Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Іво Пуха. Римське право (базовий підручник), 1998 - перейти до змісту підручника

§ 297. Спадкодавець


Спадкодавець, defunctus або de cuius, був особою, яке за життя могло бути носієм спадкових прав та обов'язків. Цим правом не володіли латини, особи alieni juris, якщо не вони розташовували peculium castrense і quasicastrense, і приватні раби, в той час як громадські раби могли розташовувати mortis causa половиною пекуліума. (525)
Юридична особа не могло бути спадкодавцем.
Фізична особа, що може бути спадкодавцем, отримувало цей статус в момент смерті. (526)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "§ 297. Спадкодавець"
 1. § 8. Довірче управління майном
  спадкодавця та прийняттям спадщини спадкоємцями. Загальним у всіх наведених випадках є необхідність створення такого правового режиму майна, переданого в управління, який зобов'язував би управителя здійснювати управління майном в інтересах власника або вказаної ним третьої особи (п. 4 ст. 209 ЦК). Названі правові наслідки досягаються за допомогою нового для нашого
 2. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  спадкодавця до спадкоємця переходить все майно - активи і пасиви (борги). Різниться спадкування за заповітом і за законом. В системі загального права норми про спадкування, розроблені ще церковними судами, передбачають, що спочатку майно надходить у розпорядження душоприказника, який при спадкуванні за заповітом іменується executor, а при спадкуванні за законом -
 3. § 1. Поняття, числення та види строків
  спадкодавець помер 14 вересня, встановлений ст. 1154 ЦК шестимісячний строк на прийняття спадщини або відмова від нього починає текти з 15 вересня. Точно так само вирішується питання в тих випадках, коли строк обчислюється у годинах і хвилинах: строк починає текти з наступного одиниці часу. Що стосується правил закінчення перебігу строку, то вони різняться в залежності від використовуваної одиниці часу.
 4. § 4. Загальні положення про набуття та припинення права власності
  спадкодавця не враховується при спадкуванні як за законом, так і - в разі обов'язкової частки у спадщині - при заповіті). Тому критерій волі навряд чи можна визнати вдалим. Слідуючи критерієм правонаступництва, до первинних підставах набуття права власності необхідно віднести: 1) створення речі; 2) переробку речі; 3) самовільну споруду; 4) збір загальнодоступних речей; 5)
 5. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  спадкодавець * (816), 2) в силу п. 4 ст. 234 ЦК перебіг строку набувальної давності стосовно речей, що знаходяться у особи, з володіння якої вони могли бути витребувані відповідно до ст. 301 і 305 ГК, починається не раніше закінчення строку позовної давності за відповідним вимогам (тобто якщо власник не звертається з віндикаційний позовом протягом трьох років з моменту, коли дізнався або
 6. § 2. Підстави виникнення зобов'язань
  спадкодавця, що покладає на одного або декількох спадкоємців за заповітом або за законом виконання за рахунок спадщини будь-які обов'язки майнового характеру на користь однієї або кількох осіб (відказоодержувачів), які набувають право вимагати виконання цього обов'язки, по-друге, може надати іншій право, поклавши правовий обов'язок на самого себе
 7. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  спадкодавцем. Далі слід спадкоємець члена кооперативу, не проживав разом із спадкодавцем. Нарешті, замикає чергу член сім'ї, який проживав разом із спадкодавцем і який не є його спадкоємцем (ст. 131 ЖК). Поряд з ЖБК чинне законодавство виділяє так звані житлові накопичувальні кооперативи (далі - ЖНК), які мають особливий правовий статус. Даний статус
 8. § 2. Елементи зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди
  спадкодавця (ст. 1112 ЦК). У разі заподіяння шкоди юридичним особам або публічно-правовим утворенням вони також можуть виступати в якості кредиторів. Боржником у зобов'язанні внаслідок заподіяння шкоди є особа, яка несе відповідальність за заподіяну шкоду. За загальним правилом таким є сам заподіювач шкоди. Проте у ряді випадків закон встановлює особливі правила, в
 9. § 1. Поняття та ознаки шлюбу
  спадкодавця, тобто якщо до дня відкриття спадщини він був непрацездатним і не менше року до смерті спадкодавця перебував на утриманні спадкодавця і проживав разом з ним (п. 2 ст. 1148 ЦК). Різниця між правовим становищем подружжя і співмешканців проводиться і в інших галузях законодавства. Так, лише при даруванні між законним подружжям не стягується податок на доходи фізичної
 10. § 1. Поняття, ознаки та система аліментних зобов'язань
  спадкодавця, а тому не переходять у спадщину до правонаступників померлого і припиняються зі смертю суб'єктів аліментних правовідносин (ч. 2 ст. 1112 ЦК) * (452). Особистий характер аліментного зобов'язання виключає як можливість уступки вимоги за таким зобов'язанням (ст. 383 ЦК), так і переведення боргу * (453). аліментірованія має особливу цільову спрямованість. Вона полягає не в
© 2014-2022  yport.inf.ua