Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

13.1.3. Правозастосовна помилка

У діяльності офіційних органів посадових осіб зустрічається ще одна вельми своєрідна різновид відхиляється - правозастосовна помилка. Вона підчас присутній в роботі не тільки судових та адміністративних установ, а й працівників економічних і фінансових служб, коли вони займаються правозастосуванням.
У літературі під правозастосовчої помилкою розуміється таке індивідуально-правовий припис щодо застосування норми права, яке виявилося необгрунтованим по обставин, що не відомим правопріменітелю в момент вирішення даного юридичної справи, та визнано нікчемним у встановленому законом порядку. Це - приховані, ненавмисні помилки, що відносяться до розряду «пробачливих»; принциповим підставою віднести виявлену юридичну помилку до подібного роду явищам можна лише в тих випадках, коли правопріменітель її здійснює в силу обставин, які не могли бути йому відомі на момент прийняття рішення по справі . Якщо ж у діях правоприменителя, що допустив помилку при вирішенні юридичної справи, вбачається та чи інша форма вини, то, мабуть, в подібному випадку мова повинна йти про правопорушення з боку правоприменителя з усіма витікаючими відносно нього правовими наслідками. Припустимо, слідчий, збираючи і досліджуючи доказову базу нікого протиправного діяння, виявивши в ній протиріччя, в порушення вимог статей 86 «Збирання доказів», 87 «Перевірка доказів», 88 «Правила оцінки доказів», 215 «Закінчення попереднього слідства з обвинувальним висновком» КПК РФ надав значення одним фактам і проігнорував інші, що згодом сприяло прийняттю необ'єктивного рішення, то в цьому випадку до розряду пробачливих подібного роду факти віднесені бути не можуть. Така «правозастосовна помилка» слідчого повинна кваліфікуватися як та чи інша різновид правопорушення залежно від конкретної форми його провини, наявності у нього конкретних мотивів і протиправних цілей, що наступили правових наслідків, чинного законодавства і ряду інших юридично значимих обставин.
Але, тим не менше, потрібно законодавче вирішення низки питань, спрямованих, з одного боку, на зведення до мінімуму таких ненавмисних помилок, з іншого - на усунення їх негативних наслідків. Сюди, звичайно, відносяться, перш за все, швидке виправлення самої допущеної помилки шляхом скасування або зміни незаконного правозастосовчого акта (застосування санкції нікчемності) і відшкодування заподіяної матеріальної та моральної шкоди потерпілій особі (використання відновлювальних санкцій). Необхідна копітка спільна робота теоретиків, практиків і законодавця по звуження самої можливості появи подібного роду помилок, якнайшвидшому їх виявлення, виправлення та організації ефективної профілактики щодо їх запобігання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.1.3. Правозастосовна помилка "
 1. Контрольні питання
  правозастосовчої діяльності. 3. Основні стадії правозастосовчого процесу. 4. Встановлення фактичних обставин справи як одна із стадій правозастосовчого процесу. 5. Акти застосування норм права. 6. Особливості застосування норм міжнародного права. 7. Характерні особливості актів застосування права. 8. Прогалини в законодавстві та способи їх
 2. Юридична та фактична помилка: види, характеристика і кримінально-правове значення
  помилки для уг. відповідь-і. Помилка - оману лише щодо фактичних обстоят-в, визна-чих характер і ступінь заг-ої небезпеки вчиненого діяння, або відносно юр.-ой характеристики діяння. Залежно від хар-ра неправильних уявлень суб'єкта розрізняються юр.-ая і фактична помилка. Юридична помилка - це неправильна оцінка винним юр.-ой сутності чи юр.-їх наслідків
 3. 13.3. Правозастосування. Правозастосовні акти
  13.3. Правозастосування. Правозастосовні
 4. Стаття 352. Порушення правил кораблеводіння Коментар до статті 352
  помилки в технічному обслуговуванні корабля, виконання вантажно-розвантажувальних робіт, виконанні спеціальних заходів, пов'язаних з використанням військового корабля за його призначенням (десантування, мінування і т.д.) . Матеріальний склад в якості обов'язкових ознак передбачає описані наслідки, що знаходяться в причинному зв'язку з порушеннями. 2. Суб'єкт злочину -
 5. Список літератури
  правозастосовчій практиці. М., 1992. 3. Бро Ю. Застосування права. Іркутськ, 1980. 4. Васьковський Є.В. Керівництво до тлумачення і застосування законів. Для початківців юристів. М., 1997. 5. Вітрук Н.В. Акти застосування права в механізмі реалізації прав і свобод особистості / / Правознавство. 1983. N 2. 6. Горшенев В.М. Про природу процесуального права / / Правознавство. 1974. N 2. 7. Григор'єв Ф.А.
 6. § 208. Оману, або error
  помилкою в сутність і зміст угоди. Така помилка виникала, коли між сторонами не було точно і злагоджено затверджені елементи договору, який вони мали намір укласти (одна сторона вважала, що мова йде про договір найму, а інша про договір дарування). Досягнута угода в таких випадках було уявним і тому не приводило до укладення угоди. Error in persona була помилкою про
 7. 12.2. Правотворчість та правозастосування
  правозастосовних актів. Стадії правозастосовної діяльності: - встановлення та аналіз фактичних обставин управлінської справи (визначення кола юридичних значущих фактів, збір і процесуальне оформлення добутих фактів (доказів), дослідження отриманих фактів, встановлення їх допустимості та істинності); - юридична кваліфікація управлінської діяльності
 8. 66. ЗГОДУ ВОЛІ ТА ЇЇ ЗОВНІШНЬОГО ВИРАЖЕННЯ. ОМАНУ В МОТИВИ, ПРИНЕВОЛЕННЯ, ОБМАН. ПОРОКИ ЮРИДИЧНИХ УГОД
  помилки не визнавалося.) Правовим помилкою зізнавалися: - помилка в особистості контрагента (думав, що укладає угоду з повноправним особою, виявилося, що з підвладним або взагалі недієздатною); - помилка в характері угоди (вважав, що продає, виявилося, що віддає в безоплатне користування); - помилка в предметі угоди (не та річ); - помилка в мотиві зобов'язання (незнання
 9. 11.3. Форми управлінської діяльності ОВС
  правозастосовчої (регулятивна і правоохоронна) діяльності Управлінська діяльність здійснюється як усередині служб, апаратів та підрозділів ОВС, так і в зовнішній сфері діяльності, взаємовідносинах з громадянами, органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами Форми внутрішньої організаційної діяльності використовуються для вирішення організаційно-штатних
 10. Стаття 365. Скасування рішення суду першої інстанції із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду
  помилка має бути виправлена касаційною інстанцією . Скасування рішення судом касаційної інстанції з припиненням провадження у справі можлива і за відсутності судової помилки, якщо позивач відмовився від позову або сторони уклали мирову угоду вже після прийняття касаційної скарги або подання (див. коментар до ст. 346 ЦПК). 2. Наявність обставин для припинення провадження у
 11. Вбивство жінки, свідомо для винного перебуває у стані вагітності (п. «г» ч. 2 ст. 105 КК).
  помилку в особистості потерпілого, а саме як закінчений злочин. Вони пропонують скоєне квалифи-царювати по п. «г» ч. 2 ст. 105 КК як закінчений преступленіе3. Так, дійсно, помилка в особистості потерпілого, як прави-ло, не впливає на кваліфікацію скоєного . І якщо, наприклад, 1 Див: Бородін С.В. Указ. соч. С. 107, 108. 2 Див: Рарог А.І. Указ. соч. С. 183. 3 Див:
 12. Стаття 137. Обмеження утримань із заробітної плати
  помилки. Під лічильної помилкою слід розуміти помилку в арифметичних діях при розрахунку підлягають виплаті сум, а також інші технічні помилки (помилки, описки і т . п.). Неправильне застосування відповідних правових норм лічильної помилкою не є. 7. За рішенням роботодавця можуть бути утримані суми, зайво виплачені працівнику як гарантійних виплат при невиконанні норм
 13. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
  правозастосовні актам. 57. правореалізації: поняття та призначення. 58. Правосвідомість: поняття, структура, функції. Правосвідомість працівників органів внутрішніх справ. 59. Межі (обсяг) тлумачення правових норм. 60. Предмет і межі загального правового регулювання. 61. Предмет курсу "Теорія держави і права". 62. Принципи права: поняття, система і значення. 63. Принципи юридичної
 14. Список літератури
  1. Алексєєв С.С. Загальна теорія права: У 2 т. Т. 1. М., 1981; Т. 2. М., 1982. 2. Алексєєв С.С. Загальні дозволу і загальні заборони в радянському праві. М., 1989. 3. Алексєєв С.С. Теорія права. М., 1994. 4. Алексєєв С.С. Право: абетка - теорія - філософія: Досвід комплексного дослідження. М., 1999. 5. Власенко Н.А. Мова права . Іркутськ, 1997. 6. Гойман В.І. Дія права (Методологічний
 15. Стаття 29.12.1. Виправлення описок, помилок і арифметичних помилок
  помилки без зміни змісту постанови, ухвали. 2. Виправлення описок, помилок і арифметичних помилок у постанові, рішенні, прийнятих за результатами розгляду скарг, протестів на постанову, рішення по справі про адміністративне правопорушення, провадиться в порядку, встановленому цією статтею. 3. Виправлення описки, помилки або арифметичної помилки виробляється в
 16. 16.3. Акти застосування права
  правозастосовчої діяльності. В них закріплюються рішення компетентних органів державної влади чи посадових осіб по конкретних юридичних справах. Акти застосування права характеризуються певними специфічними ознаками. 1. Акт застосування права - це державно-владне рішення по конкретній юридичній справі компетентного органу державної влади або посадової
© 2014-2022  yport.inf.ua