Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Іво Пуха. Римське право (базовий підручник), 1998 - перейти до змісту підручника

§ 209. Обман


Обман, або dolus, полягав у провокуванні помилкових уявлень контрагента з наміром схилити його до висновку-якого договору, що є для нього збитковим: dolu malo pactum fit, quotiens circumscribendi alliud agitur et alliud agi simulatur - договір укладено обманом завжди, коли для заманювання контрагента роблять одне, а кажуть що роблять інше. (376) Обман, або навмисне введення контрагента в оману, здійснювався за допомогою хитрості, облуди й помилкового уявлення фактів - calliditatibus, fallaciis et machinationibus. (377)
Згідно з цим, і при обмані (dolus) не могла йти мова про розбіжність між вираженою волею і внутрішньою волею сторін: йшлося про навмисний спонуканні контрагента до формування такого волевиявлення, від якого він відмовився б при вірному розумінні фактів.
У зв'язку з тим, що Долус суперечив принципом "bonae fidei", ошукані при договорах bonae fidei були захищені. Діяв принцип: exceptio doli inest bonae fidei judicibus. (378) Для захисту та при договорах stricti juris вимагалося угоду про спеціальної "clausula doli". (379)
Для захисту ошуканих осіб служили правові засоби exceptio doli і actio doli.
Право на exceptio doli мали ошукані особи, які ще не виконали обіцяну престацію. Exceptio doli була спільною (exceptio doli generalis seu doli praesentis), коли постраждала особа стверджувало, що виплата боргу суперечить принципу bonae fidei через факти, встановлених в момент, коли було витребувано виконання. (380) Exceptio doli була спеціальної (exceptio doli specialis seu doli praeteriti), коли обдурена сторона стверджувала, що в договорі вже в момент його встановлення були здійснені обманні дії. (381)
Actio doli могли застосовувати особи, які не мали іншого способу забезпечити реституцію вже досконалої на користь недобросовісного контрагента престаціі. Недобросовісний контрагент, який навіть по "clausula arbitraria" (наказ рестітуіровать престацію, виконану постраждалим обличчям) рестітуіровал виконану престацію, засуджувався до відшкодування збитку і оголошувався збезчещеним особою. (382)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "§ 209. Обман"
 1. § 4. Монополістична діяльність на фінансових ринках
  обман або введення в оману власників та інших учасників ринку цінних паперів; вказувати в рекламі передбачуваний розмір доходів з цінних паперів та прогнози зростання їх курсової вартості; використовувати рекламу в цілях недобросовісної конкуренції шляхом вказівки на дійсні або уявні недоліки професійних учасників ринку цінних паперів, що займаються аналогічною діяльністю, або
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  209 ЦК). Це означає, що будь-які зовнішньоекономічні угоди російських юридичних осіб повинні здійснюватися у письмовій формі. Яких-небудь додаткових вимог до форми даних угод чинне законодавство не пред'являє. Зокрема, втратили чинність вимоги колишнього законодавства про обов'язковість підписання таких угод двома особами. Це, однак, не є перешкодою для
 3. § 4. Порядок і наслідки визнання угоди недійсною
  обману, насильства, погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони з іншою стороною, до також до кабальної угоді. За змістом закону дане наслідок застосовується лише у випадку, якщо угода хоча б частково виконана. Якщо ж сторони не встигли приступити до виконання угоди, справа обмежується констатацією її недійсності. Стягнення всього отриманого за угодою в доход
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  209; Bucher E. Op. cit. S. 154. * (128) На запобігання такій ситуації направлено вимогу про державну реєстрацію договору ренти, що передбачає відчуження нерухомого майна. * (129) Див, напр.: Хохлов С.А. Рента і довічне утримання з утриманням / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / під ред. О.М.
 5. 9.1. Поняття міжнародного цивільного процесу та визначення підсудності в міжнародному приватному праві
  обманом, шантажем чи іншими зловмисними діями. Другим доданком правомірного встановлення юрисдикції англійського суду над фізичними особами - громадянами інших держав є належне вручення судової повістки чи іншого документа про порушення провадження у справі. Таке вручення визнається на належним, якщо документ персонально вручений відповідачу позивачем, його представником або
 6. 66. ЗГОДУ ВОЛІ ТА ЇЇ ЗОВНІШНЬОГО ВИРАЖЕННЯ. ОМАНУ В МОТИВИ, ПРИНЕВОЛЕННЯ, ОБМАН. ПОРОКИ ЮРИДИЧНИХ УГОД
  обману (dolus) з іншого боку: «Коли для увазі робиться одне, а вчиняється інше». Обман міг укладатися як в дії - активному прагненні отримати вигоду на шкоду іншого, з чого, наприклад, випливало вимога не розхвалювати свій товар за недійсним якостям (купи зубний порошок - вилікуєшся від усіх хвороб), так і в бездіяльності (наприклад, не відповідати, коли запитують, чи
 7. 85. спадщини за заповітом: УМОВИ ДЛЯ вчинення заповіту, ВИДИ, ФОРМИ І змісту заповіту, заповідальні субституцию. недійсними і нікчемності заповіту
  обманом; Заповіт недійсне: - внаслідок скасування його заповідачем, яка в найдавніше час могла бути проведена тільки шляхом складання нового заповіту, а по преторського права - шляхом знищення tabulae testamenti (зривом з них печаток); - якщо заповідач втратить активну Заповідальне правоздатність по здійсненні заповіту; - якщо всі призначені спадкоємці втратять
 8. 23. Майнова відповідальність кооперативу
  обману). Обман може полягати і в повідомленні неправдивих відомостей, замовчуванням про факти, що мають значення або можуть вплинути на здійснення угоди. У разі визнання угоди недійсною особі (як потерпілому) повертається все отримане іншою стороною (кооперативом) за угодою; при неможливості повернути одержане в натурі відшкодовується його вартість у грошах. Майно, отримане
 9. 4. Недійсність частини угоди
  обман, насильство і т.п.). Недійсність частини угоди не тягне недійсність інших її частин, якщо можна припустити, що угода може бути здійснена і без включення недійсної її частини (ст. 180 ЦК). Наприклад, визнаючи дійсність заповіту в цілому, суд може визнати недійсним умова, згідно з яким серед декількох спадкоємців названо обличчя, яке має права
 10. 8. Угода, укладена під впливом обману
  обманює стороні. Обманні дії можуть виходити від контрагента за угодою або від третіх осіб, що діють в інтересах контрагента або самостійно зацікавлених у здійсненні угоди. Обман може ставитися як до елементів самої угоди (характеру виникають прав і обов'язків, кількістю та якістю предмета угоди, вигляду і способу надання послуги тощо), так і до обставин,
© 2014-2022  yport.inf.ua