового знання. Матеріальні носії наукового знання, такі, як книги, брошури, рукописи, електронні тексти і т.п., складають зовнішню форму наукового знання і зазвичай іменуються джерелами науки.
 3. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
  поняттям виборів тісно пов'язане поняття виборчої кампанії. Виборча кампанія - діяльність з підготовки та проведення виборів, здійснювана в період з дня офіційного опублікування (публікації) рішення уповноваженого на те посадової особи, державного органу, органу місцевого самоврядування про призначення (проведенні) виборів, до дня подання виборчою комісією,
 4. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
  поняття "структура органів місцевого самоврядування". Відповідно до ч. 1 ст. 130 Конституції РФ структура органів місцевого самоврядування визначається населенням самостійно. Виникає питання що населення має право визначати самостійно - тільки загальний набір органів місцевого самоврядування та їх взаємне положення або ще й внутрішню організацію даних органів? Можна припустити, що
 5. § 1. Загальна характеристика
  суспільного життя. І часом чим більше був склад Ради, тим менше було у нього можливостей цю роль виконувати, оскільки ділове розгляд питань та прийняття конструктивних рішень настільки масовою організацією було просто скрутним. Нині чисельний склад представницьких органів у порівнянні зі складом місцевих Рад народних депутатів значно скорочений, хоча і не завжди
 6. § 1. Правова природа муніципальної служби
  поняття муніципальної посади. Муніципальна посаду - передбачена статутом муніципального освіти відповідно до закону суб'єкта РФ посаду з встановленими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та відповідальністю за виконання цих повноважень, а також посаду в органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до статуту муніципального освіти, з
 7. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  поняття місцевого самоврядування можна розкривати як мінімум у двох аспектах: як право громадян, місцевого співтовариства на самостійне завідування місцевими справами і як одна з основ конституційного ладу, основний принцип організації влади , який разом з принципом поділу влади (поділ влади по горизонталі) визначає систему управління (поділ влади по вертикалі). Під
 8. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  поняття) бере свій початок ще з часів Стародавнього Риму. "Муніципалітети" там називали міста, які користувалися правами самоврядування. --- Маркс К., Енгельс Ф. Вибрані твори: У 3 т. Т. 3. М., 1986. С. 140. Рязанцев І.П., Адарченко С.А. Історико-правові аспекти формування місцевого самоврядування в Російській Федерації / / Росія і соціальні
 9. § 3. Теоретичні основи побудови моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  понять "децентралізація" і "самоврядування". На думку А.Д. Градовський, ніяких особливих місцевих справ, місцевих завдань, що відрізняються по суті своїй від державних завдань, не існує. Тому немає у місцевих органів і своєї особливої компетенції. Усі повноваження вони отримують від держави, тобто ці повноваження є державними, і, таким чином, органи місцевого самоврядування мають
 10. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  понятті, структурі компетенції цілком застосовні і до органів місцевого самоврядування, оскільки, незважаючи на те що останні згідно з Конституцією Російської Федерації не входять до системи органів державної влади, вони залишаються публічними, владними органами, і в цьому їх схожість з органами державної влади. Компетенція органу місцевого самоврядування є складною правовою
© 2014-2022  yport.inf.ua