Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

118. Право на секрет виробництва (ноу-хау). Правова охорона службової та комерційної таємниці

Секретом виробництва (ноу-хау) визнаються відомості будь-якого характеру (виробничі, технічні, економічні, організаційні та інші), в тому числі про результати інтелектуальної діяльності в науково-технічній сфері , а також відомості про способи здійснення професійної діяльності, які мають дійсну або потенційну комерційну цінність в силу невідомості їх третім особам, до яких у третіх осіб немає вільного доступу на законній підставі й у відношенні яких власником таких відомостей введений режим комерційної таємниці.
Власникові секрету виробництва належить виключне право використання його що не суперечить закону способом, у тому числі при виготовленні виробів і реалізації економічних та організаційних рішень.
Особа, що стало сумлінно і незалежно від інших володарів секрету виробництва володарем відомостей, що становлять зміст охороняється секрету виробництва, набуває самостійне виключне право на цей секрет виробництва.
За договором про відчуження виключного права на секрет виробництва одна сторона (правовласник) передає або зобов'язується передати належне їй виняткове право на секрет виробництва в повному обсязі іншій стороні - набувачеві виключного права на цей секрет виробництва.
За ліцензійним договором одна сторона - володар виключного права на секрет виробництва (ліцензіар) надає або зобов'язується надати іншій стороні (ліцензіату) право використання відповідного секрету виробництва у встановлених договором межах.
Виключне право на секрет виробництва, створений працівником у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця (службовий секрет виробництва), належить роботодавцю.
Громадянин, якому у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця став відомий секрет виробництва, зобов'язаний зберігати конфіденційність отриманих відомостей до припинення дії виключного права на секрет виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 118. Право на секрет виробництва (ноу-хау). Правова охорона службової та комерційної таємниці "
 1. 26.4. Право на секрет виробництва (ноу-хау)
  Секретом виробництва (ноу-хау) визнаються відомості будь-якого характеру (виробничі, технічні, економічні, організаційні та інші), в тому числі про результати інтелектуальної діяльності в науково -технічній сфері, а також відомості про способи здійснення професійної діяльності, які мають дійсну або потенційну комерційну цінність в силу невідомості їх
 2. Стаття 1470. Службовий секрет виробництва
  1. Виключне право на секрет виробництва, створений працівником у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця (службовий секрет виробництва), належить роботодавцю. 2. Громадянин, якому у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця став відомий секрет виробництва, зобов'язаний зберігати конфіденційність
 3. Стаття 1466. Виключне право на секрет виробництва
  1. Власникові секрету виробництва належить виключне право використання його відповідно до статті 1229 цього Кодексу будь-яким не суперечить закону способом (виключне право на секрет виробництва), у тому числі при виготовленні виробів і реалізації економічних та організаційних рішень. Володар секрету виробництва може розпоряджатися зазначеним винятковим правом.
 4. Стаття 1465. Секрет виробництва (ноу-хау)
  Секретом виробництва (ноу-хау) визнаються відомості будь-якого характеру (виробничі, технічні, економічні, організаційні та інші), в тому числі про результати інтелектуальної діяльності в науково-технічній сфері, а також відомості про способи здійснення професійної діяльності, які мають дійсну або потенційну комерційну цінність в силу невідомості їх
 5. Право на секрет виробництва (ноу-хау)
  Секрет виробництва - це відомості будь-якого характеру (виробничі, технічні, економічні, організаційні та інші), а також відомості про способи здійснення професійної діяльності. Секретом виробництва можуть бути відомості про результати інтелектуальної діяльності в науково-технічній сфері, включаючи патентоспроможні результати, щодо яких правовласник прийняв
 6. Стаття 1468. Договір про відчуження виключного права на секрет виробництва
  1. За договором про відчуження виключного права на секрет виробництва одна сторона (правовласник) передає або зобов'язується передати належне їй виняткове право на секрет виробництва в повному обсязі іншій стороні - набувачеві виключного права на цей секрет виробництва. 2. При відчуження виключного права на секрет виробництва особа, розпорядитися своїм правом,
 7. § 2. Право на секрет виробництва (ноу-хау)
  1. Визначення. Секрет виробництва - це відомості будь-якого характеру (виробничі, технічні, економічні, організаційні та інші), а також відомості про способи здійснення професійної діяльності. Секретом виробництва можуть бути відомості про результати інтелектуальної діяльності в науково-технічній сфері, включаючи патентоспроможні результати, щодо яких
 8. 49. Комерційна та службова таємниця
  Комерційна таємниця-конфіденційність інформації, що дозволяє її власникові при існуючих або можливих обставин збільшити доходи, уникнути невиправданих витрат, зберегти положення на ринку товарів, робіт, послуг або отримати іншу комерційну вигоду. Інформація складає службову або комерційну тайнув випадку, коли інформація має дійсну або потенційну комерційну
 9. Стаття 1472. Відповідальність за порушення виключного права на секрет виробництва
  1. Порушник виключного права на секрет виробництва, в тому числі особа, яка неправомірно отримало відомості, що становлять секрет виробництва, і розголосила або використовувало ці відомості, а також особа, яка зобов'язана зберігати конфіденційність секрету виробництва відповідно до пункту 2 статті 1468, пунктом 3 статті 1469 або пунктом 2 статті 1470 цього Кодексу, зобов'язана відшкодувати
 10. Стаття 1467. Дія виключного права на секрет виробництва
  Виключне право на секрет виробництва діє до тих пір, поки зберігається конфіденційність відомостей, що становлять його зміст. З моменту втрати конфіденційності відповідних відомостей виключне право на секрет виробництва припиняється у всіх
 11. Стаття 1469. Ліцензійний договір про надання права використання секрету виробництва
  1. За ліцензійним договором одна сторона - володар виключного права на секрет виробництва (ліцензіар) надає або зобов'язується надати іншій стороні (ліцензіату) право використання відповідного секрету виробництва у встановлених договором межах. 2. Ліцензійний договір може бути укладений як з вказівкою, так і без зазначення строку його дії. У разі, коли термін,
 12. Стаття 1471. Секрет виробництва, отриманий при виконанні робіт за договором
  У випадку, коли секрет виробництва одержано при виконанні договору підряду, договору на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських або технологічних робіт або щодо державного чи муніципальних контрактом для державних або муніципальних потреб, виключне право на такий секрет виробництва належить підрядчику (виконавцю), якщо відповідним договором
 13. 17.5. Права та обов'язки органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування щодо комерційної таємниці
  Органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування мають право на доступ до комерційної таємниці в межах встановленої для них компетенції законодавством РФ. Особи, що володіють комерційною таємницею, зобов'язані надати її органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування за їх вимогам в межах
 14. 17.3. Правовий режим комерційної таємниці
  Встановлення режиму комерційної таємниці. Право встановлення pежима комерційної таємниці має власник комерційної таємниці. Конфідент комерційної таємниці зобов'язаний встановити режим комерційної таємниці, якщо це випливає з зобов'язань, що містяться та договорі, укладеному з володарем комерційної таємниці. В інших випадках конфідент комерційної таємниці зобов'язаний дотримуватися режиму комерційної таємниці,
 15. 17.4. Охорона комерційної таємниці в трудових відносинах
  Зобов'язання щодо дотримання встановленого роботодавцем режиму комерційної таємниці покладаються на працівника, якому комерційна таємниця стає відома відповідно до умов трудового договору (контракту) або відповідно до угоди про дотримання режиму комерційної таємниці, укладеними в період трудових відносин. Допуск працівника до комерційної таємниці здійснюється за його згодою
 16. 17.6. Захист прав на комерційну таємницю
  Відповідальність за порушення прав на комерційну таємницю. Порушення прав на комерційну таємницю тягне за собою дисциплінарну, 'адміністративну, цивільно-правову, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства РФ. Особа, якій в силу трудових відносин з володарем комерційної таємниці - роботодавцем стала відома комерційна таємниця, у разі навмисного або необережного
 17. § 2. Цивільно-правова охорона недоторканності і таємниці особистого життя громадян
  § 2. Цивільно-правова охорона недоторканності і таємниці особистого життя
 18. Контрольні питання
  1. У чому полягають особливості інформаційних відносин в галузі державної таємниці? 2. У чому полягає правовий режим державної таємниці? 3. Який порядок віднесення відомостей до державної таємниці? 4. Які ступеня секретності встановлюються для відомостей, що становлять державну таємницю? 5. Що є підставою для розсекречення відомостей? 6. Який термін засекречування
 19. 17.1. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при виробництві, передачі та споживанні інформації, що становить комерційну таємницю
  Основний обсяг прав на виробництво інформації, відносять до комерційної таємниці, міститься в наступних статтях Конституції РФ. «Стаття 29 квітня. Кожен має право вільно шукати, одержувати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію будь-яким законним способом »Право на виробництво інформації, свобода творчості та інтелектуальної діяльності, право на інтелектуальну власність,
 20. 3. Звільнення за розголошення таємниці
  Розголошення охороняється законом таємниці - ще одне грубе порушення трудових обов'язків. При цьому до охоронюваної законом таємниці відноситься: - комерційна таємниця. Комерційна таємниця - це режим конфіденційності інформації, що дозволяє її власникові при існуючих або можливих обставин збільшити доходи, уникнути невиправданих витрат, зберегти положення на ринку товарів, робіт, послуг або